Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Some Menee Maalle 2.8.2012 Elinikäinen oppiminen ja verkkopersoona

Some Menee Maalle 2.8.2012 Elinikäinen oppiminen ja verkkopersoona

Download to read offline

2.8.2012 Helsingissä järjestetyn "Some Menee Maalle" eli Palvelukehitys sosiaalisen median avulla -kokeilun koulutuspäivän materiaali otsikolla Elinikäinen oppiminen ja verkkopersoona.

Kokeilu toteutetaan 8.6.-10.9.2012. Kokeilusta vastaa ProAgria Keskusten Liitto. Se toimii tiiviissä yhteistyössä Sitran toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kokeilujakso on elokuussa 2012. Silloin toimijoille järjestetään koulutusta, tarvittavat kanavat luodaan, sosiaalisen median kanavien käyttöönottoa tuetaan, keskustelut käynnistetään ja innovaatioiden syntymistä tuetaan. Olen mukana tässä kokeilussa nettikätilön roolissa auttamassa, neuvomassa, kouluttamassa ja rohkaisemassa toimijoita sekä innostamassa yrittäjiä ja kuluttajia.

2.8.2012 Helsingissä järjestetyn "Some Menee Maalle" eli Palvelukehitys sosiaalisen median avulla -kokeilun koulutuspäivän materiaali otsikolla Elinikäinen oppiminen ja verkkopersoona.

Kokeilu toteutetaan 8.6.-10.9.2012. Kokeilusta vastaa ProAgria Keskusten Liitto. Se toimii tiiviissä yhteistyössä Sitran toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kokeilujakso on elokuussa 2012. Silloin toimijoille järjestetään koulutusta, tarvittavat kanavat luodaan, sosiaalisen median kanavien käyttöönottoa tuetaan, keskustelut käynnistetään ja innovaatioiden syntymistä tuetaan. Olen mukana tässä kokeilussa nettikätilön roolissa auttamassa, neuvomassa, kouluttamassa ja rohkaisemassa toimijoita sekä innostamassa yrittäjiä ja kuluttajia.

More Related Content

More from Pauliina Mäkelä

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Some Menee Maalle 2.8.2012 Elinikäinen oppiminen ja verkkopersoona

