Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ICF 14.5.2013 Elinikäinen oppiminen ja verkkopersoona

785 views

Published on

ICF Finland ry
International Coach Federation Finland
14.5.2013 Helsinki
Koulutus
1/3 Elinikäinen oppiminen ja verkkopersoona
2/3 Verkkokäyttäytymisen 10 kultaista sääntöä
3/3 Yhteisöllisen median palveluita

Published in: Education
 • Be the first to comment

ICF 14.5.2013 Elinikäinen oppiminen ja verkkopersoona

 1. 1. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiElinikäinen oppiminen javerkkopersoona14.5.2013ICF Finland ryHelsinki1
 2. 2. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi@PauliinaMakela2Hei!Olen yhteisöllisen median kiltteydenlähettiläs ja muutosagentti Pauliina Mäkelä,Kinda Oy:stä. Verkosta minut löytäätunnuksella PauliinaMakela.Hauska tutustua!
 3. 3. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTaustaa•1996-1999: kansainvälisten konferenssienjärjestämistä Tampereen Kokouspalvelu Oy:ssä•1999-2010: asiantuntijatehtävissäälyverkkopuolella, laatuorganisaatiossa jaglobaalin osaamisen hallinnan organisaatiossaliittyen ketterään ohjelmistokehitykseen,projektityöhön, laatuprosesseihin ja -mittareihin, vianhallintaan ja tekniseentukeen) Nokia Networksillä ja Nokia SiemensNetworksillä3
 4. 4. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiIntohimo4
 5. 5. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiKinda Oy• Suomen kiltein yritys, nettisivut kinda.fi• Perustettu heinäkuussa 2010• Auttaa yksilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä yhteisöllisenmedian hyödyntämisessä• Verkossa sorsastettu nimi: http://kinda.fi/blog/kinda-oy-kiltteyden-lahettilas-yhteisollisessa-mediassa• Aineistot kinda.purot.net• Facebook-sivu http://www.facebook.com/KindaOy• Twitter-profiili @Kindafi• Läsnäolo verkossa takaa löydettävyyden, asiakkaatottavat yhteisöllisen median kautta yhteyttä5
 6. 6. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisöllinen media•Tapa jakaa ja tuottaa tietoa•Organisaatioiden sisäinen viestintä jadokumentaatio•Ihmisten välinen yhteydenpito ja yhteistyö•Toimintatapojen muutos•Ylittää (rikkoo) organisaatiorajoja•Välineitä tarjolla lukematon määrä6
 7. 7. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisöllisen medianominaisuuksia•Tiedotuskanavien pirstoutuminen•Uudet tavat osallistua ja osallistaa•Madaltaa kynnystä osallistua•Kokeilemista ja oma-aloitteisuutta•Kaiken läpinäkyvyys eli avoimuus jakeskeneräisyys•Kaikkialla läsnäoleva, osallistuvakommunikaatio7
 8. 8. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisöllinen media luo uusianäkökulmia ja mahdollisuuksia mm.•Oppimiseen (tietojen ja taitojen karttumiseen)lähellä ja globaalisti•Oman osaamisalueen löytämiseen•Työn löytämiseen ja tekemiseen•Työn ja itsensä kehittämiseen•Yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen•Luovuuteen•Viestintään•Verkostoitumiseen•Organisaation toimintaan8
 9. 9. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisöllinen media•Muuttaa käsityksemme ajasta, tilasta,työskentelytavoista ja -menetelmistä•Lähityö, etäosallistuminen•Läsnäolo fyysisesti, verkossa virtuaalisesti•Mahdollistaa globaalit tiimit•Henkilökohtainen oppimisympäristö•Tiedon jakaminen, sisällön tuottaminen•Verkostoituminen, somesukulaiset, heimotvirtuaalisella leirinuotiolla9
 10. 10. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYksilön oppimispolku10Jokainen oppii omaan tahtiinsa omallakokeilevalla oppimispolullaanPauliinan päiväkotiteos 6v. Kuva: Pauliina Mäkelä
 11. 11. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYksilön oppimispolku•Yhteisöllisen median työvälineiden ja uudenajattelutavan omaksuminen opitaan vähitellen•Vanhasta pois oppiminen•Työn ohessa oppiminen, muun tekemisenohessa ja välissä, pieninä annoksina hetkittäinja jatkuvassa vuorovaikutuksessa muidenkanssa keskustellen ja ihmetellen•Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusiaasioita ja toimi rohkeasti!11
 12. 12. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi12...on virrassa kuljemista.OppiminenPaimio. Kuva: Pauliina Mäkelä
