Breukelen, 25 april 2013WELKOMMasterclass Inkomen - BEZAVA
2Social Media@AEGON_NL #Masterclass #Inkomen #BEZAVA
3Programma14.00 uur Opening, Nico Dekker, AEGON14.15 uur Is BEZAVA verzekerbaar? Arend Jansen, AEGON14.45 uur Kansen en be...
4Is BEZAVA verzekerbaar?Arend JansenAEGON
5Onderwerpen• Het financiële risico van de werknemer• Bestaat dè tijdelijke dienstverbander?• Omvang van het risico• Risic...
6Onderwerpen• Het financiële risico van de werknemer• Bestaat dè tijdelijke dienstverbander?• Omvang van het risico• Risic...
7Ziek en na 6 maanden loopt het contract af…100%70%€ 40.000½ jaar 1,5 jaar 5 mnd 65 jaar€ 28.000WGA VervolguitkeringZiekte...
8Na 6 maanden loopt het contract af ...100%70%€ 40.000½ jaar 3 mnd 15 mnd 5 mnd 65 jaar€ 28.000WGA VervolguitkeringZiektew...
9Onderwerpen• Het financiële risico van de werknemer• Bestaat dè tijdelijke dienstverbander?• Omvang van het risico• Risic...
10Dirk ….• 42 jaar• Voor 1 maand• Contract bij AEGON• Als ballenreiniger• Geen vervolgopdracht…• Ziek!
11En Dirk ….• 42 jaar• OM-er AEGON sinds 2-1-2012• Toppertje• Jaarcontract• Wordt 12-12-2012 ziek…
12Onderwerpen• Het financiële risico• Bestaat dè tijdelijke dienstverbander?• Omvang van het risico• Risicobeheersing, doo...
13Een doembeeld:15% van de werknemers, namelijk diegenen met een tijdelijkdienstverband, zorgt voor 50% van deWIA-instroom...
14De nuance….Flexibeldienstverband2.2. mio.TijdelijkDienstverband1.5 mio.Uitzend-overeenkomst0,3 mio.Oproepkracht0,3 mio.W...
15En bovendien….25% van de instroom in de WIA vanvaste werknemers geschiedt via deZiektewet!
16Maar….INLOOP WGA-FLEX
17Onderwerpen• Het financiële risico van de werknemer• Bestaat dè tijdelijke dienstverbander?• Omvang van het risico• Risi...
18Huidige private uitvoerders ZW ERD
19Huidige private uitvoerders ZW ERD
20Wie begeleidt de tijdelijke dienstverbander?
21U?
22Onderwerpen• Het financiële risico van de werknemer• Bestaat dè tijdelijke dienstverbander?• Omvang van het risico• Risi...
23Visie AEGONziek EindecontractWIA Einde ERD/premiediferentiatieWULBZ ZW WGAZVV ZW ERD WGA-ERDDe VerzuimPlusverzekeringDe ...
24Visie AEGONDienstverlening------------------------------------------------
25Finale conclusie….mits….
Aon Hewitt | Consulting | Corporate WellnessOver Aon26Het Keltische woord voor eenheid…
Aon Hewitt | Consulting | Corporate WellnessSprekers27Daniël RijnbeekManaging consultant,Specialist sociale zekerheidAon H...
Modernisering ZiektewetTo protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be di...
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Seminars ruim 2.000 bezoekers• Whitepaper• 3x Internet video• Artikelen in d...
Aon Hewitt | Consulting | Corporate WellnessAgenda• Niet de ziektewet• Niet de dienstverlening van Aon• Niet hoe u uw klan...
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Werkgevers: Dat betekent veel extra werk……….• Werkgevers: Dit betekent heel ...
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness 32Reactie werkgevers……..
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Hoe groot is het risico?• Wat is het risico?• Wie is mijn risico?• Welke aan...
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Ziektewet loongerelateerde uitkering wel / niet per 2014?• WW, wat gaat er g...
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness 35Mazzel?Jaar 2007Jaar 2010Jaar 2012Statistisch: voor 2020 nog 4 nieuwe kabin...
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness 36Eerdere ervaringen………….• 1996 verzuimverzekeringen  1998• 2007 WGA ERD ver...
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness 37Eerdere ervaringen, leren we ervan?
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Voordeel– Geen inloop risico– Geen garantieverklaring• Nadeel– Uitvoering zi...
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Financieel• Beleid• Processen40Aandachtsterrein
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Voor iedereen die verder kijkt dan de financiele gevolgen!• Voor intermediai...
Aon Hewitt | Consulting | Corporate WellnessOntwikkeling hybride financiering ZW & WIAUWV UWV UWVERD ERD ERD ERDPubliek st...
