Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parempi Paulaharju 2020

Paulaharju on alakoulu, jonne lapset tulevat 3-4 kaupunginosasta. Tämä dokumentti on innovaatiivinen avaus siitä kuinka vanhemmat ja vapaaehtoiset voisivat tehdä lähikoulusta toiminnallisen sydämen ja keskuksen. Lue lisää buzz.fi/paulaharju

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Parempi Paulaharju 2020

 1. 1. 1 © 2013 Vesa Ilola Paremman  Paulaharjun  puolesta  
 2. 2. 2 © 2013 Vesa Ilola •   Sosiaalisia  vapaaehtosinnovaa.ota  vuodesta  1994   •   15  vuo5a  markkinoin.vies.ntää  (350+  yritystä)   •   Mainostoimistokokemus  (Mercum  Fennica,  Ajatus)   •   Konsultoin.kokemusta  (Myyn.teho,  Design  Start,  Ramse)   •   Koulutuskokemus  (Rastor,  Markkinoin.-­‐ins.tuuK,  PSK)   •   Ak.ivises.  sosiaalisessa  mediassa  vuodesta  2010   •   Ensimmäinen  oma  ko.sivu  1991   •   Konseptoija,  muutoksen  provosoija     •   Melkein  luokanope5aja,  kahden  lapsen  isä   •   Kiinnostunut  nyt:  verkostoituminen,  palvelumuotoilu  ja   pelillistäminen   twi5er.com/vesailola   pinterest.com/vesailola   facebook.com/vesailola   linkedin.com/vesailola   vaiku5ava.fi   slideshare.net/vilola   @vesailola  
 3. 3. 3 © 2013 Vesa Ilola Omat yhteisölliset taustat lyhyesti •  Yhteisöllisyysinnovaa.ot   –  Verkostoitumishankkeet.  Teollisuus  Master  Plan,  Yliopiston  Master   Plan  2040,     –  Innovaa.oturnaus-­‐coach  ja  kehi5äjä   •  OKL-­‐tausta,  ope5ajavaimo   •  Lähidemokra.ainnovaa.ot  (Jeesi,  NEO  jo  1994)   –  Jeesi  oli  nuorten  mielenhyvinvoin.a  edistävä  toiminnallinen   vertaisryhmä   –  NEO  (nuorisovaiku5amiskokeiluja,  joka  pyrki  rikkomaan   yhteisörajoja,   –  Mielix  (lasten  ja  nuorten  mielenterveyspelialusta  2007)   –  Paulaharju  (yhteisöllinen  toimintamalli)  2012   –  VTK  (vanhempaintoimikunta)  viisi  vuo5a  2009-­‐   •  Palvelumuotoilu  5  vuo5a,  luovat  menetelmät  10  vuo5a  
 4. 4. 4 © 2013 Vesa Ilola -­‐   Miten  voimme  vaiku5aa  ja  mitä  tapahtuu   alueellamme  win/win-­‐periaa5eella     -­‐   Kokeilukul5uuri  (fail  fast)   -­‐   Asiakas-­‐  ja  asukaslähtöisyys   -­‐   Ak.ivista  osallistamista  vai  passiivista   osallistumista?   -­‐  Innova.ivisia  avauksia  käytännön  esimerkein   Uusi toimintakulttuuri ja yhteisöllisyys lähikoulu sydämenä
 5. 5. 5 © 2013 Vesa Ilola 8 konkreettista ”kahvaa” päättäjille ja toimeenpanijoille .   Paremman  Paulaharjun  puolesta   1)  Nuoriso/Asukaspuiston  suunni5elu   -­‐  Istutuksia,  rakentamista,  kaupunkiviljely   2)  Palveluauto  ja  ”Imatran  malli”   3)  Labrary  (kirjastosta  kokeilupiste)   5)  Naapurustokehi5äminen  ja  kohtaamiset   4)  Paulaharjun  Perhefestarit  (toisilta  oppiminen)   6)  Nykyaikainen  vies.ntä   7)  Osallistuva  budjetoin.   8)  Muita  ideoita   10  €   20  €   50  €   Yhteisörahoitussymbolit  
 6. 6. 6 © 2013 Vesa Ilola 1) Asukas/nuorisopuisto Odessan alueelle ketterästi •  Kustannustehokas:     •  Nuoret  ja  seniorit  mukana  suunni5elussa  ja  teossa   •  Mahdollistaa  liikkumisen  ja  hengailun   •  Ulkokokoontumis.la   •  VTK  (vanhempaintoimikunta)  viisi  vuo5a  2009-­‐   •  Wi-­‐fi  ympäristö   •  Graffi.seinä,  kahvinkei5o   •  ”Pelisäännöt”   •  Posi.ivinen  valvonta   •  Esimerkki  Pihlajamäen  nuorisopuisto  
