Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tarinallisuutta ja osaamisen näkyväksi tekemistä

8,035 views

Published on

Tarinallisuutta ja osaamisen näkyväksi tekemistä

Y-love yrittäjyyslukioverkoston Ylovejärvi-koulutustapahtuman esitysmateriaali keskustelujen tukena
22.11.2012 Ylöjärvi
Ylöjärven lukiossa Koulutuskeskus Valossa

Kiteytystä päivän keskusteluteemoista:

1. Oma oppimispolku, elinikäinen oppiminen -> oma osaaminen näkyväksi -> oman oppilaitoksen osaaminen näkyväksi
2. Digitaalinen jalanjälki
3. Tarinallisuus
4. Asiantuntijaverkostot
5. Jaettu asiantuntijuus
6. Sisältöjen kuratointi, liveraportointi, livestriimaus, nettifasilitointi
7. Sisältöjen tuottaminen

Published in: Education

Tarinallisuutta ja osaamisen näkyväksi tekemistä

 1. 1. Tarinallisuutta ja osaamisen näkyväksi tekemistä Y-love yrittäjyyslukioverkoston Ylovejärvi-koulutustapahtuma 22.11.2012 Ylöjärvi1 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. @PauliinaMakela Hei uusille ja vanhoille tuttavuuksille! Olen yhteisöllisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy:stä. Verkosta minut löytää tunnuksella PauliinaMakela. Hauska tavata!2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Päivän keskustelujen taustakanava • http://todaysmeet.com/ • Luotu oma taustakanava eilen (huoneen nimi kerrotaan nyt), käytössämme tänään, avoinna kuukauden, sitten taustakanavamme ja viestit poistuvat kokonaan • Kirjoita etunimesi Talk. -palkin alle kohtaan What’s your name? ja paina Join. -nappia • Sen jälkeen voit kirjoittaa päivän aikana omia kommentteja, ideoita, ajatuksia, kysymyksiä yms. Message -kenttään (käytössä 140 merkkiä kerrallaan) • Viestit näkyvät Listen. -palkin alla • Muista, että viestit näkyvät kaikille, jotka sattuvat löytämään taustakanavamme linkin! • Ota talteen tarvittavat asiat taustakanavalta ennen kuin ne poistuvat.3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen •Millainen on sinun henkilökohtainen oppimisympäristösi? •Millaisiin asiantuntijaverkostoihin kuulut? •Kuinka tuot omaa osaamistasi näkyväksi? •Kuinka paljon jaat verkossa löytöjäsi? •Hyödynnetäänkö osaamistasi omassa oppilaitoksessasi?4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. Oletko passiivinen seurailija? 90%5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Vai oletko aktiivisesti mukana? 9%6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. Erotutko joukosta? 1%7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Digitaalinen jalanjälki näkyy8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Heimo, somesukulaiset9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Henkilökohtainen oppimisympäristöni10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Opi jakamaan •Opi jakamaan ja kertomaan tarinoita •Opi yhdistämällä erilaisia tietolähteitä ja jakamalla eteenpäin •Jaa omaa osaamistasi samalla oppien •Jaa linkkejä, statuspäivityksiä, kuvia, blogikirjoituksia, videoita, tapahtumakutsuja, uutisia, verkkosivustoja, työpaikkailmoituksia, ohjeita, ideoita, vinkkejä yms.11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Miellekartta Popplet • http://popplet.com/ • Löydöt eiliseltä päivältä: • Opiskelijan erilaiset opintopolut http:// popplet.com/app/? page_id=606409&page_title=Opiskelijan +erilaiset+opintopolut#/606409 • Koulutusjärjestelmän muutostarpeet http:// popplet.com/app/? page_id=607151&page_title=Koulutusj%EF%BF %BDrjestelm%EF%BF%BDn+muutostarpeet#/ 60715112 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Työskentelytapamuutoksista kohti jaettua asiantuntijuutta13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Työskentelytapamuutokset •Sähköpostista pikaviestimiin •Wikit intranetin tukena ja tallennuspaikkana •Blogit