Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metropolia Studia Generalia

1,344 views

Published on

Metropolia Ammattikoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle luento Yhteisöllinen media yrityksen sisäisessä käytössä 12.4.2011 Helsingissä

Published in: Education
 • Be the first to comment

Metropolia Studia Generalia

 1. 1. Yhteisöllinen media yrityksen sisäisessä käytössä Studia Generalia/Metropolia Ammattikorkeakoulu 12.4.20111 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. Esittelyssä • @PauliinaMakela • järjesti kongresseja 1996-1999, asiantuntijatehtävissä Nokia Networks/Nokia Siemens Networks 1999-2010 • hanketyö AVO-hankkeessa Sometu- osahankkeessa 06/2010- • koulutusyritys Kinda Oy 07/2010- • sosiaaliseen mediaan keskittyvän audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon opinnot Otavan Opistolla 09/2010- ja opettajasta oppimisen valmentajaksi InnoOmniassa 01/2011-2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Työpaikkani3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Kinda Oy • Heinäkuussa 2010 perustettu, nimi saatu verkossa sorsastamalla Facebookin ja Twitterin kautta • 10 asiakasyhteydenotosta tulee 4 sähköpostin/puhelinsoiton, 2 Facebookin, 1 Twitterin, 1 SlideSharen, 1 Prezin ja 1 LinkedInin kautta26 4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. SOMETU-verkosto ja työni http://www.sometu.fi/5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Oivallusvuodet • Vuodet 2005-2007 – keskustelufoorumit, blogit sekä oppimispäiväkirjana ja tiimityöskentelyssä wikit • Vuosi 2008 – yhteisöllisyyttä pienin askelin omalla nimellä • Vuosi 2009 – imaisu mukaan ja sukellus some-mereen • Vuosi 2010 – verkostoituminen, hanketyö, oman yrityksen perustaminen ja opiskelu - yhteisölliset työvälineet ja mobiilielämä6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. Yhteisöllinen media •Mahdollisuus vuorovaikutukseen sosiaalisella / yhteisöllisellä toiminnalla •Tuotetaan yhdessä sisältöjä, muokataan niitä, kommentoidaan, keskustellaan, jaetaan aineistoja ja asiantuntijuutta sekä verkostoidutaan •Uusi tapa viestiä •Tärkeintä ihmiset!7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Aito voimavara ihmisissä • Teknisissä välineissä sivuoivallukset jäävät talteen, tallenna tekstinä, äänenä, kuvina, videona • Hiljainen tieto – Vaikeasti jaettava henkilökohtainen tieto tai taito – Menetetään henkilön siirryttyä muualle työtehtävää tai työpaikkaa vaihdettaessa – Tuodaan esille, syntyy arvostusta ja tieto nähdään aidosti voimavarana – Henkilöllä, johon viitataan usein sanomalla “Kysy siltä!” • Epäonnistumiset merkittäviä tietolähteitä; moka on lahja! Niistäkin saatu kokemus kannattaa dokumentoida hyötykäyttöön8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Eri roolit verkossa • Henkilökohtainen vapaa-ajan verkkoidentiteetti • Henkilökohtainen ammatillinen, oman alansa osaajan verkkoidentiteetti • Rajattu työrooli verkossa • Ei-julkinen (sähköpostit, intra) ja julkinen (blogi, Twitter) ammatillinen ulottuvuus • Yksityinen (talous, terveys) ja julkinen (yhteiskunnallinen vaikuttaminen) henkilökohtainen • LÖYDY - Brändää itsesi verkossa http:// www.loydy.fi/ - Tuija Aalto & Marylka Yoe Uusisaari9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Linkki: Aalto / Uusisaari10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Mitä voin tehdä verkossa? •Oppia uutta, omaksua uusia toimintatapoja, olla luova, opettaa muita •Olla ajankohtaisten asioiden äärellä, olla tavoitettavissa •Kerätä ideoita, innostua ja innostaa •Hoitaa sisäistä ja ulkoista viestintää tehokkaasti •Käynnistää keskusteluita •Käydä vuoropuhelua yhteistyökumppaneiden kanssa, ryhmäytyä, verkostoitua11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Mitä voin tehdä verkossa? • Jakaa asiantuntijuutta • Lisätä avoimuutta ja hyvinvointia • Työskennellä tiimin kanssa tehokkaammin, tehdä yhteistyötä, pitää yllä yhteyksiä muihin • Vähentää kuluja ja byrokratiaa, organisoida tehokkaammin • Lisätä kansalaisvaikuttamista, uudistaa yhteiskunnallista osallistumista • Tavoittaa kohderyhmät markkinoinnissa • Muuttaa maailmaa12 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Yksilön oppimispolku •Jokainen oppii omaan tahtiinsa omalla kokeilevalla oppimispolullaan •Yhteisöllisen median työvälineiden ja uuden ajattelutavan omaksuminen opitaan vähitellen •Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti!13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Henkilökohtaiset oppimisympäristöni14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Henkilökohtaiset oppimisympäristöni15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Heimoni16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. 