Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Henkilökohtainen oppimisympäristö verkossa

743 views

Published on

Helsingin Energia
asiakastilaisuus
29.5.2013 Helsingissä
Koulutusilta sisältäen materiaalit:
1/2 Henkilökohtainen oppimisympäristö verkossa
2/2 Digitaalinen työskentely

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Henkilökohtainen oppimisympäristö verkossa

 1. 1. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiHenkilökohtainenoppimisympäristö verkossa29.5.2013Helsingin EnergiaHelsinki1
 2. 2. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi@PauliinaMakela2Hei!Olen yhteisöllisen median kiltteydenlähettiläs ja muutosagentti Pauliina Mäkelä,Kinda Oy:stä. Verkosta minut löytäätunnuksella PauliinaMakela.Hauska tutustua!
 3. 3. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTaustaa•1996-1999: kansainvälisten konferenssienjärjestämistä Tampereen Kokouspalvelu Oy:ssä•1999-2010: asiantuntijatehtävissäälyverkkopuolella, laatuorganisaatiossa jaglobaalin osaamisen hallinnan organisaatiossaliittyen ketterään ohjelmistokehitykseen,projektityöhön, laatuprosesseihin ja -mittareihin, vianhallintaan ja tekniseentukeen) Nokia Networksillä ja Nokia SiemensNetworksillä3
 4. 4. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiIntohimo4
 5. 5. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiKinda Oy•Suomen kiltein yritys, nettisivut kinda.fi•Perustettu heinäkuussa 2010•Auttaa yksilöitä, yhteisöjä ja yrityksiäyhteisöllisen median hyödyntämisessä•Yli 90 koulutustilaisuudessa yli 2400osallistujaa5
 6. 6. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiJoukkoistettu Kinda Oy•Verkossa sorsastettu nimi•http://kinda.fi/blog/kinda-oy-kiltteyden-lahettilas-yhteisollisessa-mediassa•Ystäväyrittäjyys https://www.facebook.com/friendtrepreneur6
 7. 7. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiKinda Oy•Aineistot kinda.purot.net•Facebook-sivu http://www.facebook.com/KindaOy•Twitter-profiili @Kindafi•Läsnäolo verkossa takaa löydettävyyden•Asiakkaat ottavat yhteisöllisen mediankautta yhteyttä7
 8. 8. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTilastokeskus 7.11.20128
 9. 9. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTilastokeskus 7.11.2012•Internet on yhä useammalle päivittäinenväline. Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti.Internetin käyttäjien osuus 16–74 -vuotiaastaväestöstä kasvoi vuonna 2012 vain yhdenprosenttiyksikön 90 prosenttiin.•Verkkokaupan asiakkaiden määrä kasvaa. Kaksikolmasosaa suomalaisista osti verkosta jotainviimeisen vuoden aikana. Puolet suomalaisistaon internetin yhteisöpalveluissa. Tiedot käyvätilmi Tilastokeskuksen kevään 2012 tieto- javiestintätekniikan käyttö -tutkimuksesta.9
 10. 10. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisöllinen media•Tapa jakaa ja tuottaa tietoa•Organisaatioiden sisäinen viestintä jadokumentaatio•Ihmisten välinen yhteydenpito ja yhteistyö•Toimintatapojen muutos•Ylittää (rikkoo) organisaatiorajoja•Välineitä tarjolla lukematon määrä10
 11. 11. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisöllisen medianominaisuuksia•Tiedotuskanavien pirstoutuminen•Uudet tavat osallistua ja osallistaa•Madaltaa kynnystä osallistua•Kokeilemista ja oma-aloitteisuutta•Kaiken läpinäkyvyys eli avoimuus jakeskeneräisyys•Kaikkialla läsnäoleva, osallistuvakommunikaatio11
 12. 12. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisöllinen media luo uusianäkökulmia ja mahdollisuuksia mm.•Oppimiseen (tietojen ja taitojen karttumiseen)lähellä ja globaalisti•Oman osaamisalueen löytämiseen•Työn löytämiseen ja tekemiseen•Työn ja itsensä kehittämiseen•Yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen•Luovuuteen•Viestintään•Verkostoitumiseen•Organisaation toimintaan12
 13. 13. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisöllinen media•Muuttaa käsityksemme ajasta, tilasta,työskentelytavoista ja -menetelmistä•Lähityö, etäosallistuminen•Läsnäolo fyysisesti, verkossa virtuaalisesti•Mahdollistaa globaalit tiimit•Henkilökohtainen oppimisympäristö•Tiedon jakaminen, sisällön tuottaminen•Verkostoituminen, somesukulaiset, heimotvirtuaalisella leirinuotiolla13
 14. 14. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYksilön oppimispolku14Jokainen oppii omaan tahtiinsa omallakokeilevalla oppimispolullaanPauliinan koulutyö. Kuva: Pauliina Mäkelä
 15. 15. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYksilön oppimispolku•Yhteisöllisen median työvälineiden jauuden ajattelutavan omaksuminen opitaanvähitellen•Vanhasta pois oppiminen•Työn ohessa oppiminen, muun tekemisenohessa ja välissä, pieninä annoksinahetkittäin ja jatkuvassa vuorovaikutuksessamuiden kanssa keskustellen ja ihmetellen•Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusiaasioita ja toimi rohkeasti!15
 16. 16. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi16...on virrassa kuljemista.OppiminenPaimio. Kuva: Pauliina Mäkelä
