Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paulaharjunkoulun vtk2014

Vanhempaintoimikunnan esittäytyminen

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Paulaharjunkoulun vtk2014

 1. 1. Paulaharjun koulun vanhempaintoimikunta
 2. 2. Vanhempaintoimikunnan tavoite   -­‐  edistää  vanhempien  ja  koulun  välistä   yhteistoimintaa  ja  kasvatuskumppanuu5a   -­‐  tukea  koulua  luomaan  lapsille  hyvä  oppimis-­‐   ja  kasvuympäristö     -­‐   tuoda  esille  vanhempien  kannano5oja  koulua   ja  kasvatusta  koskevissa  kysymyksissä       -­‐   tukea  varainkeruulla  viriketoimintaa    sekä   antaa  s8pendejä   -­‐   vanhempien  osallistaminen  pieniin  ja  suuriin   tekoihin   Paulaharjun  koulun  vanhempaintoimikunta  on  linkki  vanhempien,  koulun  ja  oppilaiden  välillä.   Tavoi5eenamme  on  yhteisöllisyyden  lisääminen  ja  8edonvälityksen  parantaminen   vanhempien  ja  koulun  välillä.    
 3. 3. Syksyn 2014 aihiot 1)  Vaikuttajatapaaminen: miltä näyttää Paulaharju 2020 2) Yhteinen kokous: opettajat, oppilaskunta vanhempaintoimikunta 3) Uusien jäsenten rekrytointi ja ideapankki Facebookiin 4)  Yhteisöllisen Buzz-verkkolehden ylläpito yhteistyössä koulun kanssa 5)  50 euron virikestipendit (yhteistyö oppilaskunnan kanssa) 6)  Koulumentorin hyödyntäminen kodin ja koulun yhteistyössä, kerhotoiminnan aktivoinnissa  
 4. 4. Millaisia tempauksia on tehty? 1)  Tsemppaajas8pendien    jako   2)  RuseAluistelu  (luis8mien  teroi5aminen)   3)  Kasvatusilllat  (Keijo  Tahkokallio  2010,  Liisa   Kel8nkangas-­‐Järvinen  2011  +pysäkkiteema  2012   4)  50-­‐vuo8sjuhlan  esiinnosto     5)  Kahvi5elut  ja  myynnit  juhlien  ja  tapahtumien   yhteydessä   6)  Osallistuminen  koulun  laatutyöhön  ja   8imipalavereihin   7)  Lelunvaihtopäivä  2010   8)  Musiikkia  muksuille:  ryhmäkaraoke  2010   9)  FB-­‐vies8ntä  2010-­‐   10)  Vaiku5ajatapaaminen  2009,  2014  
 5. 5. Paulaharjun koululla liikunta- salissa kiinnostuksen mukaan PERHEKUPERKEIKKA Hei Sinä 1.-3. luokkalainen. Tule, pelaa tai peuhaa koko perheen voimalla. Vapaa pääsy. Omaehtoista perhetoimintaa
 6. 6. Tapahtumia ja tempauksia Valtakunnalliset  tapahtumat   Kerhotoiminnan  ak8voin8     yhteistyössä  3.  sektorin  kanssa   Vertaisryhmätoimintaa  
 7. 7. Virikestipendit luokille 50 e/kpl Kukin luokkat tai oppilaskunta voi tehdä luokkastipedndihaun 1) oppilaskunnan kautta 2) sähköpostilla vesa.ilola@gmail.com 3) Facebook-sivuilla Tässä esimerkkihakemuksia mallipohjaksi: Haemme 50 euron virikestipdendiä välituntien aktivoimiseen: hyppynarut, tennispallot, diablot. Oppilaskunta Tässä ehdotuksemme 50 euron tähtipäiväpaketiksi... 3A Ehdottaisimme tällaista pelipakettia nelosten yhteiskäyttöön 50 eurolla (peli1, peli2, peli3). Ville ja Veera 4B Voisiko 50 eurolla ostaa tehtävävihkoja (monistettavaksi) 1-2 luokille, Anna- ja Eero-opettajat Iltapäiväkerholaisille yhteishankintana nuokkarin kanssa sirkussetti (taikahuivit, lautaset, diablo). IP-ryhmä Järjestetään koulun viihtyisin luokka -kisa. Voittajaluokka saa 50 euron tähtipäivälahjakortin.
 8. 8. Haaste: Kuinka vanhemmat mukaan/ Vanhempainrinki •  Perhekerhoja  matalalla  kynnyksellä   –  Lähiretket   –  Koululle  rakennetut  seikkailuradat   –  Osallistava  vanhempainrooli   •  Eri  roolit   –  Talkootyö  (kahvi5aminen,  makkaranpaisto)   –  Välitun8valvojat   –  Spontaanit  teemapäivät  ja  kerhot   •  Onnistumisen  merkit   –  Osallistumisen  ilo   –  Yhteenkuuluvuuden  tunne  kasvaa   –  Pieniä  oivalluksia  ja  elämyksiä      
 9. 9. Alueellisia juttuja www.buzz.fi/paulaharju •  Alueen  tapahtumia   -­‐  Välivainio,  Puolivälinkangas,   Asukastupa   •  Yhteistyötahot   -­‐  Kirjasto,  Nuokkari,  Vanhepainlii5o   •  Mielipiteitä,  kolumneja   -­‐  Kodin  ja  koulun  yhteistyöstä,  talkoista   Tapahtumia Kokeiluja Vinkkejä
 10. 10. Yleiset teemaideat kodin ja koulun yhteistyöhön •  Liikunta  ja  terveys   •  Media  ja  kul5uuri   •  Vaiku5amismahdollisuudet   •  Liikenne  ja  turvallisuus   •  Kerhot,  retket  ja  tapahtumat   •  Ongelma8lanteiden  ennakoin8   •  Ryhmäkoot  ja  valinnaisuudet   •  Lähikoulusta  lähitoimintaan    
 11. 11. Tule mukaan keskustelemaan Paulaharju  ideapankki   h5ps://www.facebook.com/groups/354020868086965/    

×