 13. 13. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiElinikäisessä oppimisessapelot pois• Onko oppimisen tiellä esteitä?• Uskomuksia, ennakkoluuloja tai pelkoja?• Onko ympäristö oppimista tukevaa?• Kun on tahtoa, ihminen oppii mitä vaan!• Kirjasuositus: Jill Bolte Taylor/Elämäni oivallus. Kuinka toivuinaivohalvauksesta13Anne piilossa. Kuva: Pauliina Mäkelä Lapsi piilossa. Kuva: Pauliina Mäkelä
 14. 14. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTyöskentely- ja oppimistilat 1/314 Kuvakollaasi työtiloista. Kuva: Pauliina Mäkelä
 15. 15. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTyöskentely- ja oppimistilat 2/315 Kuvakollaasi työtiloista. Kuva: Pauliina Mäkelä
 16. 16. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTyöskentely- ja oppimistilat 3/316Kuvakollaasi työtiloista. Kuva: Pauliina Mäkelä
 17. 17. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiVerkkopersoona 1/2• Tarvitaan henkilökohtainen sähköpostiosoite• Nimi, nimimerkki (pituus, harvinaisuus)• Profiilikuva kertoo henkilöstä, auttaa tunnistamaankasvotusten, antaa äänelle sävyn• Avatar eli verkkopersoonan valitsema visuaalinenhahmo tai profiilikuva• Tiedot itsestä• Mitä ja miten sanoo, mitä jättää sanomatta• Näkyy verkossa teksteinä, kuvina, videoina jalinkkeinä• http://oppimassa.kinda.fi/2010/09/pauliina-verkossa/17
 18. 18. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiVerkkopersoona 2/2•Maine•Brändi - aito ja pohjautuu osaamiseen•Yksityinen ja julkinen•Henkilökohtainen ja ammatillinen•Verkossa ja oikeassa elämässä - sama ihminenvalmiina kohtaamaan muita•Kirjasuositus: Löydy - Brändää itsesi verkossa(Tuija Aalto, Marylka Yoe Uusisaari)18
 19. 19. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiKurkistusviestintää19Osmo-kissa kurkistaa. Kuva: Pauliina Mäkelä
 20. 20. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiKiinnostunut - kokeilija - mukavuuskäyttäjä- aktiivinen käyttäjä - intohimosomettaja20Mopoilija. Kuva: Pauliina MäkeläVäinö-kissa. Kuva: Pauliina Mäkelä Vossikka. Kuva: Pauliina MäkeläKiikarit. Kuva: Pauliina Mäkelä Somevälinekooste. Kuva: Pauliina Mäkelä
 21. 21. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiDigitaalinen jalanjälki näkyyja säilyy21Rannalla. Kuva: Pauliina MäkeläJälki lumessa. Kuva: Pauliina Mäkelä
 22. 22. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiOletko passiivinen seurailija?22Toritarkkailija. Kuva: Pauliina Mäkelä90%
 23. 23. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiVai oletko aktiivisesti mukana?239%Torikävijä. Kuva: Pauliina Mäkelä
 24. 24. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiErotutko joukosta?241%Rautakaupassa. Kuva: Pauliina Mäkelä
 25. 25. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiSosiaalinen objekti yhdistää25Väinö-kissa. Kuva: Pauliina Mäkelä
 26. 26. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiHeimo, somesukulaiset26SomeTime2012 KISS -tapahtuma. Kuva: Pauliina Mäkelä
 27. 27. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisöllinen tapahtumienjärjestäminen27 Kuvat: Antti Keskitalo ja Pauliina Mäkelä
 28. 28. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTutustu rauhassa•Lähde tutustumaan eri palveluihin, luo itsellesitunnukset, kokeile•Löydä itsellesi sopivat välineet•Seuraa, mitä alastasi puhutaan•Seuraa blogeja•Ota toiminta osaksi prosesseja28
 29. 29. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiOta välineet käyttöösi•Hyödynnä itsellesi sopivia yhteisöllisen medianvälineitä omassa työssäsi ja elinikäisessäoppimisessa•Valitse itsellesi sopivat toimintatavat•Verkostoidu ja opi lisää29
 30. 30. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiOpi jakamaan•Opi jakamaan ja kertomaan tarinoita•Opi yhdistämällä erilaisia tietolähteitä jajakamalla eteenpäin•Jaa omaa osaamistasi samalla oppien•Jaa linkkejä, statuspäivityksiä, valokuvia,blogikirjoituksia, videoita, tapahtumakutsuja,uutisia, verkkosivustoja, työpaikkailmoituksia,ohjeita, ideoita, vinkkejä yms.30
 31. 31. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiVerkostoidu•Lisää omiin yhteystietoihisiyhteisöllisen medianläsnäolosi, esim. tunnuksetSkypeen ja Facebookiin•Kysy uusilta työtovereilta,kontakteilta jayhteistyökumppaneiltaheidän yhteisöllisenmedian läsnäolostaan•Verkostoidu kasvotusten javerkossa, ole läsnä31Art of Hosting -tapahtuma 2012. Kuva: Pauliina Mäkelä

×