Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinaari vinkkejä oman osaamisen näkyväksi tekemiseen somessa

851 views

Published on

Webinaari "Vinkkejä oman osaamisen näkyväksi tekemiseen somessa" pidettiin maanantaina 12.9.2016 klo 18.00-19.00. Webinaarissa innostajana ja kouluttajana toimi Kinda Oy:n viestintäkouluttaja Pauliina Mäkelä. Webinaari toteutettiin yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa. Tässä linkki webinaaritallenteeseen: https://snellman.adobeconnect.com/p9hrj39d92l/ ja blogikirjoitukseen: http://kinda.fi/posts/oma-osaaminen-nakyvaksi/.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Webinaari vinkkejä oman osaamisen näkyväksi tekemiseen somessa

 1. 1. @PauliinaMakela1 12.9.2016 Webinaari yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa Vinkkejä oman osaamisen näkyväksi tekemiseen somessa
 2. 2. @PauliinaMakela2 Sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy
 3. 3. @PauliinaMakela3 6 vuotta yrittäjänä 12 vuotta somessa 20 vuotta työelämässä
 4. 4. @PauliinaMakela4 @PauliinaMakela + Kinda Oy •Suomen ensimmäinen Twitter-kuningatar syksyllä 2009 •Kansainvälisten konferenssien järjestäjästä ja IT-alan asiantuntijasta koulutusyrittäjäksi kesällä 2010 kinda.fi •Twitter-vinkit #kindasome •Hanketoimijana AVO-hankkeissa vuosina 2010-2013 •Viestintä-Piritta Oy:n asiantuntijatiimissä vuodesta 2014 lähtien
 5. 5. @PauliinaMakela5 @PauliinaMakela @Kindafi @Liverapo @Suomiskooppaa slideshare.net/PauliinaMakela
 6. 6. @PauliinaMakela6 Webinaarin taustakanava •http://muistio.tieke.fi/p/ vinkkiwebinaari •Lisätietoa ja linkkejä webinaarin teemasta
 7. 7. @PauliinaMakela7 Vinkkiwebinaari johdantona webinaarisarjalle •http://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/ zine/99/article-15529 •Olenko olemassa, jos en ole läsnä verkossa? - Näy ja löydy verkossa! -webinaarisarja 8.-29.11.2016 tiistaisin klo 18.00-19.30 verkossa •8.11. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa sekä uudet ammatit •15.11. Somestrategia, ohjeistukset ja toimintasuunnitelma sekä verkkopersoona •22.11. Oma osaaminen näkyväksi, sosiaalisen median hyödyn- täminen viestinnässä, opetuksessa, markkinoinnissa ja asia kaspalvelussa •29.11. Trendit sekä toiminnan kehittäminen analytiikan avulla
 8. 8. @PauliinaMakela8 Oma osaaminen näkyväksi •Miksi käytän sosiaalista mediaa? •Mitä hyötyä ja mahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa? •Miksi teen osaamiseni näkyväksi? •Miten teen osaamiseni näkyväksi?
 9. 9. @PauliinaMakela9 Miksi käytän sosiaalista mediaa? chat- kysymys
 10. 10. @PauliinaMakela10 Kansalaistaito = ymmärrä, mitä somessa tapahtuu ja mitä siellä tehdään
 11. 11. @PauliinaMakela11 Jos ehdit ajatella, ehdit myös käyttää sosiaalista mediaa!
 12. 12. @PauliinaMakela Ole läsnä, aktiivinen ja avoin sosiaalisessa mediassa 12
 13. 13. @PauliinaMakela13 Auta ja ole hyödyksi
 14. 14. @PauliinaMakela14 Vastaa kysymyksiin, keskustele, vuorovaikuta
 15. 15. @PauliinaMakela15 Tuota laadukasta omaa sisältöä, jaa omaa ja muiden laadukasta sisältöä sekä tee näkyväksi
 16. 16. @PauliinaMakela16 Sisältönä voi olla teksti, linkki, kuva, video, livestriimaus, infograafi, animaatio, podcast, kooste sekä hashtag eli aihetunniste
 17. 17. @PauliinaMakela17 Verkostoidu! Seuraa muita = olet seuraaja Ole seurattavissa = olet seurattu
 18. 18. @PauliinaMakela Anna suosituksia, saat suosituksia 18
 19. 19. @PauliinaMakela19 Käyttäydy fiksusti!
 20. 20. @PauliinaMakela Poimi itsellesi sopivat yhteisöt ja tapahtumat 20
 21. 21. @PauliinaMakela21 Kannusta muita mukaan!
 22. 22. @PauliinaMakela22 Mitä hyötyä ja mahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa? chat- kysymys
 23. 23. @PauliinaMakela23 Tiedon hakeminen Nopea tiedon kulku