Aon Hewitt | Consulting | Corporate WellnessOntwikkeling hybride financiering ZW & WIAUWV UWV UWVERD ERD ERD ERDPubliek st...
Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Grote wijzigingen met grote gevolgen• Ziektewet raakt (bijna) alle werkgever...
Modernisering Ziektewet:Wie zijn de eindedienstverbanders?Masterclass AEGON,Breukelen, 25 april 2013UWV, Directie Strategi...
47Inhoud presentatie Betekenis Modernisering ZW voor private markt Kennis over de eindedienstverbander (EDV’er) Hoe wor...
48Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2014 wijzigingen infinancieringssystematiek van de ZW-flex, WGA-flex enWGA-vast r...
Modernisering ZiektewetKortom: de private markt krijgt intoenemende mate te maken methet begeleiden, re-integreren enverze...
Vangnetpopulatie Vangnetpopulatie zonder werkgever: Eindedienstverbanders (EDV’er) Zieke uitzendkrachten Zieke WW’ers...
51Hoe wordt een werknemer EDV’er? Ziek bij afloop vast of tijdelijk arbeidscontract Ziek binnen 28 dagen en geen uitkeri...
Instroompercentage Ziektewet van vaste entijdelijke werknemers okt. 2011523,1% 3,1% 3,1%2,9%2,5%1,3%1,4% 1,4% 1,4%1,2%0,0%...
Kans op WIA-instroom van werkendenoktober 2009 (%)530,560,410,380,680,480,320,000,100,200,300,400,500,600,700,80uitzendkra...
Gezondheid en verzuim van tijdelijkewerknemers Tijdelijke werknemers lager ziekteverzuim en beteregezondheid dan vaste we...
Tijdelijke werknemers gezonder dan vastewerknemers (bron: NEA TNO)55
Waarom tijdelijke werknemers toch - voorleeftijd - hoge WIA-instroom? Werkgevers selecteren op gezondheid bijcontractverl...
Duur werkgeversperiode in 2010-2011(bron: Kennisverslag 2012-2)57
Diagnose en duur EDV-uitkeringenbeëindigd in 201158ziektedagenuitkerings-dagen aandeel aantalAangeboren 560 434 0,2% 72Ade...
Beëindigingsredenen EDV 201159
Nevenproblematiek bij EDV’ers 2010(bron:dossieronderzoek Astri/TNO)60
Profielgroepen bij EDV’ers 2010 (bron:dossieronderzoek Astri/TNO)61
Kenmerken 9-maandszieke EDV’ers en vastewerknemers (bij 10 maanden ziekte)EDV’ers werknemersouder dan 45 jaar 52% 72%alloc...
Mening EDV’ers na 10 maanden ziek overontvangen begeleiding63 71% vindt dat UWV voldoende gedaan heeft. 65% vindt dat be...
Begeleiding en re-integratie Vanaf eerste ziektedag begeleiden en re-integreren. Vanaf het eerste moment van ziekte deze...
Informatiebronnen EDV’ers http://www.uwv.nl/overuwv/Images/AStri%20rapport%20P%2011%20558%20-%20Profilering%20langdurig%2...
Nazendactie beschikkingen 2012 (1) Werkgever belanghebbende voor ZW- en WGA-flexuitkeringen vanaf 2012. Sinds 1 januari ...
Nazendactie beschikkingen 2012 (2)Procedure:1. Informatiebrief met bijlage. Bijlage bevat lijst met ex-werknemersdie in 20...
EW Facility Services
Agenda• Wie is EW Facility Services• Ziek in of uit dienst• Eigen Risico Drager• Financiële voordelen• Instroom WGA• Moder...
Kengetallen• Landelijke dekking Hoofdkantoor in Arnhem Drie districten Multi-service Ook actief in België• Omzet in 20...
MarktsegmentenHotels KantorenLeisure Zorg
Ziek in of uit dienstSchoonmaak CAO  bij overname• > 26 weken ziek  blijf bij verliezende WG• Voordeel overnemende WG (a...
Eigen Risico DragerEigen risico drager voor WGA e/o ZW• WGA niet  grote schadelast• ZW wel  inzet ActureSchadelast WGA b...
Financiële voordelenERD Ziektewet via Acture• Voordelen:• Medewerker wordt meteen gebeld• Medewerker krijgt vaste case-man...
Ziekteverzuim• Ziekteverzuim 6,3%• Lang verzuim (> 42 dgn) 70%• Voorbeelden lang verzuim• Samengestelde problematieken• Fy...
Modernisering ZiektewetVanaf 01-01-2013 modernisering ZW een feitWGA Vast en WGA Flex• Ziek uit dienst met contract 2 jaar...
CijfersEigen Risico Drager ZiektewetLoopt via Acture (private uitvoerder socialezekerheid)Cijfers vanaf 1 juli 2012• 14 zi...
