Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaalinen työskentely

1,278 views

Published on

Helsingin Energia
asiakastilaisuus 29.5.2013 Helsingissä
Koulutusilta sisältäen materiaalit:
1/2 Henkilökohtainen oppimisympäristö verkossa
2/2 Digitaalinen työskentely

Published in: Education

Digitaalinen työskentely

 1. 1. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiDigitaalinen työskentely29.5.2013Helsingin EnergiaHelsinki1
 2. 2. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisöllisen median palvelut•Osa yhteisöllisen median palveluista ontehty sisältöjen tuottamista varten ja osayhteisöllisen median palveluista on tehtysisältöjen jakamista varten•Tärkeintä ovat yhteisöllisyys,voimaannuttaminen, jatkuvuus ja ihmiset•Yhteisöllinen media mielummin kuinsosiaalinen media (engl. social media),Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=33452
 3. 3. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiOman osaamisen näkyväksitekeminen•Millainen on henkilökohtainenoppimisympäristö?•Millaisiaasiantuntijaverkostoja on?•Kuinka omaa osaamistatuodaan näkyväksi?•Kuinka paljon löytöjä jaetaanverkossa?•Hyödynnetäänkö osaamistaorganisaatiossa?3Kysymykset. Kuva: Pauliina Mäkelä
 4. 4. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiAskeleita kohti yhteisöllistäsisällöntuotantoa•Organisaation yhteisöllisestä mediastakiinnostuneet henkilöt ovat muutosagentteja.•Annetaan heille lupa innostua, inspiroitua jakasvattaa omaa tietotaitoaan aiheesta.•Annetaan heille lupa käyttää kaikkia välineitä.•Edelläkävijät ja muutosagentit vievät viestiäeteenpäin ja innostavat muita.•Hiljainen tieto tehdään näkyväksi, pois ihmistenpäistä ja sähköposteista.•Sovitaan yhdessä yhteisistä pelisäännöistä jaroolituksista.4
 5. 5. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTyöskentelytapamuutokset•Sähköpostistapikaviestimiin•Wikit intranetintukena jatallennuspaikkana•Blogit keskustelunherättäjinä•Verkkokokouksetverkkoprosessintukena5
 6. 6. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisesti omistettu jaylläpidetty tietovarasto•Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiinja ihmisten omaan päähän on riskitoiminnan jatkuvuudelle•Siirretään hiljaista tietoa näkyville, esim.perehdytyksestä6
 7. 7. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisesti omistettu jaylläpidetty tietovarasto•Jokainen blogikirjoitus ja wikisivunmuokkaus kartuttaa yhteistä tietovarastoa•Vähennetään sähköpostin käyttöä jahyödynnetään verkkotyökaluja työntekemisessä7
 8. 8. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiBlogit 1/2•Blogia kirjoittaessa kannattaa muistaa,että kenelle kirjoittaa ja ymmärtäälukijoiden tarpeita.•Lukijat etsivät tietoa, kokemuksia,vastauksia kysymyksiin ja ratkaisujaongelmiin.8
 9. 9. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiBlogit 2/2•Arvokas ja hyödyllinen sisältö saaenemmän lukijoita ja sen myötä myössisältöä kommentoidaan ja jaetaanverkossa sekä linkitetään muissa blogeissa.•Kerro digitaalisia tarinoita ja näytäesimerkkejä.•Jaa blogikirjoitukset verkossa.9
 10. 10. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiJaettu asiantuntijuus•Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissaorganisaatioissa ja virtuaalitiimeissä•Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksitiedoksi10
 11. 11. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiJaettu asiantuntijuus•Voimavarat kootaan monimutkaisenongelman ratkaisemiseksi, jolloin jokainenryhmän jäsen toimii oman osaamisensaasiantuntijana•Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksiomista vahvuuksistaan ja osaamisestaan,tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään11
