Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johdatus yhteisömanagerin / Community Managerin työhön 021014 ProCom

3,167 views

Published on

Toiveuusinta! Johdatus yhteisömanagerin / Community Managerin työhön

Aika: to 2.10.2014 klo 9.00-16.30
Paikka: ProComin koulutustilat, Helsinki

Verkostojen johtajan tai omistajan toimenkuvat, tehtävät ja tittelit odottavat vielä selkeytymistään. Yhä yleisemmin käytössä oleva nimike on yhteisömanageri, Community Manager. Millaisia tehtäviä hoitaa Community Manager? Millaiseksi toimenkuva tulevaisuudessa muotoutuu? Tämä koulutus on sinulle, joka työskentelet tai aiot työskennellä verkkoyhteisöjen parissa ja tahdot saada kattavan yleiskuvan ja esimerkkejä Community Managerin työstä. Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin siitä, kuinka hyödyntää seuraavia asioita yhteisömanagerin työssä:

* oma verkkopersoona,
* oman osaamisen näkyväksi tekeminen,
* verkkoon rakennettu henkilökohtainen oppimisympäristö,
* verkkokäyttäytymisen kymmenen kultaista sääntöä,
* erilaisten sosiaalisen median palveluiden käyttö sisällöntuotannossa,
* jaettu asiantuntijuus ja joukkoistaminen sekä
* yhteisomanagerien verkostot ja tapahtumat.

Lisäksi saat:

* tietoa siitä, miten sosiaalisen median suunnitelma luodaan,
* tietoa, kuinka sosiaalisen median toimintaa mitataan,
* kuulla case-esimerkkejä, kuinka yhteisömanagerit toimivat markkinoinnin, viestinnän ja asiakaspalvelun parissa organisaation edustajina,
* käydä muiden koulutuksen osallistujien kanssa avointa keskustelua, mitä ajatuksia päivän aihe herättää ja kuinka edetä koulutuksen jälkeen,
* vastauksia päivän aiheesta nouseviin kysymyksiin sekä
* koulutuksen materiaalit sähköisesti.

Yhteisömanagerikoulutuspäivän ohjelma sisältää innostavan ja aktivoivan asiantuntijaluennon, ohjattua keskustelua ja ryhmätöitä.

08.45-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00-09.10 Tervetuloa!
Laura Kaustinen, johtaja, viestintä ja koulutus, ProCom Oy
09.10-09.30 Tutustuminen päivän teemaan ja osallistujiin
Pauliina Mäkelä, kouluttaja, Kinda Oy
09.30-11.30 Yhteisömanagerin taidot ja verkkopersoona sekä työskentely ja oppiminen verkossa
11.30-12.30 Lounas
12.30-14.00 Työskentely yhteisössä, verkostot sekä tapahtumat
14.00-14.15 Kahvitauko
14.15-15.30 Somesuunnitelma sekä käytettävät työkalut
15.30-16.15 Case: Yammer-yhteisön manageeraus Alma Mediassa
Jane Toikka, Community Manager, Alma Media Oyj
16.15-16.30 Yhteenveto

Päivän innostajana toimii Kinda Oy:n sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs ja Suomen ensimmäinen Twitter-kuningatar, Pauliina Mäkelä.
Pauliina Mäkelän koulutuksista sanottua:
* Sisältö oli mielenkiintoinen, vetäjä oli kerrassaan kerrassaan loistava ja kurssi oli erittäin hyvä ja antoisa!
* Hyvä koulutus, tiivis tietopaketti. Vetäjä innostava ja kannustava, näin vasta-alkajallekin.
* Pauliina oli mahdottoman innostava ja kannustava opettaja. Opetuksesta sai hyvin perusteet haltuun.
* Pauliina osaa faktat ja saa kuulijan innostumaan.

