Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalisen median mahdollisuudet kunnan viestinnässä #Lempäälä esimiehet ja viestijät

387 views

Published on

Sosiaalisen median mahdollisuudet kunnan viestinnässä Lempäälän esimiehet ja viestijät

16.3.2017
Ehtookoto, Lempäälä

Koulutuksen teemat:

* Mik­si käyt­ämme so­si­aa­lis­ta me­di­aa?
* Mitä hyö­tyä ja mah­dol­li­suuk­sia so­si­aa­li­nen me­dia tar­jo­aa meille?
* Mik­si teemme toimintamme nä­ky­väk­si?
* Miten teemme toimintamme näkyväksi?
* Millaisia työskentelytapoja on olemassa?
* Miten muissa kunnissa on toimittu? (Esimerkkejä)
* Suomalaiset sosiaalisessa mediassa

Koulutuksen toteutti Kinda Oy:n viestintäkouluttaja ja some-asiantuntija Pauliina Mäkelä. Yhteinen työskentely jatkuu suljetussa Facebook-ryhmässä nimeltään Lempäälän kunnan esimiesten ja viestijöiden rytmiryhmä.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sosiaalisen median mahdollisuudet kunnan viestinnässä #Lempäälä esimiehet ja viestijät

 1. 1. @PauliinaMakela1 16.3.2017 Lempäälän kunnan esimiehet ja viestijät, Lempäälä Sosiaalisen median mahdollisuudet kunnan viestinnässä
 2. 2. @PauliinaMakela2
 3. 3. @PauliinaMakela3 Ennakkotehtävät •Lue Pekka Saurin Julkishallinto ja sosiaalinen media -kirja vuodelta 2015 http://kaks.fi/wp- content/uploads/2015/03/Julkishallinto-ja- sosiaalinen-media.pdf - ohjeistuksena lukemiseen: – Kun haluat pelkän yhden sivun tiivistyksen, niin lue sivu 73 ja mielellään tulosta itsellesi ohjeeksi. – Kun haluat lukea tärkeimmät kohdat, niin lue sivut 29-73. – Jos ehdit, lue koko kirja (sivut 7-73).
 4. 4. @PauliinaMakela4 Sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy
 5. 5. @PauliinaMakela5 6,5 vuotta yrittäjänä 13 vuotta somessa 21 vuotta työelämässä
 6. 6. @PauliinaMakela6 @PauliinaMakela @Kindafi @Liverapo @Suomiskooppaa slideshare.net/PauliinaMakela
 7. 7. @PauliinaMakela7 Koulutuksen teemat •Miksi käytämme sosiaalista mediaa? •Mitä hyötyä ja mahdollisuuksia sosiaalinen me- dia tarjoaa meille? •Miksi teemme toimintamme näkyväksi? •Miten teemme toimintamme näkyväksi? •Millaisia työskentelytapoja on olemassa? •Miten muissa kunnissa on toimittu? (Esimerkkejä) •Suomalaiset sosiaalisessa mediassa
 8. 8. @PauliinaMakela8 Miksi käytämme sosiaalista mediaa?
 9. 9. @PauliinaMakela9 Kunnan viestintä: ennakoivaa, avointa, vuorovaikutteista, tasapuolista, ymmärrettävää, totuudenmukaista, luotettavaa, realistista, objektiivista, palveluhenkistä, osa kaikkea kunnan toimintaa, tukee tavoitteiden toteutumista, edistää hyvinvointia, vahvistaa osallisuutta, jatkuvaa kehittämistä ja jokaisella vastuu hyvästä laadusta.
 10. 10. @PauliinaMakela10 Sosiaalinen media - kuinka itse koet tämän ilmiön? Entä työyhteisösi?
 11. 11. @PauliinaMakela11 Kansalaistaito = ymmärrä, mitä somessa tapahtuu ja mitä siellä tehdään
 12. 12. @PauliinaMakela12 Jos ehdit ajatella, ehdit myös käyttää sosiaalista mediaa!