 12. 12. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiJaettu asiantuntijuus•Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäseneteritasoisia, mutta kaikkien osaamistavoidaan käyttää hyödyksi•Sekä työskentely- että oppimistilanne•Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita12
 13. 13. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiJaettu asiantuntijuus•Tykkääminen, peukutus sekä tiedonjakaminen eteenpäin isolla sydämellä•Sisäisen motivaation lisääntyminen•Verkostojen rakentaminen, luottamuksensynnyttäminen, verkostoissa läsnäolo,verkostojen hyödyntäminen13
 14. 14. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiOnko sinulla profiili•Facebookissa?•Twitterissä?•LinkedInissä?•GooglePlussassa?14
 15. 15. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYhteisöllisen medianpalveluiden käyttäjämääriä•Facebook, 1.1 miljardia aktiivistakuukausikäyttäjää, 751 miljoonaa mobiilikäyttäjää,665 miljoonaa aktiivista päiväkäyttäjää, tilastotieto1.5.2013 sivulta http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=761090•Twitter, yli 554 miljoonaa käyttäjää, joista yli 190miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää, tilastotieto19.4.2013 sivulta http://www.statisticbrain.com/twitter-statistics/•LinkedIn, yli 225 miljoonaa käyttäjää, joista yli170 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää, tilastotieto1.5.2013 sivulta http://blog.linkedin.com/2013/05/02/linkedins-q1-2013-earnings-call/•Google+, yli 359 miljoonaa käyttäjää, joista yli 135miljoona aktiivista käyttäjää, tilastotieto 1.5.2013 sivulta http://www.businessinsider.com/google-plus-is-outpacing-twitter-2013-515
 16. 16. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTiedon hakeminen16http://www.google.fi/
 17. 17. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi17Tee haku omasta nimestäsiPauliinaMakela
 18. 18. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiFacebook yhteisöpalvelu18https://www.facebook.com/pauliina.makela
 19. 19. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiFacebook-sivu19
 20. 20. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiFacebook-ohjeistuksia 1/2•Määrittele Facebook-sivulle käyttönimihttps://www.facebook.com/username/•Sivun profiilikuvan koko 160 x 160 pikseliä•Sivun kansikuvan koko 851 pikseliä (leveys) x315 pikseliä (korkeus), minimileveys on 399pikseliä, lisää tietoa kansikuvasta https://www.facebook.com/help/276329115767498/•Lisää tietoa aikajanasta https://www.facebook.com/about/timeline20
 21. 21. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiFacebook-ohjeistuksia 2/2•Lisää tietoa Facebookin mainoksista jayritysratkaisuista https://www.facebook.com/help/ads-and-business-solutions•Facebookin ohje- ja tukikeskus https://www.facebook.com/help/•Viimeisimmät Facebookiin liittyvät uutisethttp://newsroom.fb.com/21
 22. 22. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiCase Senja opettaa sinulleruotsia• Talkoohenkeä, yhteisöllisyyttä ja parviälyä parhaimmillaan• Editointiprosessi, konehuone, häiriköt, teemat, sosiaalisuuden säännöt• http://www.facebook.com/Senjaopettaa• http://senjaopettaa.fi/2012/01/03/12miljoonaa-miten-se-tehtiin/• Voitti Suomen eOppimiskeskuksen eEemeli-laatukilpailun Parastaparasta -sarjan 2012 sekä Svenska Kulturfondenin Samhällspris-yhteiskuntapalkinnon 2012 ja oli Suomen kieltenopettajien liitonVuoden kieliteko 201122
 23. 23. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiFacebook-sivun ylläpitäjät•Facebook-sivulla voi olla useampi ylläpitäjä,joten heidän on hyvä perustaa ylläpitäjienkonehuone.•Ylläpitäjät luovat omat toimintatapansa ja -sääntönsä.23
