Successfully reported this slideshow.

Издателство Марк 91, Програмна система

0

Share

Upcoming SlideShare
UE Presentation
UE Presentation
Loading in …3
×
1 of 27
1 of 27

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Издателство Марк 91, Програмна система

 1. 1. ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „МАРК 91“ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. „МАТИНЧЕВИ ГРАДИНИ“ 12, ТЕЛ: 032/241 434, ФАКС: 032/241 434, МОБ: 0885/349 603, ЕЛ.ПОЩА: IKMARK91@MAIL.BG, САЙТ: WWW.MARK91.COM; ФЕЙСБУК: MARK91 Програмна система „Дете със златно сърчице“ Автор и художник: Люба Маркова Консултант: доц. Д-р Елена Събева
 2. 2. ОБХВАТ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА Програмна система „Дете със златно сърчице“ Ви предлага: �Комплект познавателни книжки за трета подготвителна група /одобрени от МОН/ �Комплект познавателни книжки за четвърта подготвителна група /одобрени от МОН/ � Пет папки с дидактични материали
 3. 3. ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Индивидуален комплект за дете включва 3 познавателни книжки �“Слънчице в телце” 1 - Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят �“Слънчице в телце” 2 – Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят �“Слънчице в телце” 3 – Образователно направление Изобразително изкуство и Конструиране и технологии �Книга за учителя – доц. д-р. Елена Събева, Л. Маркова *Учебните книжки за трета подготвителна група са одобрени със заповед № РД г. на министъра на образованието и науката през март 2018.
 4. 4. „СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ” 1 ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД 09-520/ 27.03.2018 НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В познавателната книжка са разработени темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. За улеснение на учителя книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя „Слънчице в телце“ 1 предлага истинско преживяване на децата през цялата година, осигурявайки педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно. ✔Множеството задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, елементарните експерименти в лабораторията на Всезнайко, са част от достойнствата на познавателната книжка. ✔Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани. Изработването от децата на картонените Буквички с крачета допълват и обогатяват в художествено-естетически и в потребностно-мотивационно отношение образователната среда в детската градина. Те дават богати възможности за поставяне на задачи в обучителните ситуации, осигуряващи емоционално преживяване , лесно и трайно запомнящо се знание за езика. Цена 11.40 лв.
 5. 5. „СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ”1
 6. 6. „СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ” 2 ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД 09-520/ 27.03.2018 НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА „Слънчице в телце“ 2 предлага отново: ✔ Множество задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, интересни експерименти в лабораторията на Всезнайко. ✔Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани. Познавателните книжки и за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните цели, което прави изключително лесно прилагането им в условията на разновъзрастови групи. Цена 10.80 лв. В познавателната книжка са разработени останалите темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. И втората част на книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя. За всяка седмица в годишното разпределение е определена тема и изведена възпитателна задача, която е отразена в книжката и кореспондира с темите и очакваните резултати по всички образователни направления.
 7. 7. „СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ“ №2
