Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkkoelämää, elämää verkossa

1,131 views

Published on

Verkkoelämää, elämää verkossa -seminaari Oskari Niitamon kanssa 24.5.2011 Salossa Salon seudun ammattiopiston opiskelijoille ja opettajille

Published in: Education, Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkkoelämää, elämää verkossa

 1. 1. Verkkoelämää, elämää verkossa Seminaarin vetäjät Pauliina Mäkelä & Oskari Niitamo Salon seudun ammattiopisto 24.5.20111 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. Esittelyssä • @PauliinaMakela • järjesti kongresseja 1996-1999, asiantuntijatehtävissä Nokia Networks/Nokia Siemens Networks 1999-2010 • hanketyö AVO-hankkeessa Sometu- osahankkeessa 06/2010- • koulutusyritys Kinda Oy 07/2010- • sosiaaliseen mediaan keskittyvän audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon opinnot Otavan Opistolla 09/2010- ja opettajasta oppimisen valmentajaksi InnoOmniassa 01/2011-2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Työpaikkani verkossa3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Kinda Oy• Heinäkuussa 2010 perustettu, nimi saatu verkossa sorsastamalla Facebookin ja Twitterin kautta• 10 asiakasyhteydenotosta tulee 4 sähköpostin/puhelinsoiton, 2 Facebookin, 1 Twitterin, 1 SlideSharen, 1 Prezin ja 1 LinkedInin kautta4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. Nettikätilönä SOMETUssa http://www.sometu.fi/5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Uudet ammatit6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. Yhteisöllinen media • Muuttaa käsityksemme ajasta, tilasta, työskentelytavoista ja -menetelmistä • Lähityö, etäosallistuminen • Läsnäolo fyysisesti, verkossa virtuaalisesti • Globaalit tiimit • Henkilökohtainen oppimisympäristö • Tiedon jakaminen, sisällön tuottaminen • Verkostoituminen7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Elinikäinen oppiminen •Onko oppimisen tiellä esteitä? •Uskomuksia, ennakkoluuloja tai pelkoja? •Onko ympäristö oppimista tukevaa?8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Yksilön oppimispolku • Jokainen oppii omaan tahtiinsa omalla kokeilevalla oppimispolullaan • Yhteisöllisen median työvälineiden ja uuden ajattelutavan omaksuminen opitaan vähitellen • Vanhasta pois oppiminen • Työn ohessa oppiminen, muun tekemisen ohessa ja välissä, pieninä annoksina hetkittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa keskustellen ja ihmetellen • Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti!9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Oppiminen ...on virrassa kuljemista.10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Oppiminen ..on eri näkökulmien ymmärtämistä. •Pelot pois •Kun on tahtoa, ihminen oppii mitä vaan! •Kirjasuositus: Jill Bolte Taylor/Elämäni oivallus. Kuinka toivuin aivohalvauksesta11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Aito voimavara ihmisissä • Teknisissä välineissä sivuoivallukset jäävät talteen, tallenna tekstinä, äänenä, kuvina, videona • Hiljainen tieto – Vaikeasti jaettava henkilökohtainen tieto tai taito – Menetetään henkilön siirryttyä muualle työtehtävää tai työpaikkaa vaihdettaessa – Tuodaan esille, syntyy arvostusta ja tieto nähdään aidosti voimavarana – Henkilöllä, johon viitataan usein sanomalla “Kysy siltä!” • Epäonnistumiset merkittäviä tietolähteitä; moka on lahja! Niistäkin saatu kokemus kannattaa dokumentoida hyötykäyttöön12 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Eri roolit verkossa • Henkilökohtainen vapaa-ajan verkkoidentiteetti • Henkilökohtainen ammatillinen, oman alansa osaajan verkkoidentiteetti • Rajattu työrooli verkossa • Ei-julkinen (sähköpostit, intra) ja julkinen (blogi, Twitter) ammatillinen ulottuvuus • Yksityinen (talous, terveys) ja julkinen (yhteiskunnallinen vaikuttaminen) henkilökohtainen • LÖYDY - Brändää itsesi verkossa http:// www.loydy.fi/ - Tuija Aalto & Marylka Yoe Uusisaari13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Linkki: Aalto / Uusisaari14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Mitä voin tehdä verkossa? •Oppia uutta, omaksua uusia toimintatapoja, olla luova, opettaa muita •Olla ajankohtaisten asioiden äärellä, olla tavoitettavissa •Kerätä ideoita, innostua ja innostaa •Hoitaa sisäistä ja ulkoista viestintää tehokkaasti •Käynnistää keskusteluita •Käydä vuoropuhelua yhteistyökumppaneiden