Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknokent Soner Haldenbilen Sunum

Teknokent Yönetici A.Ş. Yöneticisi olan Soner Haldenbilenin 2009 yılında Teknoloji ve ARGE günlerinde yaptığı sunumu.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Teknokent Soner Haldenbilen Sunum

 1. 2. PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
 2. 3. <ul><li>“ yeni işletmelerin kurulmasında girişimcilere ve özellikle teknik girişimcilere yardımcı olmak üzere tasarlanmış yaratıcı bir sistemdir. Teknopark, bir dizi hizmet ve başlangıç desteği sağlayarak, yetenek, kapital ve teknolojiyi etkin bir biçimde bir araya getirmeyi ve böylece girişimciliği kolaylaştırarak yeni işletmelerin geliştirilmesini hızlandırmayı, bunun sonucunda da teknolojinin ticarileşmesini arttırmayı amaçlar” , şeklinde tanımlanan teknoparklar dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamalardan hareket edilerek </li></ul>
 3. 4. <ul><li>“ üniversite ile sanayi işbirliğinin somutlaştığı, büyük ve güçlü bir üniversite yanında kurulan, üniversitelerin araştırma ve eğitim gücünü, sanayinin kaynak ve ihtiyaçları ile planlı bir düzeyde bir araya getiren, kuruldukları bölgede özel uzmanlaşmış insan kaynaklarını yoğunlaştırarak bölgesel kalkınmaya da hizmet eden, hem ülke içinde hem de uluslararası düzeydeki gelişmeleri izlemek suretiyle yeni ilişkiler kurulmasını sağlayan, ileri teknolojinin yoğun olarak ekonomiye aktarılmasına yardımcı olan ve yeni teknolojiye sahip sanayilerin kuruluşuna beşik görevi yapan teknoloji siteleridir” </li></ul>
 4. 5. VİZYON <ul><li>Bir Teknoloji kenti : Pamukkale Teknokent sadece bir kitleye hizmet verecek bir teknopark olarak değil, tüm hinterlandına hizmet verecek bir teknopark şekilde tasarlanmaktadır. </li></ul><ul><li>Uluslararası Bir Platform : İleri teknoloji ürünlerinin yurt dışına pazarlanmasında ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi en öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Teknopark'ta yer alan kuruluşlar, başta olmak üzere çeşitli uluslar arası finans imkanlarına ve hibe kaynaklarına tek merkezden ulaşma imkanına kavuşacaktır. </li></ul>
 5. 6. MİSYON <ul><li>Paydaşlarının mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılması veya onlara yeni kaynak yaratılması amacıyla, ileri teknoloji, İnovasyon ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösterecek firma ve kuruluşlara en uygun maliyet çerçevesinde, dünya kalitesinde, etkin teknopark hizmetleri sunmak. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak. İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek. </li></ul>
 6. 7. KURULUŞ BİLGİLERİ <ul><li>Bakanlar Kurulunun 18.01.2007 tarih ve 2007/11593 sayılı kararı ile Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. </li></ul>
 7. 8. KURULUŞ BİLGİLERİ <ul><li>Pamukkale Tekonkent Yönetici A.Ş.’nin Ana Sözleşmesi 09.01.2008 tarihinde Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak kuruluş işlemi tamamlanmıştır. </li></ul><ul><li>Şirketimiz Pamukkale Üniversitesi Kampusu yanındaki adına tahsis edilmiş alanda en kısa sürede faaliyetlerine başlayacaktır. </li></ul>
 8. 9. YÖNETİM <ul><li>Yönetim Kurulu Üyeleri </li></ul><ul><li>Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ </li></ul><ul><li>Prof. Dr. Halil KUMSAR </li></ul><ul><li>Prof. Dr. Celal Naci KÜÇÜKER </li></ul><ul><li>Yrd. Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY </li></ul><ul><li>Müjdat KEÇECİ </li></ul><ul><li>Necdet ÖZER </li></ul><ul><li>Raşit GÜNTAŞ </li></ul><ul><li>Denetim Kurulu Üyeleri </li></ul><ul><li>Prof. Dr. İnan ÖZER </li></ul><ul><li>Prof. Dr. Rasim KARABACAK </li></ul><ul><li>İbrahim TEFENLİLİ </li></ul><ul><li>Genel Müdür </li></ul><ul><li>Doç. Dr. Soner HALDENBİLEN </li></ul>
 9. 10. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI <ul><li>Pamukkale Üniversitesi %43 </li></ul><ul><li>PAÜ Bilim Derneği %30 </li></ul><ul><li>Denizli Sanayi Odası %10 </li></ul><ul><li>Denizli Ticaret Odası %10 </li></ul><ul><li>Denizli Tekstil Konfeksiyon İhracatçılar Birliği %5 </li></ul><ul><li>Denzili Ticaret Borsası %2 </li></ul>