 13. 13. @PauliinaMakela13 Mitä hyötyä ja mahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa?
 14. 14. @PauliinaMakela14 Tiedon hakeminen Nopea tiedon kulku
 15. 15. @PauliinaMakela15 Twitter-haku: #lempäälä Kuvasitaatti: twitter.com 2017
 16. 16. @PauliinaMakela16 Facebook: ajankohtaisen asian kertominen Kuvasitaatti: facebook.com 2017
 17. 17. @PauliinaMakela17 Facebook Kuvasitaatti: facebook.com 2017
 18. 18. @PauliinaMakela18 Uuden oppiminen Yleissivistys kasvaa
 19. 19. @PauliinaMakela19 Uutiset Tiedotus
 20. 20. @PauliinaMakela20 Aktiivinen kysyntäpohjainen eli nykyaikainen myynti
 21. 21. @PauliinaMakela21 Blogi: nykyaikainen myynti
 22. 22. @PauliinaMakela22 Pauliinan somepalvelut •14363 Twitter-seuraajaa omalla Twitter-tilillä https://twitter.com/PauliinaMakela • 5579 LinkedIn-kontaktia http://fi.linkedin.com/in/pauliinamakela • 3762 Facebook-kaveria ja 428 seuraajaa https://www.facebook.com/pauliina.makela • 2060 Instagram-seuraajaa https://www.instagram.com/PauliinaMakela • 1927 Twitter-seuraajaa yrityksen tilillä https://twitter.com/Kindafi • 1743 Facebook-tykkääjää yrityksen sivulla https://www.facebook.com/KindaOy • 1064 Empire Kred-osakeomistajaa https://www.empire.kred/pauliina • 946 SlideShare-seuraajaa http://www.slideshare.net/PauliinaMakela • 758 Twitter-seuraajaa liveraportointitilillä https://twitter.com/liverapo • 723 Pinterest-seuraajaa https://fi.pinterest.com/pauliinamakela • 659 Periscope-seuraajaa https://www.periscope.tv/pauliinamakela • 202 Twitter-seuraajaa SuomiSkooppaa-tilillä https://twitter.com/suomiskooppaa • 134 Storify-seuraajaa https://storify.com/PauliinaMakela • 114 YouTube-kanavan tilaajaa https://www.youtube.com/user/PauliinaMakela
 23. 23. @PauliinaMakela23 Näkyminen, tunnettuus, löydettävyys, työnantaja- mielikuva
 24. 24. @PauliinaMakela24 About.me -koontisivusto Kuvasitaatti 2017: https://about.me/pauliinamakela
 25. 25. @PauliinaMakela25 Wikisivusto Purot.net Kuvasitaatti 2017: http://kinda.purot.net/
 26. 26. @PauliinaMakela26 Sähköpostin vähentäminen
 27. 27. @PauliinaMakela27 Slack Kuvasitaatti: slack.com 2017
 28. 28. @PauliinaMakela28 Avoimella viestinnällä annetaan mahdollisuus olla mukana, kysyä, kyseenalaistaa, jakaa, vaikuttaa, osallistua ja osallistaa.