 7. 7. 7 © 2013 Vesa Ilola 2) Liikkuva parivaljakko palveluautossa •  Liikkuva  hyvinvoin.neuvola  (kuraa5ori/ terveydenhoitaja  ja  perhetyöntekijä  –pari   •  Ajoissa  au5aminen  (ennaltaehkäisy)   •  Edullinen  verra5una  korjaavaan  työhön   (lastensuojelu)   •  Ko.käynnit  ja  neutraalivyöhykkeet   •  Vanhemmuuden  vahvistaminen   •  Vertaisryhmät   •  Käytännönläheinen  apu  (ei  vain  tapaamisia)   •  Terveyskioskipisteet  lähikouluilla   •  Muunneltu  matkailuauto  vaikka  aluksi   •  Esimerkkinä  Mallu  Etelä-­‐Karjalassa   10  €   20  €   50  €  
 8. 8. 8 © 2013 Vesa Ilola 3) Innovatiivinen kokeilupiste koulukirjastoon •  3D  tulos.men  hankinta   •  Digitoin.,  leikkaus   •  Koulu  +  nuokkari  +  kirjasto  yhteiskäy5ävät   •  Epäformaalin  median  paja  (draama,  dvd,  musa)   10  €   20  €   50  €  
 9. 9. 9 © 2013 Vesa Ilola 4) Rakentavat Naapurustokohtaamiset Kaupunkisuunnittelua, arkkitehtuuuria ja designia voimaannuttavana yhteisökokemuksena Asukkaista tulee yhteisönsä aktiivisia sunnittelijoita ja palvelujen käyttäjiä. Möyhennetään naapurustoideat, selvitellään unelmat ja tarpeet. Suoraa ratkaisulähtöistä toimintaa. Esimerkkinä Kallio- liike, Block party eli korttelijuhlat/-bileet, korttelikeittiö 10  €   20  €   50  €  
 10. 10. 10 © 2013 Vesa Ilola 5) Perhefestarit/ korttelijuhlat koululla -­‐   Karnevaalihenkinen  tapahtuma,  jossa  osallistujat  luovat  sisällöt  ja  tunnelman   -­‐   Tavoi5eena  pitää  hauskaa  yhdessä  toisten  kanssa  oppimisen  merkeissä   -­‐   Yhteisöllinen  oppimishetki,  jossa  keskiössä  ilo  ja  innostuminen   -­‐   Posi.ivista  tekemisen  meininkiä  vertaisoppimisen  menetelmin   10  €   20  €   50  €  
 11. 11. 11 © 2013 Vesa Ilola 6) Moderni viestintä / www.buzz.fi/paulaharju •  Visuaalinen   -­‐  Pinterest-­‐henkinen   •  Yhteisöllinen   -­‐  Tulee  uusia  alustoja  (Ravintolapäivä,   Siivouspäivä)   •  Kohtaamisia  tukeva   -­‐  Ei  vain  etäkommentoin.a   •  Crowdfounding   -­‐  Joukkoistaminen   -­‐  Uudentyyppien  mikrorahoitus  
 12. 12. 12 © 2013 Vesa Ilola 7) Osallistuva budjetointi aukipurkaa päätöksiä •  Osallistuva  budjetoin.   -­‐  Keskuskirjasto  2017   -­‐  Kokeilukul5uuri   -­‐  Talousdatan  aukipurku   •  Belo  Horizonte,  Brasilia:  Asukkaat   ehdo5avat  ja  priorisoivat   kehityskohteet.  Asiantun.ja   arviovat  hankkeen   toteute5avuuden  ja   sukstannukset   •  AskBristol.com  Erinomaisia   osallistavia  hankkeita  ja  pilo5eja   Englannista  
 13. 13. 13 © 2013 Vesa Ilola 8) Muita uusia ideoita & avauksia •  Asukastuvista  sosiaalisia  yrityksiä   –  Asukastupa  koululle.  Yhteistyö  Serviisin  kanssa     –  Hakuavut  (byrokra.a  aika  vaikeaa  nyt)   •  Särkyneen  ikkunan  metafora  ja  ennakoiva  roadmap   –  Hyvinvoin.neuvola  matalan  kynnyksen  kohtaamispisteeksi   •  Naapuriapu-­‐  tai  yhteisölainat   –  Merkityksellinen  yhteistyö   •  Yhteiset  pihaviheralueet,  kaupunkiviljelypuutarhat   •  Grassroot  Change,  lähiösissitoiminta   •  Partyship,  not  only  parnership  

×