Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lapset ja nuoret netissä sekä 
WhatsAppin ja Instagramin 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
käyttö 
Kodin ja koul...
@PauliinaMakela 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
2 
Hei! 
Olen sosiaalisen median 
kiltteyden lähettiläs Paulii...
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
Kinda Oy 
•Suomen kiltein yritys 
•kinda.fi 
•Twitter-vinkit #kindasome 
•Perus...
Elämme jatkuvassa 
muutoksessa 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
4 
© Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Paulii...
Netin käyttö on osa lasten ja 
nuorten arkea 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
5 
© Pauliina Mäkelä © Pauliina M...
Vanhempien toive lapsen 
netin käytöstä voi olla tämä 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
6 
© Pauliina Mäkelä
Karu todellisuus netissä 
saattaa näyttää tältä 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
7 
© Pauliina Mäkelä © Pauliin...
Medialapsuus - ajan kuva 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
8
Digitaalinen leikki lasten 
arjessa 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
9
Diginatiivit, Y-sukupolvi (1980– 
1990-luvuilla syntyneet) 
•Kasvaneet uuden teknologian – tietokoneiden, 
digitaalisten p...
Z-sukupolvi (Vuoden 2000- 
luvun jälkeen syntyneet) 
•Syntyneet maailmaan, jossa elektroniikka on 
kaikkialla. Käyttävät s...
Sukupolviäly - uudenlainen ajattelu, 
empaattinen suhtautuminen & arvostus 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
12 ...
Lasten ja nuorten netin 
käytön tutkimustuloksia 1/2 
•Lasten mediabarometri 2011 -tutkimuksen 
mukaan 7–11-vuotiaista poj...
Lasten ja nuorten netin 
käytön tutkimustuloksia 2/2 
•Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni 2011 - 
tutkimuksen mukaan 7–15-...
EU Kids Online 2010 -tutkimuksen 
“mahdollisuuksien tikkaat” 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
15 
Käytti nettiä...
EU Kids Online 2010 -tutkimuksen 
“mahdollisuuksien tikkaat” 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
16 
86% Katsoi vi...
EU Kids Online 2010 -tutkimuksen 
“mahdollisuuksien tikkaat” 
Vieraili sosiaalisessa mediassa, käytti pikaviestejä, lähett...
EU Kids Online 2010 -tutkimuksen 
“mahdollisuuksien tikkaat” 
Pelasi muiden kanssa online, latasi/jakoi musiikkia, elokuvi...
EU Kids Online 2010 -tutkimuksen 
“mahdollisuuksien tikkaat” 
Vieraili chat-huoneissa, käytti tiedostonjakosivustoja, loi ...
Mediakasvatustietoisuus 
• Perheiden mediankäytön säännöt sekä vanhempien 
mediakasvatustietoisuus (Pro gradu -tutkielma, ...
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
Ikärajat 
21
PEGI-ikärajamerkintä-järjestelmä 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
22 
Pan-European Game Information
Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
23 
https://kavi.fi/
Median käytön sääntöjä 7–11- 
vuotiaiden kotona 1/2 
•En saa jutella tuntemattomien kanssa netissä. 
•Saan käyttää vain ne...
Median käytön sääntöjä 7–11- 
vuotiaiden kotona 2/2 
•Jos käyttäydyn huonosti, voin saada 
rangaistukseksi pelaamis-, nett...
Vanhempien perustelut median 
käytön sääntöjen asettamiselle 1/2 
•Lasten suojeleminen (haitallinen sisältö) 
•Lasten hyvi...
Vanhempien perustelut median 
käytön sääntöjen asettamiselle 2/2 
•Aika luonnonvarana (mihin aikaa käytetään) 
•Median käy...
Pelikasvattajan käsikirja 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
28 
http://www.pelikasvatus.fi/
Pelien positiiviset 
vaikutukset 
•Aivojen aktivointi 
•Yhteisöt, heimot, klaanit, killat, joukot, 
ryhmät, ystävyyssuhtee...
Median parissa vietetty aika 
voi olla liiallista, jos 
•kavereita, harrastuksia tai koulunkäyntiä 
laiminlyödään 
•ei nuk...
Onko teillä kotona vastaavia 
sääntöjä käytössä? 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
31 
© Pauliina Mäkelä
Yksilöllinen oppimispolku 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
32 
© Pauliina Mäkelä
Digitaalinen jalanjälki 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
33 
© Pauliina Mäkelä
Verkkokäyttäytymisen 10 
kultaista sääntöä 
1. Ole aito ja kiltti 
2. Kuuntele ensin, keskustele sitten 
3. Hanki medialuk...
Mitä ajatuksia heräsi näistä 
verkkokäyttäytymissäännöistä? 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
35 
© Pauliina Mäk...
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
WhatsApp 
36 
http://www.whatsapp.com/
WhatsApp 
• Perustettu 2009 mobiilisovellus 
• Helmikuussa 2014 Facebookin omistukseen noin 14,5 
miljardilla eurolla 
• Y...
WhatsApp 
• Ikäraja 16 vuotta tai vanhempien luvalla, käyttöehdot 
http://www.whatsapp.com/legal/ 
• Kyseessä on tekstivie...
WhatsApp 
• Voi luoda ryhmiä (perheryhmä, kaveriryhmä, luokan ryhmä, 
