Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SOMETUN JÄSENKYSELY  2.5.-16.6.2011   SOMETU-verkosto/AVO-hanke Yhteenvedon laati Pauliina Mäkelä 12.9.2011
TAUSTATIETOA SOMETUSTASOMETU - Sosiaalinen media oppimisen tukena-verkostokokoaa yhteen ihmisiä, joita yhdistää jollakin t...
TAUSTATIETOA SOMETUSTAVerkoston toimintatapaan kuuluu yhteinen oppiminen, eikoulutus tai kouluttautuminen. Jäsenistö koost...
TAUSTATIETOA JÄSENKYSELYSTÄEdellinen SOMETU-verkoston jäsenkysely tehtiin keväällä2009. Sen tulokset on julkaistu AVO-hank...
TAUSTATIETOA JÄSENKYSELYSTÄ2.5.2011 lähetettiin kaikille SOMETU-verkoston 3850 jäsenelleverkostoviesti (http://sometu.wiki...
POIMINTOJA JÄSENKYSELYSTÄJäsenkyselyyn vastasi 216, joista n. 60% oli naisia ja n. 40%oli miehiä. Vuoden 2009 jäsenkyselyy...
POIMINTOJA JÄSENKYSELYSTÄJäsenkyselyyn vastanneista oli lyhimmän ajan kuulunutSOMETU-verkostoon alle kuukauden ja pisimpää...
POIMINTOJA JÄSENKYSELYSTÄ98% vastanneista käyttää opetuksessa/opiskelussa/työskentelyssä sähköpostia, 83% verkkoyhteisöjä ...
Vastaajista n.60% oli naisia
Miesvastaajia olieniten 41-45 - vuotiaiden  joukosta.Naisvastaajia oli eniten yli 55- vuotiaiden  joukosta.      ...
Vastanneista naisista 35% opettajia ja  miehistä 30% suunnittelijoita/  asiantuntijoita
Vastanneista 31%  opettajia, 27%  suunnittelijoita/ asiantuntijoita, 7%johtajia/kehittäjiä, 7%  kouluttajia ja 6%  ...
Vastanneet olivatkuuluneet SOMETU-   verkostoon keskimäärin 19,5 kuukautta, vähiten alle kuukauden ja   pisimpään 6...
Kaverisuositus   miehillä Naiset löytävätverkosta ja saavatkaverisuosituksen
KaverisuositusLöydetään verkosta
Verkoston  toimintaan osallistutaanharvemmin kuin   kerran kuukaudessa.
Yleisinosallistujatyyppi on passiivinen  seurailija.
Vastanneista suurin osa on  satunnaisiakommentoijia ja  passiivisia  seuraajia.
nykyisellään hyvin, hyvin satunnainen kävijä, tiedonetsijä,wannabe, jolla ei aikaa..., harjoittelen käyttöä, satunnainenbl...
Verkostontapahtumiin on osallistunut n.37% vastaajista.
ideoita, vinkkejä, linkkejä, tietoa, hyviä käytäntöjä, ajankohtaista informaatiota, uutisia, ilmiöitä,työkalujamielenkiint...
sivujen selkeyttäminen, laaja, iso, jäsentämättömän tuntuinen sisältö hankala ottaahaltuun, aktiivisempaa käyttöä sisällön...
Vastaajista Skype käytössäenemmän naisilla
Vastaajistapaikkatieto- palvelut käytössä enemmän miehillä
Sähköposti 98,15%              Mikrobloggaus (esim. Twitter) 47,22%Verkkoyhteisöt (esim. Facebook) 83,33%  ...
Diigo, StumbleUpon, Symbaloo, My PBWorks, Plurk,Evernote, Dropbox, Mendeley, Yammer, kollaboraatiopadit(esim. Tike), MailC...
Vastanneet hyödyntävätsome-työkalujatyössään eniten  oman alan  uutisten seurantaan jayhteydenpitoon.
a) edistävät asiat:edulliset ja helppokäyttöiset palvelut, hyvä toimivuus    kaikilla välineet olemassa, laitteet, luok...
b) estävät ja hankaloittavat asiat:                              liian syväluotaava alkuopas...
mobiilitoiminnot entistä sujuvampia, tehostuu, osa arkea,vakiintunut tapa toimia, itsestäänselvyys           oma...
Sometu jäsenkysely 2011
Sometu jäsenkysely 2011
Sometu jäsenkysely 2011
Sometu jäsenkysely 2011
Sometu jäsenkysely 2011
Sometu jäsenkysely 2011
Sometu jäsenkysely 2011
Sometu jäsenkysely 2011
Sometu jäsenkysely 2011
Sometu jäsenkysely 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Sometu jäsenkysely 2011

