Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vergroening in Ontwikkeling - NCDO

300 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vergroening in Ontwikkeling - NCDO

 1. 1. Werken aan groene economische ontwikkeling <ul><li>Partos Plaza, 13 oktober 2011 </li></ul>
 2. 2. Inleiding <ul><li>Welkom en voorstellen </li></ul><ul><li>Doel: Uitwisseling en ontwikkelen aanbevelingen </li></ul>
 3. 3. Internationale uitdagingen <ul><li>Gevolgen klimaatverandering vormen bedreiging en barriere voor ontwikkeling; </li></ul><ul><li>Vergroenen van OS middel om duurzame ontwikkeling te bevorderen; </li></ul><ul><li>Rol maatschappelijke organisaties in Rio+20 proces. </li></ul>
 4. 4. Nederlandse politiek en beleid <ul><li>Grote bezuinigingen op klimaat en milieu; </li></ul><ul><li>Motie Ferrier voor mainstreaming klimaat in OS in partnerlanden; </li></ul><ul><li>Rol maatschappelijke organisaties. </li></ul>
 5. 5. Case: Wetlands International <ul><li>Mainstreaming klimaat en milieu in Mali </li></ul>
 6. 6. Case: Nationaal Platform Rio +20 <ul><li>Rol maatschappelijke organisaties in Rio+20 proces </li></ul>
 7. 7. Uitwisseling <ul><li>A. Algemene beleidsaanbevelingen voor mainstreaming van klimaat en milieu in OS, gericht op rol Nederland in Rio+20 proces, en/of; </li></ul><ul><li>B. Specifieke beleidsaanbevelingen voor mainstreaming van klimaat en milieu in OS, gericht op 16 Nederlandse focuslanden. </li></ul><ul><li>Focus hierbij op: </li></ul><ul><ul><li>- Prioriteiten: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>* Stoppen met..... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>* Starten met...... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>* Mogelijkheden/Noodzaak voor innovatie...... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>- Welke partnerships zie je? </li></ul></ul><ul><ul><li>- Mogelijke rol van bedrijfsleven </li></ul></ul>
 8. 8. Voorbeeld uitwisseling en aanbevelingen <ul><li>Charlotte Floors (Rode Kruis) over Partners for Resilience </li></ul><ul><li>Aanbevelingen vanuit AfR </li></ul>
 9. 9. Uitwisseling <ul><li>A. Algemene beleidsaanbevelingen voor mainstreaming van klimaat en milieu in OS, gericht op rol Nederland in Rio+20 proces, en/of; </li></ul><ul><li>B. Specifieke beleidsaanbevelingen voor mainstreaming van klimaat en milieu in OS, gericht op 16 Nederlandse focuslanden. </li></ul><ul><li>Focus hierbij op: </li></ul><ul><ul><li>- Prioriteiten: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>* Stoppen met..... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>* Starten met...... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>* Mogelijkheden/Noodzaak voor innovatie...... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>- Welke partnerships zie je? </li></ul></ul><ul><ul><li>- Mogelijke rol van bedrijfsleven </li></ul></ul>
 10. 10. Terugkoppeling en discussie <ul><li>Terugkoppeling door Marcel Silvius over aanbevelingen op landenniveau; </li></ul><ul><li>Vragen, opmerkingen en observaties. </li></ul>
 11. 11. Terugkoppeling en discussie <ul><li>Terugkoppeling door Wouter Veening over algemene aanbevelingen en het internationale perspectief </li></ul><ul><li>Vragen, opmerkingen en observaties </li></ul>
 12. 12. Afronding <ul><li>Follow-up </li></ul><ul><li>Contactgegevens </li></ul><ul><li>Informatiemateriaal </li></ul><ul><li>Bedankt! </li></ul>

×