 29. 29. @PauliinaMakela29 Trello Kuvasitaatti: trello.com 2017
 30. 30. @PauliinaMakela30 Verkostoituminen Vertaistuki
 31. 31. @PauliinaMakela31 Facebook-ryhmä Digitalist Network Developers Kuvasitaatti 2017: https://www.facebook.com/groups/179974508837554
 32. 32. @PauliinaMakela32 Yhteistyöskentely Yhteistuotanto
 33. 33. @PauliinaMakela33 Suomen Apteekkariliiton someperiaatteet Kuvasitaatti 2017: http://www.apteekkariliitto.fi/liitto/sosiaalinen- media.html
 34. 34. @PauliinaMakela34 Google Drive -> Google- dokumentit yhteistyöskentelyyn https://docs.google.com/ Someperiaatteiden luominen yhteistyössä verkossa käyttäen: Skype + Google-dokumentti + Facebook-ryhmä http://www.apteekkariliitto.fi/liitto/sosiaalinen-media.html Kuvasitaatti 2017:
 35. 35. @PauliinaMakela35 Ryhmäkeskustelut Kokemukset
 36. 36. @PauliinaMakela36 Elämysten, oivallusten ja ideoiden jakaminen
 37. 37. @PauliinaMakela37 Facebook-sivu Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 38. 38. @PauliinaMakela38 Facebook-sivu Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 39. 39. @PauliinaMakela39 Facebook-sivu Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 40. 40. @PauliinaMakela40 Facebook-sivu Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 41. 41. @PauliinaMakela41 Facebook-sivu Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 42. 42. @PauliinaMakela42 Vaikuttaminen Tilaisuudet
 43. 43. @PauliinaMakela Jatkojohto mukaan tapahtumiin 43
 44. 44. @PauliinaMakela44 Tapahtumatwiittaus Liveraportointi Kuratointi
 45. 45. @PauliinaMakela45 Storify-palvelu koostetarinoille Kuvasitaatti: https://storify.com/PauliinaMakela
 46. 46. @PauliinaMakela46 Esimerkiksi luo Periscopella ja Facebook Livellä tehdyistä livelähetyksistä kooste. Muista laittaa ensimmäinen sisältö kuvalla, siitä tulee kansikuva tarinalle.
 47. 47. @PauliinaMakela47 Esimerkiksi luo Twitter-viesteistä kooste.
 48. 48. @PauliinaMakela48 Luo Paper.li -viikkolehtesi, jaa Twitteriin Kuvasitaatti: https://twitter.com/PauliinaMakela/status/ 836313160550342656
 49. 49. @PauliinaMakela49 Twiittaaminen, livertäminen •Kohderyhmälle suunnattua hyödyllistä sisältöä eli sisältömarkkinointia •Teksti kertoo, mistä on kyse •Teksti on kirjoitettu samalla kielellä kuin sisältö •#hashtagit vievät sisällön viestivirtoihin ja antavat lisätietoa sekä kiinnittävät sisällön tässä tapauksessa tapahtumaan, liveraportointinäkökulma •Kuva SlideShare-esityksestä •Linkistä näkee koko sisällön •Kohderyhmän sitoutuminen näkyy uudelleentwiittauksina ja tykkäyksinä
 50. 50. @PauliinaMakela50 1. tiedon hakeminen 2. uuden oppiminen 3. maailmankuvan rakentaminen 4. rekrytointi 5. verkostoituminen 6. keskustelut 7. uutiset 8. tiedotus 9. #taskulounas 10. #taskuillallinen 11. #taskuneuloosi 12. #taskuvauva 13. #somejoulut 14. #linnanjuhlat 15. #cmadfi 16. #sometime2017 17. kriisiviestintä 18. vaikuttaminen 19. ajankulu 20. vertaistuki 21. ilmiöt 22. globaalit tapahtumat 23. tilaisuudet 24. liveraportointi 25. etäosallistuminen 26. somesukulaisuus 27. sisältömarkkinointi 28. fanittaminen 29. henkilöbrändi 30. asiakaspalvelu 31. palautekanava 32. ohjaus ja neuvonta •Mitä sinä siellä teet? 33. ammattialan seuraaminen 34. osaamisen näkyväksi tekeminen 35. katsojakokemus/2nd screen 36. viihdekäyttö, hauskanpito 37. ilmainen terapia, virtuaaliolkapää 38. yrityksen brändin rakentaminen 39. elämysten, oivallusten ja ideoiden jakaminen 40. näkökulmien jakaminen, kannanotto 41. muistiinpanojen jakaminen 42. kiinnostuksen kohteet (politiikka, viihde, urheilu yms.) 43. tavoitettavuus, suora kontakti 44. työntekijälähettilyys 45. johtajuuden rakentaminen 46. joukkoistaminen 47. osallistaminen http://storify.com/PauliinaMakela/twitteriin http://kinda.fi/posts/kuinka-kaytan-twitteria-tehokkaasti Twitter
 51. 51. @PauliinaMakela51 Sisältömarkkinointi Viestintä
 52. 52. @PauliinaMakela52 Ammattialojen seuraaminen
 53. 53. @PauliinaMakela53 #henkilöbrändi asiantuntijalla näy ja löydy somessa, ole uskottava saa asiakkaita Kuvasitaatti: twitter.com 2017
 54. 54. @PauliinaMakela54 Somen käyttö ja näkyminen verkossa on osa ammatillista ja sosiaalista pääomaa
 55. 55. Prisma-sovellus @PauliinaMakela55 Rekrytointi #somerekry
 56. 56. @PauliinaMakela56 Twitter-haku: #somerekry Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 57. 57. @PauliinaMakela57 Miksi teemme toimintamme näkyväksi?