Acties EW Facility Services• Kort verzuim actief begeleiden (ongeacht soortdienstverband• Beschikking UWV beter beoordelen...
Vragen?
Onze vragenHoe gaan we mensen volgen (WGA Flex)?Hoe om te gaan met schadelast WGA?Intern of extern oppakken? Veel bedrijve...
Ziek is ziek enBeter is beterWie heeft regie?Marjol Nikkels-AgemaAEGON – 25 april 2013
Artikel AD 18 maart 2013Ziekte misbruikt om werknemers te ontslaan’FNV krijgt in korte tijd 3300 klachten binnenop meldpun...
Tekst bij foto artikel AD Werkgevers proberen op grote schaal ziek personeelgoedkoop te lozen. Wie na een kort ziekverlof...
Veranderde tijden 1% ziekmelding - ‘1 griepje en 2 jaar ziek staan?’ Wie bepaalt verzuim? Wie bepaalt beter? Wie betaa...
Enorme verliezen  geen grip op schadelast Schatting: ruim 1,5 miljard euro verlies over alle verzekeraars overWGA ERD po...
Aanvraag herkeuring door verzekeraar Schijnzekerheid van de WGA 80-100% Personen < 35% a.o. zijn 2 maanden na herbeoorde...
Aansprakelijkheidsrisico’s Gaan werknemers naar de rechter? Wie had re-integratieplicht? Plan van aanpak moet voortgeze...
Praktijksituatie Oud inkomen werknemer: € 60.000 Met cao inkomensgarantie WGA-uitkering en excedent : inkomen €48.000 N...
Wat is uw rol? Op welke wijze adviseren in deze markt? Regie nemen of niet? Alles draait om WERK of sturen op IVA.
Werk, werk, werk Werkplicht in de bijstand Mobiliteitsbonus : stimuleren van werkgevers Modernisering van de Ziektewet...
Werken loont voor alle partijen!40.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.0000 100% 50% 0% (benutte verdiencapaciteit)ou...
Grip op geldstromen sociale zekerheid Ziektewet vangnet wordt onvoldoende benut Re-integratie subsidies blijven liggen ...
94Dank voor uw aanwezigheid!KennisplatformInkomensprofessionalsVolgende Masterclass Inkomen:19 september 2013Sheets & kenn...
Presentatie Masterclass Inkomen 25 april
Presentatie Masterclass Inkomen 25 april
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Masterclass Inkomen 25 april

1,165 views

Published on

Het centrale thema van deze bijeenkomst was de Wet BEZAVA (Wet Beperking Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid). In deze Masterclass gingen we dieper in op de wet BEZAVA en hoe deze nieuwe wet in de praktijk wordt toegepast.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Masterclass Inkomen 25 april

 1. 1. Breukelen, 25 april 2013WELKOMMasterclass Inkomen - BEZAVA
 2. 2. 2Social Media@AEGON_NL #Masterclass #Inkomen #BEZAVA
 3. 3. 3Programma14.00 uur Opening, Nico Dekker, AEGON14.15 uur Is BEZAVA verzekerbaar? Arend Jansen, AEGON14.45 uur Kansen en bedreigingen BEZAVA, Daniël Rijnbeek, AON Hewitt15.15 uur Risicobeheersing & BEZAVA, Carla van Deursen & René van Deynen, UWV15.45 uur Pauze16.00 uur Nieuwe Ziektewet in de praktijk, aanpak, visie & uitdagingenin perspectief van EW Facility Services, Gert Jan Otten16.30 uur Ziek is ziek en beter is beter, Marjol Nikkels, CS Opleidingen17.15 uur Afsluiting & walking dinner
 4. 4. 4Is BEZAVA verzekerbaar?Arend JansenAEGON
 5. 5. 5Onderwerpen• Het financiële risico van de werknemer• Bestaat dè tijdelijke dienstverbander?• Omvang van het risico• Risicobeheersing, door wie?• Conclusie
 6. 6. 6Onderwerpen• Het financiële risico van de werknemer• Bestaat dè tijdelijke dienstverbander?• Omvang van het risico• Risicobeheersing, door wie?• Conclusie
 7. 7. 7Ziek en na 6 maanden loopt het contract af…100%70%€ 40.000½ jaar 1,5 jaar 5 mnd 65 jaar€ 28.000WGA VervolguitkeringZiektewetUitkering € 6.075LoondoorbetalingCAOWGALGU€ 28.000,- € 28.000Herbeoordeling op basis gangbare arbeid
 8. 8. 8Na 6 maanden loopt het contract af ...100%70%€ 40.000½ jaar 3 mnd 15 mnd 5 mnd 65 jaar€ 28.000WGA VervolguitkeringZiektewetvervolgUitkering€ 6.075LoondoorbetalingCAOZW/loongerelateerdWGALGU€ 12.151€ 28.000Herbeoordeling op basis gangbare arbeid
 9. 9. 9Onderwerpen• Het financiële risico van de werknemer• Bestaat dè tijdelijke dienstverbander?• Omvang van het risico• Risicobeheersing, door wie?• Conclusie
 10. 10. 10Dirk ….• 42 jaar• Voor 1 maand• Contract bij AEGON• Als ballenreiniger• Geen vervolgopdracht…• Ziek!