17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Oppiminen ...on virrassa kuljemista.18 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Oppiminen ..on eri näkökulmien ymmärtämistä. •Pelot pois •Kun on tahtoa, ihminen oppii mitä vaan! •Kirjasuositus: Jill Bolte Taylor/Elämäni oivallus. Kuinka toivuin aivohalvauksesta19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 20. 20. Muutoksen keskellä •Organisaation toimintakulttuurin sekä yksilöiden ajattelutavan muutos •Asenneilmaston asteittainen muuttaminen •Muutosagenttien löytäminen •Muutosprosessi yhteisöllisesti, kaikilla mahdollisuus osallistua •Kasvotusten toiminta muiden kanssa täydentyy netin toiminnalla ja toisinpäin20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 21. 21. Muutos herättää ajatuksia21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 22. 22. Aiemmin •Työ ja koulutus erillään •Omaa koulutustarjontaa yrityksen sisällä •Täydennyskoulutukset ja kurssit •Samat työvälineet käytössä pitkään •Tietoa, asioita ja prosesseja hallittiin22 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 23. 23. Nyt • Työn ohessa oppiminen, muun tekemisen ohessa ja välissä, pieninä annoksina • Tietoa omaksutaan hetkittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa • Opitaan keskustellen ja ihmetellen muiden kanssa • Vanhasta pois oppiminen ja uuden omaksuminen nopeasti • Jatkuvasti muuttuvat työvälineet • Tietovirtoihin kurkistelua • Yhdessä innostumista, innostamista ja voimaannuttamista23 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 24. 24. Viestinnän kenttä24 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 25. 25. Yritysviestinnän haasteet •Yhteisöllisyys ja avoimuus - uudenlaisia tapoja ja väyliä hoitaa viestintää •Yrityksen sisäisessä viestinnässä haasteina ovat tiedon liikkuminen, hajautetut tietovarastot ja -verkot, esimiesten viestintätaidot ja erilaiset tietotorit •Yhteisöllisen median myötä osallistuvuus, vuorovaikutus, yksilöllisyys ja kustannustehokkuus25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 26. 26. Sähköpostista pikaviestimiin •Sähköpostiviestien määrä valtava, jakelulistat laajoja, viestiketjut pitkiä •Pikaviestimillä nopeampaa ja yksinkertaisempaa saada kysymyksiin suora vastaus26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 27. 27. Wikit intranetin tukena • Yrityksen sisäisen tietoverkon ongelmana on usein, että yhteistä tietokantaa kontrolloidaan liikaa, sisältö on usein hyvin formaalia ja julkaisut menevät tietyn välittäjän kautta • Työntekijöitä tulisi kannustaa innovatiiviseen ja luovaa sisältöön • Wikeissä jokaisella tiedostoon oikeudet saaneella on oikeus muokata ja päivittää • Wikeissä voi olla mukana keskustelupalstoja, jolloin voidaan saada yhteinen näkemys aiheesta ennen varsinaista tiedoston muokkausta27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 28. 28. Blogit keskustelun herättäjinä •Yritysblogin kirjoittajana toimii yrityksen työntekijä •Voi olla johdon viestintäväline •Voidaan käyttää sisäisesti tai ulkoisesti •Blogikirjoitus on kuin lehtien kolumni •Kommentoimalla voi kertoa oman näkymyksensä asiasta •Näin luodaan aitoa dialogia yrityksen eri viestintäryhmien välille28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 29. 29. Yhteisesti omistettu ja ylläpidetty tietovarasto •Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten omaan päähän on riski yrityksen toiminnan jatkuvuudelle •Jokainen blogikirjoitus ja wikisivun muokkaus kartuttaa yrityksen omaisuutta •Vähennetään sähköpostin käyttöä ja hyödynnetään verkkotyökaluja työn tekemisessä29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 30. 