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Johdatus yhteisömanagerin / Community Managerin työhön 021014 ProCom

 1. 1. ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Helsinki 2.10.2014 1 Johdatus yhteisömanagerin/ Community Managerin työhön
 2. 2. Päivän ohjelma •08.45-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi •09.00-09.10 Tervetuloa! Laura Kaustinen, johtaja, viestintä ja koulutus, ProCom Oy •09.10-09.30 Tutustuminen päivän teemaan ja osallistujiin •09.30-11.30 Yhteisömanagerin taidot ja verkkopersoona sekä työskentely ja oppiminen verkossa •11.30-12.30 Lounas •12.30-14.00 Työskentely yhteisössä, verkostot sekä tapahtumat •14.00-14.15 Kahvitauko •14.15-15.30 Somesuunnitelma sekä käytettävät työkalut •15.30-16.15 Case: Yammer-yhteisön manageeraus Alma Mediassa/Jane Toikka, Community Manager, Alma Media Oyj •16.15-16.30 Yhteenveto, päivä päättyy 2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. @PauliinaMakela Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 3 Hei! Olen sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy:stä. Verkosta minut löytää tunnuksella PauliinaMakela. Hauska tutustua! © Antti Keskitalo
 4. 4. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Kinda Oy •kinda.fi •Twitter-vinkit #kindasome •Perustettu heinäkuussa 2010 •Yrityksen nimi saatu joukkoistuksen avulla 4 © Antti Keskitalo
 5. 5. Koska kuulit yhteisömanagerin työstä ja mitä se sinulle tarkoittaa? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 5 © Pauliina Mäkelä
 6. 6. Yhteisömanagerin taidot Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 6 © Pauliina Mäkelä
 7. 7. Uusi aika luo uusia ammatteja Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 7
 8. 8. Matkalla yhteisömanageriksi •Ei ole yhtä polkua yhteisömanageriksi, eikä valmista toimenkuvaa. •Toimintamallit ovat kehittymässä, kuinka tuetaan yhteisöä sekä sisältä että ulkoa. •Ammattitaito, persoonallisuus, kiinnostuksen kohteet ja sattumat vaikuttavat ammattiuran kehittymiseen. •Uudet työhaasteet vahvistavat ammattitaitoa, itseluottamusta ja kuljettavat uusille urille. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 8
 9. 9. Nettikätilöstä yhteisömanageriksi •Yhteisön syntymisen/rakentumisen aikana toimii ensin nettikätilö. Hän perehtyy johonkin ilmiöön tai asiaan, selvittää eri lähteistä erilaisia näkökulmia, joista muodostaa kokonaiskuvan ja kätilöi yhteisön alkuun. •Nettikätilö/yhteisömanageri - tiedon metsästämisen ja jäsentämisen ammattilainen. •Kun yhteisö on syntynyt, voi varsinainen nettifasilitointi (eli ohjaaminen ja osallistaminen netissä) alkaa. Toivotetaan jäsenet tervetulleiksi yhteisöön. Yhteisön jäsenet alkavat tuottaa sisältöä. Yhteisössä syntyy kiinnostusta, innostusta, tekemistä ja lopulta luottamusta. 9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Yhteisömanageri •toimii verkossa organisaation viestinnän ja sen asiakkaiden sekä yleisöjen rajapinnassa. •tuottaa sisältöjä sekä itsenäisesti että yhdessä asiakkaiden tai asiasta kiinnostuneiden kanssa. •toimii organisaatiossa palkattuna, alihankittuna tai vapaaehtoisena henkilönä. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 10
 11. 11. Erilaisia taitoja •Persoona peliin: kyky läsnäoloon, karismaa, rohkeutta, empatiaa muita ihmisiä kohtaan, laaja tietopohja, lisäksi jonkin alan erityisosaaminen tai vahva harrastaneisuus, hyvät viestinnän/ sosiaalisen median taidot, kyky selviytyä tilanteesta kuin tilanteesta ja harkintakykyä. •Muista, että on sekä ihmisten että asioiden johtamista. Kysele, ihmettele, kuuntele, kannusta, motivoi, kiitä ja keskustele. •Hyvä medialukutaito, että erottaa mielipiteet. •Jatkuva halu oppia ja kehittyä. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 11
 12. 12. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Viestintää •Verbaalinen eli kielellinen viesti - mitä sanotaan •Paralingvistinen viesti - miten sanotaan •Kasvotusten nonverbaalinen eli ei-kielellinen viesti - kehonkieli, tilankäyttö ja ihmisten välinen etäisyys ja kosketus •Olemme kulttuurista, jossa yleensä ollaan aika naama peruslukemilla. 12