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO)-hankkeen Sosiaalinen media oppimisen tukena (Sometu)-verkoston jäsenkysely vuonna 2011

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sometu jäsenkysely 2011

 1. 1. SOMETUN JÄSENKYSELY 2.5.-16.6.2011 SOMETU-verkosto/AVO-hanke Yhteenvedon laati Pauliina Mäkelä 12.9.2011
 2. 2. TAUSTATIETOA SOMETUSTASOMETU - Sosiaalinen media oppimisen tukena-verkostokokoaa yhteen ihmisiä, joita yhdistää jollakin tapaa mielenkiintososiaaliseen mediaan ja oppimiseen.Sosiaalisen median toimintatavat mahdollistavat uudettoimintatavat niin opiskelussa, opetuksessa, työssä,yrittämisessä, vapaa-ajassa kuin yhteiskunnallisessavaikuttamisessakin.Verkoston Ning-sivustosta (http://www.sometu.fi/) on tullutpaikka, jossa suomalaiset asiasta kiinnostuneet kohtaavattoisensa, tiedottavat eri tapahtumista ja hakevat ratkaisujatoimintakenttään liittyviin haasteisiin.
 3. 3. TAUSTATIETOA SOMETUSTAVerkoston toimintatapaan kuuluu yhteinen oppiminen, eikoulutus tai kouluttautuminen. Jäsenistö koostuu laajasta jatasavertaisesta eri sektorien ja toimialojen joukosta, johonkuuluu niin teknologian-, koulutuksen-, tutkimuksen-, yhdistys-,yritystoiminnan kuin viranomaispuolenkin edustustajia.Avoin ja jakava toimintatapa on yksi keskeinen osa SOMETU:nmenestystarinaa. Toimintakulttuuria leimaa innostunut, leikkisäja luova tapa asioiden tutkimiseen yhdessä. SOMETU onkasvanut neljässä vuodessa 4000 jäsenen avoimeksi,itseorganisoituvaksi verkostoksi. Verkoston puitteissajärjestetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia ja webinaarejaeri teemoista.
 4. 4. TAUSTATIETOA JÄSENKYSELYSTÄEdellinen SOMETU-verkoston jäsenkysely tehtiin keväällä2009. Sen tulokset on julkaistu AVO-hankkeen wikissä (http://wiki.eoppimiskeskus.fi/pages/viewpageattachments.action?pageId=1803238&metadataLink=true). Keväällä 2009SOMETU-verkostossa oli jäseniä reilu 1000. Jäsenmäärä onkasvanut kahdessa vuodessa lähes 3000.Digiumilla toteutettu SOMETU-verkoston jäsenkysely oli auki2.5.-16.6.2011. Siitä laadittiin blogikirjoitus (http://sometu.ning.com/profiles/blogs/2011-kysely) Ning-sivustolle.Tieto jäsenkyselystä lisättiin SOMETU-wikin etusivulle (http://sometu.wikispaces.com/). SOMETU-wikin Vuoden 2011tapaamisia ja toimintaa -sivulle raportoitiin jäsenkyselyynvastaamisen etenemistä (http://sometu.wikispaces.com/Sometu-tapaamiset).
 5. 5. TAUSTATIETOA JÄSENKYSELYSTÄ2.5.2011 lähetettiin kaikille SOMETU-verkoston 3850 jäsenelleverkostoviesti (http://sometu.wikispaces.com/Verkostoviestit)otsikolla Jäsenkysely, samoin 19.5.2011 uusi verkostoviesti3868 jäsenelle otsikolla Tapahtumia tänään ja touko-kesäkuussa.Jäsenkyselystä tiedotettiin Facebookissa, Twitterissä sekäSOMETU blogissa (http://blogi.sometu.fi/2011/06/viikkotiedote-vko-23-3/) ja (http://blogi.sometu.fi/2011/06/viikkotiedote-vko-24-3/).
 6. 6. POIMINTOJA JÄSENKYSELYSTÄJäsenkyselyyn vastasi 216, joista n. 60% oli naisia ja n. 40%oli miehiä. Vuoden 2009 jäsenkyselyyn verrattunamiesvastaajien määrä oli hieman noussut, samoinkokonaisvastaajamäärä oli noussut 132 vastaajasta 216vastaajaan eli 64%.SOMETU on aikuisten verkosto, sillä 72% vastanneista onyli 40-vuotiaita. Vuoden 2009 jäsenkyselyyn verrattunajäsenistön ikärakenne on vanhentunut, sillä vuonna 2009vastanneista 66% oli yli 40-vuotiaita.Jäsenkyselyyn vastanneista 31% opettajia, 27%suunnittelijoita/asiantuntijoita, 7% johtajia/kehittäjiä, 7%kouluttajia ja 6% yrittäjiä. Vuoden 2009 jäsenkyselyynverrattuna vastaajien tehtäväkuvat ovat monipuolistuneet.