30. Käyttötarkoituksia 1/2 • Osaamisen ja tiedon jakaminen • Avun pyytäminen • Toiminnan tehostamiseen • Sähköpostin vähentäminen • Läpinäkyvyyden luomiseen • Sisäinen rekrytointi ja resursointi eli oikean ihmisen löytäminen oikeaan tehtävään • Tuotekehitys ja ongelmanratkaisu • Etäkokoukset • Raporttien, pöytäkirjojen, muistioiden ja suunnitelmien kirjoittaminen30 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 31. 31. Käyttötarkoituksia 2/2 • Työyhteisön yhteenkuuluvuuden nostaminen • Mahdollistaa uusia entistä parempia toimintatapoja • Tapa ilmaista itseään luovasti • Parantaa tietojen löydettävyyttä, luotettavuutta ja ajantasaisuutta • Perehdytystietopankki, oppimispäiväkirja • Vinkkien jako • Organisointi • Osana sisäisiä prosesseja • Organisaatiokulttuurin tukeminen ja yhteistyön edistäminen sekä motivointi31 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 32. 32. Jaettu asiantuntijuus 1/2 • Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä • Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi • Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi • Jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana • Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään32 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 33. 33. Jaettu asiantuntijuus 2/2 •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita •Sekä työskentely- että oppimistilanne •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen työssä33 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 34. 34. Välineitä34 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 35. 35. 35 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 36. 36. Blogit • säännöllisesti ja helposti päivitettävä • verkkosivu tai -sivusto • yksi tai useampi kirjoittaja • uusin blogikirjoitus ylimpänä, vanhemmat alempana • kommentointimahdollisuus, keskustelua, linkitykset muihin blogeihin • tekstiä, kuvia, ääntä, videokuvaa • pysyvät verkko-osoitteet blogikirjoituksilla • seurantaa ja levitystä varten RSS (engl. Really Simple Syndication) syöte • blogien ja niiden kirjoittajien yhteisöä kutsutaan blogistaniksi tai blogosfääriksi (engl. Blogosphere) • aihealueena voi olla ajankohtaiset aiheet, valokuvaus, videokuvaus, muoti, uutiset, opiskelu, koulutus, harrastukset, politiikka, taide jne. • sarjakuva-, päiväkirja-, projekti- tai yritysblogi • WordPress, Blogger, Posterous, Thumblr, LiveJournal jne.36 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 37. 37. Wikit • Verkostosivut; sisällön muokkaus helppoa • Wikipedia, http://fi.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia:Etusivu • Wikikirjasto, http://fi.wikibooks.org/wiki/Etusivu • Wikiopisto, http://fi.wikiversity.org/wiki/Etusivu • Confluence, http://www.atlassian.com/software/ confluence/ • Wikispaces, http://www.wikispaces.com/ • TWiki, http://twiki.org/ • Purot-wiki, http://purot.net/37 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 38. 38. Wikien käyttötapoja • Intranet • Ohjeita, neuvoja, FAQ, hiljaista tietoa • Tietosanakirja • Osana julkisia nettisivuja • Markkinointi • Dokumentointi • Uusien ideoiden jakaminen ja jatkojalostus • Lomalistat • Projektinhallinta • Keikkaraportointi • Tietämyskanta - kokemustiedon kokoaminen, tallentaminen ja arviointi • Uutisointi ja tiedottaminen38 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 39. 39. GoogleDocs •kansio •asiakirja •laskenta- taulukko •esitys •piirustus •yhteisöllinen kirjoittaminen ja sisällöntuotanto, https://docs.google.com/39 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 40. 40. Case Saattaen vaihto •Esimerkki hanketyön perehdytyksestä ja saattaen vaihdosta Google docsin avulla40 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 41. 41. Yammer • Statusviestit, yksityisviestit, jäsenet, ryhmät, yhteisöt, tiedostot, kuvat, linkit, kyselyt, tapahtumat, organisaatiokaavio41 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 42. 42. Skype42 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 43. 