Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20121107 aan de slag met archimate bij hdsr

1,240 views

Published on

Resultaten project "aan de slag met Archimate" bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Presentatie waterinfodag 2012.

Published in: Business
 • Be the first to comment

20121107 aan de slag met archimate bij hdsr

 1. 1. Sturen van verandering met enterprise architectuur Aan de slag met ArchiMate Waterinfodag 7 november 2012 Paul de Frankrijker7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 1© 2012 HDSR Digitale architectuur
 2. 2. Paul de Frankrijker 1969, getrouwd, 2 kinderen, Nieuw Bergen Informatie adviseur / enterprise architect Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Loopbaan • PauldeDigitect op LinkedIn • Voorzitter CoPWA (Community of Practice Waterschaps Architecten) • Trekker water thema van Our Common Future 2.0 Contact : • Twitter : @PauldeDigitect • Pleio : PauldeDigitect • Google : PauldeDigitect@gmail.com • Mail : Frankrijker.pfj@hdsr.nl • WhatsApp : +316150684747 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 2© 2012 HDSR Digitale architectuur
 3. 3. Agenda Aan de slag met ArchiMate 1. Context a. Waarom b. Waarmee 2. Het project a. Doelstelling en aanpak (wat en hoe) b. Resultaten c. Overzicht Modellen d. Lessons learned en Conclusies e. Vervolgstappen 3. Vragen en discussie7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 3© 2012 HDSR Digitale architectuur
 4. 4. 1. Context 1a. Waarom 1b. Waarmee7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 4© 2012 HDSR Digitale architectuur
 5. 5. Waarom Slagvaardige & transparante overheid Samenwerking in de keten Kanalen Zelf-service dienstverlening Impa inric ct op Dienstverlening hting Zaakgerichte afhandeling van Processen IT7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 5© 2012 HDSR Digitale architectuur
 6. 6. 1b. Waarmee ARCHITECTUUR STANDAARDEN7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 6© 2012 HDSR Digitale architectuur
 7. 7. 3 Ingrediënten voor succesvolle EA TOGAF ArchiMate View- Process points Language Repository, Reference Models Tools7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 7© 2012 HDSR Digitale architectuur
 8. 8. EA als proces Om de beschrijving van de samenhang actueel te houden werken we vanuit een proces, TOGAF genaamd de Architecture Development Method (ADM). Dit proces is opgesteld door The Open Group, middels het samenbrengen van vele best practices bij bedrijven in de wereld. Dit levert snel inzicht bij het bepalen van de meerwaarde van strategische veranderingen.7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 8© 2012 HDSR Digitale architectuur
 9. 9. EA referentie modellen Om architectuur aan te laten sluiten op de ontwikkelingen gebruiken we referentie modellen als NORA, MARIJ, PETRA, GEMMA, WILMA enz… en voegen er HDSR specifieke denkbeelden aan toe. Dit bevordert een effectieve samenwerking in de keten7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 9© 2012 HDSR Digitale architectuur
 10. 10. ArchiMate als taal Om architectuur te beschrijven hebben we een universele taal nodig Waarmee we elkaar kunnen verstaan en waarmee we vanuit begrip kunnen sturen op veranderingen bij samenwerking7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 10© 2012 HDSR Digitale architectuur
 11. 11. 2. Het Project A. Aanleiding en Doelstelingen B. Aanpak en Resultaten C. Overzicht modellen D. Geleerde Lessen en Conclusies E. Vervolgstappen7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 11© 2012 HDSR Digitale architectuur
 12. 12. 2a. Aanleiding en Doelstelling7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 12© 2012 HDSR Digitale architectuur
 13. 13. Ontwikkeling EA bij HDSR 2007 Organisatie ontwikkeling (Waterkracht) 2008 Opstellen Referentie architectuur 2009 Opstellen i-ambitie 2010 inventarisatie projecten obv i-ambitie (DIN) en start programmatisch werken via e-dienstverlening 2011 Uitvoeren 1e projecten onder architectuur (WIS, KMP, Foto archief) Realisatie ambities 2012 Uitvoeren 1e focusprojecten uit portfolio programma (Zaaksysteem, e-formulier, beheerregister, planningsfunctionaliteit, realtime metingenmagazijn) 2013 werken vanuit referentie modellen Sturen met principes Registreren Toewijzen Behandelen Afsluiten Realisatie doelen projectportfolio Werken vanuit referentiemodellen7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 13© 2012 HDSR Digitale architectuur