 10. 11. TGB YERLEŞİM PLANI <ul><li>Bölgeye 50.820 m2’lik alanın tahsisi gerçekleştirilmiştir. İmar çalışmaları tamamlanmış inşaatların projelendirme işlemleri kısmen bitirilmiş kuluçka ve idari bina inşaatına başlanmıştır. </li></ul><ul><li>Bölge şehir merkezine oldukça yakın ve üniversite kampusuna komşu bir konumda yer almaktadır. Tüm fiziki altyapı ve hizmetlere erişilebilirlik üst düzeydedir. </li></ul><ul><li>Yapılanma çalışmalarına 2009 yılında hızla devam edilmektedir. </li></ul>
 11. 13. PROJE BİLGİLERİ <ul><li>PAÜTGB’ sinde planlanan yatırımın büyüklüğü yaklaşık 25.000.000 TL’dir. Bölgenin tam olarak 2015 yılında bitirilmesi düşünülmektedir. </li></ul><ul><li>Kuluçka ve İdari Binası 14.500 m2 (5 Blok) </li></ul><ul><li>Ar-Ge Binası </li></ul><ul><li>İdari Bina </li></ul><ul><li>Sosyal Tesisler </li></ul><ul><li>Çevre Düzenlemesi </li></ul>
 12. 14. KULUÇKA VE İDARİ BİNASI
 13. 17. KULUÇKA VE İDARİ BİNASI <ul><li>Temelini attığımız Kuluçka ve İdari Binası 14.500 m2 lik bir alana sahip olup ilk etap inşasında 4500 m2’lik kısmın yapılması planlanmıştır. İhale bedeli 1.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2008 Aralık ayında yapımı başlanan binamızda yaklaşık 60 girişimciye ofis ve destek hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır. Bugün itibarı ile %35’luk bir gerçekleşme sağlanmıştır. </li></ul>
 14. 18. DİĞER ÇALIŞMALAR <ul><li>Çevre düzenlemesi ve peyzaj projesi </li></ul><ul><li>Başlanmış, Mayıs ayında bakanlığa onaya sunulacak ve ödenek sağlanması durumunda ihale edilecektir </li></ul><ul><li>Yazılım Çalışmaları </li></ul><ul><li>Başlanmış ve Haziran ayı başında devreye alınacaktır </li></ul><ul><li>Altyapı Çalışmaları </li></ul><ul><li>İçme suyu, kanalizasyon ve iletişim altyapısı kısmen tamamlanmış, elektrik altyapısı için AYDEM ile görüşmeler devam etmektedir. </li></ul>
 15. 19. <ul><li>Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından 01.02.2008 ile 28.02.2008 tarihleri arasında ön başvuru istemiyle şirketlere çağrıda bulunulmuştur. </li></ul><ul><li>Bu çalışmanın soncunda; </li></ul>DİĞER ÇALIŞMALAR
 16. 20. <ul><li>Teknopark alanında faaliyet göstermek isteyen 37 firma ön başvuru yapmıştır. Başvuru yapan 37 firmanın en az 20 tanesi AR-GE çalışmaları ile birebir ilgili firmalardır. Bu çalışmaların içinden sadece formda belirtilen 47 adet proje bulunmaktadır. Formu ulaşan 37 firma dışında 30 civarında firma ile yüz yüze görüşmeler yapılmakta ve bölgenin tanıtımına devam edilmektedir. </li></ul>DİĞER ÇALIŞMALAR
 17. 21. <ul><li>Ön başvuru yapan firmalara ait </li></ul><ul><li>47 projenin sadece 28 tanesinin toplam bütçesi 2.967.000TL’dır. </li></ul><ul><li>Yapılacak olan çalışmaların çeşitliği değerlendirildiğinde; kozmetik (doğal-yosun üretimi), metal sanayi, makine sanayi, tekstil (laboratuar, terbiye, hazır giyim), otomasyon, bilişim, enerji alanları ön plana çıkmaktadır. </li></ul><ul><li>Yapılan başvurularda toplam alan isteği en az 2500 m2, en fazla alan 5500 m2 civarında olup alan talepleri dikkate alındığında yaklaşık 4.500 m2’lik bir alana sahip olan B Blok inşaatının bitirilmesi durumunda tamamının dolacağı ve 400’e yakın bir Ar-Ge personelinin çalışacağı beklenmektedir. Destek personel ile çalışan sayısının 500’ün üzerinde olacağı beklenebilir . </li></ul>DİĞER ÇALIŞMALAR
 18. 22. BAŞVURU SÜRECİ <ul><li>Ön başvuru ve ön başvuruların Yönetici şirket tarafından değerlendirilmesi </li></ul><ul><li>Başvuru </li></ul><ul><li>Hakem değerlendirmesi </li></ul><ul><li>Sözleşme </li></ul><ul><li>Tüm bu süreçlerin </li></ul><ul><li>4-8 haftada tamamlanması hedeflenmektedir. </li></ul>
 19. 23. <ul><li>Yaşanan ekonomik koşullar dikkate alındığında başvuru sürecinde Denizli ve çevresindeki illerden bölgemize gösterilmiş olan ilgi bizleri oldukça ümitlendirmiş ve cesaretlendirmiştir. 2009 yılında böylesine önemli bir altyapının kazandırılması şüphesiz ki Ar-Ge alanında Denizlili girişimciler için bir dönüm noktası olacaktır. </li></ul>
 20. 24. <ul><li>Yönetici şirket ortaklarımıza (Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, İhracatçılar Birliği), Belediye Başkanımıza ve Valimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Proje yapım aşamasında vermiş oldukları destekten ötürü Elektrik ve Makine Mühendisleri odalarına, Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanlığı çalışanlarına ayrıca teşekkür ederim. </li></ul>
 21. 25. Teşekkürler…

×