 13. 13. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Tunneälyä •Tunneälyn kehittäminen vaatii elämänkokemusta, voimme oppia toimimaan asiallisesti ja ammatillisesti erilaisten ihmisten kanssa. •Palautetta on osattava suodattaa; keneltä se tulee, miksi, onko taustalla henkilökohtaista jne. •Teknologian/sosiaalisen median osaamisen rinnalla tulee ymmärtää myös psykologiaa, sosiologiaa ja viestintää. 13
 14. 14. Tunneinventaario Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 14
 15. 15. Omassa ja muiden toiminnassa huomioitavia asioita •Prof. Elam Nunnally: tietoisuuden kehä •1. Havainnot - kuvaukset, esimerkit, tosiasiat, huomiot, tilastotiedot •2. Tunne - turhautuminen, pettymys, epävarmuus, innostus, närkästys, ilo, suru •3. Ajatus - arviot, uskomukset, tulkinnat, mielipiteet, pohdinnat, oletukset •4. Tahto - toiveet, pyrkimykset, unelmat, tavoitteet, päämäärät •5. Toiminta - käytös, ehdotukset, suunnitelmat, saavutukset Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 15
 16. 16. Yhteisömanagerin verkkopersoona Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 16 © Pauliina Mäkelä
 17. 17. Nimi vai nimimerkki? •Luodaan henkilökohtaisella sähköpostilla •Nimen pituus ja harvinaisuus, jääkö mieleen? •Anonyymi; nimettömyys, nimen säilyminen salassa •Omalla nimellä (läpinäkyvyys) vai tunnetulla nimimerkillä (Mika Tolvanen eli YleX:n Sippo)? •Onko verkossa henkilö oikeasti se henkilö, joka hän sanoo olevansa? Tarkista. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 17
 18. 18. Äänelle sävy Bitstrips ! 2.12.2013 •Profiilikuva kertoo henkilöstä ja auttaa tunnistamaan kasvotusten •Facebookissa profiilikuva vaihtuu useammin kuin Twitterissä, voi olla myös avatar Kinda Oy | Pauliina 18 Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Toimi verkkopersoonana •Kokemus, hiljainen tieto, omat tiedot ja taidot näkyviin •Oma kirjoitustyyli - tärkeätä mitä ja miten sanoo sekä mitä jättää sanomatta •Näkyy verkossa teksteinä, statuspäivityksinä, kuvina, videoina ja linkkeinä •Sisältöjen kiinnostavuus, ajankohtaisuus ja säännöllisyys sekä dialogi Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 19
 20. 20. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Kohtaamiset •Verkossa ja oikeassa elämässä - sama ihminen valmiina kohtaamaan muita •Auta ja anna apua, niin saat apua! •Maine, arvostus ja tunnettuus •Aitous ja osaamiseen pohjautuva •Päätä, kuka ja millainen olet. Luo sellainen verkkopersoona ja toimi sen mukaisesti. 20
 21. 21. •Sanat x Teot x Verkostot •Mitä sinä sanot •Mitä sinä teet •Kuka kuulee http://www.flickr.com/photos/tuija/4897289626/lightbox/ Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 360 asteen verkkoelämä 21
 22. 22. Millainen verkkopersoona sinulla on? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 22 © Pauliina Mäkelä
 23. 23. Työskentely ja oppiminen verkossa Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 23 © Pauliina Mäkelä
 24. 24. Henkilöbrändin mittaus, visualisointi ja näkyväksi tekeminen 1/3 •Käytettäväksi kokonaisuudessaan: •Asiantuntijaroolissa yhteydenottojen määrä, kontaktien laatu/reagointi, tunnettuus, “Miten kuulit meistä?” •Sosiaalisen median palveluiden, kuten Facebookin, Twitterin, LinkedInin ja GooglePlussan profiilien/ verkostojen/ryhmien/sivujen koko, aktiivisuus ja seuraajat sekä näihin liittyvät työkalut, kuten Facebook-sivujen tilastot •Nettisivu(je)n ja blogi(e)n kävijä/lukijamäärät •SlideShare-esitysten katselumäärät http:// www.slideshare.net/ Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 24
 25. 25. Henkilöbrändin mittaus, visualisointi ja näkyväksi tekeminen 2/3 •LinkedInin suositukset sekä LinkedInLabs-verkostokartta http://inmaps.linkedinlabs.com/ •Social Mention http://www.socialmention.com/ somehakukone •Google Alerts http://www.google.com/alerts hakutulokset sähköpostiin •Google-haku omalla/yrityksen nimellä https:// www.google.com/ •Bit.ly https://bitly.com/ lyhennä linkit, tilastot •Delicious https://delicious.com linkkikirjasto Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 25