 11. 11. 11En Dirk ….• 42 jaar• OM-er AEGON sinds 2-1-2012• Toppertje• Jaarcontract• Wordt 12-12-2012 ziek…
 12. 12. 12Onderwerpen• Het financiële risico• Bestaat dè tijdelijke dienstverbander?• Omvang van het risico• Risicobeheersing, door wie?• Conclusie
 13. 13. 13Een doembeeld:15% van de werknemers, namelijk diegenen met een tijdelijkdienstverband, zorgt voor 50% van deWIA-instroom.Is dit waar?
 14. 14. 14De nuance….Flexibeldienstverband2.2. mio.TijdelijkDienstverband1.5 mio.Uitzend-overeenkomst0,3 mio.Oproepkracht0,3 mio.WIA0,5 (0,7) x vastWIA1,5 (2,1) x vastWIA1,1 (1,5) x vast( ..) is gecorrigeerdvoor leeftijd
 15. 15. 15En bovendien….25% van de instroom in de WIA vanvaste werknemers geschiedt via deZiektewet!
 16. 16. 16Maar….INLOOP WGA-FLEX
 17. 17. 17Onderwerpen• Het financiële risico van de werknemer• Bestaat dè tijdelijke dienstverbander?• Omvang van het risico• Risicobeheersing, door wie?• Conclusie
 18. 18. 18Huidige private uitvoerders ZW ERD
 19. 19. 19Huidige private uitvoerders ZW ERD
 20. 20. 20Wie begeleidt de tijdelijke dienstverbander?
 21. 21. 21U?
 22. 22. 22Onderwerpen• Het financiële risico van de werknemer• Bestaat dè tijdelijke dienstverbander?• Omvang van het risico• Risicobeheersing, door wie?• Conclusie
 23. 23. 23Visie AEGONziek EindecontractWIA Einde ERD/premiediferentiatieWULBZ ZW WGAZVV ZW ERD WGA-ERDDe VerzuimPlusverzekeringDe ERD Totaalverzekering
 24. 24. 24Visie AEGONDienstverlening------------------------------------------------
 25. 25. 25Finale conclusie….mits….
 26. 26. Aon Hewitt | Consulting | Corporate WellnessOver Aon26Het Keltische woord voor eenheid…
 27. 27. Aon Hewitt | Consulting | Corporate WellnessSprekers27Daniël RijnbeekManaging consultant,Specialist sociale zekerheidAon Hewitt, Corporate Wellness
 28. 28. Modernisering ZiektewetTo protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be disclosedor provided to any third parties without the approval of Aon Hewitt.
 29. 29. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Seminars ruim 2.000 bezoekers• Whitepaper• 3x Internet video• Artikelen in diverse vakbladen en media• Uitvoerder ziektewet• Adviseur relaties inzake keuze wel geen eigenrisicodrager29Aon tot nu toe……………….
 30. 30. Aon Hewitt | Consulting | Corporate WellnessAgenda• Niet de ziektewet• Niet de dienstverlening van Aon• Niet hoe u uw klanten kunt adviseren• Maar wel hoe we samen sterker zijn en de markt gezond kunnenhouden30
 31. 31. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Werkgevers: Dat betekent veel extra werk……….• Werkgevers: Dit betekent heel veel voor mijn bedrijf enbedrijfsvoering…….• Arbodienst(en): Ziektewet?... Kunt u daar wat meer over uitleggen?(telefoon gesprek)• Verzekeraars: Even aankijken hoe het WGA dossier ontwikkelt.• Reintegratie bureaus: ……………………..• Uitzendbureaus: Wie de uitvoering kan doen mag het gaan doen…….• Intermediairs: We komen u zo helpen……..31Stand van zaken in de markt tot nu toe
 32. 32. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness 32Reactie werkgevers……..
