Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El còmic

1,415 views

Published on

Repàs de la història i dels aspectes tècnics del còmic.

Published in: Education
 • Be the first to comment

El còmic

 1. 1. EL CÒMIC
 2. 2. ETIMOLOGIA ! CÓMIC → LLATÍ → KOMOS → divertit o graciós ! CARTOON → ITALIÀ → CARTONE → dibuixos preliminars fets en cartró en tamany real per fer els vitralls de les esglèsies.
 3. 3. Un còmic és una estructura narrativa fàcil de llegir i d'interpretar, però difícil de crear.
 4. 4. ELEMENTS DEL CÒMIC
 5. 5. VINYETES
 ! La vinyeta és l'espai que ocupa cada dibuix d'un còmic, el marc on queda enquadrat. ! Tradicionalmente quadrada. ! Actualment lliure i creatiu: -Prenscindir de la vinyeta i utilitzar color per diferenciar -Repartir un dibuix en diverses vinyetes -Etc Vinyeta tradicional
 6. 6. VINYETA DELIMITADA PEL COLOR DE FONS DE LA IMATGE

 7. 7. en aquest cas, el propi dibuix delimita la vinyeta

 8. 8. Mix
 9. 9. 15
 10. 10. FUMETS El fumet és el lloc on l'autor escriu el text de diàleg o de monòleg dels personatges. El fumet ens permet saber què diu o què pensa cadascú, i també ens mostra com ho diu o com ho pensa. PARTS D’UN FUMET: ! -SILUETA ! -DELTA ! -CONTINGUT !
 11. 11. SILUETA (la superfície que conté el text) 
 Abans sempre tenia forma de núvol, però avui qualsevol forma és bona. 
 En còmics molt actuals també podem trobar el text sense silueta.
 12. 12. Sovint, per donar sensació de continuïtat en una conversa, s'enllacen dues o tres siluetes d'un mateix personatge. ! Quan el text prové d'aparells electrònics (ràdio, televisor...) o quan un personatge crida molt, la silueta sol tenir forma serrada.
 13. 13. ! ! DELTA (apèndix lineal que marca la direcció del text) ! El delta pot ser múltiple quan un mateix text ve de múltiples personatges.
 14. 14. Per sí mateix, un fumet pot tenir un significat concret o pot donar força al text que conté. Hi ha vegades que és tan expressiu que no caldria escriure-hi res.
 15. 15. CONTINGUT (text dintre del fumet) ! És preferible utilitzar lletres majúscules.
 16. 16. 
 TEXT
 DIÀLEG Dins del fumet. NARRATIU La cartellera: Espai on parla el narrador. Veu en off del cinema.
 17. 17. CARTUTX Text entre dues vinyetes
 18. 18. • El text narratiu no ha de limitar-se a explicar el que ja es veu dibuixat a la vinyeta, ha d'aportar altres informacions sobre la història que es narra. Els textos narratius tenen dues funcions: -Serveixen per aclarir les adaptacions o modificacions temporals i plantegen accions paral·leles o successives ("mentre...", "dies després...") -Serveixen per aclarir determinades imatges que poden provocar desorientació.
 19. 19. -Els autors juguen amb el text utilitzant tipus i mesures de lletres diferents per a situacions diferents: alegria, sorpresa, por, dolor, fred... -Normalment, per facilitar la comprensió del lector, s'utilitzen les majúscules per escriure. -Tipus: regular, gran, petita, negreta, gruixuda i tremolosa, ondulada, cal·ligràfica... LLETRES
 20. 20. IMATGE Com si fossin enfocats per una càmera de cine o de fotos; per tant, s'estructura l'espai des de diferents punts de vista. Això es fa alternant els diversos plans i els angles de "visió" de l'escena.
 21. 21. GRAN PLA GENERAL: Veiem un gran escenari, un gran paisatge o una multitud. La natura o l'entorn tenen més importància que la persona.
 22. 22. PLA DE CONJUNT : Veiem un petit grup de persones o un ambient determinat. La persona és en un espai definit, però té marge de moviment.