keskustelun herättäjinä •Verkkokokoukset verkkoprosessin tukena14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Yhteisesti omistettu ja ylläpidetty tietovarasto • Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten omaan päähän on riski toiminnan jatkuvuudelle • Jokainen blogikirjoitus ja wikisivun muokkaus kartuttaa yhteistä tietovarastoa • Siirretään hiljaista tietoa näkyville, esim. perehdytyksestä • Vähennetään sähköpostin käyttöä ja hyödynnetään verkkotyökaluja työn tekemisessä15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Jaettu asiantuntijuus •Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä •Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. Jaettu asiantuntijuus •Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi, jolloin jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana •Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Jaettu asiantuntijuus •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Sekä työskentely- että oppimistilanne •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita18 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Jaettu asiantuntijuus •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 20. 20. Asiantuntijaverkostoja • Aikuisopiskelijat https://www.facebook.com/groups/Aikuisopiskelijat/ • iPad lasten kuntoutuksessa ja opetuksessa https://www.facebook.com/ groups/277346612317517/ • Mobiili ammattilaisella https://www.facebook.com/groups/mobiilicase/ • Opeverkostot https://www.facebook.com/groups/269050213188098/ • Opi ulkona https://www.facebook.com/groups/396853363686826/ • SomeTime2012 https://www.facebook.com/groups/SomeTime2012/ • Tablet-laitteet opetuksessa https://www.facebook.com/groups/ 294806730537020/ • Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa https://www.facebook.com/ groups/237930856866/ • Tietokoneet yo-kirjoituksissa https://www.facebook.com/groups/ 339542799419574/ • Verkostoanalyysi https://www.facebook.com/groups/182715141198/ • Yrittäjyyskasvatus https://www.facebook.com/groups/295634603879563/20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 21. 21. Sisältöjen kuratointi21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 22. 22. Sisältöjen kuraattori • etsii, tutkii, osuu kohdalle, poimii talteen tietoa, suodattaa tietoa • johdattaa oikealle polulle tietovirtojen keskellä • tarjoilee sopivan koosteen erilaisia sisältöjä yhdistämällä • tuo oman näkymyksensä/tulkintansa esiin • oppii ja luo uutta • synnyttää digitaalista jalanjälkeä verkkoon • käyttää välineinä esim. seuraavia: Storify, Scoop.it ja Pinterest22 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 23. 23. Storify koostetarinoille •http://storify.com/23 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 24. 24. Pinterest kuvatarinoille •http://pinterest.com/24 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 25. 25. Scoop.it tarinavirralle •http://www.scoop.it/ •Timon Ilomäen Scoop.it http://www.scoop.it/t/ education-technology- theory-practice25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 26. 26. Liveraportointi26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 27. 27. Liveraportoija • osallistuu tapahtumaan paikan päällä tai verkossa • raportoi verkossa tapahtuman etenemisestä, tunnelmista, osallistujista ja asiasisällöistä • tekee sadonkorjuuta ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana, tapahtuman jälkeen • voi keskittyä raportoimaan vain yhteen välineeseen tai useampaan kerralla • käyttää välineinä esim. seuraavia: taustakanavana Twitter, Todaysmeet, status-, kuva- ja linkkipäivityksiin Facebook, Google+, LinkedIn, tekstien tuottamiseen EtherPad, Google-dokumentti, blogi, wiki, valokuviin Instagram, Hipstamatic ja paikkatietoon Foursquare27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 28. 