harrastusryhmä). Ryhmästä voi poistua tai estää ryhm...
Millaisia kokemuksia teillä on 
WhatsAppin käytöstä? 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
40 
© Pauliina Mäkelä
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
Instagram 
41 
http://instagram.com/
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
Instagram 
42 
http://instagram.com/ 
•Perustettu 2010 mobiilisovellus 
•Huhtik...
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
Instagram 
•Ikäraja 13 vuotta, käyttöehdot ja vinkkejä 
vanhemmille https://hel...
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
Instagram 
•Kuvia ja videoita voi katsella http:// 
instagram.com osoitteessa s...
Millaisia kokemuksia teillä on 
Instagramin käytöstä? 
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
45 
© Pauliina Mäkelä
Tunnemyllerrykset 
•Lasten ja nuorten netin käytössä kannattaa 
huomioida myös heidän tunnemyllerrykset. 
Kinda Oy | Pauli...
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
Tunneportaat 
•7-10v. on löytänyt oman yksityisyyden ja 
salaamisen mahdollisuu...
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
Tunneportaat 
•11-14v. alkaa olla epävarma ja kokee 
ahdistusta muuttuvasta keh...
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
Tunneportaat 
•13-17v. pohtii yksilöllisyyttään ja tuntee 
olevansa erilainen. ...
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
Vinkkejä 1/2 
•Ole mukana, läsnä ja positiivinen. 
•Laatikaa selkeät perustellu...
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
Vinkkejä 2/2 
• Pidä tietokone yhteisessä tilassa. 
• Luo yhteinen sähköpostiti...
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 
Kaunis kiitos! 
52 
© Pauliina Mäkelä
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 1 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 2 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 3 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 4 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 5 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 6 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 7 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 8 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 9 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 10 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 11 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 12 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 13 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 14 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 15 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 16 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 17 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 18 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 19 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 20 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 21 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 22 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 23 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 24 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 25 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 26 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 27 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 28 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 29 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 30 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 31 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 32 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 33 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 34 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 35 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 36 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 37 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 38 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 39 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 40 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 41 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 42 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 43 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 44 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 45 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 46 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 47 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 48 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 49 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 50 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 51 Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu Slide 52
Upcoming SlideShare
Näy ja löydy sosiaalisessa mediassa Proakatemia
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu

Download to read offline

Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö

Kodin ja koulun päivä 27.9.2014
Miinan koulu, Jokioinen

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Miinan koulu

 1. 1. Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi käyttö Kodin ja koulun päivä Miinan koulu, Jokioinen 27.9.2014 1
 2. 2. @PauliinaMakela Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 2 Hei! Olen sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy:stä. Verkosta minut löytää tunnuksella PauliinaMakela. Hauska tutustua! © Antti Keskitalo
 3. 3. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Kinda Oy •Suomen kiltein yritys •kinda.fi •Twitter-vinkit #kindasome •Perustettu heinäkuussa 2010 3 © Antti Keskitalo
 4. 4. Elämme jatkuvassa muutoksessa Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 4 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 5. 5. Netin käyttö on osa lasten ja nuorten arkea Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 5 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 6. 6. Vanhempien toive lapsen netin käytöstä voi olla tämä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 6 © Pauliina Mäkelä
 7. 7. Karu todellisuus netissä saattaa näyttää tältä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 7 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 8. 8. Medialapsuus - ajan kuva Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 8
 9. 9. Digitaalinen leikki lasten arjessa Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 9
 10. 10. Diginatiivit, Y-sukupolvi (1980– 1990-luvuilla syntyneet) •Kasvaneet uuden teknologian – tietokoneiden, digitaalisten pelien, digitaalisten musiikkisoitinten, videokameroiden, matkapuhelinten ja muiden digitaalisten välineiden – parissa. •Puhuvat uuden teknologian kieltä, käyttävät useita eri informaatiolähteitä yhtä aikaa, arvostavat visuaalisuutta tekstin sijaan, hakevat linkitettyä tietoa, toimivat parhaiten verkostoituneina ja arvostavat välitöntä palautetta. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 10
 11. 11. Z-sukupolvi (Vuoden 2000- luvun jälkeen syntyneet) •Syntyneet maailmaan, jossa elektroniikka on kaikkialla. Käyttävät sitä rutiininomaisesti ja heitä on vaikea yllättää uusilla innovaatioilla. •On kansainvälisen tietoverkon kautta yhteyksissä ihmisiin ympäri maailmaa nuorempina kuin aikaisemmat sukupolvet ja kaksikielisyys lisääntyy. •Oppivat ja ahmivat uutta tietoa läppärin, tabletin ja älykännykän kautta. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 11
 12. 12. Sukupolviäly - uudenlainen ajattelu, empaattinen suhtautuminen & arvostus Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 12 © Pauliina Mäkelä © Antti Keskitalo
 13. 13. Lasten ja nuorten netin käytön tutkimustuloksia 1/2 •Lasten mediabarometri 2011 -tutkimuksen mukaan 7–11-vuotiaista pojista 44% ja tytöistä 35% käytti nettiä päivittäin Suomessa. •Lapsiperheiden mediakysely 2012 -tutkimuksen mukaan kuukausittain tai useammin nettiä käyttää vastaajien mukaan 53 % 0–12- vuotiaista suomalaislapsista; 7–9-vuotiaista 68 prosenttia ja 10–12-vuotiaista useampi kuin yhdeksän kymmenestä Suomessa. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 13
 14. 14. Lasten ja nuorten netin käytön tutkimustuloksia 2/2 •Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni 2011 - tutkimuksen mukaan 7–15-vuotiaista lähes 90% vastaajista (2260 vastaajaa) käyttää nettiä aina yksin, nuoremmista lähes 73%. •EU Kids Online 2010 -tutkimuksen mukaan 97% 9-16 -vuotiaista käyttää nettiä Euroopassa. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 14
 15. 15. EU Kids Online 2010 -tutkimuksen “mahdollisuuksien tikkaat” Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 15 Käytti nettiä koulutyöhön, pelasi yksin tai 100% tietokonetta vastaan
 16. 16. EU Kids Online 2010 -tutkimuksen “mahdollisuuksien tikkaat” Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 16 86% Katsoi videoklippejä Käytti nettiä koulutyöhön, pelasi yksin tai 100% tietokonetta vastaan