 58. 58. @PauliinaMakela58 Jaettu ilo - vertaistuki
 59. 59. @PauliinaMakela59 Jaettu onnistuminen - tiimityö, hyvien käytänteiden levittäminen
 60. 60. @PauliinaMakela60 Jaettu asiantuntijuus - oppimis- ja työskentelytilanne
 61. 61. @PauliinaMakela61 Jaettu luottamus - keskinäiset suhteet, yhteisö
 62. 62. @PauliinaMakela Digitaalinen jalanjälki 62
 63. 63. @PauliinaMakela Kurkistusviestintää 63
 64. 64. @PauliinaMakela 360 asteen verkkoelämä Mitä sanot x Mitä teet x Kuka kuulee 64
 65. 65. @PauliinaMakela 360 asteen verkkoelämä 65 http://www.flickr.com/photos/tuija/4897289626/lightbox/ Kuvasitaatti: flickr.com 2016
 66. 66. @PauliinaMakela66 Miten teemme toimintamme näkyväksi?
 67. 67. @PauliinaMakela67 Miksi käytän? Kenelle ja missä? Millaista sisältöä? Kuinka usein? Miten mittaan?
 68. 68. @PauliinaMakela Ole läsnä, aktiivinen ja avoin sosiaalisessa mediassa 68
 69. 69. @PauliinaMakela69 Auta ja ole hyödyksi
 70. 70. @PauliinaMakela70 Seuraa, jaa, keskustele & osallistu!
 71. 71. @PauliinaMakela71 Verkostoidu! Seuraa muita = olet seuraaja Ole seurattavissa = olet seurattu
 72. 72. @PauliinaMakela72 Käyttäydy fiksusti!
 73. 73. @PauliinaMakela73 Reilun somen säännöt Kuvasitaatti 2017: http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
 74. 74. @PauliinaMakela74 Reilun somen säännöt Kuvasitaatti 2017: http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
 75. 75. @PauliinaMakela75 Reilun somen säännöt Kuvasitaatti 2017: http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
 76. 76. @PauliinaMakela Poimi itsellesi sopivat yhteisöt ja tapahtumat 76
 77. 77. @PauliinaMakela77 Facebook-ryhmä Tavoitteellinen bloggaaminen Kuvasitaatti 2017: https://www.facebook.com/groups/tavoitteellinenbloggaaminen
 78. 78. @PauliinaMakela78 Facebook-ryhmä Robotics Finland Kuvasitaatti 2017: https://www.facebook.com/groups/roboticsfinland
 79. 79. @PauliinaMakela79 Facebook-ryhmä Maksuttomat viestintä- ja markkinointikoulutukset Kuvasitaatti 2017: https://www.facebook.com/groups/163619647353339
 80. 80. @PauliinaMakela80 Kokemus Hiljainen tieto Omat tiedot/taidot sekä osaaminen näkyviin
 81. 81. @PauliinaMakela81 LinkedIn-profiili https://www.linkedin.com/in/pauliinamakelaKuvasitaatti:
 82. 82. @PauliinaMakela82 Google rakastaa LinkedIniä - huolehdi verkkonäkyvyydestäsi!
