Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coordinatie in noodhulp - ICCO

410 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Coordinatie in noodhulp - ICCO

  1. 1. Dick Loendersloot Kwaliteit in noodhulp en rol van Nederlandse organisaties
  2. 2. Evaluatie Hulpactie Darfur 2005 <ul><li>Ineffectieve coordinatie over WWW </li></ul><ul><li>Gebrek aan eenduidig leiderschap </li></ul><ul><li>Ondoorzichtige financieringsstromen </li></ul><ul><li>NGO’s als onderaannemers van UN </li></ul>
  3. 3. Humanitarian Reform led by IASC <ul><li>Coordinatie via clusters (13 + intercluster meetings) </li></ul><ul><li>Eenduidig leiderschap van 1 UN agency + 1 NGO per cluster </li></ul><ul><li>Pooled funding en gezamenlijke analyse van behoeften en planning van beschikbare fondsen </li></ul><ul><li>Principles of Partnership UN – NGO’s (GHP) </li></ul>
  4. 4. Uitdagingen in de praktijk <ul><li>De facto uitsluiting LNGOs en lokale overheid </li></ul><ul><li>Te groot aantal NGO’s op nationaal en provinciaal niveau </li></ul><ul><li>UNOs hebben 3 petten op: coordinatie, financiering en uitvoering; </li></ul><ul><li>Mensenrechten onderbelicht </li></ul><ul><li>Informatieverzameling gefocust op WWW en niet op HOW (b.v. www.ushahidi.com) </li></ul><ul><li>Starre scheiding in fasen (relief, rehab., dev.) veroorzaakt afhankelijkheidssyndroom </li></ul><ul><li>Nationale bedrijven en media niet betrokken </li></ul>
  5. 5. Wat doet ICCO & Kerk in Actie ? <ul><li>Voert zelf niet uit maar steunt lokale actoren. </li></ul><ul><li>Lobbiet voor UN coordinatie WWW op districts- niveau, HOW op nationaal / provinciaal niveau </li></ul><ul><li>Co-financiert programma’s van partnercoalities ipv bilateraal losse projecten </li></ul><ul><li>Kwaliteit door PMEL van internationale standaarden (w.o. Sphere, HAP, CoC) en door accountability aan rights holders </li></ul><ul><li>Stuurt meer op outcomes ( b.v . homes for # people) , minder op outputs ( b.v. nr of houses rebuilt) </li></ul><ul><li>Laat noodhulp liefst zo snel mogelijk over aan ontwikkelingsorganisaties (LRRD en DRM) </li></ul>
  6. 6. Wat kan uw organisatie doen om de kwaliteit van NH te verbeteren ?

×