Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang pagsulat

38,321 views

Published on

Ang pagsulat

  1. 1. Ang Pagsulat Isang siningPisikal at Paraan ngmental na Pagsulat pagtatalagawain ng ideya Nangangailangan ng talino , kaalamang teknikal at pagkamalikhain
  2. 2. Proseso ng Pagsulat Balikan ang nabuong akda Pagsulat ng burador at Paggawa ng balangkasPumili muna ng Paksa
  3. 3. Katangian ng Mahusay na Pagsulat Kaisahan ng paksa Kaugnayan (coherence) Diin ( Emphasis) a.Diin sa pamamagitan ng pag-uulit ng ideya o kaisipan sa kabuuan ng komposisiyon b. Diin sa posisyon Orihinalidad Makatotohanan Napapanahon
  4. 4. Dapat Tandaan sa PagsulatPagkakasunud- Makatotohanansunod ng ideya sa pangyayari Isulat na muli Iwasan ang ang akda magdagdag ngbagong kaalaman Tiyaking wasto ang mga bantas
  5. 5. Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat Layunin ng Mekanismo Pagsulat ng Pagsulat Balarila
  6. 6. Mga Bahagi ng Talata Panimula Katawan Konklusyon
  7. 7. Uri ng Talata

×