Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kädestä pitäen someen jatkokurssi SMYL ry

117 views

Published on

Kädestä pitäen someen - jatko

Aika: Perjantai 24.11.2017 klo 12-16
Kouluttaja: Kinda Oy:n viestintäkouluttaja Pauliina Mäkelä
Järjestäjä: Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry
Paikka: Itämerenkatu 1, katutaso, Ruoholahti, Helsinki

Sosiaalisen median jatkokoulutuksen tavoitteena on avata mm. seuraavia näkökulmia ja teemoja:
● miksi käytän sosiaalista mediaa?
● moninaiset mahdollisuudet viestiä ja markkinoida omaa toimintaansa,
● rekrytointi ja työnhaku sekä huomio siitä, että sosiaalisen median käyttö ja näkyminen verkossa
on tänä päivänä osa ammatillista ja sosiaalista pääomaa,
● jaettu asiantuntijuus sekä
● esitellään lisää toimintoja liittyen Facebookiin, Twitteriin,
LinkedIniin ja SlideShareen sekä tutustutaan Instagramiin ja Googlen palveluihin

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kädestä pitäen someen jatkokurssi SMYL ry

 1. 1. @PauliinaMakela1 24.11.2017 klo 12.00-16.00 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n työpaja Helsinki Kädestä pitäen someen -jatko
 2. 2. @PauliinaMakela Sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy Valokuvaajat: Niina Stolt & Mirkku Merimaa 2017
 3. 3. @PauliinaMakela3 Pauliinan somepalveluita •15200 Twitter-seuraajaa omalla Twitter- tilillä https://twitter.com/PauliinaMakela • 6600 LinkedIn-kontaktia http://fi.linkedin.com/ in/pauliinamakela • 4100 Facebook-kaveria https:// www.facebook.com/pauliina.makela • 2200 Instagram-seuraajaa https:// www.instagram.com/PauliinaMakela • 900 SlideShare-seuraajaa http:// www.slideshare.net/PauliinaMakela 3
 4. 4. @PauliinaMakela4 •Sosiaalisen median luentokoulutus/työpaja ryhmille •Verkkosparraus Facebook-ryhmässä •Johdon yksilövalmennus •Sosiaalisen median strategiat ja ohjeistukset •Mediakasvatusluento •Liveraportointi tapahtumissa •Somekätilöinti lanseerauksissa •Yhteisömanagerointi •Opi yhteisömanageriksi -valmennus Kinda Oy:n palveluita
 5. 5. Kädestä pitäen someen -jatko @PauliinaMakela5 • Miksi käytän sosiaalista mediaa? • Oman osaamisen näkyväksi tekeminen • #somerekry • Jaettu asiantuntijuus • Mitä haluat oppia? - yhteinen työpajaosuus, jossa esitellään lisää toimintoja liittyen Facebookiin, Twitteriin, LinkedIniin ja SlideShareen sekä tutustutaan Instagramiin ja Googlen palveluihin
 6. 6. @PauliinaMakela6 Miksi käytän sosiaalista mediaa?
 7. 7. @PauliinaMakela7 •Yksityinen henkilökohtainen verkkoelämäni •Julkinen henkilökohtainen verkkoelämäni •Julkinen ammatillinen verkkoelämäni •Yksityinen ammatillinen verkkoelämäni •läsnäolo, toiminta, näkyväksi tekeminen •jaettu asiantuntijuus •työ, ammatti, yrittäjyys, harrastukset, perhe, verkostot Sosiaalinen media osana verkkoelämääni
 8. 8. @PauliinaMakela8 http://www.flickr.com/photos/tuija/4897289626/lightbox/
 9. 9. @PauliinaMakela9 Oman osaamisen näkyväksi tekeminen
 10. 10. @PauliinaMakela10 LinkedIn-profiili Kuvasitaatti: linkedin.com 2017