 23. 23. PLA SENCER: Els límits inferior i superior de la vinyeta coincideixen amb el cap i els peus d'un o dos personatges.
 24. 24. PLA AMERICÀ: Els límits inferior i superior de la vinyeta coincideixen amb el cap i els genolls d'un o dos personatges. Es diu americà perquè s'utilitza als westerns per mostrar 2 elements claus: la cara i la pistola
 25. 25. PLA MITJÀ: Veiem la persona tallada per la cintura, de mig cos en amunt.
 26. 26. PRIMER PLA: Veiem el rostre sencer d'una persona, o bé rostre i espatlla.
 27. 27. PRIMERÍSSIM PLA: Veiem una part del rostre o del cos de la persona.
 28. 28. PLA DETALL: Veiem un objecte o una part d'un objecte. L'autor ens reclama l'atenció!
 29. 29. PUNT DE VISTA • El punt de vista fa referència a l'angle de visió, a la diferència entre el lloc des d'on s'observa la imatge i el lloc on és aquesta imatge. ! Hi ha tants punts de vista com es vulgui, però en destacarem els tres més utilitzats: • NORMAL • PICAT • CONTRAPICAT
 30. 30. NORMAL El nivell de la mirada del personatge coincideix amb el punt d'observació. La vista pot ser frontal, posterior, lateral...) Frontal-posterior Lateral PosteriorLateral
 31. 31. PICAT El dibuixant es mira les coses des de dalt: el dibuix es fa des de dalt cap a baix. Sol utilitzar-se per empetitir el personatge, per mostrar inferioritat...
 32. 32. CONTRAPICAT El dibuixant es mira les coses des de baix: el dibuix es fa des de baix cap a dalt. S'utilitza per reforçar el valor expressiu. El personatge queda engrandit...
 33. 33. EL MUNTATGE - SEQÜENCIACIÓ
 34. 34. PLANIFICACIÓ Es parla de planificació quan ens referim al grau d'apropament del dibuix a la realitat. En aquest sentit, hi ha una classificació que pren com a referència la persona humana. O bé, s’apropa o bé s’allunya.
 35. 35. ELIPSIS És un salt en la narració, un espai temporal entre vinyeta i vinyeta. Recurs utilitzat per no realitzar narracions massa llargues.
 36. 36. ANALÍTIC La mateixa acció representada en diferentes vinyetes amb diferents punts de vista o plans.
 37. 37. CONTRAPLÀ S’utilitza per diàleg. Consisteix en l’alternància entre plans frontals.
 38. 38. FORMAT Com es representa l’encaix al paper. ! Es decideix el temps i l’ordre per llegir la vinyeta. Crea el ritme
 39. 39. RECURSOS
 40. 40. METÀFORES VISUALS Les metàfores són recursos literaris que consisteixen en canviar el sentit de les paraules. Per exemple, quan diem "a aquesta persona li falta un bull" volem dir que "aquesta persona està malament del cap". ! En els còmics s'introdueixen moltes metàfores visuals, que es presenten en forma de dibuix en comptes d'utilitzar les paraules. Aquestes informacions codificades donen dinamisme als relats. Aquests símbols gràfics permeten estalvi de temps a l'hora de llegir “i d'espai”, doncs en una sola vinyeta es poden explicar moltes coses gràficament, que no cabrien si s'haguessin d'escriure dins dels globus.
 41. 41. De vegades es dibuixa la traducció "literal" d'una frase feta. Per exemple, "veure les estrelles" representa dolor.
 42. 42. Un interrogant representa una frase interrogativa i una exclamació tota una frase exclamativa.
 43. 43. Per indicar que hi ha moviment, cops, o xocs, els dibuixants de còmics es valen de ratlletes, núvols o altres elements...
 44. 44. ONOMATOPEIES Són representacions de sons o sorolls mitjançant lletres. Els còmics s'han vist obligats a incorporar gran nombre d'onomatopeies per explicar un univers acústic que en el dibuix és inaudible. Per augmentar-ne l'expressivitat, les onomatopeies han rebut un tractament gràfic privilegiat, de gran vistositat i tamany. És un recurs molt utilitzat per la seva força visual, i sovint omplen per sí mateixes una vinyeta.
