SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
Република Србија
      Повереник за информације од јавног
      значаја и заштиту података о личности
   ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА


ПРЕДАВАЧ: Маринко Радић, генерални секретар Службе Повереника
          Београд, 05.03.2012.г.
  Шта је Централни регистар?

  Сврха Централног регистра?

  Ко и шта се уписује у Централни регистар?

  Шта чини Централни регистар?

  Јавност и објављивање Централног регистра

  Поступак уписа и одговорности руковаоца
ПРЕТРАЖИВАЊЕ
       Централног регистраЦентралном регистру можете приступити
преко сајта Повереника http://www.poverenik.rs/
или директно, на адреси registar.poverenik.rs
Свако ко отвори страницу Централног регистра може изабрати
опцију ПРЕТРАГА РЕГИСТРА
Постоје два начина претраге, и то:

1.ПРЕТРАГА – у пољу „Појам за претрагу“ уписати појам по коме
се врши претрага и притиском на дугме ТРАЖИ добићете на увид све
евиденције и најаве евиденција у којима се тражени појам појављује,
у њеном називу или садржају;
Можете претраживати Централни регистар и избором НАПРЕДНЕ
ПРЕТРАГЕ (кликом на „Напредну претрагу“ означено на Слици 1.)

2.НАПРЕДНА ПРЕТРАГА – нуди избор више опционих поља, тј.
можете у пољу „Опшитна“ изабрати Општину на којој се налази
тражено правно лице и тако сузити претрагу правних лица на само
одређену општину, и/или у поље „Назив руковаоца“ укуцајте део
назива правног лица и одаберите опцију САДРЖИ, и/или у поље
„Матични број“ укуцајте МБ траженог правног лица, неопходно је
унети код са слике уз избор опције ТРАЖИ, добићете на увид само
евиденције траженог правног лица.
Пример претраге – у пољу „Појам за претрагу“ уписали смо МИН и
притиском на дугме ТРАЖИ добићемо на увид све евиденције и
најаве евиденција у којима се тражени појам појављује, као на слици
1.  Ако кликнемо на МИНЕС БАНКУ која има 7 евидентираних збирки
   података о личности, као резултат претраге добијамо
Кликом на евиденцију можемо да прегледамо њен садржај, примера ради
ако желимо да прегледамо ЗБИРКУ ПОДАТАКА О КОРИСНИЦИМА
КАРТИЦА
2.  Ако кликнемо на МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
   које има 14 евидентираних збирки података о личности, као
   резултат претраге добијамо преглед евидентираних збирки МУП-а
Кликом на евиденцију можемо да прегледамо њен садржај, примера ради ако
желимо да прегледамо ЕВИДЕНЦИЈУ О ЛИЧНИМ КАРТАМА
УПИС У
        Централни регистар


Централном регистру можете приступити
преко сајта Повереника http://www.poverenik.rs/
или директно, на адреси registar.poverenik.rs
1.  Руковалац збирки податка о личности се региструје на
   апликацију Централног регистра (у даљем тексту: ЦР), да би
   преко личног web portala директно могао уносити евиденције
   о збиркама података о личности које успоставља и води ради
   уписа у ЦР.
2.  У ЦР уписују се најаве збирки податка и постојеће евиденције
   збирки података.
   – Најаве збирки подататака пријављују се Поверенику ради
   претходне провере сходно чл. 49. и 50. Закона и Правилнику о
   начину претходне провере радњи обраде података о личности,
   Сл.гл.РС 35/2009 и уписују се у ЦР.
   –Упис постојећих евиденција збирки података, по правилу,
   претпоставља да је руковаоц већ успоставио евиденцију о
   обради у складу са чл. 48. Закона и Уредбом o образцу за
   вођење евиденције и начина вођења евиденције о обради
   података о личности, Сл.гл.РС 50/2009. Руковалац доставља
   Поверенику евиденцију о збирци података што се уписује у
   ЦР по принципу једна збирка једна евиденција , односно један
   упис.
Поступак регистрације је следећи:


 Прво изаберите опцију “Упис у регистар”, на почетној
страници апликације
 Ако сте први пут приступили Центролном регистру , тј. ако се већ
нисте регистровали, изаберите опцију “Нови руковалац”, на
екрану ће Вам се приказати форма за унос података.
Постоје два начина да као Руковалац попуните поља, која је
 обавезно попунити, да би се регистровали, и то:


1) у поље „За аутоматско преузимање основних податка о руковаоцу
  из базе АПР унесите матични број предузећа“ довољно је укуцати
  матични број правног лица уз избор опције “ПРЕУЗМИ”
2) као и да сами укуцате обавезне „Податке о руковаоцу“, односно
  обавеза да их укуцате уколико нисте регистровани у АПР
Регистровали сте се као МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

  Нпр. НАЈАВА пакетића, тј Обавештење о намери
  успостављања збирке података о личности
Корисник се регистровао поводом најаве или пријаве збирке података
о личности.
Следећи пут може приступити Централном регистру тек када од
Повереника добије своје корисничко име и шифру, као регистровани
руковалац.
 Ако нисте први пут приступили Центролном регистру , тј. ако сте се
већ регистровали, изаберите опцију “Регистровани руковалац”,
на екрану ће Вам се приказати форма за приступ регистрованог
руковаоца.
Приступ регистру већ регистрованог руковаоца помоћу
добијеног корисничког имена и шифре.
Избором опције преглед збрики, тј.кликом на збирку која је најављена
Даље, избром опције “Пријави”
Пријава збирке коју смо већ најавили
Поновним приступом Регистру, МУП-а као регистрованог
руковаоца, у прегледу збирки видимо да има 1 евидентирану збирку
МУП пријављује нову постојећу евиденцију збирке података о
личности коју води, нпр, ЕВИДЕНЦИЈУ О ЛИЧНИМ КАРТАМА
Поновним приступом Регистру, МУП-а као регистрованог руковаоца,
у прегледу збирки видимо да има 2 евидентиране збирке
МУП је пријавио још 12 евиденција збирки података о личности, тако
да сада има укупно 14 евидентираних збирки података о личности
Избором опције “Преглед збрики” видимо да МУП има 14
евидентираних збирки података о личности
МУП пријављује нову постојећу евиденцију збирке података о
личности коју води, нпр, ЕВИДЕНЦИЈУ О ЛИЧНИМ КАРТАМА
Рокови
Рок за образовање евиденција по чл. 48. Закона и Уредби о
образцу за вођење евиденција и начину вођења евиденција о
обради података о личности насталих пре доношења ЗЗПЛ-а
истекао је 04.11.2009. (Прекршај по чл. 57.ст.1.т.12. и ст. 3.)
НАЈАВЕ тј. Обавештење о намери успостављања збике података
  Најаве намере обраде се уписују у Централни регистар у складу са
  Законом, и то 15 дана пре отпочињања обраде по чл. 49.ЗЗПЛ,
  (Прекршај по чл. 57.ст.1.т.13. и ст.3. ЗЗПЛ-а)
ПРИЈАВЕ тј. Пријаве евиденције збирке податка о личности
 -  Постојеће евиденције, морале су бити уписане одмах пошто
    успоствљен ЦР (14.05.2010.г.), (рок за ово је истекао
    04.11.2009.г.) , а све сходно чл. 51. у вези са чл. 61. Закона.
    (Прекршај по чл. 57.ст.1.т.14. и ст. 3. ЗЗПЛ-а.)
 -  Евиденције које се образују након успостављања
    Центрлног регистра, 14.05.2010. године, морале су се
    уписати у року од 15 дана од дана успостављања евиденције
    по чл.51. Закона. (Прекршај-чл. 57.ст.1.т.14. и ст. 3. ЗЗПЛ-а).
Хвала на пажњи


                 Сектор за ЦР и услове
Служба Повереника        обраде података

Светозара Марковића 42      Делиградска 16
11 000 Београд          11 000 Београд
Тел : +381 11 34 08 900     Тел : +381 11 34 08 910
Факс: + 381 11 26 85 023     Факс: + 381 11 26 45 647
www.poverenik.rs         registar.poverenik.rs