 83. 83. @PauliinaMakela Anna suosituksia, saat suosituksia 83
 84. 84. @PauliinaMakela84 LinkedIn-profiili •Vinkit LinkedIn-profiilin luomiseen 8.2.2016: http://www.slideshare.net/PauliinaMakela/ linkedin-profiilin-luominen-ja-hyodyntaminen- tyonhaussa
 85. 85. @PauliinaMakela85 Kannusta muita mukaan!
 86. 86. @PauliinaMakela86 Kinda Oy:n nettisivut
 87. 87. @PauliinaMakela87 Kinda Oy:n nettisivut
 88. 88. @PauliinaMakela88 Kinda Oy:n nettisivut
 89. 89. @PauliinaMakela89 Visuaalisuus - kuvat, videot, livestriimaukset
 90. 90. @PauliinaMakela90 Instagram Kuvasitaatti: instagram.com 2017
 91. 91. @PauliinaMakela91 Periscope Kuvasitaatti: periscope.tv 2016
 92. 92. @PauliinaMakela92 Facebook Live Kuvasitaatti: facebook.com 2017
 93. 93. @PauliinaMakela93 Asiantuntija- blogi
 94. 94. @PauliinaMakela94 Video- blogi
 95. 95. @PauliinaMakela95 Vertaisoppiminen
 96. 96. @PauliinaMakela96 Facebook-ryhmä Yhteisöhyvinvointi sosiaalisessa mediassa Kuvasitaatti 2017: https://www.facebook.com/groups/ yhteisohyvinvointisosiaalisessamediassa
 97. 97. @PauliinaMakela97 Tuota laadukasta omaa sisältöä, jaa omaa ja muiden laadukasta sisältöä sekä tee näkyväksi
 98. 98. @PauliinaMakela98 Sisältönä voi olla teksti, linkki, kuva, video, livestriimaus, infograafi, animaatio, podcast, kooste sekä hashtag eli aihetunniste
 99. 99. @PauliinaMakela99 Vastaa kysymyksiin, keskustele, vuorovaikuta
 100. 100. @PauliinaMakela100 Mistä/miten voi viestiä? •tiedotteet •ajankohtaisasiat •oma toiminta •blogikirjoitukset •artikkelit •uutiset •muiden jakamat sisällöt •puheet •tapahtumat •keskusteluun osallistuminen & vastaaminen
 101. 101. @PauliinaMakela101 Millaisia työskentelytapoja on olemassa?
 102. 102. @PauliinaMakela102 Kehota ihmisiä toimintaan Twitterissä Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 103. 103. @PauliinaMakela103 Kerro etukäteen Twitterissä, mitä on tulossa Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 104. 104. @PauliinaMakela104 Tee live-lähetyksiä Periscopessa, jaa Twitteriin Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 105. 105. @PauliinaMakela105 Valmistaudu seminaarissa liveraportointiin Twitterissä Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 106. 106. @PauliinaMakela106 Liveraportoi tapahtumasta Twitteriin Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 107. 107. @PauliinaMakela107 Tykkää toisten tekemistä Twitter-päivityksistä Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 108. 108. @PauliinaMakela108 Uudelleentwiittaa muiden tekemiä Twitter-päivityksiä Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 109. 109. @PauliinaMakela109 Vie esitysmateriaalit SlideShare-palveluun Kuvasitaatti: slideshare.net 2016
 110. 110. @PauliinaMakela110 Jaa tietoa Facebook-profiilissa tulevasta koulutuksesta Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 111. 111. @PauliinaMakela111 Jaa toisen kirjoittama blogikirjoitus Facebook-profiilissa Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 112. 112. @PauliinaMakela112 Jaa tietoa Facebook-profiilissa, kuinka sinut voi tavata työmatkalla Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 113. 113. @PauliinaMakela113 Jaa tietoa Facebook-sivulla tulevasta koulutuksesta Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 114. 114. @PauliinaMakela114 Toivota uudet jäsenet Facebook- ryhmään tervetulleiksi Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 115. 115. @PauliinaMakela115 Mediakasvattajana ja ylläpitäjänä osa Facebook-ryhmää Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 116. 116. @PauliinaMakela116 Jaa tietoa LinkedIn- statuspäivityksenä Kuvasitaatti: linkedin.com 2016
 117. 117. @PauliinaMakela117 Tykkää toisten LinkedIn- päivityksistä Kuvasitaatti: linkedin.com 2016
 118. 118. @PauliinaMakela118 Aloita LinkedIn-ryhmässä keskustelu Kuvasitaatti: linkedin.com 2016
 119. 119. @PauliinaMakela119 Lempäälän kunta Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 120. 120. @PauliinaMakela120 Lempäälän kirjasto Kuvasitaatti: facebook.com 2016
 121. 121. @PauliinaMakela121 Lempäälän kunta Kuvasitaatti: twitter.com 2017
 122. 122. @PauliinaMakela122 Lempäälän nettisivut
 123. 123. @PauliinaMakela123 Heidi Rämö Kuvasitaatti: twitter.com 2017
 124. 124. @PauliinaMakela124 Heidi Rämö Kuvasitaatti: linkedin.com 2017
 125. 125. @PauliinaMakela125 Miten muissa kunnissa on toimittu?
