Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johdatus yhteisölliseen mediaan järjestötyön tukena 24.9.2011

1,505 views

Published on

Johdatus yhteisölliseen mediaan järjestötyön tukena, yhteisöllisen median luento 24.9.2011 Kutalan Nuorisoseurantalolla

Published in: Education
 • Be the first to comment

Johdatus yhteisölliseen mediaan järjestötyön tukena 24.9.2011

 1. 1. Johdatus yhteisölliseen mediaan järjestötyön tukena Pauliina Mäkelä Kutalan Nuorisoseurantalo 24.9.201 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. Esittelyssä • @PauliinaMakela verkossa • kolmen pojan äiti, aktiivinen verkostoituja, tiedon välittäjä • oli monikkoperheyhdistystoiminnassa 1995-2001 • järjesti kongresseja 1996-1999, asiantuntijatehtävissä Nokia Networks/Nokia Siemens Networks 1999-2010 • hanketyö nettikätilönä AVO-hankkeessa Sometu- osahankkeessa, työnantajana Otavan Opisto 06/2010- • hanketyö projektisuunnittelijana AVO-hankkeessa AVO- koordinaatiossa, työnantajana Suomen eOppimiskeskus 09/2011- • koulutusyritys Kinda Oy 07/2010- • sosiaalisen median opintoja Otavan Opistolla 09/2010- ja opettajasta oppimisen valmentajaksi InnoOmniassa 01/2011-2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Monikkoperhetoimintaa 1996-20013 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Lähdetään yhdessäoppimismatkalle! Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. Yksilön oppimispolku • Jokainen oppii omaan tahtiinsa omalla kokeilevalla oppimispolullaan5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Yksilön oppimispolku •Yhteisöllisen median työvälineiden ja uuden ajattelutavan omaksuminen opitaan vähitellen •Vanhasta pois oppiminen •Työn ohessa oppiminen, muun tekemisen ohessa ja välissä, pieninä annoksina hetkittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa keskustellen ja ihmetellen •Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti!6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. AvainsanastoWordle.net -työkalulla sanapilvi kirjastaEsa Saarinen, Kirsti Lonka: Muodonmuutos - avauksia henkiseen kasvuun7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Elinikäinen oppiminen •Onko oppimisen tiellä esteitä? •Uskomuksia, ennakkoluuloja tai pelkoja? •Onko ympäristö oppimista tukevaa?8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Oppiminen ...on virrassa kuljemista.9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Oppiminen ..on eri näkökulmien ymmärtämistä. •Pelot pois •Kun on tahtoa, ihminen oppii mitä vaan! •Kirjasuositus: Jill Bolte Taylor/Elämäni oivallus. Kuinka toivuin aivohalvauksesta10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Sukupolvelta toiselle11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Sukupolvelta toiselle12 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Yhteisöllinen media • Muuttaa käsityksemme ajasta, tilasta, työskentelytavoista ja -menetelmistä • Lähityö, etäosallistuminen • Läsnäolo fyysisesti, verkossa virtuaalisesti • Globaalit tiimit • Henkilökohtainen oppimisympäristö • Tiedon jakaminen, sisällön tuottaminen • Verkostoituminen13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Yhteisöllinen media mahdollistaa työskentelyn yhdessä14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Aito voimavara ihmisissä • Teknisissä välineissä sivuoivallukset jäävät talteen, tallenna tekstinä, äänenä, kuvina, videona • Hiljainen tieto – Vaikeasti jaettava henkilökohtainen tieto tai taito – Menetetään henkilön siirryttyä muualle työtehtävää tai työpaikkaa vaihdettaessa – Tuodaan esille, syntyy arvostusta ja tieto nähdään aidosti voimavarana – Henkilöllä, johon viitataan usein sanomalla “Kysy siltä!” • Epäonnistumiset merkittäviä tietolähteitä; moka on lahja! Niistäkin saatu kokemus kannattaa dokumentoida hyötykäyttöön15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Omat oivallusvuoteni • Vuodet 2005-2007 – keskustelufoorumit, blogit sekä oppimispäiväkirjana ja tiimityöskentelyssä wikit • Vuosi 2008 – yhteisöllisyyttä pienin askelin omalla nimellä • Vuosi 2009 – imaisu mukaan ja sukellus some-mereen • Vuosi 2010 – verkostoituminen, hanketyö, oman yrityksen perustaminen ja opiskelu - yhteisölliset työvälineet ja mobiilielämä16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. Henkilökohtainen oppimispolkuni alkaa 40 viikkoa keskustelufoorumilta http://www.tekay.fi/17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Imaisu mukaan ITK konferenssissa 2009 • Ystävykset Pauliina Mäkelä & Sanna Brauer • Kuva: Anne Rongas/Flickr http://www.flickr.com/photos/ 13124119@N00/347156575518 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Työpaikkani verkossa19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 20. 20. Viestinnän kenttä20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 21. 21. Uudet ammatit21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 22. 22. Heimoni, parveni22 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 23. 23. Kinda Oy • Heinäkuussa 2010 perustettu, nimi joukkoälytyksellä/sorsastamalla Facebookin ja Twitterin kautta • 10 asiakasyhteydenotosta tulee 4 sähköpostin/puhelinsoiton, 2 Facebookin, 1 Twitterin, 1 SlideSharen, 1 Prezin ja 1 LinkedInin kautta2623 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 24. 24. Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) – hanke24 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 25. 25. Laadukkaat verkkosivut ytimenä25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 26. 