More Related Content

Marinko Radic, Prezentacija: Centralni registar

 • 1. Република Србија Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ПРЕДАВАЧ: Маринко Радић, генерални секретар Службе Повереника Београд, 05.03.2012.г.
 • 2. Шта је Централни регистар?  Сврха Централног регистра?  Ко и шта се уписује у Централни регистар?  Шта чини Централни регистар?  Јавност и објављивање Централног регистра  Поступак уписа и одговорности руковаоца
 • 3. ПРЕТРАЖИВАЊЕ Централног регистра Централном регистру можете приступити преко сајта Повереника http://www.poverenik.rs/ или директно, на адреси registar.poverenik.rs
 • 4. Свако ко отвори страницу Централног регистра може изабрати опцију ПРЕТРАГА РЕГИСТРА
 • 5. Постоје два начина претраге, и то: 1.ПРЕТРАГА – у пољу „Појам за претрагу“ уписати појам по коме се врши претрага и притиском на дугме ТРАЖИ добићете на увид све евиденције и најаве евиденција у којима се тражени појам појављује, у њеном називу или садржају;
 • 6. Можете претраживати Централни регистар и избором НАПРЕДНЕ ПРЕТРАГЕ (кликом на „Напредну претрагу“ означено на Слици 1.) 2.НАПРЕДНА ПРЕТРАГА – нуди избор више опционих поља, тј. можете у пољу „Опшитна“ изабрати Општину на којој се налази тражено правно лице и тако сузити претрагу правних лица на само одређену општину, и/или у поље „Назив руковаоца“ укуцајте део назива правног лица и одаберите опцију САДРЖИ, и/или у поље „Матични број“ укуцајте МБ траженог правног лица, неопходно је унети код са слике уз избор опције ТРАЖИ, добићете на увид само евиденције траженог правног лица.
 • 7. Пример претраге – у пољу „Појам за претрагу“ уписали смо МИН и притиском на дугме ТРАЖИ добићемо на увид све евиденције и најаве евиденција у којима се тражени појам појављује, као на слици
 • 8. 1. Ако кликнемо на МИНЕС БАНКУ која има 7 евидентираних збирки података о личности, као резултат претраге добијамо Кликом на евиденцију можемо да прегледамо њен садржај, примера ради ако желимо да прегледамо ЗБИРКУ ПОДАТАКА О КОРИСНИЦИМА КАРТИЦА
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12. 2. Ако кликнемо на МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА које има 14 евидентираних збирки података о личности, као резултат претраге добијамо преглед евидентираних збирки МУП-а
 • 13. Кликом на евиденцију можемо да прегледамо њен садржај, примера ради ако желимо да прегледамо ЕВИДЕНЦИЈУ О ЛИЧНИМ КАРТАМА
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17. УПИС У Централни регистар Централном регистру можете приступити преко сајта Повереника http://www.poverenik.rs/ или директно, на адреси registar.poverenik.rs
 • 18. 1. Руковалац збирки податка о личности се региструје на апликацију Централног регистра (у даљем тексту: ЦР), да би преко личног web portala директно могао уносити евиденције о збиркама података о личности које успоставља и води ради уписа у ЦР. 2. У ЦР уписују се најаве збирки податка и постојеће евиденције збирки података. – Најаве збирки подататака пријављују се Поверенику ради претходне провере сходно чл. 49. и 50. Закона и Правилнику о начину претходне провере радњи обраде података о личности, Сл.гл.РС 35/2009 и уписују се у ЦР. –Упис постојећих евиденција збирки података, по правилу, претпоставља да је руковаоц већ успоставио евиденцију о обради у складу са чл. 48. Закона и Уредбом o образцу за вођење евиденције и начина вођења евиденције о обради података о личности, Сл.гл.РС 50/2009. Руковалац доставља Поверенику евиденцију о збирци података што се уписује у ЦР по принципу једна збирка једна евиденција , односно један упис.