 126. 126. @PauliinaMakela126 Akaan kaupunki (16 927 väkiluku 31.12.2016) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 127. 127. @PauliinaMakela127 Espoon kaupunki (274 522) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 128. 128. @PauliinaMakela128 Helsingin kaupunki (635 591) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 129. 129. @PauliinaMakela129 Hollolan kunta (23 794) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 130. 130. @PauliinaMakela130 Hämeenkyrön kunta (10 682) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 131. 131. @PauliinaMakela131 Ikaalisten kaupunki (7 130) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 132. 132. @PauliinaMakela132 Janakkalan kunta (16 718) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 133. 133. @PauliinaMakela133 Jyväskylän kaupunki (138 780) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 134. 134. @PauliinaMakela134 Kuopion kaupunki (112 980) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 135. 135. @PauliinaMakela135 Lahden kaupunki (119 377) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 136. 136. @PauliinaMakela136 Nokian kaupunki (33 206) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 137. 137. @PauliinaMakela137 Oulun kaupunki (200 466) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 138. 138. @PauliinaMakela138 Parkanon kaupunki (6 691) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 139. 139. @PauliinaMakela139 Pirkkalan kunta (19 169) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 140. 140. @PauliinaMakela140 Raision kaupunki (24 276) Kuvasitaatti: twitter.com 2017
 141. 141. @PauliinaMakela141 Riihimäen kaupunki (29 182) Kuvasitaatti: twitter.com 2017
 142. 142. @PauliinaMakela142 Rovaniemen kaupunki (62 246) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 143. 143. @PauliinaMakela143 Salon kaupunki (53 556) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 144. 144. @PauliinaMakela144 Sastamalan kaupunki (25 073) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 145. 145. @PauliinaMakela145 Tampereen kaupunki (228 173) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 146. 146. @PauliinaMakela146 Turun kaupunki (187 564) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 147. 147. @PauliinaMakela147 Vaasan kaupunki (67 598) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 148. 148. @PauliinaMakela148 Ylöjärven kaupunki (32 806) Kuvasitaatti: twitter.com 2016
 149. 149. @PauliinaMakela149 Kuvasitaatti: https://twitter.com/PauliinaMakela/lists/suomen-kunnat Twitter-lista Suomen kunnat
 150. 150. @PauliinaMakela150 Suomalaiset sosiaalisessa mediassa
 151. 151. @PauliinaMakela151 Suomalaiset netissä • * 16–74-vuotiaista suomalaisista 92 % käyttää internetiä, 38 % lukee blogeja ja 58 % seuraa yhteisöpalveluita vuonna 2016.