 24. 24. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiYlläpitäjien konehuone•Ylläpitäjien konehuone on salainen Facebook-ryhmä, jossa ylläpitäjät käsittelevät sisäisestiFacebook-sivun ylläpitoasioita.24
 25. 25. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiKonehuoneen toimintatavat•Tehdään omasta ylläpitotyöstä toisilleylläpitäjille näkyvää.•Facebook-sivua päivitetään riittävän usein.•Facebook-sivulla ei käsitellä organisaationsisäisiä, eikä salaisia asioita. Konehuoneessa voimuiden ylläpitäjien kanssa neuvotella sisällöstä.•Millaista sisältöä sivulle luodaan?•Tulevien statuspäivitysten ajankohtaa, teemoja,kuvitusta ja editointiprosessia voi käydäyhdessä läpi.25
 26. 26. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiKonehuoneen toimintatavat•Kuinka käsitellään mahdollisia häiriköitä?•Kuinka vastataan erilaisiin mielipiteisiin?•Annetaanko sivun yhteisön vastata?•Koska keskustelua viedään uusiin suuntiin?•Millainen sisältö on kohderyhmää kiinnostavaa?•Millainen sisältö saa sivun tykkääjän jatkamaansivun seurantaa?•Millainen sisältö saa sivun tykkääjänlopettamaan sivun seurannan?26
 27. 27. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiFacebook-sivun päivittäminen•Muista avoin ja positiivinen asenne! Ole valmisomaksumaan uusia asioita.•Laita tieto liikkeelle, älä istu sen päällä.•Yhteisöllisen median käyttö ja näkyminenverkossa on osa ammatillista pääomaa.27Karim ja Pauliina. Kuva: Piia Liikka Pauliinan iPhonella.
 28. 28. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTwitter yhteisöpalvelu28https://twitter.com/PauliinaMakela
 29. 29. •http://storify.com/PauliinaMakela/twitteriin•tiedon hakeminen•uuden oppiminen•rekrytointi•verkostoituminen•keskustelut•uutiset•tiedotus•kriisiviestintäKinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTwitter yhteisöviestintään29•globaalit tapahtumat•tilaisuudet•liveraportointi•etäosallistuminen•somesukulaisuus•joukkoistaminen•markkinointi•Mitä sinä siellä teet?
 30. 30. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiGoogle+ yhteisöpalvelu30gplus.to/PauliinaMakela
 31. 31. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiGoogleDrive31•Yhteisöllinen kirjoittaminen jasisällöntuotantohttps://drive.google.com/
 32. 32. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTieken muistiopohja32http://muistio.tieke.fi/
 33. 33. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiEvernote muistioille33https://evernote.com/
 34. 34. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiStorify koostetarinoille•http://storify.com/34
 35. 35. •http://pinterest.com/Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiPinterest kuvatarinoille35
 36. 36. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiLinkedIn ammatilliseen verkostoitumiseen36https://www.linkedin.com/in/pauliinamakela
 37. 37. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTaidot ja kokemus näkyville,saat suosituksia37
 38. 38. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi38LinkedIn-verkostopilviVerkostopilvi luotu LinkedInLabs -palvelulla http://www.linkedinlabs.com/inmaps
 39. 39. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiSlideShare esityksille•http://www.slideshare.net• Kesäkuusta 2010 lähtien• 76 esitystä• yli 70000 katselukertaa39
 40. 40. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiPrezi esityksille•http://prezi.com/• Huhtikuusta 2010 lähtien• 11 esitystä• yli 10000 katselukertaa40
 41. 41. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiFoursquare paikkatiedolle41https://foursquare.com/pauliinamakela
 42. 42. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiInstagram valokuville42http://instagram.com/PauliinaMakela