 17. 17. EU Kids Online 2010 -tutkimuksen “mahdollisuuksien tikkaat” Vieraili sosiaalisessa mediassa, käytti pikaviestejä, lähetti/vastaanotti sähköpostia, luki/katsoi uutisia netissä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 17 Katsoi videoklippejä 75% 86% Käytti nettiä koulutyöhön, pelasi yksin tai 100% tietokonetta vastaan
 18. 18. EU Kids Online 2010 -tutkimuksen “mahdollisuuksien tikkaat” Pelasi muiden kanssa online, latasi/jakoi musiikkia, elokuvia, valokuvia, käytti webbikameraa, kommentoi nettisivulla Vieraili sosiaalisessa mediassa, käytti pikaviestejä, lähetti/vastaanotti sähköpostia, luki/katsoi uutisia netissä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 18 Katsoi videoklippejä 56% 75% 86% Käytti nettiä koulutyöhön, pelasi yksin tai 100% tietokonetta vastaan
 19. 19. EU Kids Online 2010 -tutkimuksen “mahdollisuuksien tikkaat” Vieraili chat-huoneissa, käytti tiedostonjakosivustoja, loi hahmon, virtuaalilemmikin tai avatarin, oli virtuaalimaailmassa, kirjoitti blogia tms. Pelasi muiden kanssa online, latasi/jakoi musiikkia, elokuvia, valokuvia, käytti webbikameraa, kommentoi nettisivulla Vieraili sosiaalisessa mediassa, käytti pikaviestejä, lähetti/vastaanotti sähköpostia, luki/katsoi uutisia netissä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 19 Katsoi videoklippejä 23% 56% 75% 86% Käytti nettiä koulutyöhön, pelasi yksin tai 100% tietokonetta vastaan
 20. 20. Mediakasvatustietoisuus • Perheiden mediankäytön säännöt sekä vanhempien mediakasvatustietoisuus (Pro gradu -tutkielma, huhtikuu 2013, Juulia Andersson): • Vanhempien tulisi kontrolloida lasten median käytön ajallista määrää, mediasisältöjen soveltuvuutta ja järjestää yhteisiä hetkiä median parissa. • Perheiden mediasääntely: rajoitukset, monitorointi (esim. millä sivuilla lapsi käy) ja tekninen säätely (esim. lapsiestot) • Usein rajoituksia on enemmän, mitä uudempi mediaväline on kyseessä • Voi olla myös palkitsemista; normaalia pidempi median käyttö. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 20
 21. 21. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Ikärajat 21
 22. 22. PEGI-ikärajamerkintä-järjestelmä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 22 Pan-European Game Information
 23. 23. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 23 https://kavi.fi/
 24. 24. Median käytön sääntöjä 7–11- vuotiaiden kotona 1/2 •En saa jutella tuntemattomien kanssa netissä. •Saan käyttää vain nettisivustoja, joista on sovittu vanhempien kanssa. •Saan olla koneella vain rajoitetun ajan. •Minun pitää kysyä vanhemmilta lupa netin käyttöön. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 24
 25. 25. Median käytön sääntöjä 7–11- vuotiaiden kotona 2/2 •Jos käyttäydyn huonosti, voin saada rangaistukseksi pelaamis-, netti- tai TV-kiellon. •Minulla on tietyt pelipäivät, jolloin saan pelata tai olla tietokoneella. •En saa kertoa henkilötietojani netissä. •En saa laittaa nettiin itse kuvia tai videoita. •En saa mennä tapaamaan netistä tuttuja henkilöitä. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 25
 26. 26. Vanhempien perustelut median käytön sääntöjen asettamiselle 1/2 •Lasten suojeleminen (haitallinen sisältö) •Lasten hyvinvointi (nukkuminen, painajaiset) •Median mahdolliset vaikutukset (koukkuun jääminen, väkivalta) •Tietoturva ja haittaohjelmat •Kuvaohjelmalaki Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 26
 27. 27. Vanhempien perustelut median käytön sääntöjen asettamiselle 2/2 •Aika luonnonvarana (mihin aikaa käytetään) •Median käyttötarkoitukset (tiedonhankinta/ oppiminen/viihtyminen/sosiaalinen kanssakäyminen) •Mediankäytön mieluisuus (sekä rankaisu että palkinto) •Lapsen ystävät (medialukutaito vasta kehittymässä) Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 27
 28. 28. Pelikasvattajan käsikirja Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 28 http://www.pelikasvatus.fi/