 152. 152. @PauliinaMakela152 Nuoret suomalaiset netissä • * Suomalaisten 13-29-vuotiaitten suosituimmat: WhatsApp 88 %, YouTube 85 %, Facebook 81 %, Instagram 72 %, Spotify 66 %, Snapchat 60 %, Facebook Messenger 56 %, Skype 35 %, Twitter 25 % ja Steam (videopelien jakelu-, moninpeli- ja viestintäalusta) 19 %.
 153. 153. @PauliinaMakela153 Facebook • * Suomalaisia käyttäjiä yli 2,6 miljoonaa • * Maailmanlaajuisesti yli 1,442 miljardia käyttäjää https://www.facebook.com
 154. 154. @PauliinaMakela154 YouTube • * Suomalaisia tubettajia (tekee videoita YouTubeen) yli 550 000 ja yli kaksi miljoonaa suomalaista käyttäjää • * Maailmanlaajuisesti yli miljardi käyttäjää https://www.youtube.com/
 155. 155. @PauliinaMakela155 WhatsApp • * Yli kaksi miljoonaa suomalaista käyttäjää • * Maailmanlaajuisesti palvelulla on yli 990 miljoonaa käyttäjää https://www.whatsapp.com/
 156. 156. @PauliinaMakela156 LinkedIn • * LinkedInillä on yli 950 000 suomalaista käyttäjää • * Maailmanlaajuisesti palvelulla on yli 414 miljoonaa käyttäjää https://www.linkedin.com
 157. 157. @PauliinaMakela157 Instagram • * Suomalaisia käyttäjiä yli 1,2 miljoonaa • * Maailmanlaajuisesti palvelulla on yli 400 miljoonaa käyttäjää https://www.instagram.com
 158. 158. @PauliinaMakela158 Twitter •* Yli 471 000 suomeksi twiittaavaa käyttäjää • * Maailmanlaajuisesti palvelulla on yli 320 miljoonaa käyttäjää https://twitter.com
 159. 159. @PauliinaMakela159 SlideShare • * SlideSharea käytetään Suomessa erityisesti liike-elämän ja koulutusalan edustajien toimesta • * Maailmanlaajuisesti palvelulla on yli 70 miljoonaa käyttäjää http://www.slideshare.net/
 160. 160. @PauliinaMakela160 Periscope • * Käytetään livestriimaukseen. Kilpailee Facebook Liven kanssa. • * Maailmanlaajuisesti palvelulla on yli 10 miljoonaa käyttäjää • Tilastolähteet: Tilastokeskus, somepalvelut, Yle, MTV, expandedramblings.com/, toninummela.com/suomi-twitter/, toninummela.com/suomi-tube/, http://vlogit.fi/, http://www.ebrand.fi/ somejanuoret2016/ https://www.periscope.tv/
 161. 161. @PauliinaMakela161 Laita tieto liikkeelle, älä istu sen päällä
 162. 162. @PauliinaMakela162 Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti!
 163. 163. @PauliinaMakela163 Koulutuksessa mainittu mm. seuraavat palvelut: •About.me •blogit •Diigo •Empire Kred •Facebook •Facebook Live •Googlen palvelut •Instagram •LinkedIn •Paper.li •Periscope •Pinterest •Prezi •Purot.net •Slack •SlideShare •Storify •Trello •Twitter •WhatsApp •wikit •YouTube
 164. 164. @PauliinaMakela164 Sosiaalisen median mahdollisuudet ja hyödyt 1. Nopeuttaa tiedonkulkua 2. Helpottaa tiedonhakua 3. Avoimella viestinnällä annetaan mahdollisuus olla mukana, kysyä, kyseenalaistaa, jakaa, vaikuttaa, osallistua ja osallistaa 4. Säästää aikaa organisaatiossa 5. Säästää rahaa organisaatiossa 6. Säästää vaivaa organisaatiossa
 165. 165. @PauliinaMakela165 Sosiaalisen median mahdollisuudet ja hyödyt 7. Tuo rahaa organisaatiolle 8. Lisää myyntiä 9. Antaa enemmän tiedotus- ja markkinointikanavia käyttöön 10. Antaa uusia tiedotuksen ja markkinoinnin menetelmiä käyttöön 11. Säästää markkinointikustannuksissa 12. Mahdollistaa asiakkaan mielipiteen kuuntelemisen esim. tuotekehityksessä (ideoita asiakkaalta)
