Csr

1,129 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,129
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Csr

 1. 1. ข้อมูลรางวัลเกียรติยศที่การันตีความสำาเร็จของ CPN(2551-2552)บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) หรือ CPN บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกชั้นนำาของประเทศไทย ได้รับรางวัลการันตีความสำาเร็จมากมาย ซึ่งรางวัลเกียรติยศที่ได้รับทั้งหมดนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะพัฒนาศูนย์การค้าของเราให้เป็นศูนย์รวมด้านไลฟ์สไตล์ของทุกๆ คนความสำาเร็จตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจของ CPN เป็นผลมาจากการที่ซีพีเอ็นให้ความสำาคัญอย่างมากกับ “นวัตกรรม” ในทุกๆ ด้าน เป็นInnovation-Driven Company ด้วยเรามีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกระดับโลก ซึ่งเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและจะทำาให้สำาเร็จในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งนวัตกรรมจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำาคัญขององค์กรที่จะต้องเข้าไปเป็นหลักในการพัฒนาเพื่อความสำาเร็จ ทั้งในเรื่องของการบริหารงาน การบริหารศูนย์การค้า การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาด ซึ่งซีพีเอ็นถือได้ว่าเป็นผู้ Set Trendนำาเทรนด์ใหม่ๆ มาให้กับตลาดค้าปลีกของไทยอย่างต่อเนื่องรางวัลความสำาเร็จด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ1. รางวัล 2009 ICSC Asia Shopping Centre Awards - GoldAward for Development and DesignExcellenceศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับรางวัลนี้ เมื่อวันที่ ١٦ ตุลาคม ٢٥٥٢รางวัลนี้เป็นรางวัลทีสมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International ่Council of Shopping Center : ICSC) มอบให้แก่ผู้ประกอบการโครงการศูนย์การค้าระดับนานาชาติและยกย่องความสำาเร็จด้านการตลาดและการออกแบบพัฒนาศูนย์การค้า รางวัล ICSC Awards ถือเป็นรางวัลระดับโลก ซึ่งเป็นทียอมรับกันในวงการช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ว่า เป็นรางวัลที่ ่ได้มายากมาก เนื่องจากมีการแข่งขันสูง เกณฑ์การให้คะแนนเข้มงวด มีเงื่อนไขมากมาย และทีสำาคัญต้องฝ่าด่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ่และชิงชัยกับศูนย์การค้าที่เข้าร่วมอีกกว่าหลายร้อยศูนย์ฯจากทัวโลก ่การได้รบรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นพัฒนาการที่สำาคัญ อีกทั้งเป็นความภูมิใจ ัอย่างมากของ CPN เป็นรางวัลอันทรงเกียรติอีกหนึ่งรางวัล ตอกยำ้าความ
 2. 2. เป็นหนึ่งในธุรกิจช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ในเมืองไทยและการเป็นบริษทพัฒนา ัอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทีได้ ่รับการยอมรับในระดับสากล2. รางวัล Asia Pacific Property Awards 2009 inassociation with CNBC Arabiya ประเภท Commercial (2รางวัล) ในสาขา Best Mixed Use Development 2009 และBest Retail Development 2009ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับทั้งสองรางวัลนี้ เมื่อวันที่ 16กรกฎาคม 2552รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ International Property Awards และ CNBCArabiya (สถานีโทรทัศน์เคเบิลที่เสนอข่าวสารเกี่ยวกับตลาดหุ้นกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นสถานีในภาคพื้นทวีปของ ConsumerNews and Business Channel : CNBC ของประเทศสหรัฐอเมริกา)มอบให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็น Lifestyle Shopping Complexแห่งแรกในเมืองไทย มีการแบ่งโซนช้อปปิงออกเป็น 6 โซน แต่ละโซน ้ได้รับการออกแบบให้มีรปทรง บรรยากาศ และจุดดึงดูดสายตาที่เป็น ูเอกลักษณ์เฉพาะโซน ช่วยสร้างบรรยากาศในการช้อปปิงที่หลากหลาย ้ไม่จำาเจ ทังยังช่วยให้ลูกค้าสามารถแยกความแตกต่างของโซนที่ตัวเอง ้เดินอยู่ได้ นอกจากนี้แต่ละโซนยังได้ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อถึงกันในลักษณะเปิด ช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ที่เดินอยู่ในโซนหนึ่งสามารถเห็นอีกโซนหนึ่ง เป็นการสร้างความต่อเนื่องในการเดินช้อปปิ้ง ด้วยความใหญ่ของศูยน์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่มุ่งดึงดูดลูกค้ากว่า 150,000 คนต่อวัน จึงได้ออกแบบให้มีประตูเข้าออกช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ถึง 18 จุด เพิ่มความสะดวกในการเดินเข้าออก นอกจากนี้ยงมีลานจอดรถในร่มที่มีขนาดใหญ่ ัที่สุดในประเทศไทย สามารถรองรับได้ถง 7,000 คัน พื้นที่ 287,000 ึตรม. และถนน 6 เลน รอบช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ เพื่อพักและระบายรถยนต์ที่เข้าออกช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ได้ทางถนนเส้นหลัก 2 สาย คือถนนพระราม 1 และถนนราชดำาริ โซนกิจกรรมและศูนย์การเรียนรู้สำาหรับเด็กลานกิจกรรมกลางแจ้ง โรงแรมระดับ 5 ดาว พื้นที่ 90,000 ตรม. จำานวน55 ชั้น จำานวนห้อง 500 ห้อง ศูนย์ประชุม พื้นที่ 17,000 หนึ่งในศูนย์ประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ปลูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไร้เสา อาคารสำานักงาน พื้นที่ 80,000 ตรม. จำานวน 45 ชั้น หนึ่งในอาคารที่