kanssa, ryhmäytyä, verkostoitua15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Mitä voin tehdä verkossa? • Jakaa asiantuntijuutta • Lisätä avoimuutta ja hyvinvointia • Työskennellä tiimin kanssa tehokkaammin, tehdä yhteistyötä, pitää yllä yhteyksiä muihin • Vähentää kuluja ja byrokratiaa, organisoida tehokkaammin • Lisätä kansalaisvaikuttamista, uudistaa yhteiskunnallista osallistumista • Tavoittaa kohderyhmät markkinoinnissa • Muuttaa maailmaa16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. Työvälineitä17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Työskentelytiloja18 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. SlideShare & ryhmätyötila http://www.slideshare.net/19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 20. 20. Prezi & hotellihuone http://prezi.com/20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 21. 21. Twitter & kahvila http://twitter.com/21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 22. 22. Facebook & bussi http://www.facebook.com/22 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 23. 23. YouTube & juna http://www.youtube.com/23 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 24. 24. Foursquare & kauppakeskus https://foursquare.com/24 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 25. 25. Ditto & ruokakauppa http://www.ditto.me/25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 26. 26. EtherPad & koulun ruokala http://muistio.tieke.fi/26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 27. 27. LinkedIn & autopesula http://www.linkedin.com/27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 28. 28. xTune & odotushuone http://www.xtune.fi/28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 29. 29. Delicious & tieto- ja viestintäopetuksen luokka http://www.delicious.com/29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 30. 30. Blogi & puiston penkki http://www.blogilista.fi/30 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 31. 31. Flickr & luonto http://www.flickr.com/31 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 32. 32. Viesti vaikuttavasti videolla tilasta riippumatta •YouTube, http://www.youtube.com/ •Viddler, http://www.viddler.com/ •Vimeo, http://vimeo.com/ •Flickr, http://www.flickr.com/ •Qik (livevideostreamaus), http://qik.com/ •Bambuser (livevideostreamaus), http:// bambuser.com/ •Sisältö, ajoitus ja kohderyhmän löytyminen määrittelevät onnistumisen videon välityksellä32 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 33. 33. Yhteisöllinen media innostaa •Suomalainen verkkopalvelu HeiaHeia, http:// www.heiaheia.com/ •Sosiaalinen tapa pitää kirjaa omasta liikkumisestaan •Helppo tapa pitää treenipäiväkirjaa •Positiivinen yhteisöpaine saa liikkumaan enemmän33 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 34. 34. Case Saattaen vaihto https://docs.google.com/ •Esimerkki hanketyön perehdytyksestä ja saattaen vaihdosta Google docsin avulla34 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 35. 35. Heimoni, parveni35 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 36. 36. Yhteisöllinen media on hyödyksi •Ammatillinen verkostoituminen, työnhaku36 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 37. 37. Parvityö http://www.scoop.it/t/parvityo •Asiantuntijaparvi ratkaisee ongelmia yhdessä organisaatiorajojen ylitse37 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 38. 38. LinkedIn verkostokartta •Millainen on sinun verkostokarttasi? http:// inmaps.linkedinlabs.com/38 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 39. 39. 39 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 40. 40. Työskentelytapamuutokset •Sähköpostista pikaviestimiin •Wikit intranetin tukena ja tallennuspaikkana •Blogit keskustelun herättäjinä •Verkkokokoukset verkkoprosessin tukena40 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 41. 41. Yhteisesti omistettu ja ylläpidetty tietovarasto •Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten omaan päähän on riski yrityksen toiminnan jatkuvuudelle •Jokainen blogikirjoitus ja wikisivun muokkaus kartuttaa yrityksen omaisuutta •Vähennetään sähköpostin käyttöä ja hyödynnetään verkkotyökaluja työn tekemisessä41 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 42. 