26. Työkaluja avuksi •Skype •Googlen palvelut •Facebook •Ning •Wikit •EtherPad •HeiaHeia •Mobiilisovellukset •SlideShare26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 27. 27. Skype27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 28. 28. Skype chat28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 29. 29. Skype puhelu29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 30. 30. Google-tili30 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 31. 31. GoogleDocs https://docs.google.com/ •kansio •asiakirja •laskenta- taulukko •esitys •piirustus • yhteisöllinen kirjoittaminen ja sisällöntuotanto • projektisuunnitelmat, muistiot, raportit, koulutusmateriaalit, tietokannat, lomakkeet jne.31 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 32. 32. Case Saattaen vaihto https://docs.google.com/ •Esimerkki hanketyön perehdytyksestä ja saattaen vaihdosta Google docsin avulla32 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 33. 33. Yhteisöpalvelu Facebook • yli 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää • perustettu helmikuussa 2004 • yli kaksi miljardia statuspäivitystä peukutetaan ja kommentoidaan päivässä • yli 250 miljoonaa valokuvaa ladataan Facebookiin päivässä • http://www.facebook.com/press/info.php?statistics33 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 34. 34. Facebook • Ystävät • Mustiinpanot • Profiilit • Chat • Sivut • Statusviestit - mitä mielessä? • Ryhmät • Asetukset • Yhteisösivut tilille, • Pelit yksityisyydelle • Tapahtumat ja sovelluksille • Yksityisviestit • Pyynnöt • Valokuvat • Kutsut • Videot • Haku108 34 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 35. 35. Facebookissa eri rooleissa35 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 36. 36. Facebookin henkilökohtainen profiili http://www.facebook.com/pauliina.makela/36 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 37. 37. Facebookin julkinen profiili http://www.facebook.com/pauliinamakelafan/37 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 38. 38. Facebookin henkilökohtainen profiili Sometulle hallinnointiin http://www.facebook.com/SometuVerkosto38 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 39. 39. Facebook-sivu yritykselle http://www.facebook.com/KindaOy39 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 40. 40. Facebook-sivu Sometulle40 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 41. 41. Facebook-sivu - Oppijat oppimisen ilon ja vapauden asialla41 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 42. 42. Facebook-sivu Sometu- kesätapahtumalle Qelluntai42 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 43. 43. Nettiajan kansalaisyhteiskunta •http://www.mahdollista.fi/ •http://www.facebook.com/ kansalaisyhteiskunta43 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 44. 44. Facebook-tapahtuma44 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 45. 45. Kiinnostu ja kiinnosta -kirja http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/markkinointi45 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 46. 46. Kiinnostu ja kiinnosta -kirja http://www.facebook.com/kiinnostukirja46 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 47. 47. Opettajan tekijänoikeusopas http://www.opettajantekijanoikeus.fi/47 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 48. 48. Opettajan tekijänoikeusopas http://www.facebook.com/opettajantekijanoikeus48 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 49. 49. Ning49 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 50. 50. Ning • Etusivu • Oma sivusi • Jäsenet • Valokuvat • Videot • Foorumi • Tapahtumat • Ryhmät • Blogit • Viestit • Statusviestit • Kaverit50 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 51. 51. Nettikätilönä Sometussa http://www.sometu.fi/51 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 52. 52. Vinkkiverkko-verkosto http://vinkkiverkko.ning.com/52 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 53. 53. Wikit •verkostosivut; sisällön muokkaus helppoa •Wikipedia •Wikikirjasto •Wikiopisto •Confluence •Wikispaces •TWiki •Purot-wiki53 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 54. 54. Wikispaces wiki54 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 55. 55. Sometu wiki55 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 56. 56. Vinkkiverkko wiki56 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 57. 57. Etherpad http://muistio.tieke.fi/57 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 58. 58. Purot.net wiki58 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 59. 59. Lukiosome purot.net wiki http://lukiosome.purot.net/ •59 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 60. 60. SlideShare http://www.slideshare.net/ •esitysmateriaalien jakaminen, verkostoituminen ja oppiminen60 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 61. 61. Yhteisöllinen media innostaa http://www.heiaheia.com/ •HeiaHeia - sosiaalinen tapa pitää kirjaa omasta liikkumisestaan •Helppo tapa pitää treenipäiväkirjaa •Positiivinen yhteisöpaine saa liikkumaan enemmän •Suomalainen verkkopalvelu61 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 62. 62. Mobiilielämä62 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 63. 63. Sleep Cycle -mobiilisovellus herättää ja tallentaa unikäyrää63 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 64. 64. Mobiilisovellukset 1/264 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 65. 