 26. 26. Henkilöbrändin mittaus, visualisointi ja näkyväksi tekeminen 3/3 •Brewster https://www.brewster.com/ •Klout http://klout.com/ •Empire Avenue http:// www.empireavenue.com/ •Lisäksi mobiilipeleissä voi käyttää tiettyä pelinimeä ja puhelimen Wi-Fin voi nimetä. •Lista kerätty Facebookissa joukkoistamalla. Kiitos lisäyksistä: Jukka Eklund, Juho Kauppi, Juha Kostiainen, Toni Nummela, Jaana Nyström, Harto Pönkä, Maria Rajakallio, Marko Sykkö, Hanna Takala :D Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 26
 27. 27. LinkedIn ammatilliseen verkostoitumiseen ja oman osaamisen esittelyyn Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 27 fi.linkedin.com/in/pauliinamakela/
 28. 28. Taidot ja kokemus rohkeasti näkyville, saat suosituksia Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 28
 29. 29. Työskentely- ja oppimistilat 1/3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 29 © Pauliina Mäkelä
 30. 30. Työskentely- ja oppimistilat 2/3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 30 © Pauliina Mäkelä
 31. 31. Työskentely- ja oppimistilat 3/3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 31 © Pauliina Mäkelä
 32. 32. Kurkistusviestintää Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 32 © Pauliina Mäkelä
 33. 33. Kiinnostunut - kokeilija - mukavuuskäyttäjä - aktiivinen käyttäjä - intohimosomettaja Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 33 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 34. 34. Digitaalinen jalanjälki näkyy ja säilyy Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 34 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 35. 35. Verkkokäyttäytymisen 10 kultaista sääntöä 1. Ole aito ja kiltti 2. Kuuntele ensin, keskustele sitten 3. Hanki medialukutaito 4. Luo rajat, mieti roolisi, varaa aikaa, pidä tasapaino 5. Käyttäydy hyvin, älä provosoidu, tilannetaju 6. Harkitse, mitä jaat 7. Kunnioita tekijänoikeuksia 8. Jaa, verkostoidu ja käytä joukkoistamista 9. Siedä keskeneräisyyttä, tee näkyväksi 10. Tiedosta tietoturvariskit Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 35 © Pauliina Mäkelä
 36. 36. Oma, toisen, yhteinen? •Käytä omia materiaaleja. •Pyydä lupa toisen materiaalin käyttämiseen. •Käytä cc-lisenssoituja materiaaleja. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 36 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 37. 37. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Somesanasto •IAB Finland julkaisi 6.5.2013 somesanaston: http://www.iab.fi/iablogi/iab-julkaisi-sosiaalisen- median-sanaston.html •Osaatko likettää, kommata, tviitata, jakaa, pinnata, tägätä tai bannata? 37
 38. 38. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Somesanasto •likettää = Facebookissa tykkää-napin painallus •kommata = kommentoida •tviitata = Twitterissä livertää •jakaa = sisällön levittäminen sosiaalisessa mediassa •pinnata = Pinterestissä kuvan lisäys •tägätä = liittää sisältöön (esim. kuvaan) tunniste •bannata = julkaisuesto häirikölle •BYOD (bring your own device), DIY (do it yourself), FOMO (fear of missing out), MOOC (massive open online course), TL;DR (too long didn’t read) 38
 39. 39. Sosiaalinen objekti Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 39 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 40. 40. Sosiaalisen median ominaisuuksia Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 40 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 41. 41. Tiedotuskanavien suuri määrä ja pirstoutuminen Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 41
 42. 42. Kaiken läpinäkyvyys eli avoimuus ja keskeneräisyys Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 42 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 43. 43. Madaltaa kynnystä osallistua Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 43 © Pauliina Mäkelä
 44. 44. Kokeilemista ja oma-aloitteisuutta Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 44 © Pauliina Mäkelä
 45. 45. Uudet tavat osallistua ja osallistaa Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 45 © Pauliina Mäkelä
 46. 46. Kaikkialla läsnäoleva, osallistuva kommunikaatio Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 46 © Pauliina Mäkelä
