Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uusi kirjasto ja asukkaat

Puolivälinkankaan kirjasto muuttaa Paulaharjun koululle huhtikuussa 2014. Tässä ideoita kuinka asukkaat voivat osallistua uuden tyyppisen kirjaston käyttäjäksi ja kehittäjäksi.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Uusi kirjasto ja asukkaat

  1. 1. Uudet  toimintamallit  ja  sisällöt  löytyvät  yhteistyössä   kirjaston,  koulun,  vanhempien  ja  asukkaiden  kanssa.    
  2. 2. Muu:uva  kirjasto  
  3. 3. Uusi  julkinen  vapaa  ;la  
  4. 4. Ei  ostos-­‐  vaan  tekemiskeskus  
  5. 5. Lähikohtaamisia  ja  kaukomahdollisuuksia  
  6. 6. Erilaisia  ryhmiä  –  eri  tarpeita  
  7. 7. Ideoita  esiin  lapu:amalla  
  8. 8. Taustaa  tälle  esitykselle   •  Esitys  on  kooste:u  Keskuskirjasto2017  hankkeen  resursseista   •  Tavoi:eena  on  sovi:aa  isoja  aihioita,  ajatuksia  ja  ideoita  myös   pieneen  lähikirjastoon.  Pyörää  ei  tarvitse  keksiä  uudelleen.   •  Tavoi:eena  on  osallistaa  asukkaat  yhä  paremmin  hyödyntämään   kunnallisia  palveluja  ja  ;loja  

×