 14. 14. SVZ Professionalisering e-dienstverlening proces vs de i-machine Zaakgericht werken als proces onder succesvolle e-dienstverlening Registreren Toewijzen Behandelen Afsluiten Verwijzing naar Youtube animatie ZGW bij HDSR7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 14© 2012 HDSR Digitale architectuur
 15. 15. Doelstelling Verhoging van de kwaliteit van het proces met e-dienstverlening als speerpunt. V&H is gekozen als eerste afdeling Uitdieping samenhang tussen B-proces en i-voorzienig Samenhang denken inbedden in ontwerpproces Impactanalyses en Info-services specificaties Verbreden Architectuurfunctie7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 15© 2012 HDSR Digitale architectuur
 16. 16. 2b. Aanpak en Resultaten7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 16© 2012 HDSR Digitale architectuur
 17. 17. & Aanpak Externe deskundigen - Raymond Slot - Bas van Gils - Bas Beugers Brede Blik Groep Overige -Anne Heins Stakeholders -Paul de Frankrijker -Hans Bousema -Ruben Lodder -Jan Janssen Diepe Duik Groep -Albertine Posthumus -Yanda van Dijk -Stoffer Aalbers -Paul de Frankrijker Voorbereiding Juni, Juli, Augustus, september, oktober Vervolg7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 17© 2012 HDSR Digitale architectuur
 18. 18. Resultaten Huidige situatie in beeld Beginnend beeld van bedrijfsfunctiemodel HDSR Gedegen beeld van bedrijfsfunctiemodel V&H Procesmodel voor Grondwateronttrekking Interactiemodellen • Bedrijfsfunctiemodel en procesmodel • Processen en Applicaties • Actoren en Applicaties • Processen en Actoren (afdelingen) Uniforme afspraken voor opzet en onderhoud van modellen Voorstel Beheerorganisatie Toekomstig beeld Relatie ‘IST’ en ‘SOLL’ situatie voor applicaties7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 18© 2012 HDSR Digitale architectuur
 19. 19. 2c. Overzicht modellen7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 19© 2012 HDSR Digitale architectuur
 20. 20. Uniforme afspraken voor opzet en onderhoud modellen Archimate als uitgangspunt gebruik bestaande concepten, definities en conventies Hanteer een 3-tal abstractieniveau’s per laag Hoog abstract - proces dienst Midden abstract - samengestelde dienst en Laag abstract - basisdienst, Beperk aantal “stappen” tot 4 of 5. Registreren, Toewijzen, Behandelen, Archiveren Registreren, Realisatie, Wijzig, Verwijder7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 20© 2012 HDSR Digitale architectuur
 21. 21. Functioneel contextdiagram Brede blik7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 21© 2012 HDSR Digitale architectuur
 22. 22. Functioneel blok V&H 1 Vergunningen en meldingen7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 22© 2012 HDSR Digitale architectuur
 23. 23. Functioneel blok V&H 2 Toezicht en Planning7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 23© 2012 HDSR Digitale architectuur
 24. 24. Functioneel blok V&H 3 Handhaving7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 24© 2012 HDSR Digitale architectuur
 25. 25. Functioneel blok V&H 4 Ondersteuning7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 25© 2012 HDSR Digitale architectuur
 26. 26. Functioneel contextdiagram Brede blik7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 26© 2012 HDSR Digitale architectuur
 27. 27. Relationeel Contextdiagram V&H Brede blik7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 27© 2012 HDSR Digitale architectuur
 28. 28. Afhandelen melding Grondwateronttrekking (GWO) Diepe duik7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 28© 2012 HDSR Digitale architectuur
 29. 29. Diepe Duik afhandeling GWO ZGW-Processtap “Registratie”7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 29© 2012 HDSR Digitale architectuur
 30. 30. Diepe Duik afhandeling GWO ZGW-Processtap “Toewijzen en Behandelen”7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 30© 2012 HDSR Digitale architectuur