 45. 45. ! 1. ATXIM. 2. BIPBIP. 3. BUP! 4. CLANG. 5. GRRRAAU. 6. PFFF. 7. RRRRRIIIIIIING. 8. SPLATX. 9. ZIUUU. 10.ZZ.
 46. 46. ! 1. ATXIM. Esternut 2. BIPBIP. So intermitent d'un aparell electrònic. 3. BUP! Lladruc d'un gos. 4. CLANG. So d'un objecte que trenca un vidre. 5. GRRRAAU. Rugit d'un lleó. 6. PFFF. So d'un globus que es desinfla. 7. RRRRRIIIIIIING. So d'un timbre. 8. SPLATX. So d'un objecte o persona que cau a l'aigua. 9. ZIUUU. So de la trajectòria d'un objecte que es llença. 10.ZZ. So d'una persona dormint.
 47. 47. LÍNEAS CINÈTIQUES Són símbols gràfics que aporten dinamisme a la vinyeta
 48. 48. Els recursos per representar les expressions de la cara s'estableixen seguint uns criteris acceptats per tothom. Per exemple: ! • ALEGRIA - Direcció ascendent dels trets de la cara. ! • POR / PÀNIC - Ulls desorbitats. Boca molt oberta. Celles aixecades. ! • SORPRESA - Trets arrodonits: ulls i boca oberts. Celles arquejades. ! • TRISTESA - Direcció descendent dels trets de la cara. ! • SUPERIORITAT - Els ulls tendeixen a tancar-se. Els trets de la cara es corben en sentit descendent. ! • SERENITAT - Trets amb tendència a l'horitzontalitat. Expressió neutra.
 49. 49. La intensitat de les expressions es pot accentuar amb determinats signes visuals: gotes de suor (por, fatiga,calor...), línies tremoloses (fred, temor...), llamps (còlera, ràbia...), llàgrimes (plor, riure...) i altres.
 50. 50. EL COLOR
 51. 51. FIGURATIU EL COLOR IMITA LA REALITAT, CREA AMBIENTS
 52. 52. LLUM EL COLOR COM A LLUM
 53. 53. També, amb un ús intencionat de la llum, farem destacar els colors que ens permetin mostrar la profunditat d'una imatge. O ens ajudarà a posar un accent expressiu als personatges segons l'angle d'on provingui el focus lluminós.
 54. 54. SENTIMENT EL COLOR COM A SENTIMENT En la vida real, amb els noms dels colors expressem sentiments i emocions, els fem servir per indicar el que sent una persona, o la seva manera de ser. Per exemple, amb "es posa vermell com un tomàquet" manifestem vergonya o ràbia, i amb "té el cor molt negre" representem la maldat.
 55. 55. Sovint, per mitjà del color, o precisament per la seva absència, se'ns vol comunicar alguna cosa especial: un somni, un record, un diàleg interior, la presencia d'un mort, d'un fantasma...
 56. 56. IDENTITAT EL COLOR COM A TRET D’IDENTITAT Quan un dibuixant crea un personatge ha d'aturar-se, per f o r ç a , a d o n a r - l i u n a personalitat ben concreta: manera d'actuar, de vestir, entorn... Si no fos així, correria el risc de crear un ésser canviant, un camaleó que varia capítol a capítol o, encara pitjor, vinyeta a vinyeta. Això no faria altra cosa que desorientar el públic.
 57. 57. GAMA DE COLORS ESTÈTICA
 58. 58. TÈCNIQUES
 59. 59. A MÀ
 60. 60. MIXTES
 61. 61. FOTO-CÒMIC
 62. 62. ASPECTES FORMALS
 63. 63. TEMÀTIQUES
 64. 64. FICCIÓ
 65. 65. HUMOR
 66. 66. BIOGRAFIES
 67. 67. AUTOBIOGRAFIES
 68. 68. ADAPTACIONS DE LLIBRES
 69. 69. ANALISIS REALITAT
 70. 70. HISTÒRIA
 71. 71. ALTRES. ACTIVITAT
 72. 72. PERSONATGES
 73. 73. EXPRESSIVITAT En els dibuixos cal indicar més o menys clarament l'estat d'ànim i el temperament dels personatges. El temperament s'indica sobretot amb la configuració de la cara. L'estat d'ànim s'indica amb l'expressió de la cara i amb el moviment del cos. Jugar amb el color i amb la llum, amb les ombres, pot ajudar a donar una millor expressivitat als personatges.

×