 47. 47. Työskentelytapamuutokset Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi •Sähköpostista pikaviestimiin •Wikit intranetin tukena ja tallennuspaikkana •Blogit keskustelun herättäjinä •Verkkokokoukset verkkoprosessin tukena 47 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 48. 48. Yhteisesti omistettu ja ylläpidetty tietovarasto •Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten omaan päähän on riski organisaation toiminnan jatkuvuudelle •Jokainen blogikirjoitus ja wikisivun muokkaus kartuttaa organisaation omaisuutta Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 48 ! ! •Vähennetään sähköpostin käyttöä ja hyödynnetään verkkotyökaluja työn tekemisessä © Pauliina Mäkelä
 49. 49. Jaettu asiantuntijuus •Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä •Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 49 © Pauliina Mäkelä
 50. 50. Jaettu asiantuntijuus •Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi •Jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 50 •Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään © Pauliina Mäkelä
 51. 51. Jaettu asiantuntijuus •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita •Sekä työskentely- että oppimistilanne Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 51 © Pauliina Mäkelä
 52. 52. Jaettu asiantuntijuus •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen työssä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 52 © Pauliina Mäkelä
 53. 53. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Työkalupakki 10/2010 53
 54. 54. Työkalupakki 10/2014 X=lopetettu/jäänyt käytöstä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 54 X X X X X
 55. 55. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen •Millainen on sinun henkilökohtainen oppimisympäristösi? •Kuinka tuot omaa osaamistasi näkyväksi? •Kuinka paljon löytöjä jaat verkossa? •Hyödynnätkö osaamistasi? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 55 © Pauliina Mäkelä
 56. 56. Työskentely yhteisössä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 56 © Pauliina Mäkelä
 57. 57. Yhteisön muodostuminen 1/2 •Asiakkaisiin liittyen; Finnair (320 515 tykkääjää) https://www.facebook.com/ finnairsuomi •Ammattialaan liittyen; CMF Community Managers in Finland (276 jäsentä) http:// www.linkedin.com/groups?gid=4266856 •Teknologiaan liittyen; Sosiaalinen media oppimisen tukena, Sometu (4,985 jäsentä) http://sometu.ning.com/ Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 57
 58. 58. Yhteisön muodostuminen 2/2 •Harrastukseen liittyen; kamppailijoiden Potku.net (6 156 jäsentä) http:// www.potku.net/forum/ •Yhdistykseen/järjestöön liittyen; Tehy (32 350 tykkääjää) https://www.facebook.com/tehy.fi •Elämäntilanteeseen liittyen; Mamaonbis (102 jäsentä) http://www.linkedin.com/groups/ Mamaonbis-6539598 •Hankkeeseen liittyen; AVO-hanke (321 jäsentä) https://www.facebook.com/AVOhanke Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 58
 59. 59. Case 875 g - Some Awards 2013 -voittaja Someteko Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 59
 60. 60. Vertaisena verkossa •Tiedon hankinta, jäsentely ja käsittely •Aineistojen kerääminen, esitysten luominen ja jakaminen •Uusien taitojen oppiminen ja reflektointi •Verkostoituminen, yhteistyön tekeminen, vertaispalautteen antaminen & parvityöskentely •Uudet ideat, ongelmanratkaisu, auttaminen, vertaistuki, innostuminen & innostaminen •Uudet mahdollisuudet, vaikuttaminen & luottamus Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 60
 61. 61. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Moderointi •Chatien, keskustelupalstojen ja verkkoyhteisöjen palvelujen viestien valvontaa, keskustelun ylläpitoa, neuvontaa ja ohjaamista sekä keskustelujen asiallisuuden varmistamista. •Etukäteen, jälkikäteen tai reaaliajassa. •Selkeät säännöt ja moderointi näkyväksi & avoimeksi. •Ei tehdä salaa viestien poistamista, vaan kerrotaan asiasta. Moderointiin liittyvät keskustelut käydään siihen varatulla kehityskeskustelualueella tai yksityisviesteillä eli ei häiritä varsinaista keskustelua metakeskustelulla. •Kerrotaan, mitä yhteisössä tapahtuu ja millä tolalla asiat ovat. 61
 62. 62. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Ajastus •Voit ajastaa viestejä viestivirtaan, esim. Bufferilla https://bufferapp.com/, Hootsuitella https://hootsuite.com/, TweetDeckillä https://tweetdeck.twitter.com/ 62