65. Mobiilisovellukset 2/265 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 66. 66. Verkossa voin •oppia uutta, omaksua uusia toimintatapoja, olla luova, opettaa muita •olla ajankohtaisten asioiden äärellä, olla tavoitettavissa •kerätä ideoita, innostua ja innostaa66 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 67. 67. Verkossa voin •hoitaa sisäistä ja ulkoista viestintää tehokkaasti •käynnistää keskusteluita •käydä vuoropuhelua yhteistyökumppaneiden kanssa, ryhmäytyä ja verkostoitua67 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 68. 68. Verkossa voin •jakaa asiantuntijuutta •lisätä avoimuutta ja hyvinvointia •työskennellä tiimin kanssa tehokkaammin, tehdä yhteistyötä, pitää yllä yhteyksiä muihin •vähentää kuluja ja byrokratiaa, organisoida tehokkaammin68 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 69. 69. Verkossa voin •lisätä kansalaisvaikuttamista, uudistaa yhteiskunnallista osallistumista •tavoittaa kohderyhmät markkinoinnissa •muuttaa maailmaa69 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 70. 70. Työskentelytapamuutokset •Sähköpostista pikaviestimiin •Wikit intranetin tukena ja tallennuspaikkana •Blogit keskustelun herättäjinä •Verkkokokoukset verkkoprosessin tukena70 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 71. 71. Yhteisesti omistettu ja ylläpidetty tietovarasto •Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten omaan päähän on riski järjestön toiminnan jatkuvuudelle •Jokainen blogikirjoitus ja wikisivun muokkaus kartuttaa järjestön omaisuutta •Vähennetään sähköpostin käyttöä ja hyödynnetään verkkotyökaluja työn tekemisessä71 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 72. 72. Jaettu asiantuntijuus •Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä •Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi72 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 73. 73. Jaettu asiantuntijuus • Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi • Jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana • Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään73 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 74. 74. Jaettu asiantuntijuus •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita •Sekä työskentely- että oppimistilanne74 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 75. 75. Jaettu asiantuntijuus •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen työssä75 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 76. 76. Oletko katselija tai passiivinen?76 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 77. 77. Vai oletko aktiivisesti mukana?77 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 78. 78. Erotutko joukosta?78 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 79. 79. Kun kiinnostut, sinusta tulee kiinnostava79 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 80. 80. Kiltteys •Jalansijan yhteisöllisessä mediassa mahdollistat olemalla helposti lähestyttävä, ystävällinen, joustava, toiset huomioon ottava, utelias, kohtelias, lempeä, armelias, antelias ja suvaitsevainen80 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 81. 81. Tietoturvariskit81 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 82. 82. Vältä riskit 1/2 • Suojaa yksityisyytesi oikeilla asetuksilla ja mieti avoimuuttasi • Huomio tekijänoikeusasiat • Pidä mielessä tietoturva-asiat sekä verkkoviestinnän nettiketti • Vahvan salasanan luominen sekä salasanan vaihtaminen riittävän usein • Toimi yhteneväisellä tyylillä viestiessäsi • Julkisen profiilin kautta toimiminen • Jätä vieraat, hämäräperäiset linkit napsauttamatta82 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 83. 83. Vältä riskit 2/2 • Huolehdi tietokoneesi käyttöjärjestelmäpäivitykset ja työvälineohjelmistot ajan tasalle, tarvittavat palomuuri- ja haittaohjelmien torjuntaohjelmistot käyttöön ja automaattisesti päivittyviksi • Jätä tietokoneen luokse meneminen, kun olet tunnekuohun vallassa, älä provosoidu • Jos epäilet, että olet joutunut huijatuksi tai muun hyökkäyksen kohteeksi, älä epäröi pyytää apua. Älä jätä tekemättä asiasta rikosilmoitusta, vaikka taloudellinen menetys saattaa osaltasi jäädä vaatimattomaksi • Tarkista maineesi hakukoneiden avulla • Jos et pidä hakutuloksista, vahvista verkkonäkyvyyttäsi83 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 84. 84. Tutkaile •Tutustu oman järjestöalasi tilanteeseen •Vertaile muiden toimijoiden yhteisöllisen median läsnäoloa ja toimintatapoja •Pidä mielessä tietoturva-asiat, tekijänoikeusasiat sekä verkkoviestinnän nettiketti84 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 85. 85. Oivalla •Älä spämmää, kuuntele ja keskustele, ole avoin ja aito, älä provosoidu •Varaa aikaa •Infoähky ja ahdistuminen - hae oma tasapaino!85 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 86. 86. Verkostoidu •Lisää omiin yhteystietoihisi yhteisöllisen median läsnäolosi, esim. tunnukset Skypeen ja Facebookiin • Kysy uusilta työtovereilta, kontakteilta ja yhteistyökumppaneilta heidän yhteisöllisen median läsnäolostaan • Verkostoidu kasvotusten ja verkossa • Ole läsnä verkostoissa86 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 87. 87. Tietoa yhteisöllisestä mediasta wikistä87 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 88. 88. Kaunis kiitos ja onnistumisen iloa jokaisen oppimispolulle!88 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×