 29. 29. Pelien positiiviset vaikutukset •Aivojen aktivointi •Yhteisöt, heimot, klaanit, killat, joukot, ryhmät, ystävyyssuhteet •Elämykset, onnistumiset, pettymykset •Roolit •Ongelmanratkaisutaidot •Erilaisten identiteettien kokeilu •Laajentunut maailmankuva Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 29 http://www.pelikasvatus.fi/index.php? option=com_content&view=category&id=22&Itemid=136
 30. 30. Median parissa vietetty aika voi olla liiallista, jos •kavereita, harrastuksia tai koulunkäyntiä laiminlyödään •ei nukuta tarpeeksi •arkirutiinit kärsivät •terveydentila heikkenee •ollessa poissa ruudun ääreltä on ärtynyt •käytön laajuutta peitellään ja/tai •tunnetaan syyllisyyttä. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 30 https://kavi.fi/sites/default/files/documents/lapsetjamedia2014.pdf
 31. 31. Onko teillä kotona vastaavia sääntöjä käytössä? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 31 © Pauliina Mäkelä
 32. 32. Yksilöllinen oppimispolku Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 32 © Pauliina Mäkelä
 33. 33. Digitaalinen jalanjälki Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 33 © Pauliina Mäkelä
 34. 34. Verkkokäyttäytymisen 10 kultaista sääntöä 1. Ole aito ja kiltti 2. Kuuntele ensin, keskustele sitten 3. Hanki medialukutaito 4. Luo rajat, mieti roolisi, varaa aikaa, pidä tasapaino 5. Käyttäydy hyvin, älä provosoidu, tilannetaju 6. Harkitse, mitä jaat 7. Kunnioita tekijänoikeuksia 8. Jaa, verkostoidu ja käytä joukkoistamista 9. Siedä keskeneräisyyttä, tee näkyväksi 10. Tiedosta tietoturvariskit Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 34 © Pauliina Mäkelä
 35. 35. Mitä ajatuksia heräsi näistä verkkokäyttäytymissäännöistä? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 35 © Pauliina Mäkelä
 36. 36. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi WhatsApp 36 http://www.whatsapp.com/
 37. 37. WhatsApp • Perustettu 2009 mobiilisovellus • Helmikuussa 2014 Facebookin omistukseen noin 14,5 miljardilla eurolla • Yli 600 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää • 70% kuukausikäyttäjistä käyttää päivittäin • Miljoona uutta käyttäjää päivässä • 50 miljardia viestiä lähetetään/vastaanotetaan päivässä • Keskiverto WhatsApp-käyttäjä lähettää yli 1200 viestiä kuussa, vastaanottaa enemmän kuin 2200 viestiä kuussa ja lataa 40 valokuvaa. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 37 http://www.whatsapp.com/
 38. 38. WhatsApp • Ikäraja 16 vuotta tai vanhempien luvalla, käyttöehdot http://www.whatsapp.com/legal/ • Kyseessä on tekstiviestien, valokuvien, videoiden, ääniviestien, hymiöiden, yhteystietojen ja karttasijaintien lähettämisen palvelu. • Käyttö perustuu puhelinnumeroon, erillisiä tunnuksia ei tarvita. Sovelluksen asennuksen ja käynnistämisen jälkeen kysytään maa- ja puhelinnumerotiedot. Annettuun puhelinnumeroon lähetetään viesti, jolla varmistetaan puhelinnumeron oikeellisuus ja sen jälkeen sovellus on käytettävissä. • Ilmainen ladata (iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone & Nokia), maksaa $0.99/vuosi. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 38 http://www.whatsapp.com/
 39. 39. WhatsApp • Voi luoda ryhmiä (perheryhmä, kaveriryhmä, luokan ryhmä, harrastusryhmä). Ryhmästä voi poistua tai estää ryhmän viestit ja lisäykset kyseiseen ryhmään. • Keskustelu poistetaan painamalla keskustelun aihetta pitkään ja valitsemalla poista. • Jos poistat samalla tavalla ryhmän, jonka olet itse perustanut, ryhmä jää voimaan ilman sinua ja seuraavaksi ryhmän pääkäyttäjäksi arvotaan joku jäljellejäävistä. • Jos haluat poistaa ryhmän, sinun pitää ensin poistaa muut jäsenet ryhmästä. Paina keskustelun aihetta pitkään, valitse jäsen ja poista jäsen. Sinun tulee olla ryhmän pääkäyttäjä. • Itselläni on 647 WhatsApp-käyttäjää 2342 puhelimeen lisätystä kontaktista. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 39 http://www.whatsapp.com/
