Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apteekki verkossa 15.5.2012 4/4 Mahdollisuudet

971 views

Published on

Farmasian oppimiskeskuksen järjestämä Apteekki verkossa -seminaarissa 15.5.2012 Helsingissä innostava puhe otsikolla 4/4 Yhteisöllinen media apteekkinen tukena - Mahdollisuudet

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Apteekki verkossa 15.5.2012 4/4 Mahdollisuudet

 1. 1. Yhteisöllinen media apteekkien tukena - Mahdollisuudet Apteekki verkossa -koulutuspäivä 15.5.2012 Farmasian oppimiskeskus1 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 2. 2. Yhteisöllisen median mahdollisuuksia markkinoinnissa •Lisää myyntiä •Antaa enemmän markkinointikanavia käyttöön •Antaa uusia markkinointimenetelmiä käyttöön •Mahdollistaa nopean reagoinnin ajankohtaisiin ilmiöihin ja kohderyhmän viesteihin •Tehostaa tulevien trendien ja kehitysnäkymien huomaamista2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 3. 3. Yhteisöllisen median mahdollisuuksia liittyen asiakkaisiin •Luo suoran ja kaksisuuntaisen vaikutuskanavan asiakkaisiin •Tehostaa reaaliaikaisen asiakaspalautteen vastaanottamisen ja käsittelyn •Mahdollistaa asiakkaan mielipiteen kuuntelemisen esim. tuotekehityksessä •Vahvistaa asiakasuskollisuutta3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 4. 4. Yhteisöllisen median mahdollisuuksia liittyen asiakkaisiin •Luo uusia osallistumisen mahdollisuuksia, esim. asiakastilaisuudet verkossa •Antaa mahdollisuuden oppia asiakkaista enemmän •Tuo uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä •Nopeuttaa asiakaspalvelua4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 5. 5. Yhteisöllisen median mahdollisuuksia yritykselle •Mahdollistaa jaetun asiantuntijuuden •Tuo näkyviin tiimin jäsenten erilaisia taitoja ja tietoja, joita voi yhdistellä •Antaa mahdollisuuden luovuuden ilmaisulle •Luo innostusta ja yrityksessä innostamista5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 6. 6. Yhteisöllisen median mahdollisuuksia yritykselle •Vähentää pidemmällä aikavälillä turhia tietokatkoksia •Siirtää hiljaista tietoa näkyville, esim. perehdytysprosessin wikiin pois sähköposteista •Jokainen yrityksen blogikirjoitus ja wikisivun täydentäminen lisää yrityksen omaisuutta6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 7. 7. Yhteisöllisen median mahdollisuuksia yritykselle •Vähentää byrokratiaa •Säästää matkustuskuluissa •Auttaa ylläpitämään yrityksen olemassaolevia verkostoja •Luo yritykselle uusia verkostoja •Tekee yrityksen toiminnan näkyväksi •Mahdollistaa ideoiden keräämisen yrityksessä7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 8. 8. Yhteisöllisen median mahdollisuuksia yritykselle •Rakentaa ja kehittää yrityksen brändiä •Löytää tietoa kilpailijoista •Tuo uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja perehdyttämiseen •Tehostaa sisäistä ja ulkoista viestintää •Tuo tiimin työskentelyyn tehokkuutta8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 9. 9. Yhteisöllisen median mahdollisuuksia yritykselle •Tehostaa organisointia •Vähentää sähköpostin käyttöä •Parantaa työilmapiiriä •Nopeuttaa ja helpottaa tapahtumien suunnittelua ja toteutusta •Lisää sisäisen motivaation määrää työssä9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 10. 10. Yhteisöllisen median mahdollisuuksia yritykselle • Säästää aikaa, rahaa ja vaivaa organisaatioissa • Vähentää turhaa työtä • Tekee näkyväksi kaikkien työn • Voi luoda voimaantuneen työyhteisön • Tukee lähityötä ja etäosallistumista • Antaa rekrytoinnille uusia kanavia ja keinoja • Lisää ihmisten tavoitettavuutta ajasta ja paikasta huolimatta • Lisää kansalaisvaikuttamista, uudistaa yhteiskunnallista osallistumista • Voi muuttaa maailmaa10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 11. 11. Uusia ammatteja syntyy11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 12. 12. Yhteisöllisen median suunnitelma • Yhteisöllisen median käyttäminen yrityksen toiminnassa vaatii suunnitelman yhdistettynä hyvään sisältöön ja prosesseihin. • Tarvitaan innostusta, oikeaa asennetta ja fiksua toteutusta. • Yrityksellä tulee olla selkeä kuva yhteisöllisen median suunnitelmastaan ja tavoitteistaan. • Yhteisöllinen media otetaan osaksi yrityksen toimintaa - yhteisöllinen media ei siis ole esimerkiksi pelkästään markkinointia. • On huomioitava sekä sisäinen että ulkoinen viestintä.12 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 13. 13. Yhteisöllisen median suunnitelma •Miksi menemme? •Ketä tavoitamme? •Missä asiakkaat? •Mistä asiakkaat ovat kiinnostuneet? •Mitä saavutamme? •Kuka tekee mitä ja milloin? •Onko meillä aikaa ja resursseja?13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 14. 14. Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin •Minkä asian kohderyhmä haluaa saada hoidetuksi eli mitkä ovat kohderyhmän tarpeet? •Miten yritys voi tässä auttaa? •Kuinka yritys tekee kohderyhmän asioinnista ainutlaatuisen kokemuksen? •Otetaanko kohderyhmän omat sidosryhmät huomioon antamalla esim. mahdollisuus lähettää ystävälle lahja verkkokaupan kautta? •Kuluttajat luottavat vertaisverkon suosituksiin, joten onko yrityksen suosittelu tehty helpoksi?14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 15. 15. Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin •Missä yhteisöllisen median kanavissa kohderyhmä liikkuu, ja miten niissä toimitaan? •Mihin kanavaan keskitytään? •Kuinka yritys osallistuu keskusteluihin? •Onko yrityksen kriisiviestintä nopeaa, rehellistä ja henkilökohtaista?15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 16. 16. Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin • Miten paljon aikaa yritys käyttää yhteisölliseen mediaan, ja kuinka kauan yritys on valmis jatkamaan? • Millaisiin mielikuviin yritys tähtää ja miten niitä luodaan käyttäen kuvaa ja ääntä? • Onko yrityksen tuottama sisältö mielenkiintoista, informatiivista, luettavaa, oikein kirjoitettua, henkilökohtaista, kohderyhmää puhuttelevaa, yrityksen edun ja strategian mukaista ja valittuun kanavaan tai sovellukseen sopivaa?16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 17. 17. Sosiaalinenmedia.org wiki17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 18. 18. Kiinnostu ja kiinnosta -kirja18 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
 19. 19. Kaunis kiitos! Jatketaan keskustellen :D19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×