28. Linkkejä liveraportoinnista •Case MindTrekkers https:// www.facebook.com/groups/MindTrekkers/ •Tapahtumien sadonkorjuuta http:// oppimassa.kinda.fi/category/tapahtuma/ •Tapahtumiin liittyviä blogikirjoituksia http:// www.zento.fi/kategoria/tapahtumat •Muutamia alan osaajia: Tuija Aalto, Irmeli Aro, Antti Hirvonen, Mari Koistinen, Matleena Laakso, Oskari Niitamo28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 29. 29. Livestriimaus29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 30. 30. Livestriimaaja • lähettää videointia suoraan verkkoon • tekee kuin oman tv-lähetyksen • käyttää välineinä esim. seuraavia: • Bambuser http://bambuser.com/ • Google+ Hangouts on Air http:// www.google.com/+/learnmore/hangouts/ onair.html • Livestream http://new.livestream.com/ • Qik http://qik.com/ • Ustream http://www.ustream.tv/new30 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 31. 31. Linkkejä livestriimauksesta • SomeTime - Live Task Force -ryhmä Facebookissa https://www.facebook.com/groups/ 198152433548525/ • Striimaus.fi -sivu Facebookissa https:// www.facebook.com/striimaus.fi • Striimaus.fi http://striimaus.fi/ • Kurt Linderoosin Bambuser-kanava (yli 1100 livestriimausta) http://bambuser.com/channel/ personaleu • Muutamia alan osaajia: Jarmo Lahti, Kurt Linderoos, Toni Nummela, Jaana Nyström, Sami Voutilainen31 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 32. 32. Nettifasilitointi32 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 33. 33. Nettifasilitaattori • luo yhteisöllisyyden tilaisuuksia ja mahdollisuuksia muille • tekee ja kokoaa asioita näkyviksi, jakaa tietoa • herättää keskusteluja • osallistaa, kuuntelee, kysyy, ymmärtää, kannustaa ja innostaa • käsittelee myös hankalia asioita • jatkaa nettikätilön aloittamaa työtä synnytetyn verkoston hellänä huolehtijana, huolehtii jatkuvuudesta • toivottaa tervetulleiksi, opastaa, neuvoo ja rohkaisee verkoston jäseniä sekä mahdollistaa verkoston tapahtumien toteutumisen • käyttää välineinä niitä yhteisöllisen median välineitä, jotka sopivat kulloinkin kyseiseen asiaan33 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 34. 34. Linkkejä nettifasilitoinnista 1/2 •Nettifasilitointi-blogi http:// fasilitaattori.blogspot.fi/ •Opeblogissa nettifasilitoinnista http:// opeblogi.blogspot.fi/search/label/ nettifasilitointi •Oppimassa -blogssa nettikätilöinnistä http:// oppimassa.kinda.fi/category/nettikatilo/34 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 35. 35. Linkkejä nettifasilitoinnista 2/2 • Alan osaajien ryhmiä: • Nettifasilitointi-ryhmä Facebookissa https:// www.facebook.com/groups/296923973751315/ • Nettikätilöt-ryhmä Sometussa http:// sometu.ning.com/group/nettikatilot • CMF Community Managers in Finland -ryhmä LinkedInissä https://www.linkedin.com/groups? gid=4266856 • Tapahtuma Tampereella 28.1.2013 tulossa: • CMAD2013-tapahtuman ryhmä Facebookissa https://www.facebook.com/groups/CMAD2013/35 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 36. 36. Sisältöjen luominen36 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 37. 37. Digitaalinen tarinankerronta •Luo oma digitaalinen tarinasi verkossa käyttäen tekstiä, kuvia, ääntä, videoita ja musiikkia. •Jaa digitaalinen tarinasi ja tutustu muiden tekemiin digitaalisiin tarinoihin verkossa. •Pääset alkuun liittymällä Digital Storytelling Finland -yhteisöön http:// dstfinland.ning.com/37 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 38. 