 43. 43. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiMobiilivalokuvat•http://kinda.fi/Sovelluksia_kuin_sienia_sateella•Instagram•Hipstamatic•MagicHour•LEGO Photo•FotoRus•Lo-Mob•Camera+•RetroCamera•Percolator43•PicFrame•ArcFrame•PolyFrame•Montage Lite•Photosynth•CartoonFX•Snapseed•Cinemagram•Flixel
 44. 44. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiLinkkien lyhentäminen44https://bitly.com/
 45. 45. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiLiikkuvaa kuvaa verkkoon• Audiovisuaalinen sisältö; kuvaa ja ääntä yhdistävä esitys• Heti tai hetken päästä• Vaikuttavaa viestintää• Rikkain media välittää tietoa, monta eri kerrosta• Miksi videoita pitäisi käyttää?– Google suosii YouTube-videoita, ovat toisena Google-haunkärjessä kuvien jälkeen.– YouTube on maailman toiseksi eniten käytetty hakukone jaAlexa.comin tilastojen mukaan maailman kolmanneksikäytetty nettisivu. http://www.alexa.com/topsites– Videoilla saa paljon näkyvyyttä. YouTube-videoita katsellaannoin neljä miljardia tuntia kuukaudessa. http://dailyinfographic.com/a-brief-history-of-youtube-infographic45
 46. 46. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiKerro tarina•Kerro tulevista tapahtumista•Näytä, kuinka jokin asia tehdään•Lähetä tervehdys•Välitä uutinen tai ajankohtainen asia•Tee tervetuloa-video46Digikameroita. Kuva: Pauliina Mäkelä
 47. 47. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTallenna•Kuvaa musiikkiesitys, puheenvuoro,konferenssipuhe tai seminaari•Tallenna tapahtuma•Tee suora lähetys, joka jää talteen•Raportoi tapahtumapaikalta•Tee lähetys matkalta•Kuvaa videopäiväkirjaa47Väinö-kissa ja Commodore 128.Kuva: Pauliina Mäkelä
 48. 48. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiKuvaaminen•Videokameralla•Digikameralla•Kännykkäkameralla– kännykän muistiin– suoraan verkkoon•Tietokoneen webbikameralla– tietokoneen kovalevylle– suoraan verkkoon omalle julkiselle kanavalle(reaaliaikainen seuranta mahdollistuu) tai suljetullekanavalle– suoraan verkkoon palvelun tallennustilaan48Kahvilan lamput. Kuva: Pauliina Mäkelä
 49. 49. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiViesti vaikuttavasti videolla• YouTube, http://www.youtube.com/• Viddler, http://www.viddler.com/• Vimeo, http://vimeo.com/• Vine, https://vine.co/• Flickr, http://www.flickr.com/• Qik, http://qik.com/• Bambuser, http://bambuser.com/• Sisältö, ajoitus ja kohderyhmän löytyminenmäärittelevät onnistumisen videon välityksellä• Videon levittäminen:– Jaa, kokeile eri nimiversioita, tägitä hyvin, linkitä muualle49
 50. 50. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiVerkostojen hallintaanBrewster50https://www.brewster.com/
 51. 51. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiTekstiviestien tilalleWhatsApp51http://www.whatsapp.com/
 52. 52. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiHerätyskellona jaunirytmitallentajana Sleep Cycle52http://www.sleepcycle.com/
 53. 53. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fiKohti tulevaa• Digitalisoituminen, asioiden sähköistyminen (arjessajo nyt: veroehdotus, pääsy- ja matkaliput,verkkopankki, nettilehdet, verkkokauppa, sähköinenasiointi viranomaisten kanssa, oppimateriaalit,reissuvihko, kartat, kalenterit, muistiinpanot jne.)• Automatisoituminen (Osa vakiintuneistaammateista, kuten tekniset piirtäjät,lasinasentajat, konepuusepät, painokoneenhuoltajat, on häviämässä Suomen työmarkkinoilta)• Robotisoituminen (älykkäitä ja oppivia järjestelmiä,Korea, Japani ja Kiina edelläkävijämaita, Suomessatulossa Robottiviikko marraskuussa)53
 54. 54. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi54Kaunis kiitos jaonnistumiseniloa jokaisenmuutos- jaoppimispolulle!

×