Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BRIDGE valorisatie presentatie NWO

895 views

Published on

BRIDGE addresses access to television archives. Television is not an isolated medium, but a key node in a complex information landscape. From an exclusive focus on producing radio, television and publishing program guides, broadcasting organisations have moved to cross-media production companies where users are directly involved in online follow-up discussions. To be meaningful, these additional materials need to be cross-linked to the traditionally archived television materials so as to arrive at a meaningful web of information.

The project will develop, test and deploy efficient, effective and robust methods for automatically creating meaningful links between dynamically expanding archived television data and other information sources that are centered around entities, themes and events.

More: http://ilps.science.uva.nl/node/735

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BRIDGE valorisatie presentatie NWO

 1. 1. CATCH valorisatie: BRIDGE project Johan Oomen*, Jasmijn van Gorp# en Bouke Huurnink* * Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid # Universiteit van Amsterdam
 2. 2. BRIDGE Team 2009 - 2013 ISLA, UvA Marc Bron (PhD student) Anders Bouwer (programmer) Maarten de Rijke Centre for Television in Transition, UU Jasmijn Van Gorp (postdoc) Sonja de Leeuw Netherlands Instituut voor Beeld en Geluid Johan Oomen Lotte Belice Baltussen
 3. 3. Doelgroepen wetenschappers (media studies) ook: redacties NL-HaNA, ANEFO / neg. stroken, 1945-1989, 2.24.01.05, bestandeelnummer 929.8771 CC BY-SA 31-01-14
 4. 4. FASES IN ONDERZOEKS-CYCLUS ONDERSTEUNEN 31-01-14
 5. 5. Zoekgedrag Media Wetenschappers Exploratief zoeken •verkennen archief •definiëren corpus en onderzoeksvraag • vb. Rusland -> documentaires over kinderen van Russische migranten in Nederland Contextualiseren •contextinformatie: productie, tekst en/of receptie •van een reeds vaststaand onderwerp • vb. recensies, lezersbrieven, info over makers, opiniestuk in krant, geschiedenis van migratie naar Nederland etc. 31-01-14
 6. 6. TWEE ZOEKMACHINES Exploratief zoeken •verkennen archief •definiëren corpus en onderzoeksvraag MERDES • vb. Rusland -> documentaires over kinderen van (Media Researchers’ Data Exploration Suite) Russische migranten in Nederland Contextualiseren •contextinformatie: productie, tekst en/of receptie •van een reeds vaststaand onderwerp COMERDA • vb. recensies, lezersbrieven, info over makers, opiniestuk (CONTEXTUALISING MEDIA RESEARCH in krant, geschiedenis van migratie naar Nederland etc. DATA)
 7. 7. CoMeRDA tegelijk zoeken in verschillende collecties • Doel: aggregatie van collecties die elkaar wederzijds contextualiseren. • Content: catalogus, foto’s, wiki Beeld en Geluid, omroepgidsen, nationale kranten 1920-1994, NRC vanaf 1995. 31-01-14
 8. 8. CoMeRDA - DEMO 31-01-14
 9. 9. MeRDES vergelijken van verschillende termen • Content: catalogus Beeld en Geluid: 700.000 uur, 1,3M programma’s 31-01-14
 10. 10. Ontwikkeling binnen BRIDGE Exploratief zoeken MerDES Contextualiseren CoMeRDa
 11. 11. Ontwikkeling binnen BRIDGE Ontwikkeling in vervolgprojecten AVResearcher Exploratief zoeken ts ee tw ls tite er nd ,o MerDES Contextualiseren CoMeRDa Webarchivering
 12. 12. Ontwikkeling binnen BRIDGE Ontwikkeling in vervolgprojecten AVResearcher Exploratief zoeken ts ee tw ls tite er nd ,o MerDES per s Contextualiseren ona lise ring te kran QuaMerDES n CoMeRDa Webarchivering
 13. 13. AVResearcher
 14. 14. Software: GitHub van Beeld en Geluid! Apache licentie Open beschikbaar is belangrijk “Waarom komen bepaalde resultaten naar voren?”
 15. 15. Ontwikkeling binnen BRIDGE Ontwikkeling in vervolgprojecten Doorontwikkeling AVResearcher AVResearcher Exploratief zoeken ts ee tw rtit de n ,o els CATCH Valorisatie MerDES per s ona l Contextualiseren te kran ise ring QuaMerDES n CoMeRDa Webarchivering
 16. 16. AVResearcher: top-4 wensen voor de toekomst 1. Normaliseren tijdslijnen a.h.v. vergelijkende totaalaantal per collectie: krant, AV 2. Parsimonious maken van ondertitel- en tweetwordclouds 3. User management system: bookmark, export en save 4. Link naar Academia (zeer gewenst door gebruiker om ook beeldmateriaal te kunnen bekijken) 31-01-14
 17. 17. Normaliseren tijdlijnen Query results Gebruikers informatie geven over totaalverzameling All objects in the collections 31-01-14
 18. 18. Parsimonious “Mark Rutte” Zinvolle weergave van ondertitels en tweets: e.g. AVResearcher opsomming van ondertitels (boven), vs PoliticalMashup parsimonious weergave van debattext (onder) 31-01-14
 19. 19. Dank! @johanoomen | joomen@beeldengeluid.nl Marc Bron, Anders Bouwer, Maarten de Rijke, Jasmijn van Gorp (ILPS, UvA) Sonja de Leeuw (UU) Lotte Belice Baltussen (B&G) 31-01-14
 20. 20. Live demo http://labs.beeldengeluid.nl/avresearcher

×