 1. 1. Elinikäinen oppiminen ja verkkopersoona Some Menee Maalle -koulutuspäivä 2.8.2012 Sitra & ProAgria 1 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. @PauliinaMakela Hei! Olen yhteisöllisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy:stä. Verkosta minut löytää tunnuksella PauliinaMakela. Hauska tutustua! 2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Kinda Oy • Suomen kiltein yritys, nettisivut kinda.fi • Perustettu heinäkuussa 2010 • Auttaa yksilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä yhteisöllisen median hyödyntämisessä • Verkossa sorsastettu nimi: http://kinda.fi/blog/kinda- oy-kiltteyden-lahettilas-yhteisollisessa-mediassa • Aineistot kinda.purot.net • Facebook-sivu http://www.facebook.com/KindaOy • Twitter-profiili @Kindafi • Läsnäolo verkossa takaa löydettävyyden, asiakkaat ottavat yhteisöllisen median kautta yhteyttä 3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Yhteisöllinen media •Tapa jakaa ja tuottaa tietoa •Organisaatioiden sisäinen viestintä ja dokumentaatio •Ihmisten välinen yhteydenpito ja yhteistyö •Toimintatapojen muutos •Ylittää (rikkoo) organisaatiorajoja 4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. Yhteisöllisen median ominaisuuksia •Tiedotuskanavien pirstoutuminen •Uudet tavat osallistua ja osallistaa •Kaiken läpinäkyvyys eli avoimuus ja keskeneräisyys •Kaikkialla läsnäoleva, osallistuva kommunikaatio 5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Yksilön oppimispolku • Jokainen oppii omaan tahtiinsa omalla kokeilevalla oppimispolullaan 6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. Yksilön oppimispolku •Yhteisöllisen median työvälineiden ja uuden ajattelutavan omaksuminen opitaan vähitellen •Vanhasta pois oppiminen •Työn ohessa oppiminen, muun tekemisen ohessa ja välissä, pieninä annoksina hetkittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa keskustellen ja ihmetellen •Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti! 7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Oppiminen ...on virrassa kuljemista. 8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Elinikäisessä oppimisessa pelot pois • Onko oppimisen tiellä esteitä? • Uskomuksia, ennakkoluuloja tai pelkoja? • Onko ympäristö oppimista tukevaa? • Kun on tahtoa, ihminen oppii mitä vaan! • Kirjasuositus: Jill Bolte Taylor/Elämäni oivallus. Kuinka toivuin aivohalvauksesta 9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Yhteisöllinen media • Muuttaa käsityksemme ajasta, tilasta, työskentelytavoista ja -menetelmistä • Lähityö, etäosallistuminen • Läsnäolo fyysisesti, verkossa virtuaalisesti • Mahdollistaa globaalit tiimit • Henkilökohtainen oppimisympäristö • Tiedon jakaminen, sisällön tuottaminen • Verkostoituminen 10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Työskentely- ja oppimistilat 1/3 11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Työskentely- ja oppimistilat 2/3 12 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Työskentely- ja oppimistilat 3/3 13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Yhteisöllisen median palvelut •Tulee muistaa, että osa yhteisöllisen median palveluista on tehty sisältöjen tuottamista varten ja osa yhteisöllisen median palveluista on tehty sisältöjen jakamista varten •Tärkeintä ovat yhteisöllisyys, voimaannuttaminen, jatkuvuus ja ihmiset •Yhteisöllinen media mielummin kuin sosiaalinen media (engl. social media), Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: http:// www.kotus.fi/index.phtml?s=3345 14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Yhteisöllisen median palveluiden käyttäjämääriä •Facebook, yli 900 miljoonaa käyttäjää •Twitter, yli 500 miljoonaa käyttäjää, joista yli 140 miljoonaa aktiivista •LinkedIn, yli 160 miljoonaa käyttäjää 15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Verkkopersoona 1/2 • Tarvitaan henkilökohtainen sähköpostiosoite • Nimi, nimimerkki (pituus, harvinaisuus) • Profiilikuva kertoo henkilöstä, auttaa tunnistamaan kasvotusten, antaa äänelle sävyn • Avatar eli verkkopersoonan valitsema visuaalinen hahmo tai profiilikuva • Tiedot itsestä • Mitä ja miten sanoo, mitä jättää sanomatta • Näkyy verkossa teksteinä, kuvina, videoina, livestreamauksina ja linkkeinä • http://oppimassa.kinda.fi/2010/09/pauliina-verkossa/ 16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. Verkkopersoona 2/2 •Maine •Brändi - aito ja pohjautuu osaamiseen •Yksityinen ja julkinen •Henkilökohtainen ja ammatillinen •Verkossa ja oikeassa elämässä - sama ihminen valmiina kohtaamaan muita •Kirjasuositus: Löydy - Brändää itsesi verkossa (Tuija Aalto, Marylka Yoe Uusisaari) 17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Kurkistusviestintää 18 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Kokeilija 19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 20. 20. Mukavuuskäyttäjä 20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 21. 21. Aktiivi 21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 22. 22. Intohimosomettaja 22 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 23. 23. Digitaalinen jalanjälki näkyy ja säilyy 23 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 24. 24. Oletko passiivinen seurailija? 24 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 25. 25. Vai oletko aktiivisesti mukana? 25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 26. 26. Erotutko joukosta? 26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 27. 27. Sosiaalinen objekti yhdistää 27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 28. 28. Heimo, somesukulaiset 28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 29. 29. Ota välineet käyttöösi •Löydä itsellesi sopivat välineet •Seuraa, mitä alastasi puhutaan •Seuraa blogeja •Ota toiminta osaksi prosesseja •Hyödynnä itsellesi sopivia yhteisöllisen median välineitä omassa työssäsi ja elinikäisessä oppimisessa •Valitse itsellesi sopivat toimintatavat •Verkostoidu ja opi lisää 29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 30. 30. Verkostoidu • Lisää omiin yhteystietoihisi yhteisöllisen median läsnäolosi, esim. tunnukset Skypeen ja Facebookiin • Kysy uusilta työtovereilta, kontakteilta ja yhteistyökumppaneilta heidän yhteisöllisen median läsnäolostaan • Verkostoidu kasvotusten ja verkossa • Ole läsnä verkostoissa 30 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×