 11. 11. @PauliinaMakela11 Esimerkki - oma esittely Kuvasitaatti: facebook.com 2017
 12. 12. @PauliinaMakela12 Esimerkki - joukkoistaminen Kuvasitaatti: facebook.com 2017
 13. 13. @PauliinaMakela13 Esimerkki - kampanjaan mukaan Kuvasitaatti: facebook.com 2017
 14. 14. @PauliinaMakela14 Esimerkki - kutsu yhteisöön Kuvasitaatti: facebook.com 2017
 15. 15. @PauliinaMakela15 Esimerkki - materiaali jakoon Kuvasitaatti: facebook.com 2017
 16. 16. @PauliinaMakela16 Esimerkki - tapahtumakutsu Kuvasitaatti: facebook.com 2017
 17. 17. @PauliinaMakela17 Esimerkki - somekurssikutsu Kuvasitaatti: facebook.com 2017
 18. 18. @PauliinaMakela18 #somerekry
 19. 19. @PauliinaMakela19 Työnhakublogi Kuvasitaatti: https://anniinamakkonen.wordpress.com/
 20. 20. @PauliinaMakela20 Pinterest: visuaalinen CV Kuvasitaatti: https://fi.pinterest.com/anniinamakkonen/ty %C3%B6nhakukampanja-job-searching-campaign/
 21. 21. @PauliinaMakela21 YouTube: työnhakuvideo Kuvasitaatti: https://www.youtube.com/watch?v=rdmeo5cHZJ0
 22. 22. @PauliinaMakela22 Facebook: työnhakukampanjasivu Kuvasitaatti: https://www.facebook.com/tyonhakukampanja
 23. 23. @PauliinaMakela23 Twitter: #somerekry Kuvasitaatti: https://twitter.com/AnniinaMakkonen
 24. 24. @PauliinaMakela24 Jaettu asiantuntijuus
 25. 25. @PauliinaMakela25 •Verkko ja yhteisölliset työtilat ovat virtuaalisia kohtauspaikkoja, joissa kehitetään asioita yhdessä toisten kanssa. •Osallistuminen on merkki opinhalusta. •Tietoa ja taitoa jaetaan ryhmissä sekä tietoja ja taitoja yhdistetään uudeksi tiedoksi. •Vuoropuhelua erilaisten asiantuntijoiden kanssa. •Jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana. Jaettu asiantuntijuus verkossa 1/4
 26. 26. @PauliinaMakela26 •Ryhmä kokoaa voimavaransa monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi. •Jäsenet ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi. •Ryhmän jäsenet jakavat ja kehittävät toistensa ideoita. •Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan. Jaettu asiantuntijuus verkossa 2/4
 27. 27. @PauliinaMakela27 •Jaettu asiantuntijuus on sekä työskentely- että oppimistilanne. •Tykkääminen, peukuttaminen sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä edistää osallistavaa kulttuuria. •Verkon läsnäolijat rakentavat sisällön aidolla läsnäololla ja vuorovaikutuksella. •Luovuus, tuottavuus ja kyvyt tulevat esiin. Jaettu asiantuntijuus verkossa 3/4
 28. 28. @PauliinaMakela28 •Intohimo, innostuminen, innostaminen - jokaisella on oma osaamisalue. •Syntyy innovaatioita. •Arvokkaimmat asiat elämässä ovat ilmaisia; innostus, sinnikkyys, ystävällisyys, myötätunto, itseluottamus, halu auttaa toisia jne. Jaettu asiantuntijuus verkossa 4/4
 29. 29. @PauliinaMakela29 Kuvasitaatti: facebook.com 2017 Facebook-ryhmiä
 30. 30. @PauliinaMakela30 Kuvasitaatti: facebook.com 2017 Facebook-ryhmiä
 31. 31. @PauliinaMakela31 Mitä haluat oppia? - yhteinen työpajaosuus liittyen Facebookiin, Twitteriin, LinkedIniin ja SlideShareen sekä Instagramiin ja Googlen palveluihin
 32. 32. @PauliinaMakela32 Lämmin kiitos! kinda.fi

×