 33. 33. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Hoe groot is het risico?• Wat is het risico?• Wie is mijn risico?• Welke aanpassingen volgen nog?33Onzekerheid in de markt……
 34. 34. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Ziektewet loongerelateerde uitkering wel / niet per 2014?• WW, wat gaat er gebeuren, impact op andere verzekeringen?• Participatiewet definitief van baan?• WGA vast en flex in 1 pakket per 2016 of toch niet?34Veranderingen? <Noem dit Politieke onzekerheid>
 35. 35. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness 35Mazzel?Jaar 2007Jaar 2010Jaar 2012Statistisch: voor 2020 nog 4 nieuwe kabinetten
 36. 36. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness 36Eerdere ervaringen………….• 1996 verzuimverzekeringen  1998• 2007 WGA ERD verzekeringen  2012• 2014 ziektewet 
 37. 37. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness 37Eerdere ervaringen, leren we ervan?
 38. 38. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness
 39. 39. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Voordeel– Geen inloop risico– Geen garantieverklaring• Nadeel– Uitvoering ziektewet– Complex risico39Ziektewet is meer…..film
 40. 40. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Financieel• Beleid• Processen40Aandachtsterrein
 41. 41. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Voor iedereen die verder kijkt dan de financiele gevolgen!• Voor intermediairs die de complexe regels begrijpen• Voor werkgevers die de complexe regels begrijpen• Voor werkgever en intermediairs die het begrijpen en gaan samen werken41Ziektewet is een kans:
 42. 42. Aon Hewitt | Consulting | Corporate WellnessOntwikkeling hybride financiering ZW & WIAUWV UWV UWVERD ERD ERD ERDPubliek stelsel Duaal stelselUWV dominantDuaal stelselevenwichtDuaal stelselERD dominantPrivaat stelselUWV
 43. 43. Aon Hewitt | Consulting | Corporate WellnessOntwikkeling hybride financiering ZW & WIAUWV UWV UWVERD ERD ERD ERDPubliek stelsel Duaal stelselUWV dominantDuaal stelselevenwichtDuaal stelselERD dominantPrivaat stelselUWV
 44. 44. Aon Hewitt | Consulting | Corporate Wellness• Grote wijzigingen met grote gevolgen• Ziektewet raakt (bijna) alle werkgevers• Onzekerheid in de markt over gevolgen• Voorlichting en informatie behoefte is groot• Ziektewet is een kans voor intermediairs• Advisering vraagt veel kennis44Samenvatting
 45. 45. Modernisering Ziektewet:Wie zijn de eindedienstverbanders?Masterclass AEGON,Breukelen, 25 april 2013UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum (SBK)Carla van Deursen, senior kennisadviseurSusan Verheijen, strategisch beleidsmedewerker
 46. 46. 47Inhoud presentatie Betekenis Modernisering ZW voor private markt Kennis over de eindedienstverbander (EDV’er) Hoe wordt een werknemer EDV’er? Kans voor vaste of tijdelijke werknemer om als EDV’er in deZiektewet te komen Kans op WIA-instroom van werkenden Gezondheid en verzuim van tijdelijke werknemers Kenmerken van EDV’ers Verschil met zieke werknemers in vast dienstverband Begeleiding en re-integratie van EDV’ers Nazendactie beschikkingen
 47. 47. 48Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2014 wijzigingen infinancieringssystematiek van de ZW-flex, WGA-flex enWGA-vast risico’s. Een van deze wijzigingen: samenvoegen van WGA-flexen WGA-vast verzekering per 1 januari 2016. Gevolg: huidige eigenrisicodragers WGA-vast kiezen per1 januari 2016 voor eigenrisicodragerschap of publiekeverzekering voor het totale WGA risico. Verwachting wetgever: toename aantaleigenrisicodragers voor het ZW-flex risico.
 48. 48. Modernisering ZiektewetKortom: de private markt krijgt intoenemende mate te maken methet begeleiden, re-integreren enverzekeren van vangnetters(ZW-flex en WGA-flex)49
 49. 49. Vangnetpopulatie Vangnetpopulatie zonder werkgever: Eindedienstverbanders (EDV’er) Zieke uitzendkrachten Zieke WW’ers Wijzigingen in de financieringssystematiek hebbenbetrekking op de eerste twee groepen; uitkeringslastenzieke WW’ers worden collectief gefinancierd. Inzoomen op groep eindedienstverbanders.50
 50. 50. 51Hoe wordt een werknemer EDV’er? Ziek bij afloop vast of tijdelijk arbeidscontract Ziek binnen 28 dagen en geen uitkering of nieuwe baan(nawerking). Eén op drie EDV’ers komt uit vast dienstverband: reorganisatie, faillissement, wederzijds goedvinden, vrijwillig ontslag. UWV toetst of sprake is van benadeling (bij ziekte geenontslag aanvragen, overeenkomen of indienen).