42. Jaettu asiantuntijuus 1/2 • Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä • Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi • Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi • Jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana • Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään42 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 43. 43. Jaettu asiantuntijuus 2/2 •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita •Sekä työskentely- että oppimistilanne •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen työssä43 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 44. 44. Kiltteys •Jalansijan yhteisöllisessä mediassa mahdollistat olemalla helposti lähestyttävä, ystävällinen, joustava, toiset huomioon ottava, utelias, kohtelias, lempeä, armelias, antelias ja suvaitsevainen44 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 45. 45. Tietoturvariskit45 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 46. 46. Vältä riskit 1/2 • Suojaa yksityisyytesi oikeilla asetuksilla ja mieti avoimuuttasi • Huomio tekijänoikeusasiat • Pidä mielessä tietoturva-asiat sekä verkkoviestinnän nettiketti • Vahvan salasanan luominen sekä salasanan vaihtaminen riittävän usein • Toimi yhteneväisellä tyylillä viestiessäsi • Julkisen profiilin kautta toimiminen • Jätä vieraat, hämäräperäiset linkit napsauttamatta46 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 47. 47. Vältä riskit 2/2 • Huolehdi tietokoneesi käyttöjärjestelmäpäivitykset ja työvälineohjelmistot ajan tasalle, tarvittavat palomuuri- ja haittaohjelmien torjuntaohjelmistot käyttöön ja automaattisesti päivittyviksi • Jätä tietokoneen luokse meneminen, kun olet tunnekuohun vallassa, älä provosoidu • Jos epäilet, että olet joutunut huijatuksi tai muun hyökkäyksen kohteeksi, älä epäröi pyytää apua. Älä jätä tekemättä asiasta rikosilmoitusta, vaikka taloudellinen menetys saattaa osaltasi jäädä vaatimattomaksi • Tarkista maineesi hakukoneiden avulla • Jos et pidä hakutuloksista, vahvista verkkonäkyvyyttäsi47 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 48. 48. Tutustu rauhassa •Lähde tutustumaan eri palveluihin, luo itsellesi tunnukset, kokeile •Löydä itsellesi sopivat välineet •Ota avuksi Google Alerts (http:// www.google.com/alerts) tai Social Mention (http://www.socialmention.com/) •Seuraa blogeja •Ota toiminta osaksi prosesseja48 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 49. 49. Ota välineet käyttöösi • Hyödynnä itsellesi sopivia välineitä omassa opiskelussasi ja työssäsi • Valitse itsellesi sopivat toimintatavat • Esim. kerää Deliciousiin kirjanmerkkejä, sovi tapaamiset Sumplilla (http://sumpli.com/) tai Doodlella (http://doodle.com/), hoida palaverit Skypellä, tee muistiinpanot GoogleDocsilla, hoida sähköpostit Gmaililla, tee muistioita yhdessä Etherpadilla • Verkostoidu ja opi lisää Facebookin, Twitterin ja LinkedInin välityksellä49 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 50. 50. Tutkaile, oivalla •Seuraa, mitä alastasi puhutaan •Vertaile muiden alasi henkilöiden yhteisöllisen median läsnäoloa ja toimintatapoja •Älä spämmää, kuuntele ja keskustele, ole avoin ja aito •Varaa aikaa •Infoähky ja ahdistuminen - hae oma tasapaino!50 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 51. 51. Verkostoidu •Lisää omiin yhteystietoihisi yhteisöllisen median läsnäolosi, esim. tunnukset Skypeen, LinkedIniin, Twitteriin ja Facebookiin •Kysy uusilta työtovereilta, kontakteilta ja yhteistyökumppaneilta heidän yhteisöllisen median läsnäolostaan •Verkostoidu kasvotusten ja verkossa •Ole läsnä verkostoissa51 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 52. 52. Tietoa yhteisöllisestä mediasta wikistä52 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 53. 53. Kaunis kiitos ja onnistumisen iloa jokaisen oppimispolulle!53 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 54. 54. Pauliinan ja Oskarin yhteinen taival • Oskari helmikuussa 2011 harjoittelijaksi Intunexiin: http://intunex.fi/wp/blog/ 2011/02/08/oskari/ • Verkossa yhteisen ystävän, Janne Ruohiston, välityksellä pöhinää & jakamista • 25.2. Oskarin toimistolivestreamaus, johon Pauliina osallistuu & verkostoituminen verkossa • Taskulounas 18.3. http://kinda.fi/blog/ paivani-ystavayrittajana • ITK-päivät 7.-8.4. yhdessä Matkatoimisto SoMe http://www.slideshare.net/ PauliinaMakela/matkatoimistosome • 02/11 verkossa, 03/11 kasvotusten, 04/11 yhteistyössä ja 05/11 täällä yhdessä!54 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×