 63. 63. Sisältöjen kuratointi Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 63 © Pauliina Mäkelä
 64. 64. Sisältöjen kuraattori •Etsii, tutkii, osuu kohdalle, poimii talteen tietoa, suodattaa tietoa •Johdattaa oikealle polulle tietovirtojen keskellä •Tarjoilee sopivan koosteen erilaisia sisältöjä yhdistämällä •Kiteyttää, karsii ja kuvailee •Tuo oman näkymyksensä/tulkintansa esiin •Oppii ja luo uutta •Synnyttää digitaalista jalanjälkeä verkkoon •Käyttää välineinä esim. seuraavia: Storify, Scoop.it ja Pinterest Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 64
 65. 65. Liveraportointi Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 65 © Pauliina Mäkelä
 66. 66. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Liveraportoija •Osallistuu tapahtumaan paikan päällä tai verkossa ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana, tapahtuman jälkeen •Raportoi verkossa tapahtuman etenemisestä, tunnelmista, osallistujista ja asiasisällöistä •Voi keskittyä raportoimaan vain yhteen välineeseen tai useampaan kerralla •Käyttää välineinä esim. seuraavia: taustakanavana Twitter, Todaysmeet, status-, kuva- ja linkkipäivityksiin Facebook, Google+, LinkedIn, tekstien tuottamiseen EtherPad, Google-dokumentti, blogi, wiki, valokuviin Instagram, Hipstamatic ja paikkatietoon Foursquare 66
 67. 67. Joukkoistaminen •Yleisön/yhteisön osallistaminen, työn ulkoistaminen ennalta määrittelemättömälle ryhmälle ihmisiä •Crowdsourcing (joukkoistaminen) •Crowdfunding (joukkorahoitus) esim. Kickstarter, Mesenaatti ja FundedByMe •On niin paljon kaikkea, mitä pitäisi seurata ja missä olla mukana - tapaustutkimus ESR-hankeverkoston kehitysvaiheista, Miikka Sipilä •http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/ 10024/94854/GRADU-1389946774.pdf Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 67
 68. 68. Jatkuva kehittäminen ja työn muutos nykypäivää •Organisaation, prosessien, tuotteen/palvelun ja oman työn jatkuva kehittäminen erilaisilla menetelmillä •Suunnittele - toteuta - mittaa - analysoi - ideoi - tee päätöksiä - suunnittele - jne. •Oman yhteisön alueen syvemmän tuntemuksen kerääminen •Mahdollista positiivisten asioiden kierre •Keskity enemmän mahdollisuuksiin kuin esteisiin •Kannusta, kiitä ja tue Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 68
 69. 69. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Kohti tulevaa •Digitalisoituminen, asioiden sähköistyminen - arjessa jo nyt: veroehdotus, pääsy/matkaliput, verkkopankki, lehdet, verkkokauppa, sähköinen asiointi viranomaisten kanssa, kartat, kalenterit, muistiinpanot jne. •Automatisoituminen - osa vakiintuneista ammateista, kuten tekniset piirtäjät, lasinasentajat, konepuusepät, painokonehuoltajat, on häviämässä työmarkkinoilta, http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/nama-ammatit-ovat-katoamassa-suomesta/1875806 •Robotisoituminen - älykkäitä ja oppivia järjestelmiä, mm. lääke-, hoiva-, puolustus-, opetus- ja palvelurobotteja, Korea, Japani ja Kiina edelläkävijämaita, Robottiviikko 24.-30.11.2014 http:// roboticsfinland.fi/robottiviikko.html 69
 70. 70. Oletko kokeillut liveraportointia, kuratointia ja joukkoistamista? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 70 © Pauliina Mäkelä
 71. 71. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Verkostot 71 © Pauliina Mäkelä
 72. 72. Facebook-ryhmiäni 1/2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi •Aikuisopiskelijat •CMAD2015 •Digitalist Network Developers •Ennakointi •Finnish Open Data Ecosystem •Geek Women Unite! (Finland) •iPad lasten kuntoutuksessa ja opetuksessa •Läsnätyön kehittäminen •Mobiili ammattilaisella •Naisten johtajaverkosto nro 1 •Naisyrittäjät •Nettifasilitointi •Open Democracy Finland •Oppimispelit ja virtuaaliympäristöt •Oppipullautin •Quantified Self & Biohacking 72 https://www.facebook.com/browsegroups/