 17. 17. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiElinikäisessä oppimisessapelot pois• Onko oppimisen tiellä esteitä - uskomuksia, ennakkoluulojatai pelkoja?• Onko ympäristö oppimista tukevaa?• Kun on tahtoa, ihminen oppii mitä vaan!• Kirjasuositus: Jill Bolte Taylor/Elämäni oivallus. Kuinkatoivuin aivohalvauksesta17Anne piilossa. Kuva: Pauliina Mäkelä Lapsi piilossa. Kuva: Pauliina Mäkelä
 18. 18. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTyöskentely- ja oppimistilat 1/318 Kuvakollaasi työtiloista. Kuva: Pauliina Mäkelä
 19. 19. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTyöskentely- ja oppimistilat 2/319 Kuvakollaasi työtiloista. Kuva: Pauliina Mäkelä
 20. 20. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTyöskentely- ja oppimistilat 3/320Kuvakollaasi työtiloista. Kuva: Pauliina Mäkelä
 21. 21. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiVerkkopersoona 1/2• Tarvitaan henkilökohtainen sähköpostiosoite• Nimi, nimimerkki (pituus, harvinaisuus)• Profiilikuva kertoo henkilöstä, auttaa tunnistamaankasvotusten, antaa äänelle sävyn• Verkkopersoonan valitsema visuaalinen hahmo eliavatar tai profiilikuva• Tiedot itsestä, mitä ja miten sanoo, mitä jättääsanomatta• Näkyy verkossa teksteinä, kuvina, videoina jalinkkeinä• http://oppimassa.kinda.fi/2010/09/pauliina-verkossa/21
 22. 22. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiVerkkopersoona 2/2•Maine•Brändi - aito ja pohjautuu osaamiseen•Yksityinen ja julkinen•Henkilökohtainen ja ammatillinen•Verkossa ja oikeassa elämässä - samaihminen valmiina kohtaamaan muita•Kirjasuositus: Löydy - Brändää itsesiverkossa (Tuija Aalto, Marylka YoeUusisaari)22
 23. 23. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiKurkistusviestintää23Osmo-kissa kurkistaa. Kuva: Pauliina Mäkelä
 24. 24. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiKiinnostunut - kokeilija - mukavuuskäyttäjä- aktiivinen käyttäjä - intohimosomettaja24Mopoilija. Kuva: Pauliina MäkeläVäinö-kissa. Kuva: Pauliina Mäkelä Vossikka. Kuva: Pauliina MäkeläKiikarit. Kuva: Pauliina Mäkelä Somevälinekooste. Kuva: Pauliina Mäkelä
 25. 25. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiDigitaalinen jalanjälki näkyyja säilyy25Rannalla. Kuva: Pauliina MäkeläJälki lumessa. Kuva: Pauliina Mäkelä
 26. 26. 1. Ole aito ja kiltti2. Kuuntele ensin, keskustele sitten3. Hanki medialukutaito4. Luo rajat, mieti roolisi, varaa aikaa, pidä tasapaino5. Käyttäydy hyvin, älä provosoidu, tilannetaju6. Harkitse, mitä jaat7. Kunnioita tekijänoikeuksia8. Jaa, verkostoidu ja joukkoista9. Siedä keskeneräisyyttä, tee näkyväksi10. Tiedosta tietoturvariskitKinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiVerkkokäyttäytymisen 10kultaista sääntöä26
 27. 27. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiSomesanasto•IAB Finland julkaisi 6.5.2013 somesanaston:http://www.iab.fi/iablogi/iab-julkaisi-sosiaalisen-median-sanaston.html•Osaatko likettää, kommata, tviitata, jakaa,fanittaa tai bannata?27
 28. 28. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiOletko passiivinen seurailija?28Toritarkkailija. Kuva: Pauliina Mäkelä90%
 29. 29. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiVai oletko aktiivisesti mukana?299%Torikävijä. Kuva: Pauliina Mäkelä
 30. 30. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiErotutko joukosta?301%Rautakaupassa. Kuva: Pauliina Mäkelä
 31. 31. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiSosiaalinen objekti yhdistää31Väinö-kissa. Kuva: Pauliina Mäkelä
 32. 32. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiOpi jakamaan•Opi jakamaan ja kertomaan tarinoita•Opi yhdistämällä erilaisia tietolähteitä jajakamalla eteenpäin•Jaa omaa osaamistasi samalla oppien•Jaa linkkejä, statuspäivityksiä, valokuvia,blogikirjoituksia, videoita,tapahtumakutsuja, uutisia,verkkosivustoja, työpaikkailmoituksia,ohjeita, ideoita, vinkkejä yms.32
 33. 33. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiHeimo, somesukulaiset33SomeTime2012 KISS -tapahtuma. Kuva: Pauliina Mäkelä
 34. 34. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisöllinen tapahtumienjärjestäminen34 Kuvat: Antti Keskitalo ja Pauliina Mäkelä
 35. 35. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiUusia ammatteja syntyy35
 36. 36. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTutustu rauhassa•Lähde tutustumaan eri palveluihin, luoitsellesi tunnukset, kokeile•Löydä itsellesi sopivat välineet työssä jaoppimisessa•Valitse itsellesi sopivat toimintatavat•Seuraa, mitä alastasi puhutaan•Seuraa blogeja•Ota toiminta osaksi prosesseja36
 37. 37. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiVerkostoidu•Lisää omiin yhteystietoihisiyhteisöllisen medianläsnäolosi, esim. tunnuksetSkypeen ja Facebookiin•Kysy uusilta työtovereilta,kontakteilta jayhteistyökumppaneilta heidänyhteisöllisen medianläsnäolostaan•Verkostoidu kasvotusten javerkossa, ole läsnä ja opi lisää37Art of Hosting -tapahtuma 2012. Kuva: Pauliina Mäkelä

×