38. Linkkejä tarinallisuudesta • Tarinakone https://www.facebook.com/Tarinakone • Satu ja tarina https://www.facebook.com/satujatarina • Olipa kerran hyvä tarina http://www.kauppalehti.fi/ sponsoroidutblogit/markkinointi-instituutti/olipa- kerran-hyva-tarina • Tarinallisuus http://taitoba.fi/en/menetelmat/ tarinallisuus/ • Tarinallisuus eli storytelling http:// kpamk.wordpress.com/testi-1/tarinallisuus/ • Tarinallisuus verkko-opetuksessa http:// taitavaksi.blog.jyu.fi/2012/03/tarinallisuus-verkko- opetuksessa.html38 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 39. 39. Linkkejä elokuvan tarinasta ja kuvaviestinnästä •Elokuvan tarina http://elokuvantaju.uiah.fi/ oppimateriaali/kasikirjoitus/tarina.jsp •Kaikki kuvaa -sivusto http://kaikkikuvaa.fi/ •Media ja kuvaviestintä esi- ja perusopetuksessa http://www.edu.fi/perusopetus/kuvataide/ media_ja_kuvaviestinta •Elokuva-alan linkkejä http:// www.elokuvakontakti.fi/site/? lan=1&page_id=1239 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 40. 40. Oppilaitoksen osaamisen näkyväksi tekeminen •Oppilaitos käyttää aktiivisesti erilaisia markkinoinnin keinoja ja välineitä, joilla oppilaitos viestii ja mainostaa tarkoituksestaan, arvoistaan ja tuotteistaan opiskelijoille, vanhemmille, henkilökunnalle ja laajemmalle yhteisölle. •Perinteisten markkinointikeinojen rinnalla käytössä ovat mm. nettisivut, Facebook-sivut, Twitter-profiili, YouTube-kanava, Pinterest- profiili, Foursquare-paikkatieto, blogit ja wikit.40 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 41. 41. Blogien käyttäminen oppilaitoksen markkinoinnissa • Blogia kirjoittaessa kannattaa muistaa, että kenelle kirjoittaa ja ymmärtää lukijoiden tarpeita • Lukijat etsivät tietoa, kokemuksia, vastauksia kysymyksiin ja ratkaisuja ongelmiin • Arvokas ja hyödyllinen sisältö saa enemmän lukijoita ja sen myötä myös sisältöä kommentoidaan ja jaetaan verkossa sekä linkitetään muissa blogeissa • Kerro digitaalisia tarinoita ja näytä esimerkkejä • Jaa blogikirjoitukset verkossa41 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 42. 42. Esimerkkejä blogeista ja blogialustoista • Metropolian Blogit http://blogit.metropolia.fi/ • Helsingin yliopistolaisten blogeja tieteestä, tutkimuksesta, opetuksesta ja opiskelusta http://www.helsinki.fi/blogit/ • Kouvolan lyseon lukion ympäristöuutisten seuranta http:// kouvolanlyseonlukio.blogspot.fi/ -> Jarin blogi - biologiaa ja maantiedettä http://biologi-jari.blogspot.fi/ • Oppilaitosjohdon LUOTI-täydennyskoulutus http:// luotikoulutus.blogspot.fi/ • Blogialustoja: • WordPress http://wordpress.com/ • Blogger http://www.blogger.com/ • EduBlogs http://edublogs.org/42 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 43. 43. Hyödynnä QR-koodeja • Kaksiulotteisen kuviokoodin eli QR-koodin (Quick Response) voi luoda maksutta ja helposti http:// www.qr-koodit.fi/generaattori sivulla • QR-koodilla voi ohjata toimintaa (esim. koulutustilan ovessa lukujärjestys tai varaustilanne), markkinoida oppilaitosta (esim. julisteessa lisätietoa), antaa ohjeita (esim. videona oppilaiden oppimistehtävä eri tiloissa tai some-välineen käyttöohjeisiin), luoda strategisen joukkueroolipelin http:// www.slideshare.net/eOppimiskeskus/nyt-pelitt-opas tai tehdä hauskoja käsitöitä http:// www.kaspaikka.fi/suunnittelu/qr-koodista-kuvioita/43 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 44. 44. Kiteytystä päivän teemoista • Oma oppimispolku, elinikäinen oppiminen -> oma osaaminen näkyväksi -> oman oppilaitoksen osaaminen näkyväksi • Digitaalinen jalanjälki • Tarinallisuus • Asiantuntijaverkostot • Jaettu asiantuntijuus • Sisältöjen kuratointi, liveraportointi, livestriimaus, nettifasilitointi • Sisältöjen tuottaminen44 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 45. 45. Kaunis kiitos ja onnistumisen iloa jokaisen muutos- ja oppimispolulle!45 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×