 73. 73. Facebook-ryhmiäni 2/2 •Play Finland •Robotics Finland •Robottiliikenteen hyödyt, ratkaisut ja esteet •SomeTime2014 •Striimaus •Tablet-laitteet opetuksessa •Tampereen Yrittäjänaiset ry •Tavoitteellinen bloggaaminen •Tekemisen ilo •Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa •Verkostoanalyysi •Virkamiesten avoin verkosto •Yrittäjäkerho •Yrittäjänaiset •sekä lukuisat eri verkostojen salaiset konehuoneet (yhteensä 169 FB-ryhmää) Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 73
 74. 74. Facebook-listoja •Kiinnostuksen kohteet -listalle voi kerätä Facebook-sivuja. Listan avulla on helppoa seurata listalle lisättyjen Facebook-sivujen päivityksiä ja oppia uutta. •Naisyrittäjiä 607 listalla, 143 seuraajaa: https:// www.facebook.com/lists/10202188546421366 •TNS Gallupin yritysmaine Top 10 listalla 14 yrityssivua https://www.facebook.com/lists/ 10203279470173778 •Kaverit-listalle voi listata Facebook-kavereita. Auttaa verkostoitumisessa, kun listaa henkilön sen mukaan, mistä hänet tuntee. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 74 https://www.facebook.com/bookmarks/interests
 75. 75. LinkedIn-ryhmäni 1/2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 75
 76. 76. LinkedIn-ryhmäni 2/2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 76
 77. 77. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Twitter-listoja •Suomalaisia järjestöjä, yhdistyksiä (213 listalla) https://twitter.com/PauliinaMakela/lists/ associations-in-finland •CMAD2014 (206 listalla) https://twitter.com/ markosuomi/lists/cmadfi2014 •Ylen #SuomiTop100 (96 listalla) https:// twitter.com/NikuHooli/lists/ylen-suomitop100- lista •Suomalaisia digialan ihmisiä (70 listalla) https://twitter.com/vierityspalkki/lists/ suomalaisia-digialan-ihm 77
 78. 78. Millaisia asiantuntijaverkostoja sinulla on? Kinda Oy | Pauliina 78 Mäkelä | www.kinda.fi
 79. 79. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Tapahtumat 79 © Antti Keskitalo ja Pauliina Mäkelä
 80. 80. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi SomeTime •Kerää sosiaalisesta mediasta kiinnostuneet yhteen. •Vuosina 2010, 2011 ja 2013 olemme olleet Espoossa, vuonna 2012 Helsingissä ja vuonna 2014 Turussa. Osallistujia vuosittain noin 100-250. Olen tapahtuman “äiti”. 80
 81. 81. Community Manager Appreciation Day Finland •Yhteisömanagereiden arvostuspäivä Suomessa •Järjestetty vuosina 2012 (n. 10 osallistujaa) ja 2013 (n. 150 osallistujaa) Tampereella ja 2014 (n. 210 osallistujaa) Hämeenlinnassa. Olen osallistunut kaikkiin ja ollut järjestämässä kahta viimeistä tapahtumaa. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 81
 82. 82. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi #taskulounas •Avoimesti Twitterissä ja Facebookissa koollekutsuttu omakustanteinen verkostoitumislounas vuodesta 2010 lähtien. Kokoaa 2-26 innokasta verkostoitumaan lounaalla suurimpiin kaupunkeihin. 82
 83. 83. #taskuneuloosi •Avoimesti Twitterissä ja Facebookissa koollekutsuttu neulojien kokoontuminen, jonka aikana puhutaan neulomisesta ja sosiaalisesta mediasta. Järjestetty Järvenpäässä, Tampereella ja WÄRK:festin yhteydessä Helsingissä vuonna 2013. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 83 © Antti Keskitalo
 84. 84. #twitterjoulu14tre #somejoulut •Avoimesti Twitterissä koollekutsutut Twitter-käyttäjien kokoontumiset pikkujouluaikaan. http://yle.fi/uutiset/ nakokulma_pikkujoulut_taskussa/6893959 •Järjestetty Helsingissä ja Tampereella vuosina 2013 ja 2014. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 84 © Pauliina Mäkelä
 85. 85. Suomen Robottiviikko •Suomen ensimmäinen Robottiviikko järjestettiin vuonna 2013 Helsingissä ja uudestaan tänä vuonna. Organisoin 400 koululaisen vierailut tapahtumaan. Olen myös mukana kansallisen robotisaatiostrategian laadinnassa. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 85 © Antti Keskitalo
 86. 86. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Tekemisen ilo •Avoimesti ja yhteisöllisesti järjestettävä teknologiatapahtuma lapsille (esikoululaisille ja 1.-2.luokkalaisille) Tampereella 9.-10.5.2014 •Olin mukana järjestelyissä äitinä ja someosaajana. 86
 87. 87. Jäsenenä yhdistyksissä •Lempäälän Yrittäjät ry •Open Knowledge Foundation Finland ry. - perustajajäsen •Pirkanmaan Yrittäjät ry •Suomen eOppimiskeskus ry •Suomen Radio- ja TV-selostajat ry •Suomen Verkkodemokratia Seura - ainaisjäsen •Suomen Yrittäjänaiset ry •Suomen Yrittäjät ry •Tampereen kauppakamari •Ystäväyrittäjät Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 87
