Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Museoiden talous ja ohjaus 2022.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Museotyypit 2022.pptx
Museotyypit 2022.pptx
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 7 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Museoiden talous ja ohjaus 2022.pptx

  1. 1. MUSEOIDEN TALOUS JA OHJAUS
  2. 2. AMMATILLISET JA PÄÄTOIMISESTI HOIDETUT MUSEOT  Ammatillisesti ja päätoimisesti hoidetulla museolla tarkoitetaan museota jonka  toiminta perustuu siihen mitä Museolaissa (314/2019) mainitaan museotoiminnan tarkoitukseksi  on esimerkiksi valtion, kunnan, säätiön tai yhdistyksen (ei yksityishenkilön) ylläpitämä  on sääntömääräisesti museotoimintaa harjoittava yksikkö  on avoinna yleisölle säännöllisesti ja toiminta on ympärivuotista  omistaa omat kokoelmat tai hallitsee kokoelmia deponoinnin tai muun pitkäaikaisen sopimuksen perusteella  kokoelmat ovat yleisön saavutettavissa  on vähintään yksi vakituinen, päätoiminen, museoammatillinen työntekijä  Lähde: Tilastokortti 1/2021: Suomen museot 2021, Museotilasto, Museovirasto 2022
  3. 3. MUSEOIDEN YLLÄPITÄJÄT JA RAHOITUS  Kunnat ylläpitävät suurinta osaa Suomen ammatillisesti hoidetuista museoista.  Niiden toimintaan vaikuttaa museolain ohella kuntien päätöksenteko.  Säätiöiden ja yhdistysten ylläpitämien museoiden toiminnasta päätetään säätiöiden ja yhdistysten hallituksissa.  Museoiden yhteiskunnallisen merkityksen ja tehtävän vuoksi kaikkia ammatillisesti hoidettuja museoita rahoitetaan julkisista varoista.  Suurin osa ammatillisesti hoidetuista museoista saa museolakiin peru stuvaa valtionosuutta toimin-tansa rahoittamiseen.  Valtion ja kunnan rahoitus muodostaa noin 70% mu- seoiden rahoituksesta. Noin 20% tulee museoiden omista tuotoista ja 10 % muusta rahoituksesta. Tilastokortti 1/2021: Suomen museot 2021, Museotilasto, Museovirasto 2022
  4. 4. MUSEOLAKI SÄÄTELEE JA OHJAA Museolaki ohjaa kaikkien ammatillisesti hoidettujen museoiden toimintaa ja rahoitusta. Museolaissa säädetään 1. Museoiden tehtävistä ja tavoitteista 2. Edellytyksistä, jotka museon tulee täyttää saadakseen toiminnalleen valtion rahoitusta, eli valtionosuutta. 3. Alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtävistä. Uusi museolaki tuli vuoden 2020 alussa. Museolain lisäksi ammatillisten museoiden toimintaa ohjaa Kansainvälisen museoneuvosto ICOM:n määrittelemät museotyön eettiset ohjeet.
  5. 5. MUSEOIDEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ  Museoiden rahoituksesta ja ohjauksesta päätetään opetus- ja kulttuuriministeriössä.  Museovirasto toimeenpanee tehdyt päätökset vastuumuseoiden kautta ja ohjaa näiden toimintaa.  Kansallisten museoiden kokoelmat ovat laajimmat alallaan ja niiden tehtävänä on oman alansa museotoiminnan kehittäminen.  Alueelliset vastuumuseot ovat asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita alueensa kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä ja vastaavat alueensa museoiden ohjauksesta.  Kunkin Valtakunnallisten vastuumuseon tehtävänä on edistää ja ohjata museotoimintaa omalla erikoisalallaan sekä vastata toimialaansa kuuluvien museoiden ohjauksesta.
  6. 6. MUSEOIDEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Museoiden ohjausjärjestelmä. Paikallismuseot on merkitty katkoviivalla, sillä ne eivät kuulu ammatillisesti hoidettuihin museoihin, eivätkä siksi saa valtionosuutta. Ne voivat kuitenkin saada ohjausta alueelliselta vastuumuseoltaan ja valtion myöntämiä tukia toimintansa rahoittamiseen.​
  7. 7. LÄHTEET  Museotilasto 2022  www.museoliitto.fi  https://www.museovirasto.fi/fi/

×