 8. 8. „СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ“ 3 ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД 09-518/ 27.03.2018 НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В нея са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани с околния свят. Предложени са идеи за разнообразни познавателни, изобразителни и творчески задачи с прилагане на различни изобразителни техники, задълбочено опознаване и пресъздаване на обекти и явления от действителността, чрез рисуване, оцветяване, конструиране и моделиране. Познавателната книжката предлага за директно изработване и готови модели по Конструиране и технологии и Изобразително изкуство, които изграждат умения, създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по Околен свят, както и възможности за творчество и игра. Цена 10.80 лв. „Слънчице в телце” 3 е познавателна книжка по образователни направления Изобразително изкуство и Конструиране и технологии.
 9. 9. “СЛЪНЧИЦЕ В ТЕЛЦЕ” 3
 10. 10. Книга за учителя Книгата за учителя е безценно помагало за педагога, избрал настоящата програмна система. „Дете със златно сърчице“ е система с подчертан ценностен характер, съответстващ на изискванията на съвременното информационно общество – възпитаване на автономна и асоциирана към динамичните промени личност. Книгата за учителя, противно на някои очаквания, не дава готови предписания и конкретни методически указания, а залага на високата професионална подготовка, на позитивното педагогическо мислене и творчество, които ще водят учителя към верните отговори на стотиците педагогически въпроси. В първата част на книгата, прецизно и задълбочено, са представени педагогическите основи на ПС. Коментирани са изключително важни за съвременния педагог въпроси, касаещи: основания за окуражаващо детето предучилищно образование; целите и задачите на педагогическото взаимодействие в подготвителна група на детската градина; позитивно насърчаващата технология на педагогическото взаимодействие; педагогическата любов като метод за възпитание и обучение на детето; ориентиране към развитието на детето и приемането му такова, каквото е; разширяване на игровото пространство на децата; актуализиране на образователната среда за разгръщане потенциала на всяко дете; педагогическата ситуация - основна форма за организиране на педагогическото взаимодействие в детската градина; партньорство „педагог-родител“ и т.н Във втората част на книгата е предложено Примерно разпределение на задължителни форми на организация в целодневна подготвителна група – 5-годишни деца. /Годишно разпределение по седмици с определена тема и изведена възпитателна задача/. Автори: Доц. Д-р Елена Събева – Педагогически основи на ПС „Дете със златно сърчице“, консултант на ПС Люба Маркова – автор и художник на познавателните книжки и дидактичния материал към ПС „Дете със златно сърчице“ Рецензенти: проф.д.п.н. Пламен Радев Цена 6.00 лв.
 11. 11. Индивидуален комплект за дете включва 3 познавателни и една помощна книжка �“Мъниче умниче” 1 – Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят �“Мъниче умниче” 2 – Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят “Мъниче умниче” 3 – Образователно направление Изобразително изкуство и Конструиране и технологии �“Бърборичка с пъргава ръчичка” – Помощна познавателна книжка �Книга за учителя - доц. д-р. Е.Събева, Л. Маркова Четвърта подготвителна възрастова група
 12. 12. “МЪНИЧЕ УМНИЧЕ“ 1 И “МЪНИЧЕ УМНИЧЕ“ 2 ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД 09-614/ 28.03.2018 НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В познавателните книжки са разработени темите по всички ядра на образователни направления Български език и литература, Математика и Околен свят. Книжката е ситуирана, следвайки годишното разпределение от Книга за учителя. Подобно на познавателните книжки за трета група и „Мъниче умниче“ 1 и 2, осигуряват педагогически ситуации, в които ум, душа и сърце действат заедно. ✔ Множество задачи за колективни наблюдения сред природата, хуманните послания и художествения дизайн, практически експерименти в лабораторията на Всезнайко и т.н. ✔ Занимателни логически задачи, практически дейности за измерване, задачи за развитие на мисленето и устойчивост на вниманието, задачи за фина моторика, богато илюстрирани и точно формулирани. Познавателните книжки и за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните цели, което прави изключително лесно прилагането им в условията на разновъзрастови групи. Цена 10.80 лв.
