Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les emocions

447 views

Published on

Presentación de las emociones

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Les emocions

  1. 1. INTRODUCCIÓ  Emoció: fenòmens psicofisiològics que representen formes d’adaptació a certs estímuls ambientals o d’un mateix.  És multidimensional - GRAT/DESGRAT - INTENSITAT  Components de les emocions - COGNITIU/SUBJECTIU -CONDUCTUAL/EXPRESSIU - FISIOLÒGIC/ ADAPTATIU
  2. 2. FUNCIONS DE LES EMOCIONS  ADAPTATIVA - CONDICIONS AMBIENTALS CONDUCTA DETERMINADA  SOCIAL - EXPRESSIÓ/REPRESSIÓ  MOTIVACIONAL - EMOCIÓ MOTIVACIÓ
  3. 3. EMOCIONS BÀSIQUES  Reaccions afectives innates independents que cada individu expressa de manera diferent.  IZARD: - Substrat neural - Expressió facial - Sentiments - Processos biològics i evolutius - Motivació amb finalitat adaptativa  CORRENTS DE PENSAMENT - Psicològica - Biològica NO HI HA ACORD - No emocions bàsiques
  4. 4. EMOCIONS / SALUT  Processos emocionals estan relacionats amb les malalties (Psicologia de la salut)  2 aspectes en relació emoció-salut: - determinades emocions trastorns psicofisiològics específics. - expressió / inhibició salut/emmalaltir  Patró tipus A
  5. 5. REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA  Chóliz M. Psicología de la emoción: El proceso emocional. 2005 [26 oct 2011] Disponible a: http://www.uv.es/=choliz/

×