 7. 7. POIMINTOJA JÄSENKYSELYSTÄJäsenkyselyyn vastanneista oli lyhimmän ajan kuulunutSOMETU-verkostoon alle kuukauden ja pisimpään 62kuukautta. Keskimäärin vastanneista oli kuulunut 19,5kuukautta SOMETU-verkostoon.Yli 93% vastanneilla kuuluu työhön opetuksen kehittämistä.72% (69%) vastanneista hyödyntää sosiaalisen mediantyökaluja työssään erittäin paljon tai kohtalaisesti,vastaavasti 19% (19%) hyödyntää melko vähän, 7% (10%) eikäytä lainkaan ja 2% (2%) ei osaa sanoa. Eniten sosiaalisenmedian työkaluja työssä käytetään oman alan uutistenseurannassa, yhteydenpidossa ja tiedottamisessa. (Sulkeissavertailuna vuoden 2009 jäsenkyselyn luvut)
 8. 8. POIMINTOJA JÄSENKYSELYSTÄ98% vastanneista käyttää opetuksessa/opiskelussa/työskentelyssä sähköpostia, 83% verkkoyhteisöjä (kutenFacebook), 78% Google-palveluita, 74% tekstiviestejä, 73%oppimisympäristöjä (kuten Moodle), 68% kuvien javideoiden jakopalveluita (kuten YouTube), 58% blogeja, 56%Skypeä, 55% verkkokokouspalveluita (kuten ConnectPro) ja54% wikejä.
 9. 9. Vastaajista n.60% oli naisia
 10. 10. Miesvastaajia olieniten 41-45 - vuotiaiden joukosta.Naisvastaajia oli eniten yli 55- vuotiaiden joukosta. Aikuisten verkosto - 72% on yli 40v.
 11. 11. Vastanneista naisista 35% opettajia ja miehistä 30% suunnittelijoita/ asiantuntijoita
 12. 12. Vastanneista 31% opettajia, 27% suunnittelijoita/ asiantuntijoita, 7%johtajia/kehittäjiä, 7% kouluttajia ja 6% yrittäjiä
 13. 13. Vastanneet olivatkuuluneet SOMETU- verkostoon keskimäärin 19,5 kuukautta, vähiten alle kuukauden ja pisimpään 62 kuukautta.
 14. 14. Kaverisuositus miehillä Naiset löytävätverkosta ja saavatkaverisuosituksen
 15. 15. KaverisuositusLöydetään verkosta
 16. 16. Verkoston toimintaan osallistutaanharvemmin kuin kerran kuukaudessa.
 17. 17. Yleisinosallistujatyyppi on passiivinen seurailija.
 18. 18. Vastanneista suurin osa on satunnaisiakommentoijia ja passiivisia seuraajia.
 19. 19. nykyisellään hyvin, hyvin satunnainen kävijä, tiedonetsijä,wannabe, jolla ei aikaa..., harjoittelen käyttöä, satunnainenbloggaaja, untuvikko, omien pedagogisten asioidenjulkaisu, seurailen satunnaisesti, en kommentoi enkätuota, en osallistu lainkaan, tiedon jakaja, ideoidenkerääjä, virittäytyjä, ajattelija, tuotan sisältöä muuallesosiaaliseen mediaan, passiivinen passiivinen eli en edesjuuri lue
 20. 20. Verkostontapahtumiin on osallistunut n.37% vastaajista.
 21. 21. ideoita, vinkkejä, linkkejä, tietoa, hyviä käytäntöjä, ajankohtaista informaatiota, uutisia, ilmiöitä,työkalujamielenkiintoisia keskustelujaihmisiä, verkostoja, kontakteja, asiantuntijoita, SoMe-kouluttajia, kaveriavun kulttuuri, Twitter-seurattavia, vertaisapua, parviälyä, samanhenkisyyttätapahtumia, koulutuksia, seminaareja, verkkoluennot, tilaisuudetsosiaalisen median opetuskäyttöajan tasalla pysyminenolen osa jotain tärkeätä kokonaisuuttaparas anti on uudet ajatukset ja mahtava porukkavinkkejä, mitä tällä alueella tapahtuu, rohkaisua kokeilla uusia juttujapysyn katossa kärpäsenä ajan virtauksissa