 24. 24. @PauliinaMakela24 Sähköpostin vähentäminen
 25. 25. @PauliinaMakela25 Avoimella viestinnällä annetaan mahdollisuus olla mukana, kysyä, kyseenalaistaa, jakaa, vaikuttaa, osallistua ja osallistaa.
 26. 26. @PauliinaMakela26 Uuden oppiminen Yleissivistys kasvaa
 27. 27. @PauliinaMakela27 Verkostoituminen Vertaistuki
 28. 28. @PauliinaMakela28 Yhteistyöskentely Yhteistuotanto
 29. 29. @PauliinaMakela29 Keskustelut Kokemukset
 30. 30. @PauliinaMakela30 Elämysten, oivallusten ja ideoiden jakaminen
 31. 31. @PauliinaMakela31 Uutiset Tiedotus
 32. 32. @PauliinaMakela32 Vaikuttaminen Tilaisuudet
 33. 33. @PauliinaMakela33 Liveraportointi Kuratointi
 34. 34. @PauliinaMakela34 Storify-palvelu koosteille https://storify.com/PauliinaMakela
 35. 35. @PauliinaMakela35 Sisältömarkkinointi Viestintä
 36. 36. @PauliinaMakela36 Ammattialojen seuraaminen
 37. 37. @PauliinaMakela37 Henkilöbrändi
 38. 38. @PauliinaMakela38 Rekrytointi #somerekry
 39. 39. @PauliinaMakela39 Twitter-haku: #somerekry
 40. 40. @PauliinaMakela40 Pinterest: visuaalinen CV
 41. 41. @PauliinaMakela41 1. tiedon hakeminen 2. uuden oppiminen 3. maailmankuvan rakentaminen 4. rekrytointi 5. verkostoituminen 6. keskustelut 7. uutiset 8. tiedotus 9. #taskulounas 10. #taskuillallinen 11. #taskuneuloosi 12. #taskuvauva 13. #somejoulut 14. #linnanjuhlat 15. #cmadfi 16. #sometime2016 17. kriisiviestintä 18. vaikuttaminen 19. ajankulu 20. vertaistuki 21. ilmiöt 22. globaalit tapahtumat 23. tilaisuudet 24. liveraportointi 25. etäosallistuminen 26. somesukulaisuus 27. sisältömarkkinointi 28. fanittaminen 29. henkilöbrändi 30. asiakaspalvelu 31. palautekanava 32. ohjaus ja neuvonta •Mitä sinä siellä teet? 33. ammattialan seuraaminen 34. osaamisen näkyväksi tekeminen 35. katsojakokemus/2nd screen 36. viihdekäyttö, hauskanpito 37. ilmainen terapia, virtuaaliolkapää 38. yrityksen brändin rakentaminen 39. elämysten, oivallusten ja ideoiden jakaminen 40. näkökulmien jakaminen, kannanotto 41. muistiinpanojen jakaminen 42. kiinnostuksen kohteet (politiikka, viihde, urheilu yms.) 43. tavoitettavuus, suora kontakti 44. työntekijälähettilyys 45. johtajuuden rakentaminen 46. joukkoistaminen 47. osallistaminen http://storify.com/PauliinaMakela/twitteriin http://kinda.fi/posts/kuinka-kaytan-twitteria-tehokkaasti Twitter
 42. 42. @PauliinaMakela42 Somen käyttö ja näkyminen verkossa on osa ammatillista ja sosiaalista pääomaa
 43. 43. @PauliinaMakela43 Miksi teen osaamiseni näkyväksi? chat- kysymys
 44. 44. @PauliinaMakela44 Miksi teen osaamiseni näkyväksi? •Tavoitteeseen pääseminen •Opinnot •Uusi työtehtävä, ylennys, johtotehtävä •Uusi ammatti, uusi työpaikka •Yritystoiminta •Asiantuntijuuden vahvistaminen •Järjestötoiminta •Vapaaehtoistoiminta •Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 45. 45. @PauliinaMakela45 Työelämä muuttuu, uusia ammatteja syntyy •Nettikätilö, verkostofasilitaattori verkoston synnyttämiseen •Yhteisömanageri yhteisön fasilitointiin •Somekätilö avuksi joukkoistamiseen, somenäkyvyyteen •Sosiaalisen median asiantuntija/kouluttaja •Liveraportoija •Personal Brand Trainer •Palvelurobottiohjaaja •Robotiikka-asiantuntija •3D-tulostaja •3D-tulostuskahvilayrittäjä •MOOC (massive open online course) -ohjaaja •SOOC (small open online course) -ohjaaja
 46. 46. @PauliinaMakela46 Näkyminen, tunnettuus, löydettävyys, työnantaja- mielikuva
 47. 47. @PauliinaMakela47 Vinkit näkyvyyden saamiselle •Läsnäolo, aktiivisuus, vuorovaikutus •Seuraamalla muita, lähettämällä kaveripyyntöjä, lähettämällä verkostoitumiskutsuja, antamalla suosituksia •Verkostoituminen kaikissa tilanteissa •Laadukas sisältömarkkinointi •Muiden tekemien sisältöjen jakaminen •Oman osaamisen näkyväksi tekeminen