 40. 40. Millaisia kokemuksia teillä on WhatsAppin käytöstä? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 40 © Pauliina Mäkelä
 41. 41. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Instagram 41 http://instagram.com/
 42. 42. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Instagram 42 http://instagram.com/ •Perustettu 2010 mobiilisovellus •Huhtikuussa 2012 Facebookin omistukseen noin 800 miljoonan euron hinnalla •Yli 200 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää •Yli 75 miljoonaa päiväkäyttäjää •60 miljoonaa kuvaa jaetaan päivässä •1.6 miljardia tykkäystä päivässä •20 miljardia kuvaa on jo jaettuna palvelussa
 43. 43. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Instagram •Ikäraja 13 vuotta, käyttöehdot ja vinkkejä vanhemmille https://help.instagram.com/ •Kyseessä on valokuvien ja videoiden jakopalvelu. Toisten kuvia/videoita voi kommentoida ja tykätä sekä uudelleenjakaa mm. erillisellä sovelluksella tai upottamalla embed-koodilla blogikirjoitukseen. •Mobiilisovellus ladataan puhelimeen ja otetaan käyttöön luomalla oma tunnus ja profiilisivu. 43 http://instagram.com/
 44. 44. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Instagram •Kuvia ja videoita voi katsella http:// instagram.com osoitteessa selaimella, mutta varsinainen käyttö tapahtuu mobiilisti. •Iconosquare-palvelun http://iconosquare.com/ avulla Instagram-tunnuksilla voi selaimessa katsella kuvia, tykätä kuvista, kommentoida kuvia, tehdä uudelleenjakoja, nähdä tilastoja sekä luoda mm. kansikuvia Facebookiin ja Instagram-välilehden Facebook-sivulle. 44 http://instagram.com/
 45. 45. Millaisia kokemuksia teillä on Instagramin käytöstä? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 45 © Pauliina Mäkelä
 46. 46. Tunnemyllerrykset •Lasten ja nuorten netin käytössä kannattaa huomioida myös heidän tunnemyllerrykset. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 46 © Pauliina Mäkelä
 47. 47. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Tunneportaat •7-10v. on löytänyt oman yksityisyyden ja salaamisen mahdollisuuden. Kaveriporukan merkitys kasvaa. •OLEN ERILLINEN, OLEMASSA YKSIN -vaihe. •Näytön paikka. Osa laumaa. Salainen - julkinen. 47
 48. 48. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Tunneportaat •11-14v. alkaa olla epävarma ja kokee ahdistusta muuttuvasta kehostaan. Jokainen on eri kehitysvaiheessa. •OLEN YKSILÖ, ARVIOIN ITSEÄNI -vaihe. •Vallankumous. Olenko outo? Kehu minua! 48
 49. 49. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Tunneportaat •13-17v. pohtii yksilöllisyyttään ja tuntee olevansa erilainen. Kysyy, onko omalla vallalla rajoja. •OLEN JOUKOSSA, ETSIN ASEMAANI -vaihe. •Joukossa vahva. Provokaatio. Kosminen yksinäisyys. 49
 50. 50. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Vinkkejä 1/2 •Ole mukana, läsnä ja positiivinen. •Laatikaa selkeät perustellut säännöt netin käytölle. •Keskustelkaa netin käytöstä ja sisällöistä kuin muistakin asioista. Keskustelkaa sukulaisten, ystävien ja tuttavaperheiden kanssa. •Kerro netin hyvistä ja huonoista puolista. •Jos et itse tiedä, ota selvää. 50
 51. 51. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Vinkkejä 2/2 • Pidä tietokone yhteisessä tilassa. • Luo yhteinen sähköpostitili. • Älä syyllistä tai rankaise, jos lapsi kertoo nähneensä tai kokeneensa jotakin ikävää median parissa. Lapsi tarvitsee silloin tukea. • Selvitä, mitä on tapahtunut ja missä. Tallenna todisteet. Ota yhteys ylläpitoon, kouluun, poliisiin www.poliisi.fi/nettipoliisi. Tue lasta ja hanki tarvittaessa apua. Lisätietoa http:// www.pelastakaalapset.fi/toiminta/mediakasvatus/ • Seuraa lapsen netin käyttöä. 51
 52. 52. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Kaunis kiitos! 52 © Pauliina Mäkelä

Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin ja Instagramin käyttö Kodin ja koulun päivä 27.9.2014 Miinan koulu, Jokioinen

Views

Total views

2,079

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

682

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×