 22. 22. sivujen selkeyttäminen, laaja, iso, jäsentämättömän tuntuinen sisältö hankala ottaahaltuun, aktiivisempaa käyttöä sisällöntuottajilta, parempia syötteitä, tutkimuksellistatietoa, ajankohtaista tietoa alan tutkimuksistakuukausitapahtumat, hieman enemmän avaavaa tekstiä, mitä nämä erilaiset SOME-tapahtumat pitävät sisällään, lisää online-tapahtumia, sosiaalisen median ABC-kurssivasta-alkajille, lisää asiantuntevia verkkoluentoja, koulutusta verkoston käyttöön,tapahtumia ympäri maata, alueellisia tapahtumia, selkokielistä opastusta aloittelijalleyhteistoiminnallisuutta, oppimateriaalien tuottamistauusia ihmisiä mukaan, tasavertaisuutta toimintaan, uusi innovaattoreita aktiiveiksiajankohtaisesti päivittyvät keskustelut, mainostakaa verkostoa aktiivisestisähköpostiin tietoa tärkeimmistä/suosituimmista keskusteluista tai uusistainnovaatioistavinkkejä verkkokurssien laadintaan, varhaiskasvatuksen verkosto olisi tervetullutjatketaan samaan malliin, hyvä homma!
 23. 23. Vastaajista Skype käytössäenemmän naisilla
 24. 24. Vastaajistapaikkatieto- palvelut käytössä enemmän miehillä
 25. 25. Sähköposti 98,15% Mikrobloggaus (esim. Twitter) 47,22%Verkkoyhteisöt (esim. Facebook) 83,33% Oma kotisivu 46,76%Google-palvelut 77,78% Esitysmateriaalien jakaminen 42,59%Tekstiviestit 74,07% Ning 36,11%Oppimisympäristöjä (esim. Moodle) Virtuaalimaailmat 19,44%73,15% Messenger 18,52%Kuvien ja videoiden jakopalveluita (esim.YouTube) 68,06% Paikkatietopalveluita 15,74%Blogi 57,87% Jokin muu 14,81%Skype 56,02% Opettajien verkkoyhteisöt (esim. LeMill)13,89%Verkkokokouspalveluja 54,63%Wiki 53,70%
 26. 26. Diigo, StumbleUpon, Symbaloo, My PBWorks, Plurk,Evernote, Dropbox, Mendeley, Yammer, kollaboraatiopadit(esim. Tike), MailChimp, videoneuvottelu, Basecamp,Mediawiki, wiki, Wilma, Dicole, Moodle, Zotero,Delicious, ACP, MindMeister, puhelin, Netvibes, Apollo,LinkedIn, itse tehdyt ympäristöt, prosessityökalut, kuvankommentointi, tekstieditointi, Nest, verkkokauppa,PaikkaOppi, IRC, Doodle, Drupalin Atrium, YouTube,ilmaisia nuotteja, WebGallery, Prezi, EtherPad, Wix,Google Maps
 27. 27. Vastanneet hyödyntävätsome-työkalujatyössään eniten oman alan uutisten seurantaan jayhteydenpitoon.
 28. 28. a) edistävät asiat:edulliset ja helppokäyttöiset palvelut, hyvä toimivuus kaikilla välineet olemassa, laitteet, luokassa oltava tietokone, jolla pääsee nettiin, oppilaitoksen “virallisesti” tukematneuvonta, koulutukset, uuden opiskelu, kehittämishankkeet systeemit, oppilaitosten välinen kilpailutapaamisissa vertaillaan eri välineiden käyttötapoja sekä tietynlainen riippumattomuushyötyjä, tekemällä opettelu, kokemusten jakaminen,positiiviset kokemukset kattava verkko, nopea nettiyhteysasenne, innostus, kiinnostus, avoimuus, mielekkyys, kokemus, aikaennakkoluuloton lähestymistapa tuloksia saa nopeasti aikaan, nopeusverkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa, sosiaalinenyhteisö, piiri verkossa, vertaistuki, aktiiviset ystävät,organisaation tuki, toimintaympäristö, kannustus sopiva tehtävän kuvatyöpaikan tuki soveltuvuus omaan alaaninformaatio, yleisen tietoisuuden lisääntyminen itse määriteltävä työtapa ja tehtävätmielenkiintoinen sisältö, kiehtovuus kehittämishalu ja -mahdollisuudetsuuri lisäarvo, kustannustehokkuus tiedon nopea leviäminen
 29. 29. b) estävät ja hankaloittavat asiat: liian syväluotaava alkuopastus saattaa luoda tunteen, ettäpalvelujen integrointi hankalaa, ohjelmien monilukuisuus, käytön opettelu olisi liian suuri prosessiliikaa valinnanvaraa/hajanaisuutta ajanpuute, sosiaalisen median ähky, jatkuvasti uutta, kaikkeenepäselvä, hankala käyttöliittymä ei ehdi paneutuaepäluulot kollegoiden taholta, luottamuksen puute oppijoiden taidot eri tasollaasenne, muutoksen hitaus koulumaailmassa, kulttuuri ja rekisteröityminen, käyttäjätunnuksetmuutosvastarinta, muiden epäilevä suhtautuminen kaikki sidosryhmät eivät käytä, yhteistyön hankaluus,jäykkä ajattelu työaikojen suhteen koulumaailmassa, verkostojen riittämättömyysluutuneet käsitykset oppilaat konservatiivisia käytön suhteen, konservatiivisettietohallinto, byrokratia, työpaikan ohjeet, ei yhteisiä asiakkaat ja esimiehet, toimijoiden vaihteleva välineidenpelisääntöjä hyötykäyttötietokoneiden heikko taso tai olemattomuus yhteisten välineiden löytäminen hankalaatietoturvakysymykset, roskaposti, nettiterrori kaikilla ei ole työkaluja, maksullisuusomien teknisten taitojen rajallisuus, tekniset ongelmat sisällöntuotannon jatkuvuuden tarve
 30. 30. mobiilitoiminnot entistä sujuvampia, tehostuu, osa arkea,vakiintunut tapa toimia, itsestäänselvyys omat tekniset taidot monipuolistuneet, opettelua, poukkoiluaosan yhteisöllisestä työtoiminnasta voi automatisoida, tietoturva kehittynyt, asennemuutos, yhteiset pelisäännötpaluuta vanhaa ei ole opettajan rooli ohjata ja kannustaa, valmentaa opiskelijaaoma ja organisaationi toiminta jatkuu aktiivisena verkossa, sekä tuottaa ajankohtaista oppimateriaalia, avoimellaverkostoitumista, verkostot lisenssillä jakamista, oppimateriaalit avoimina verkossa kaikkien käytettävissä, Skypen kautta opetusta, Yammer, Twitter, wikit, GoogleDocs käytössäsosiaalisen median nimitys ja sähköposti poistuvat tutkimusta tehdään yhteistyössä useiden eri tahojen kanssakohti erilaisia työtapoja, eri välineiden käyttötapoja ja yhteistyö pohjautuu sosiaaliseen mediaanlähityötä, liikkuvaa ja vapaata toimintaa erilaisissa verkottuneesti viestintää ja yhteistyötätyöympäristöissä, etätyötä, joukkoälyn hyödyntämistä,matkustamistarve vähenee, luonteva osa työtä sosiaalisen median yhteisöjen hyödyntäminen opetustyössä selkiytynyt, lisääntynytlähes kaikki opettajat ovat verkostoituneet sosiaalisenmedian yhteisöihin, käyttö oppimisen ja opettamisen tukenaitsestään selvyys passiivinen sivustaseuraaja kuten ennenkin, sitkeästi roikutaan mukana, organisaatio aktiivinen toimija, bisnes kasvaa, myynti on kehittynyt huomattavastiopiskelu tapahtuu maiden rajoja rikkoen, opinnot voirakentaa itse haluamallaan tavalla yksi personal some-universaalinäkymä omalla laitteella, sulautunut verkkokokonaisuus, henkilökohtainen digiminäluonteva jatke opetusta, viestintää, vuorovaikutusta
 • timorainio

  Sep. 15, 2011

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO)-hankkeen Sosiaalinen media oppimisen tukena (Sometu)-verkoston jäsenkysely vuonna 2011

Views

Total views

3,898

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,751

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×