 51. 51. Instroompercentage Ziektewet van vaste entijdelijke werknemers okt. 2011523,1% 3,1% 3,1%2,9%2,5%1,3%1,4% 1,4% 1,4%1,2%0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%2007 2008 2009 2010 2011tijdelijk dienstverband vast dienstverband
 52. 52. Kans op WIA-instroom van werkendenoktober 2009 (%)530,560,410,380,680,480,320,000,100,200,300,400,500,600,700,80uitzendkrachten tijdelijk werknemers vaste werknemerswerkelijke WIA-kans gestandaardiseerde WIA-kans
 53. 53. Gezondheid en verzuim van tijdelijkewerknemers Tijdelijke werknemers lager ziekteverzuim en beteregezondheid dan vaste werknemers (leeftijd!) Volgende sheet laat grafisch zien: minder Werk BeperkendeChronische Aandoeningen.54
 54. 54. Tijdelijke werknemers gezonder dan vastewerknemers (bron: NEA TNO)55
 55. 55. Waarom tijdelijke werknemers toch - voorleeftijd - hoge WIA-instroom? Werkgevers selecteren op gezondheid bijcontractverlenging. UWV kan veel minder re-integratiemogelijkheden biedendan werkgever: alleen trajecten, geen werkplek. Situatie van werkloosheid en afwezigheid re-integratieplek niet bevorderlijk voor herstel en geloof ineigen kunnen. Ontslagen werknemers meer herstel belemmerendeachtergrondproblematiek.56
 56. 56. Duur werkgeversperiode in 2010-2011(bron: Kennisverslag 2012-2)57
 57. 57. Diagnose en duur EDV-uitkeringenbeëindigd in 201158ziektedagenuitkerings-dagen aandeel aantalAangeboren 560 434 0,2% 72Ademhalingsstelsel 503 393 1,1% 406Bewegingsapparaat 524 406 17,9% 6.534Bloed 568 436 0,4% 129Centraal zenuwstelsel 535 412 2,5% 916Endocriene 550 433 0,9% 319Hart en vaten 561 437 2,8% 1.009Huid 450 357 0,3% 120Infectie 442 339 0,6% 235Letsel 498 379 5,3% 1.941Niet in digitale registratie vastgelegd 236 146 25,2% 9.189Nieuwvorming 595 446 2,2% 812Onbekend 351 232 2,0% 719Oog 519 413 0,3% 100Oor 502 389 0,2% 65Psychisch 510 402 32,2% 11.743Spijsverteringsstelsel 475 366 1,7% 607Symptomen 428 315 2,8% 1.006Urogenitaalstelsel 490 378 1,0% 367Zwangerschap 289 204 0,5% 184totaal 440 331 100% 36.473
 58. 58. Beëindigingsredenen EDV 201159
 59. 59. Nevenproblematiek bij EDV’ers 2010(bron:dossieronderzoek Astri/TNO)60
 60. 60. Profielgroepen bij EDV’ers 2010 (bron:dossieronderzoek Astri/TNO)61
 61. 61. Kenmerken 9-maandszieke EDV’ers en vastewerknemers (bij 10 maanden ziekte)EDV’ers werknemersouder dan 45 jaar 52% 72%allochtoon 22% 13%lage opleiding (t/m vmbo) 45% 35%slechte gezondheidsbeleving 38% 18%fysieke klachten 49% 41%psychische klachten 45% 34%eerder langdurig ziek geweest 24% 17%(gedeeltelijk) aan het werk 18% 66%belemmerende omstandigheden voor werkhervatting aanwezig 63% 31%vindt zich te ziek voor begeleiding naar werk 46% 15%62
 62. 62. Mening EDV’ers na 10 maanden ziek overontvangen begeleiding63 71% vindt dat UWV voldoende gedaan heeft. 65% vindt dat bedrijfsarts destijds voldoende gedaanheeft. 26% vindt dat werkgever voldoende gedaan heeft, 40%vindt van niet, 34% weet het niet.Beeld: Bij werkgevers veel meer re-integratie dan bijUWV. Vangnetters hebben hier zelf geen probleem mee:het sluit aan bij het eigen beeld dat er niets mogelijk is.