43. Etherpad43 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 44. 44. Flowdock44 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 45. 45. Viesti vaikuttavasti videolla •YouTube, http://www.youtube.com/ •Viddler, http://www.viddler.com/ •Vimeo, http://vimeo.com/ •Flickr, http://www.flickr.com/ •Qik (livevideostreamaus), http://qik.com/ •Bambuser (livevideostreamaus), http:// bambuser.com/45 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 46. 46. Pariporina •Keskustelkaa parittain •Mistä aiemmin mainituista välineistä (esim. wikit, blogit...) on ollut/olisi hyötyä omaan työhön ja kuinka?46 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 47. 47. Kiltteys •Jalansijan yhteisöllisessä mediassa mahdollistat olemalla helposti lähestyttävä, ystävällinen, joustava, toiset huomioon ottava, utelias, kohtelias, lempeä, armelias, antelias ja suvaitsevainen47 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 48. 48. Tietoturvariskit48 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 49. 49. Vältä riskit 1/2 • Suojaa yksityisyytesi oikeilla asetuksilla ja mieti avoimuuttasi • Huomio tekijänoikeusasiat • Pidä mielessä tietoturva-asiat sekä verkkoviestinnän nettiketti • Vahvan salasanan luominen sekä salasanan vaihtaminen riittävän usein • Toimi yhteneväisellä tyylillä viestiessäsi • Julkisen profiilin kautta toimiminen • Jätä vieraat, hämäräperäiset linkit napsauttamatta49 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 50. 50. Vältä riskit 2/2 • Huolehdi tietokoneesi käyttöjärjestelmäpäivitykset ja työvälineohjelmistot ajan tasalle, tarvittavat palomuuri- ja haittaohjelmien torjuntaohjelmistot käyttöön ja automaattisesti päivittyviksi • Jätä tietokoneen luokse meneminen, kun olet tunnekuohun vallassa, älä provosoidu • Jos epäilet, että olet joutunut huijatuksi tai muun hyökkäyksen kohteeksi, älä epäröi pyytää apua. Älä jätä tekemättä asiasta rikosilmoitusta, vaikka taloudellinen menetys saattaa osaltasi jäädä vaatimattomaksi • Tarkista maineesi hakukoneiden avulla • Jos et pidä hakutuloksista, vahvista verkkonäkyvyyttäsi50 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 51. 51. Digitaalinen jalanjälki •Tarinoiden kerrontaa digitaalisessa maailmassa, olet sisällöntuottaja51 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 52. 52. Yhteiset pelisäännöt •Sosiaalinenmedia.org, http:// wiki.eoppimiskeskus.fi/display/someorg/ Some-ohjeistuksia52 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 53. 53. Miten edetään? • Katsele, kuuntele, seuraa, tutustu, opi, lähde rohkeasti mukaan ja innostu :D • Aloita kahvipöytäkeskusteluita vaikka kertomalla tästä tilaisuudesta • Luokaa yhdessä tarvittavat ohjeistukset ja valitkaa välineet • Jaa tietoa • Järjestä työpajoja • Kirjoita blogikirjoituksia • Kommentoi muiden blogikirjoituksia • Tee wikisivuja53 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 54. 54. Tutkaile, oivalla •Seuraa, mitä toimialastasi puhutaan •Vertaile muiden toimialasi henkilöiden yhteisöllisen median läsnäoloa ja toimintatapoja •Älä spämmää, kuuntele ja keskustele, ole avoin ja aito •Varaa aikaa •Infoähky ja ahdistuminen - hae oma tasapaino!54 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 55. 55. Pienin askelin eteenpäin55 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 56. 56. Tietoa yhteisöllisestä mediasta wikistä56 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 57. 57. Lue Ville Oksanen, Tarmo Maija Haavisto: Eija Kalliala, Tarmo Toikkanen: Toikkainen: Opettajan Näin käytät Twitteriä Sosiaalinen media opetuksessa tekijänoikeusopas Tuija Aalto, Marylka Tuija Aalto, Marylka Christina Forsgård, Yoe Uusisaari: Yoe Uusisaari: Juha Frey: Nettielämää LÖYDY - Brändää SUHDE - Sosiaalinen itsesi verkossa media muuttaa johtamista, markkinointia ja viestintää57 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 58. 58. Päivän ajatus •Minkä ajatuksen viet tänään mukanasi omaan työ- tai opiskeluyhteisöösi?58 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 59. 59. Kaunis kiitos!59 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×