 166. 166. @PauliinaMakela166 Sosiaalisen median mahdollisuudet ja hyödyt 13. Tehostaa reaaliaikaisen asiakaspalautteen vastaanottamista 14. Luo suoran ja kaksisuuntaisen vaikutuskanavan asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin 15. Tuo uusia asiakkaita, sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita 16. Luo uusia osallistumisen mahdollisuuksia, esim. asiakastilaisuudet verkossa ja livestriimaukset 17. Tekee organisaation toiminnan näkyväksi 18. Vähentää pidemmällä aikavälillä turhia informaatiokatkoksia
 167. 167. @PauliinaMakela167 Sosiaalisen median mahdollisuudet ja hyödyt 19. Siirtää hiljaista tietoa näkyville, esim. perehdytysprosessin wikiin tai Facebook- ryhmään pois sähköposteista 20. Tuo uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja perehdyttämiseen 21. Mahdollistaa jaetun asiantuntijuuden 22. Tuo näkyviin tiimin jäsenten erilaisia taitoja ja tietoja, joita voi yhdistää 23. Voi jakaa elämyksiä, oivalluksia ja ideoita 24. Luo organisaatiolle uusia verkostoja
 168. 168. @PauliinaMakela168 Sosiaalisen median mahdollisuudet ja hyödyt 25. Auttaa ylläpitämään organisaation olemassaolevia verkostoja 26. Antaa mahdollisuuden luovuuden ilmaisulle 27. Mahdollistaa ideoiden keräämisen organisaatiossa 28. Luo innostusta ja organisaatiossa innostamista 29. Tehostaa sisäistä ja ulkoista viestintää 30. Mahdollistaa yhteistyöskentelyn ja yhteistuotannon
 169. 169. @PauliinaMakela169 Sosiaalisen median mahdollisuudet ja hyödyt 31. Tuo tiimityöskentelyyn tehokkuutta 32. Säästää matkustuskuluissa 33. Vähentää byrokratiaa 34. Tehostaa organisointia 35. Jokainen organisaation blogikirjoitus ja wikisivun täydentäminen lisää organisaation omaisuutta 36. Vähentää sähköpostin käyttöä (esim. WhatsApp, Trello tai Slack sisäiseen viestintään)
 170. 170. @PauliinaMakela170 Sosiaalisen median mahdollisuudet ja hyödyt 37. Parantaa työilmapiiriä 38. Lisää sisäisen motivaation määrää työssä 39. Nopeuttaa ja helpottaa tapahtumien suunnittelua 40. Nopeuttaa asiakaspalvelua 41. Tekee näkyväksi kaikkien työn 42. Antaa rekrytoinnille uusia kanavia ja keinoja
 171. 171. @PauliinaMakela171 Sosiaalisen median mahdollisuudet ja hyödyt 43. Vähentää turhaa työtä 44. Rakentaa ja kehittää organisaation brändiä 45. Vahvistaa asiakasuskollisuutta 46. Antaa mahdollisuuden oppia asiakkaista ja yhteistyökumppaneista enemmän 47. Tehostaa tulevien trendien ja kehitysnäkymien huomaamista 48. Mahdollistaa nopean reagoinnin ajankohtaisiin ilmiöihin ja kohderyhmän viesteihin
 172. 172. @PauliinaMakela172 Sosiaalisen median mahdollisuudet ja hyödyt 49. Löytää tietoa kilpailijoista 50. Lisää ihmisten tavoitettavuutta ajasta ja paikasta riippumatta 51. Voi luoda voimaantuneen työyhteisön 52. Tukee lähityötä ja etäosallistumista 53. Antaa lisää työkaluja vaikutusviestintää 54. Voi muuttaa maailmaa
 173. 173. @PauliinaMakela173 Kiitos! kinda.fi

×