 13. 13. “Мъниче умниче“ 1
 14. 14. “Мъниче умниче“ 2
 15. 15. Познавателна книжка за четвърта подготвителна група в детската градина и училище – образователни направления „Изобразително изкуство“ и „Конструиране и технологии“. Помагалото е одобрено със Заповед № РД год. на министъра на образованието и науката. В познавателната книжка са разработени теми от художествения цикъл, които са свързани с околния свят. Предложени са идеи за разнообразни познавателни, изобразителни и творчески задачи с прилагане на различни изобразителни техники, за по-задълбочено опознаване и пресъздаване на обекти и явления от действителността чрез рисуване, оцветяване, конструиране и моделиране. Познавателната книжката предлага за директно изработване и готови модели по Конструиране и технологии и Изобразително изкуство, които изграждат умения, създават естетическа наслада при тяхното изработване и практическо приложение в педагогически ситуации по „Околен свят“, както и възможности за творчество и игра. Цена 10.80 лв. “Мъниче умниче“ 3 Одобрена със Заповед №РД 09-599/ 28.03.2018 на Министъра на образованието и науката
 16. 16. “Мъниче умниче“ 3
 17. 17. „БЪРБОРИЧКА С ПЪРГАВА РЪЧИЧКА“ Помощна познавателна книжка по Български език и литература В книжката са включени и илюстрирани приказки от годишното разпределение по Български език и литература. Предложени са и много забавни графични упражнения за фина моторика, свързани с усвояване на буквите и цифрите. Книжката обогатява образователната среда и дава разнообразни възможности за работа в педагогическите ситуации и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие Български приказки-пиески: Буквички обични – низ от мъниста, Кривото патенце, За шарената премяна, Добрите стопани, Пословици и поговорки, Стихчета и песни за деца със златни сърца,Работна мецана, Чудното гущерче, Мечтата на езерна вода, Лъжливото овчарче. Цена 6.00 лв.
 18. 18. „БЪРБОРИЧКА С ПЪРГАВА РЪЧИЧКА“
 19. 19. Книга за учителя Автори: Доц. Д-р Елена Събева – Педагогически основи на ПС „Дете със златно сърчице“, консултант на ПС Люба Маркова – автор и художник на познавателните книжки и дидактичния материал към ПС „Дете със златно сърчице“ Рецензенти: проф.д.п.н. Пламен Радев, доц. Д-р Надежда Маджирова ДМН Книгата за учителя е безценно помагало за педагога, избрал настоящата програмна система. Представена е философията на ПС и основните й цели: позитивно насърчаваща технология на педагогическо взаимодействие; педагогическата ситуация-основна форма на педагогическо взаимодействие; ролята на педагога за изграждане на партньорски взаимоотношения със семейството, познанието като активен възпитателен процес с крайна цел – Дете със златно сърчице. Във втората част на книгата е предложено Примерно разпределение на задължителни форми на организация в целодневна подготвителна група – 6-годишни деца. /Годишно разпределение по седмици с определена тема и изведена възпитателна задача/. За първи път в Книга за учителя на ПС “Дете със златно сърчице“ се предлага “Методика за изследване на емоционално-нравствената отзивчивост у 6-7 годишното дете” на доц. Е.Събева, като критерии за възпитаност на детето. Цена 6.00 лв.
 20. 20. ДИДАКТИЧЕН МАТЕРИАЛ � Картинна азбука � Цифрички в картинки � Игричка в торбичка � Приказки пъструшки 1 � Приказки пъструшки 2
 21. 21. КАРТИННА АЗБУКА Комплект картонена папка с 30 - богато илюстровани букви с размери 320х220 мм. - картон, цветен печат. На гърба на всяка буква е показан начинът на изписване и букви с различни шрифтове. Помагалото е предназначено за колективна работа в подготвителна група и първи клас и е съобразено с програмата на МОН. Цена на комплекта 15.40 лв.