 88. 88. Lehdistön edustajana •Olen ollut Suomen Radio- ja TV-selostajat ry:n jäsen vuodesta 2012 lähtien. •Olen liveraportoinut Twitteriin mm. ITK-päiviltä Hämeenlinnasta ja Slush-tapahtumasta Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi Helsingistä. 88 © Pauliina Mäkelä
 89. 89. Mitkä tapahtumat ovat sinulle tärkeitä? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 89 © Pauliina Mäkelä
 90. 90. Sosiaalisen median suunnitelma 1/2 •Suunnitelma yhdistettynä hyvään sisältöön ja prosesseihin. •Innostus, oikea asenne ja fiksu toteutus. •Organisaatioon syntyy uusia ammatteja. Ken toimiikaan muutosagenttina? •Organisaatiolla tulee olla selkeä kuva sosiaalisen median suunnitelmastaan ja tavoitteistaan. •Sosiaalinen media otetaan osaksi organisaation toimintaa - sosiaalinen media ei siis ole esimerkiksi pelkästään markkinointia tai viestintää. •On huomioitava sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 90
 91. 91. Sosiaalisen median suunnitelma 2/2 •Miksi menemme? •Ketä tavoitamme? •Missä yhteisön jäsenet ovat? •Mistä yhteisön jäsenet ovat kiinnostuneet? •Mitä saavutamme? •Kuka tekee mitä ja milloin? •Onko meillä aikaa ja resursseja? •Miten priorisoidaan? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 91
 92. 92. Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin 1/3 •Minkä asian yhteisön jäsenet haluavat saada hoidetuksi eli mitkä ovat jäsenistön tarpeet? •Miten organisaatio voi tässä auttaa? •Miten paljon aikaa organisaatio käyttää sosiaaliseen mediaan, ja kuinka kauan organisaatio on valmis jatkamaan? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 92
 93. 93. Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin 2/3 •Missä sosiaalisen median kanavissa nykyiset ja mahdolliset uudet yhteisön jäsenet liikkuvat, ja miten niissä toimitaan? •Mihin kanavaan keskitytään? •Kuinka organisaatio osallistuu keskusteluihin? •Onko organisaation kriisiviestintä nopeaa, rehellistä ja henkilökohtaista? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 93
 94. 94. Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin 3/3 •Millaisiin mielikuviin organisaatio tähtää ja miten niitä luodaan käyttäen kuvaa ja ääntä? •Onko organisaation tuottama sisältö mielenkiintoista, informatiivista, luettavaa, oikein kirjoitettua, henkilökohtaista, kohderyhmää puhuttelevaa, organisaation edun ja strategian mukaista ja valittuun kanavaan tai sovellukseen sopivaa? Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 94
 95. 95. Pohdintaa tulevasta •Janne Saarikko kirjoitti 28.1.2014 Zeelandin blogissa “yhteisömanagerointi on erittäin tärkeä osa kokonaisuutta, jolla yritykset ja organisaatiot toimivat. Ala ja ammatti kehittyvät kovaa vauhtia, ja sen eteen on hyvä tehdä töitä. Tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan osaavia yhteisömanagereita, jotka somen lisäksi ymmärtävät myös asiakasorganisaationsa toimintaa, toimialaa ja sen yhteisöjä.” http://zeeland.fi/blogi/ yhteisomanageri-on-liian-tarkea-tekija-yrityksellesi •Marko Suomi pohti 30.9.2014 omassa blogissaan, että “Yhteisömanageri-roolin vaatimukset ja taidot sulautuvat osaksi ns. tavallista johtamista. Eli, johtaminen kehittyy niin että perusvaatimuksiin kuuluu uudenlaisten organisoitumismallien johtaminen (verkostot, yhteisöt, parvet). Ei välttämättä ole enää tällaista erillistä roolia ja nimike saattaa kadota kokonaan.” http://markosuomi.wordpress.com/ 2014/09/30/ennustus-yhteisomanageri-roolin-tulevaisuudesta-cmgr-cmadfi/ Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 95
 96. 96. Yhteisömanagerin työkalut •Käydään keskustellen työpajassa yhdessä läpi työkaluja, joita tarvitaan yhteisömanagerin työssä. •Iltapäivällä kuulemme lisää yhteisömanagerin työstä, kun Alma Media Oyj:n Community Manager Jane Toikka kertoo työstään Yammer-yhteisön Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi parissa. 96
 97. 97. Kaunis kiitos aktiivisesta osallistumisesta! Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 97 © Pauliina Mäkelä

×