 3. 3. มีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ทังหมดนี้ ยืนยันความยิ่งใหญ่ของ ้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ด้วยรางวัล Best Mixed UseDevelopment 2009ในส่วนของรางวัล Best Retail Development 2009 การันตีได้จากการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีร้านค้าปลีกเฉพาะประเภท ที่เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาเดียวในไทย 2ห้าง (เซน และ อิเซตัน) อยูในศูนย์การค้าฯ ร้านค้ากว่า 500 ร้าน ่ประกอบด้วยร้านแฟชั่นแบรนด์เนมที่เป็น แฟลกชิพสโตร์ 35 ร้าน ร้านแฟชั่นแบรนด์เนมที่เปิดใหม่เป็นครังแรกในประเทศไทย 36 ร้าน ร้าน ้แฟลกชิพสโตร์ของร้านค้าปลีกเฉพาะประเภท 6 ร้าน และร้านอาหารกว่า50 ร้าน โรงภาพยนตร์ 21 โรง และศูนย์โบว์ลง ิ่รางวัลทั้งสองนี้ ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของผู้ประกอบการด้านเรียลเอสเตทของโลก การันตีความสำาเร็จของ CPN ว่าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดีรางวัลความสำาเร็จด้านการสร้างแบรนด์1. รางวัล Super Brands Award 2009ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับรางวัลนี้เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ Superbrands Council องค์ กรระดั บโลกที่ เป็ นผู้จั ดรวบรวมแบรนด์ ที่ มี คุ ณภาพ ความน่ าเชื่ อถื อ และสามารถดำา เนิ นธุ รกิ จได้ อย่ างโดดเด่ นของแต่ ละประเทศ มอบให้แก่บริษทที่เป็นสุด ัยอด Brand ประจำาปี 2009 (Thailands strongest brand) โดยคัดเลือกจาก 6,000 brands ทัวประเทศ ่การได้รบรางวัลที่เป็นรางวัลระดับโลกแบบนี้ ทั้งยังต้องชิงชัยกับแบรนด์ ัต่างๆ ทัวประเทศกว่า 6,000 แบรนด์ ยืนยันและตอกยำ้าความยิงใหญ่ของ ่ ่เซ็นทรัลเวิลด์ และ CPN ได้เป็นอย่างดี และครองใจคนทั่วประเทศในฐานะศูนย์การค้าของคนยุคใหม่ ทันสมัยและครบครัน2. BK Readers Choice award 2008ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับรางวัลนี้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ BK Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารภาษาอังกฤษแจกฟรีสำาหรับคนเมืองหลวง ภายใต้การบริหารงานของบริษัท Asia City
 4. 4. Publishing Group BK Magazine มอบให้แก่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในฐานะศูนย์การค้ายอดนิยมสูงสุดของประเทศไทย โดยการโหวตจากผู้อ่าน BK Magazineด้วยความยิ่งใหญ่ ทำาเลที่ตั้ง การออกแบบที่ทันสมัยมีสไตล์ เป็นแหล่งร้านอาหารและสินค้าหลากหลาย ครบครัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จึงตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ในเมืองหลวงที่ต้องการความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดี และยังสามารถตอบรับไลฟ์สไตล์ได้หลายรูปแบบ นอกจากจะเป็นแหล่งนัดพบ แหล่งร้านอาหารนานาชนิด แหล่งช้อปปิ้งแล้ว ยังมีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลง คาราโอเกะ รองรับความต้องการ ิ่ของลูกค้าที่ต้องการความสนุกสนาน ผ่อนคลายและการทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่แสดงถึงพันธกิจของ CPN ได้เป็นอย่างดี ด้วยพันธกิจที่วา “มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ่อย่างมั่นคง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้าและสังคม”รางวัลความสำาเร็จด้านการบริหาร การเงิน1. รางวัล Board of the Year Awards 2008/09 ประเภท คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น (Board of the Year for DistinctivePractices)CPN ได้รบรางวัลนี้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ัโครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” หรือ “Board of theYear” เป็นโครงการหนึ่งภายใต้กิจกรรมของคณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำาเนินการเกี่ยวกับ CorporateGovernance ในประเทศไทยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจด
 5. 5. ทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย มอบให้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและส่งเสริมคณะกรรมการที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ กำากับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล ดูแลรักษาผลประโยชน์ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสร้างมูลค่าให้กับผูถือหุ้นได้ในระยะยาว โดยพิจารณาจากการปฏิบัติ ้หน้าที่ของคณะกรรมการ 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy) 2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (BoardPerformance) 3. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure) 4.แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style) 5. การจัดเตรียมและการดำาเนินการประชุม (Board Meetings) และ 6. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ (Board Members) คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ัและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI)CPN เข้าร่วมโครงการนีเป็นครั้งแรก และเป็นบริษัท พัฒนา ้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ยืนยันความเป็นผูนำา ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพในการบริหารงาน ้ของคณะกรรมการบริษัททุกท่านที่ทุ่มเทเพื่อพัฒนา นำาพาบริษทก้าวสู่ ัความสำาเร็จอันเป็นที่ยอมรับทังในระดับประเทศและนานาชาติ ้2. รางวัล Thailands Most Innovative Companies 2009 “١ใน ١٠ บริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย”CPN ได้รบรางวัลนี้ เมื่อวันที่ ٢٩ ตุลาคม ٢٥٥٢ ัรางวัลนี้เป็นรางวัลที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) มอบให้แก่องค์กรต้นแบบทีให้ความสำาคัญกับนวัตกรรมจนใช้เป็นอาวุธสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจได้อย่าง ่โดดเด่นนำาไปสู่ความสำาเร็จทางธุรกิจ ในโครงการ “บริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2552” ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของโครงการ คัดเลือกโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาค ้
 6. 6. รัฐและเอกชน โดยพิจารณาบริษทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ัประเทศไทย ทีมีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม Non- ่service และกลุม Service ขณะเดียวกันจะต้องพิสูจน์ด้วยว่า นวัตกรรมที่ ่สร้างขึ้นนั้นได้สร้างผลดีต่อบริษัทในช่วงที่เศรษฐกิจเต็มไปด้วยปัจจัยที่ยากจะควบคุม โดยพิจารณาจากการสร้างผลตอบแทนจากยอดขายในอับดับที่สูง (Return On Sale : ROS) ย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปีCPN ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “١ ใน ١٠ บริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย” ประจำาปี ٢٥٥٢ ตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจบริษทฯ ให้ความสำาคัญกับการนำา Innovation ใหม่ๆ มาใช้เป็นอย่างมาก ัเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด โดยกิจกรรมการตลาดจะเน้นหนักที่Event และ Marketing โดยเล็งเห็นว่า การจัด Event ต่างๆ ที่ "ไม่ธรรมดา" จะ "สร้างประสบการณ์ ทีแตกต่าง" ที่สามารถสร้าง Emotional ่Connection กับลูกค้าของเราได้ สร้างความประทับใจ จนทำาให้บริษทฯ ัเป็นหนึ่งในใจของลูกค้า รางวัลนี้พิสูจน์แล้วว่า CPN เป็นองค์กรนวัตกรรม"ตัวจริง"3. รางวัลบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์ประจำาปี 2552สำาหรับบริษัทจดทะเบียนในหมวด ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างCPN ได้รบรางวัลนี้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ัรางวัลนี้เป็นรางวัลทีสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysts ่Association : SAA) มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนหลัก คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำาไร จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานของนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ รวมทังเป็นศูนย์กลาง ้วิชาชีพด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพและจรรยาบรรณของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่งเสริมการ เผยแพร่ความรู้และข้อมูลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ส่งเสริมการศึกษาและวิชาการด้านการ วิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงิน สนับสนุนการพัฒนากิจการตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจ หลักทรัพย์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทังเป็นศูนย์กลาง การประสาน ้งานระหว่าง นักวิเคราะห์หลักทรัพย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. 7. CPN ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรงสมำ่าเสมอ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลของบริษททีจำาเป็นและสำาคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษท เพื่อช่วยให้นักลงทุน ั ่ ัสามารถวิเคราะห์บริษทได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถติดตามราคาหลัก ัทรัพย์ และสืบค้นรายชื่อโบรกเกอร์ที่ทำาบทวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของ CPN ได้ นอกจากนียังสามารถดูผลประกอบการของ CPN ในอดีต ้และอ่านรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการและความคืบหน้าของCPN ปัจจุบันมีการให้ข้อมูลที่มีการถามตอบเป็นประจำา เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าใจ CPN ได้อย่างรวดเร็ว ทีสำาคัญหากผู้ใดมีข้อสงสัย ่ประการใดสามารถส่งคำาถามมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทได้ ัโดยตรง แสดงถึงความจริงใจที่ CPN มีต่อนักลงทุน ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี4. รางวัล SET Awards 2008 ประเภท Top CorporateGovernance AwardsCPN ได้รบรางวัลนี้เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ัรางวัลนี้เป็นรางวัลทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสาร ่การเงินธนาคาร มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่อง บริษัทจดทะเบียน บริษทหลักทรัพย์ และบริษทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความ ั ัยอดเยี่ยมด้านผลการดำาเนินงานและการบริหารจัดการ รวมทั้ง บริษัทจดทะเบียนทีมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมีการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับ ่ผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง ผู้บริหารบริษทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารงาน ซึ่ง CPN ัได้รับรางวัลบริษทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติ ัตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีการได้รบรางวัลในครั้งนี้ เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันให้กับ ัCPN ในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี เนื่องมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand :SET) เป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนีย (Asian andOceanian Stock Exchanges Federation - AOSEF) องค์กรคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ(International Organization of Securities Commissions -IOSCO)
 8. 8. และสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (The World Federation ofExchanges - WFE) การได้รับรางวัลนี้ย่อมทำาให้ CPN ได้รบการยอมรับ ัจากนานาชาติด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยงขยายฐานความมั่นคงและความ ัเชื่อมั่นทางการเงินให้ CPN เนื่องจากได้รับรางวัลจากวารสารการเงินธนาคาร ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน (MONEY EXPO) ซึ่งเป็นที่รู้จักในสังคมธุรกิจการเงินเป็นอย่างดีรางวัลความสำาเร็จด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม1. รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นประจำาปี 2552ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ได้รบรางวัลนี้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ใน ัประเภทอาคารศูนย์การค้าที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนรางวัลนี้เป็นรางวัลที่กระทรวงพลังงานมอบให้ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและเจ้าของอาคาร ไม่วาจะเป็นอาคารประเภทบ้านพักอาศัยจัดสรร ่อาคารชุด อาคารสำานักงาน ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของอาคาร บ้านจัดสรร หันมาให้ความสำาคัญในการออกแบบก่อสร้างที่ประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เลือกซื้อบ้านหันมาให้ความสนใจในการเลือกซื้อบ้านที่อนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยมีความมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นส่วนสำาคัญในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานของประเทศ ได้ไม่น้อยกว่า 10% หรือคิดเป็นมูลค่าไม่ตำ่ากว่า 20,000 ล้านบาท /ปีCPN ตระหนักถึงการดำาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีการทำากิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแนวทางในการทำา CSR ของบริษทจะมุ่งเน้นการเข้าไปดูแล ช่วยเหลือ และร่วม ัสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสำาคัญ ทังด้านการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็ก ้และเยาวชนด้อยโอกาส โครงการเพื่อชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง CPN ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก จึงได้ริเริ่มปลุกกระแส CPN Green Experience ขึ้นโดยมีโครงการนำาร่อง คือ การนำานวัตกรรมระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด (High Efficiency Chiller) จากเทรน(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศที่ช่วยในการประหยัดพลังงานมาใช้ในศูนย์การค้าเป็นรายแรก นวัตกรรมระบบปรับ