 22. 22. ЦИФРИЧКИ В КАРТИНКИ Комплект картонена папка с 14 бр. цифри и математически знаци с размери 320х220 мм. - картон, цветен печат. На гърба на всяка цифра и знак е показан начинът на изписване. Помагалото е предназначено за колективна работа в подготвителна група и първи клас и е съобразено с програмата на МОН. Цена на комплекта 9,60 лв.
 23. 23. ИГРИЧКА В ТОРБИЧКА Демонстративен материал и дидактични игри в помощ на ситуациите по „Околен свят“. Комплект картонена папка с 24 богато илюстрирани теми: Природен свят: Лицата на гората Зима-Пролет, Лято-Есен, Ден- Нощ; Негово величество Хлябът; Пътешествие на вълшебната капка; Тайните на шестте крачета; Вълшебното перце; Вълшебната люспа; Домашни животни; Букварче за малко билкарче; Всяко плодче и листо да намери своето дърво. Социален свят: Празниците; Технопътешествие у дома; На крилца и колелца; Какъв ще стана; Когато съм в беда на кого да позвъня.Част от темите се нарязват на картончета и се използват за различни игрови форми. Цена на комплекта 15,00 лв.
 24. 24. ПРИКАЗКИ ПЪСТРУШКИ 1 Комплект картонена папка с 24 богато илюстровани сюжетни момента с размери 320х220 мм - картон, цветен печат на 6 приказки: „Косе Босе”, „Житената питка”, „Маша и мечокът”, „Дядовата ръкавичка”, „Дядо вади ряпа”, „Под гъбката” и „Бабомартенска приказка”. Част от героите в приказките: „Житената питка”, „Дядовата ръкавичка”, „Дядо вади ряпа” и „Под гъбката” се изрязват и се ползват от децата в процеса на разказване на съответния сюжетен момент. /Театър на маса/. “Приказки пъструшки” №1 е прекрасно помагало в работата по направление „Български език и литература» за всички ядра на образователното направление. Илюстрациите на „Приказки пъструшки“ №1 могат успешно да бъдат приложени и за проследяване на резултатите по други образователни направления в игрови и педагогически ситуации. „Бабомартенска приказка“ е разработена и предложена като оригинален сценарии за тържество за 1-ви март. Помагалото е предназначено за колективна работа в предучилищна група и първи клас и е съобразено с програмата на МОН.
 25. 25. ПРИКАЗКИ ПЪСТРУШКИ 2 В папката са включени илюстрации на седем приказки: "Две сестри", "Майчина сълза", "Костенурката и заека", "Сиводрешко и Бързобежко", "Палечка", "Приказка за веселата уличка" и "Вълшебната гривна", подходящи за работа с деца от подготвителна група. Всяка приказка е илюстрирана в няколко сюжетни картини /общо 24 /, съобразени с възрастовите особености на децата. "Приказки пъструшки " №2 са допълнение на работата по направление "Български език и литература" ядро "Възприемане на литературно произведение" – определяне по илюстрация последователността на сюжета на литературното произведение. Особено полезни са и за ядро «Пресъздаване на литературно произведение». "Приказки пъструшки " №2 могат да бъдат приложени и за проследяване на резултатите и по други образователни направления в игрови и педагогически ситуации. Разработени в тази форма "Приказки пъструшки" дават богати възможности за разнообразни задачи и игри , според възможностите на децата и идеите на учителя. Цена на комплекта 15,00 лв.
 26. 26. УВАЖАЕМИ KОЛЕГИ, ЦЕНИТЕ НА КОМПЛЕКТ ЗА ДЕТЕ ЗА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, ПРИ ЗАЯВКА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА, СА НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ МОН. ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ФОРМУЛЯРИ ЗА ЗАЯВКИ И ДОГОВОРИ ЩЕ НАМЕРИТЕ В САЙТА НА ИЗДАТЕЛСТВОТО WWW.MARK91.COMВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ФОРМУЛЯРИ ЗА ЗАЯВКИ И ДОГОВОРИ ЩЕ НАМЕРИТЕ В САЙТА НА ИЗДАТЕЛСТВОТО WWW.MARK91.COM, WWW.MARK-91.COM , СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИТЕ НА ЗАЯВКИТЕ В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА МОН. АКО ПРОГРАМНА СИСТЕМА “ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ” Е ВАШАТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА , МОЛЯ ПОТЪРСЕТЕ НИ НА: Издателска къща „Марк 91“ Люба Маркова гр.Пловдив 4002, ул. „Матинчеви градини“ 12, тел: 032/241 434, факс: 032/241 434, моб: 0885/349 603, ел.поща: ikmark91@mail.bg, сайт: www.mark91.com; фейсбук: mark91

×