 48. 48. @PauliinaMakela48 Miten teen osaamiseni näkyväksi? chat- kysymys
 49. 49. @PauliinaMakela Digitaalinen jalanjälki 49
 50. 50. @PauliinaMakela Kurkistusviestintää 50
 51. 51. @PauliinaMakela51 Henkilökohtainen ja jaettu oppimisympäristö
 52. 52. @PauliinaMakela52 Käytännön lähityö asiantuntijana ja tietotyöläisenä
 53. 53. @PauliinaMakela53 Aitous Maine
 54. 54. @PauliinaMakela54 Kokemus Hiljainen tieto Omat tiedot/taidot sekä osaaminen näkyviin
 55. 55. @PauliinaMakela 360 asteen verkkoelämä Mitä sanot x Mitä teet x Kuka kuulee 55
 56. 56. @PauliinaMakela 360 asteen verkkoelämä 56 http://www.flickr.com/photos/tuija/4897289626/lightbox/ Kuvasitaatti: flickr.com 2015
 57. 57. @PauliinaMakela57 Jaettu ilo - vertaistuki
 58. 58. @PauliinaMakela58 Jaettu onnistuminen - tiimityö, hyvien käytänteiden levittäminen
 59. 59. @PauliinaMakela59 Jaettu asiantuntijuus - oppimis- ja työskentelytilanne
 60. 60. @PauliinaMakela60 Jaettu luottamus - keskinäiset suhteet, yhteisö
 61. 61. @PauliinaMakela61 Wikisivusto Purot.net http://kinda.purot.net/
 62. 62. @PauliinaMakela62 Osaaminen näkyväksi
 63. 63. @PauliinaMakela63 Perus- ja jatkokoulutus, tutkinnot
 64. 64. @PauliinaMakela64 Ammattiosaamisen näytöt
 65. 65. @PauliinaMakela65 http://www.oppiminenonline.com/ Osaamismerkit
 66. 66. @PauliinaMakela66 http://www.oppiminenonline.com/
 67. 67. @PauliinaMakela67 About.me -koontisivusto https://about.me/pauliinamakela
 68. 68. @PauliinaMakela68 LinkedIn-profiili https://www.linkedin.com/in/pauliinamakela
 69. 69. @PauliinaMakela69 LinkedIn -vinkit
 70. 70. @PauliinaMakela70 1. Ole läsnä ja vuorovaikuta verkostosi kanssa tykkäämällä, kommentoimalla, jakamalla ja keskustelemalla. 2. Verkostoidu koulu-, työ-, harrastus-, harjoittelu- yms. kavereiden sekä 2. ja 3. asteen kontaktien ja keskusteluryhmien jäsenten kanssa. 3. Lisää LinkedIn-profiilisi linkki sähköpostiallekirjoitukseesi ja ansioluetteloosi. Vinkit verkostoitumiseen ja suosituksiin 1/3
 71. 71. @PauliinaMakela71 4. Tee muistiinpanoja verkostosi henkilöistä heidän profiileissa vain sinulle näkyvässä Relationship- kohdassa. 5. Anna suosituksia ja endorsementteja ennen kuin pyydät palveluksia toisilta. 6. Vaihda taitojesi järjestystä. Vinkit verkostoitumiseen ja suosituksiin 2/3
 72. 72. @PauliinaMakela72 7. Linkitä verkostosi jäseniä toisiinsa. 8. Kirjoita henkilökohtainen viesti verkostokutsuihin. Kerro, mistä tunnette ja mihin olet erikoistunut. 9. Panosta hyvään profiili- ja kansikuvaan sekä osaamisesi näkyväksi tekemiseen. Päivitä profiiliasi säännöllisesti. Vinkit verkostoitumiseen ja suosituksiin 3/3
 73. 73. @PauliinaMakela73 Google rakastaa LinkedIniä - huolehdi verkkonäkyvyydestäsi!
 74. 74. @PauliinaMakela74 Visuaalisuus - kuvat, videot, livestriimaukset
 75. 75. @PauliinaMakela75 Periscope
 76. 76. @PauliinaMakela76 Kinda Oy:n nettisivut
 77. 77. @PauliinaMakela77 Kinda Oy:n nettisivut
 78. 78. @PauliinaMakela78 Kinda Oy:n nettisivut
 79. 79. @PauliinaMakela79 Oppimispäiväkirja- blogi
 80. 80. @PauliinaMakela80 Asiantuntija- blogi
 81. 81. @PauliinaMakela81 Video- blogi
 82. 82. @PauliinaMakela82 Vertaisoppiminen
 83. 83. @PauliinaMakela83 Asiantuntijan vaikuttavuus •Esiintyminen tilaisuuksissa •Luennot, puheet, koulutukset •Julkaisut, mielipidelausunnot, haastattelut •Palkinnot •Tykkääjät/seuraajat/fanit, mittaaminen, listaukset •Ikä, ulkonäkö, kirjoitus- ja puhetyyli, elekieli, maneerit •Sukutausta tai sosiaalinen asema •Luottamustehtävät
 84. 84. @PauliinaMakela84 Laita tieto liikkeelle, älä istu sen päällä
 85. 85. @PauliinaMakela85 Virtuaaliset muistomerkit Digitaalinen kuolema
 86. 86. @PauliinaMakela86 Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti!
 87. 87. @PauliinaMakela87 Lämmin kiitos! kinda.fi

×