 63. 63. Begeleiding en re-integratie Vanaf eerste ziektedag begeleiden en re-integreren. Vanaf het eerste moment van ziekte dezelfde begeleiding enre-integratie inzetten als voor vaste werknemers. Bedrijfsarts/arbodienst inschakelen. 1e spoor inzetten, indien dit niet lukt dan 2e spoor. Geen onderbreking in begeleiding/re-integratie (overdrachtwerkgever – UWV). Betere re-integratie mogelijk bij (eigen) werkgever; UWVheeft geen werkplekken beschikbaar. Gezondheidsbeleving van zieke werknemer is beter wanneerhij nog ‘in dienst is’ van werkgever.64
 64. 64. Informatiebronnen EDV’ers http://www.uwv.nl/overuwv/Images/AStri%20rapport%20P%2011%20558%20-%20Profilering%20langdurig%20zieke%20vangnetters.pdf http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Ziek_bij_einde_dienstverband.pdf http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UKV%202013-1.pdf (p. 16) http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UKV%202012-II.pdf (p. 16) http://www.uwv.nl/overuwv/Images/59650_UWV_Kennisverslag_2011_16.11.2011_Click.pdf (p. 34). Elk kennisverslag (UKV): update volumeontwikkelingen Ziektewet Elke vier maanden: kwantitatieve informatie over alle werknemersverzekeringen,bijvoorbeeld: http://www.uwv.nl/overuwv/Images/StatistischeTabellen-2011.pdf http://www.astri.nl/projecten/thema-2/de-weg-naar-de-wia-tweede-cohort2/ http://www.astri.nl/media/uploads/files/Nederland_is_niet_ziek_meer_versie_1_11.pdf65
 65. 65. Nazendactie beschikkingen 2012 (1) Werkgever belanghebbende voor ZW- en WGA-flexuitkeringen vanaf 2012. Sinds 1 januari 2013: werkgever ontvangt kopie WGA-flexbeschikkingen. Vanaf 1 juni 2013: werkgever ontvangt kopie ZW-flexbeschikkingen. Nazendactie: WGA-flex – uitkeringen ontstaan in 2012 ZW-flex – uitkeringen ontstaan in 2012 en eerste helft 2013 Start nazendactie: medio mei 2013, in fases, eerst ZW-flexdaarna WGA-flex.66
 66. 66. Nazendactie beschikkingen 2012 (2)Procedure:1. Informatiebrief met bijlage. Bijlage bevat lijst met ex-werknemersdie in 2012 een ZW-flex of WGA-flex uitkering zijn gaan ontvangen.2. Werkgever vinkt aan welke beschikkingen hij wil ontvangen (binnen4 weken reageren).3. Werkgever ontvangt beschikkingen die met recht/duur/hoogte temaken hebben; arbodiensten ontvangen hersteld beschikkingen(ivm medische informatie).4. Wettelijke bezwaartermijn is 6 weken; voor medische beschikkingenbedraagt de bezwaartermijn 2 weken.Communicatie:Vanaf medio mei uitgebreide informatie op uwv.nl en tijdensvoorlichtingsbijeenkomsten werkgevers over Modernisering ZW 67
 67. 67. EW Facility Services
 68. 68. Agenda• Wie is EW Facility Services• Ziek in of uit dienst• Eigen Risico Drager• Financiële voordelen• Instroom WGA• Modernisering Ziektewet• Cijfers
 69. 69. Kengetallen• Landelijke dekking Hoofdkantoor in Arnhem Drie districten Multi-service Ook actief in België• Omzet in 2012: c.a. € 70 miljoen• Circa 3500 medewerkers• Ruim 300 opdrachtgevers• Focus op 4 marktsegmenten
 70. 70. MarktsegmentenHotels KantorenLeisure Zorg
 71. 71. Ziek in of uit dienstSchoonmaak CAO  bij overname• > 26 weken ziek  blijf bij verliezende WG• Voordeel overnemende WG (alleen kortverzuim)• Nadeel verliezende WGSchoonmaak CAO  max. 3 contracten• Ziek  valt in sectorpremie
 72. 72. Eigen Risico DragerEigen risico drager voor WGA e/o ZW• WGA niet  grote schadelast• ZW wel  inzet ActureSchadelast WGA beperken:• OSB ondersteunt• Onderzoek naar huidige WGA toewijzing• Maar bij wie WGA ERD verzekeren?
 73. 73. Financiële voordelenERD Ziektewet via Acture• Voordelen:• Medewerker wordt meteen gebeld• Medewerker krijgt vaste case-manager• Verzuim bij uit dienst zeer laag• Positieve ervaringen door WN én WGStart 01-07-2012 voordeel WG  90K mindersectorpremie af te dragen!
 74. 74. Ziekteverzuim• Ziekteverzuim 6,3%• Lang verzuim (> 42 dgn) 70%• Voorbeelden lang verzuim• Samengestelde problematieken• Fysieke problemenOnze instroom in de WGA is moeilijk temanagen omdat we aan de onderkant van demaatschappelijke ladder staan.
 75. 75. Modernisering ZiektewetVanaf 01-01-2013 modernisering ZW een feitWGA Vast en WGA Flex• Ziek uit dienst met contract 2 jaar ziek = WGA• Instroom moet beperkt worden• Instroom zorgt dus voor hogere WGA premie• EW Facility Services is grote werkgever individuele premie
 76. 76. CijfersEigen Risico Drager ZiektewetLoopt via Acture (private uitvoerder socialezekerheid)Cijfers vanaf 1 juli 2012• 14 ziekmeldingen verwerkt• Totale schadelast € 1.700• Gemiddelde claimduur 7,6 per melding(landelijk Acture 2012 8,5 per melding)
 77. 77. Acties EW Facility Services• Kort verzuim actief begeleiden (ongeacht soortdienstverband• Beschikking UWV beter beoordelen bij WIAWGA• Meer zorg naar huidige langdurige zieken• Medewerkers ”sneller instromen” met lichtewerkzaamheden
 78. 78. Vragen?