 31. 31. Diepe Duik afhandeling GWO ZGW-Processtap “Afsluiten”7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 31© 2012 HDSR Digitale architectuur
 32. 32. Afhandelen melding Grondwateronttrekking Diepe duik7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 32© 2012 HDSR Digitale architectuur
 33. 33. Diepe duik: betrokken Actoren7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 33© 2012 HDSR Digitale architectuur
 34. 34. Match tussen diepe duik en brede blik7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 34© 2012 HDSR Digitale architectuur
 35. 35. Diepe duik: gerelateerde bedrijfsfuncties7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 35© 2012 HDSR Digitale architectuur
 36. 36. Applicatieview Diepe duik7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 36© 2012 HDSR Digitale architectuur
 37. 37. Diepe duik: gebruikte applicaties7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 37© 2012 HDSR Digitale architectuur
 38. 38. Applicatie ‘SOLL’ situatie7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 38© 2012 HDSR Digitale architectuur
 39. 39. SOLL: Applicaties voor Water Infrastructuur Beheer7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 39© 2012 HDSR Digitale architectuur
 40. 40. SOLL: Applicaties voor Documentbeheer7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 40© 2012 HDSR Digitale architectuur
 41. 41. Referentie (SOLL) vs Diepe duik Voorbeeld IST-SOLL uitwerking7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 41© 2012 HDSR Digitale architectuur
 42. 42. 2d. Geleerde Lessen en Conclusies7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 42© 2012 HDSR Digitale architectuur
 43. 43. Lessons learned Betere afstemming tussen business en ICT Beter inzicht in de huidige situatie Beter inzicht in bestaande inefficiënties van bestaande processen. Beter inzicht in bestaande overlap i-systemen Beter inzicht in toegang tot informatie. Beter inzicht in de i-behoefte van processen. Welke informatie wordt gebruikt en waarom? Basis voor substitutie gesprekken met streekarchief Sneller inzicht in de gevolgen van veranderingen impactanalyse Samenhangende herbruikbare beschrijving van gewenste situatie Snellere communicatie naar externe organisaties7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 43© 2012 HDSR Digitale architectuur
 44. 44. Conclusies Pilot project heeft aangetoond dat modelleren in samenhang meerwaarde heeft Gesprek tussen de afdelingen en ICT verloopt beter Mensen zijn enthousiast Mensen zien de meerwaarde van het gebruik van een formele architectuurtaal (ArchiMate) Er is een basis voor verdere ontwikkeling7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 44© 2012 HDSR Digitale architectuur
 45. 45. 2e. Vervolgstappen7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 45© 2012 HDSR Digitale architectuur
 46. 46. Voorgestelde vervolgstappen7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 46© 2012 HDSR Digitale architectuur
 47. 47. Opzet Beheerorganisatie ! Nader te bespreken ! Taak Eindverantwoordelijk Uitvoerend verantwoordelijk Soll situatie, Prioritering en Plateau Directieteam Enterprise Architectuur planning Motivatie en doelen Strategie en Innovatie Beleidsadviseurs Business Services Afdelingshoofden KAM Cluster KAM Cluster / Business Processen Afdelingshoofden ICA Informatieanalyse Bedrijfsfunctiemodel Afdelingshoofden Enterprise Architectuur Applicatie services ICA ICA Informatieanalyse Applicatie componenten ICA ICA functioneel beheer Databases ICA ICA databeheer Systeem en netwerkbeheer ICA Systeem en Netwerkbeheer Project portfolio management ICA Enterprise Architectuur Project Definitie Document ICA ICA advies ICA advies, Controle op project uitvoering ICA ICA Informatieanalyse Toets aan Architectuurafwijkingen Programma Stuurgroep Enterprise Architectuur ICA Informatieanalyse Administratie van Architectuur ICA (architectuurbeheer?)7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 47© 2012 HDSR Digitale architectuur
 48. 48. Principes7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 48© 2012 HDSR Digitale architectuur
 49. 49. 3. VRAGEN EN DISCUSSIE?7 november 2012 Waterinfodag - aan de slag met Archimate - PauldeDigitect 49© 2012 HDSR Digitale architectuur

×