 9. 9. อากาศใหม่นี้มีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานสูง ทังยังเป็นมิตร ้กับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศทั้งหมดได้ถึง 16% เทียบได้กับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ได้กว่า 40,000 ตันต่อปี CPN ได้นำาระบบนี้มาใช้ทั้งในโครงการใหม่ทกำาลังก่อสร้างและจะเปลียนทดแทนใน ี่ ่โครงการที่มีอยู่เดิม เพื่อประโยชน์ด้านการประหยัดพลังงานและการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมCPN เชื่อว่าความตั้งใจที่ดีในการช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ จะเป็นโครงการนำาร่องที่จะช่วยส่งผลด้านการกระตุ้นสำานึกรักสิ่งแวดล้อมให้ธุรกิจในภาคเอกชนหันมาให้ความความสำาคัญในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการประหยัดพลังงานของชาติ ซึ่ง CPNภูมิใจที่ได้เป็นผู้ริเริ่มในการนำาระบบเครื่องปรับอากาศนวัตกรรมใหม่นี้มาใช้เป็นรายแรกในศูนย์การค้า และมันใจว่าการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์ ่พลังงานและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนที่กำาลังเป็นอีกหนึ่งวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมของโลกที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต และยังเป็นการตอบสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล2. รางวัล การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000CPN ได้รบการรับรอง ISO 9001: 2000 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ัจากบริษท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำากัด ัISO 9000 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานระบบการบริหารงานขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นด้านคุณภาพที่ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกให้การยอมรับและนำาไปใช้อย่างแพร่หลาย กำาหนดขึ้นโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization forStandardization-ISO) เป็นสิ่งทีแสดงให้เห็นว่า CPN เป็นองค์กรมีระบบ ่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมำ่าเสมอ สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากข้อกำาหนด ٥ ประการ ได้แก่ ระบบการบริหารงานคุณภาพ, ความรับผิดชอบด้านการบริหาร, การบริหารด้านทรัพยากร, การผลิตและ/หรือการบริการ, การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุงโดยศูนย์การค้าที่ได้รับการรับรอง คือ- สำานักงานใหญ่ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว- เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า- เซ็นทรัลพลาซา บางนา- เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
 10. 10. - เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3- เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา- เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์- เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ เซ็นทรัลเวิลด์- เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา٣. รางวัล การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004CPN ได้รบการรับรอง ISO 14001: 2004 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ัจากบริษท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำากัด ัISO 14001 เป็นมาตรฐานสำาหรับระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายกับ EMS ทัวโลก เป็นมาตรฐานที่สำาคัญของระบบ ่บริหาร ซึ่งระบุข้อกำาหนดสำาหรับการจัดเตรียมและดูแลรักษา EMSนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามข้อกำาหนดของ ISO 14001 จำาเป็นจะต้องยึดหลักการพื้นฐานสำาคัญสามประการ อันได้แก่ การป้องกันมลพิษการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปรับปรุงพัฒนา EMS อย่างต่อเนื่อง การรับรองนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความใส่ใจและห่วงใยสิ่งแวดล้อมของ CPNได้เป็นอย่างดี โดยศูนย์การค้าที่ได้รับการรับรองคือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนารางวัลความสำาเร็จด้าน CSR1. Top 10 CSR Asia Business Barometer 2008CPN ได้รบการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 อันดับของเอเชีย ในฐานะ ับริษทไทยที่มการเปิดเผยข้อมูลการ ทำา CSR ในการเผยแพร่การทำา ั ีกิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อปี 2551 โดยการจัดอันดับจาก CSR Asia ผู้ให้บริการด้านข้อมูล การฝึกอบรม การทำาวิจัย และการให้คำาปรึกษาด้านCSR ในเอเชีย โดยการเปรียบเทียบการดำาเนินการของบริษทจดทะเบียน ัขนาดใหญ่ในไทย มาเลเซีย ฮ่องกง และ สิงคโปร์ ในการทำา CSR ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม, กลยุทธ์ด้าน CSR, ทรัพยากรมนุษย์,บรรษัทภิบาล, การลงทุนเพื่อสังคม ฯลฯCPN ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการทำากิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแนวทางในการทำา CSR ของบริษทจะมุ่งเน้นการเข้าไปดูแล ช่วยเหลือ และร่วม ัสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสำาคัญ ทังในแง่การสนับสนุนด้านการศึกษา ้
 11. 11. อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างความเป็นอยู่ของชุมชน และสังคมให้ดีขึ้นรวมถึงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับมาสมบูรณ์หรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

×