 79. 79. Onze vragenHoe gaan we mensen volgen (WGA Flex)?Hoe om te gaan met schadelast WGA?Intern of extern oppakken? Veel bedrijvenwillen helpen!Wat wordt de individuele premie (WGA Flex) 2014 koffiedikkijken?ERD Ziektewet worden voor alle bedrijven?Noodzakelijk?
 80. 80. Ziek is ziek enBeter is beterWie heeft regie?Marjol Nikkels-AgemaAEGON – 25 april 2013
 81. 81. Artikel AD 18 maart 2013Ziekte misbruikt om werknemers te ontslaan’FNV krijgt in korte tijd 3300 klachten binnenop meldpunt Verzuimbegeleiding
 82. 82. Tekst bij foto artikel AD Werkgevers proberen op grote schaal ziek personeelgoedkoop te lozen. Wie na een kort ziekverlof weer komtwerken, blijft soms - zonder het zelf te weten - op papier ziek,waarna de werkgever na 2 jaar ontslag kan aanvragen zonderdiep in de buidel te hoeven tasten. Dat stelt FNV Bondgenotenna onderzoek. Werknemers die na een griep aan de slag gaan, worden zonder hette weten administratief voor 1 procent ziek gehouden. Na een jaarkrijgen ze dan als zieke opeens 10 tot 30 procent minder salaris.Dan rest alleen nog de rechter en gaat het snel over ontbinding vanhet arbeidscontract, zegt FNV-bestuurder Gea Lotterman tegen hetAD.
 83. 83. Veranderde tijden 1% ziekmelding - ‘1 griepje en 2 jaar ziek staan?’ Wie bepaalt verzuim? Wie bepaalt beter? Wie betaalt verzuim?
 84. 84. Enorme verliezen  geen grip op schadelast Schatting: ruim 1,5 miljard euro verlies over alle verzekeraars overWGA ERD portefeuille Zijn reeds genomen voorzieningen toereikend voor uitlooprisico? Schadelast beheersing op uitlooprisico Start bij verzuim – 2 smaken: WERKEN of IVA dossier gereedmaken!
 85. 85. Aanvraag herkeuring door verzekeraar Schijnzekerheid van de WGA 80-100% Personen < 35% a.o. zijn 2 maanden na herbeoordeling uitkeringkwijt! Huilende ex-werknemers aan poort werkgevers
 86. 86. Aansprakelijkheidsrisico’s Gaan werknemers naar de rechter? Wie had re-integratieplicht? Plan van aanpak moet voortgezet worden bij WGA gerechtigde ….. Artikel 42 WIA gaat alleen over gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 87. 87. Praktijksituatie Oud inkomen werknemer: € 60.000 Met cao inkomensgarantie WGA-uitkering en excedent : inkomen €48.000 Na herbeoordeling: 2 maanden later: alles kwijt Hier zit gezin achter … vrouw weg, kinderen weg, huis weg, leeft inafbraakpand op bierkistjes en is volkomen de weg kwijt …Regie op Verzuim 89
 88. 88. Wat is uw rol? Op welke wijze adviseren in deze markt? Regie nemen of niet? Alles draait om WERK of sturen op IVA.
 89. 89. Werk, werk, werk Werkplicht in de bijstand Mobiliteitsbonus : stimuleren van werkgevers Modernisering van de Ziektewet Veranderingen in de WW en ontslagrecht De beste sociale zekerheid is het hebben van een baan Overheidszorg blijft voor personen die echt niet kunnen(volledig en duurzaam arbeidsongeschikt)
 90. 90. Werken loont voor alle partijen!40.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.0000 100% 50% 0% (benutte verdiencapaciteit)oude loonloongerelateerdeuitkering (inclusief loon)vervolguitkering(inclusief loon)
 91. 91. Grip op geldstromen sociale zekerheid Ziektewet vangnet wordt onvoldoende benut Re-integratie subsidies blijven liggen Werknemer heeft via arts regie op verzuim i.p.v. werkgever Te weinig focus op sturing op IVA Onvoldoende benutting meefinanciering door verzekeraars Meer aandacht nodig om loonsancties te beperken
 92. 92. 94Dank voor uw aanwezigheid!KennisplatformInkomensprofessionalsVolgende Masterclass Inkomen:19 september 2013Sheets & kennis delen op:U ontvangt achteraf per e-mail een enquête!

×