Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Svar direkt - Sociala medier

575 views

Published on

Sammanfatting om en föreläsning om Sociala Medier anordnad av Business Region i Göteborg - Expedition Framåt.

27/3-2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Svar direkt - Sociala medier

 1. 1. Svar direkt – Sociala medier2012-03-27 Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 1
 2. 2. Fredrik Löfgren, Angelina Systemsfredrik.lofgren@angelina.se0707-10 38 28www.angelina.sehttp://twitter.com/angelinasystems Magnus Lundin, Be Kind magnus@bekind.se 0730-45 42 42 www.bekind.se http://twitter.com/manganlundin Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 2
 3. 3. Agenda• Laget runt• Vad är sociala medier?• En ny värld, nya krav• Varför satsa på sociala medier?• Tänk på innan• Case• Diskussion• (Fika under gång) Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 3
 4. 4. Laget runt• Vad heter du?• Var jobbar du och med vad?• Erfarenhet av sociala medier? 1-5 Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 4
 5. 5. Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier5
 6. 6. Vad är Sociala Medier? • Verktyg och plattformar vilka gör det enklare för människor att utnyttja webbens möjligheter • Forum för att skapa och behålla kontakter med människor i vår omvärld • Kanaler där användarna skapar innehållet • Underlättar kommunikationen mellan människor Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 6
 7. 7. • Alla sociala medier….http://www.go2web20.net7Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier
 8. 8. De fyra stora (idag…)? + Blogg Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 8
 9. 9. 9 Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier
 10. 10. Människor har alltidvarit nyfikna Människor har alltid velat tillhöra ett sammanhang Människor har alltid velat bli bekräftade Människor har alltid velat delat sina åsikter 10 Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier
 11. 11. Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier11
 12. 12. Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier12
 13. 13. Nu,Ökar förväntningarnaNår informationsbruset rekordhöjderExploderar antalet kanalerHar alla en röstSprids ordet på nolltidFlyter livsstilar och värderingar sammanLitar vi på vänner, inte på företag Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 13
 14. 14. Så du måste,Anstränga dig hårdareGöra smart, inte dyrtFixa helhetenSe till att människor sprider din historiaSkapa varumärken som älskasKombinera strategi med kreativitetSkapa sväng Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 14
 15. 15. Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier15
 16. 16. Så du måste,Anstränga dig hårdareGöra smart, inte dyrtFixa helhetenSe till att människor sprider din historiaSkapa varumärken som älskasKombinera strategi med kreativitetSkapa sväng Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 16
 17. 17. Sociala Medier i företaget? Kostnadseffektiv, flexibel och mätbar kommunikationskanal för att få och ge information till… • Nuvarande kunder • Potentiella kunder • Leverantörer och partners • Framtida medarbetare Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 17
 18. 18. Sociala Medier i företaget? Kan användas för… • Marknadsföring • Business Intelligence • Försäljning • Varumärkesbyggande • Rekrytering • Service och support • Lobbying • SEO • Öka trafiken till egna webbplatsen Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 18
 19. 19. De stora – vad och hur? Socialt  Media Fakta Bäst  för Social  nätverkstjänst,  800  milj   Kommunicera  med  kunder,  bygga   användare  (4  milj.i  Sverige),  fokus  på   varumärke,  läMsamma   privata  sfären  och  för  aM  hantera   konsumentprodukter befintligt  nätverk   Microblogg  där  användarna  kan   Business  intelligence,  support,  driva   publicera  ”tweets”  på  max  140   trafik  Ull  webb  och  blogg,  personligt   tecken,  200  milj  användare  och  200   varumärke,  få  ut  nyheter  snabbt,   milj  tweets  per  dag,  fokus  på   lobbying   opersonliga  relaUoner  vilka  erbjuder   Social  nätverkstjänst  med   relevant  info Rekrytering,  B2B  prospektering,   professionellt  fokus,  120  milj.   jobbsök användare,  främst  för  aM  hantera   affärs-­‐  och  yrkesrelaUoner   Webbplats  för  aM  publicera  och  dela   ”Roliga  kampanjer”,  viral  markeUng,   videoklipp,  35  t  laddas  upp  varje   instrukUoner,  inspiraUon  och   minut,  lägst  genomsniMsålder.  Ägs  av   manualer,  driva  trafik  och  SEO Google    Blogg Journal  med  periodiska  inlägg  av  en   person,  o^a  fokus  på  eM  speciellt   Kunskapsprodukter  och  tjänster,   personligt  varumärke,  business   område.  Andra  kan  prenumerera  och   intelligence,  kommunikaUon  med   kommentera  inlägg.  Blogger  och   kunder,  driva  trafik  SEO Wordpress  är  dominerande  verktyg.   Google+    ilj.  den  senaste  utmanaren   Ca  300  m är   bloggar Driva  trafik  Ull  webb  och  blogg,   och  har  e^er  endast  eM  drygt  halvår   business  intelligence,  synergier  med   Svar  Dmilj  användare.  EMkedier 90   irekt  -­‐  Sociala   n   ombinaUon  av   befintlig  sökordsannonsering  och   19 Facebook  och  TwiMer övriga  google  produkter
 20. 20. Att tänka på innan man startar1. Generell affärs- och marknadsplan för hela verksamheten2. Kommunikationsstrategi för sociala medier– Fokus, vilket är syftet?– Mål– Vilken är målgruppen– Vilka sociala medier skall användas– Vilka resurser krävs i form av kompetens, tid och pengar?– Hur implementera i organisationen?– Budget3. Aktivitetsplan Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 20
 21. 21. Tips för att komma igång • Börja i liten skala • Frigör resurser • Skydda ditt varumärke • Se och lär av andra • Var lekfull –våga experimentera • Mät och utvärdera Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 21
 22. 22. Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier22
 23. 23. Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier23
 24. 24. Hur nå framgång? • Skapa och dela med dig av bra innehåll! • Tre E:na för innehåll: » Engage » Entertain » Educate Svar  Direkt  -­‐  Sociala  Medier 24

×