 • 19. Поступак регистрације је следећи:  Прво изаберите опцију “Упис у регистар”, на почетној страници апликације
 • 20.  Ако сте први пут приступили Центролном регистру , тј. ако се већ нисте регистровали, изаберите опцију “Нови руковалац”, на екрану ће Вам се приказати форма за унос података.
 • 21. Постоје два начина да као Руковалац попуните поља, која је обавезно попунити, да би се регистровали, и то: 1) у поље „За аутоматско преузимање основних податка о руковаоцу из базе АПР унесите матични број предузећа“ довољно је укуцати матични број правног лица уз избор опције “ПРЕУЗМИ”
 • 22. 2) као и да сами укуцате обавезне „Податке о руковаоцу“, односно обавеза да их укуцате уколико нисте регистровани у АПР
 • 23.
 • 24. Регистровали сте се као МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Нпр. НАЈАВА пакетића, тј Обавештење о намери успостављања збирке података о личности
 • 25.
 • 26.
 • 27. Корисник се регистровао поводом најаве или пријаве збирке података о личности. Следећи пут може приступити Централном регистру тек када од Повереника добије своје корисничко име и шифру, као регистровани руковалац.
 • 28.  Ако нисте први пут приступили Центролном регистру , тј. ако сте се већ регистровали, изаберите опцију “Регистровани руковалац”, на екрану ће Вам се приказати форма за приступ регистрованог руковаоца.
 • 29. Приступ регистру већ регистрованог руковаоца помоћу добијеног корисничког имена и шифре.
 • 30.
 • 31. Избором опције преглед збрики, тј.кликом на збирку која је најављена Даље, избром опције “Пријави”
 • 32. Пријава збирке коју смо већ најавили
 • 33.
 • 34.
 • 35. Поновним приступом Регистру, МУП-а као регистрованог руковаоца, у прегледу збирки видимо да има 1 евидентирану збирку
 • 36. МУП пријављује нову постојећу евиденцију збирке података о личности коју води, нпр, ЕВИДЕНЦИЈУ О ЛИЧНИМ КАРТАМА
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40. Поновним приступом Регистру, МУП-а као регистрованог руковаоца, у прегледу збирки видимо да има 2 евидентиране збирке
 • 41. МУП је пријавио још 12 евиденција збирки података о личности, тако да сада има укупно 14 евидентираних збирки података о личности
 • 42. Избором опције “Преглед збрики” видимо да МУП има 14 евидентираних збирки података о личности
 • 43.
 • 44. МУП пријављује нову постојећу евиденцију збирке података о личности коју води, нпр, ЕВИДЕНЦИЈУ О ЛИЧНИМ КАРТАМА
 • 45.
 • 46.
 • 47. Рокови Рок за образовање евиденција по чл. 48. Закона и Уредби о образцу за вођење евиденција и начину вођења евиденција о обради података о личности насталих пре доношења ЗЗПЛ-а истекао је 04.11.2009. (Прекршај по чл. 57.ст.1.т.12. и ст. 3.) НАЈАВЕ тј. Обавештење о намери успостављања збике података Најаве намере обраде се уписују у Централни регистар у складу са Законом, и то 15 дана пре отпочињања обраде по чл. 49.ЗЗПЛ, (Прекршај по чл. 57.ст.1.т.13. и ст.3. ЗЗПЛ-а) ПРИЈАВЕ тј. Пријаве евиденције збирке податка о личности - Постојеће евиденције, морале су бити уписане одмах пошто успоствљен ЦР (14.05.2010.г.), (рок за ово је истекао 04.11.2009.г.) , а све сходно чл. 51. у вези са чл. 61. Закона. (Прекршај по чл. 57.ст.1.т.14. и ст. 3. ЗЗПЛ-а.) - Евиденције које се образују након успостављања Центрлног регистра, 14.05.2010. године, морале су се уписати у року од 15 дана од дана успостављања евиденције по чл.51. Закона. (Прекршај-чл. 57.ст.1.т.14. и ст. 3. ЗЗПЛ-а).
 • 48. Хвала на пажњи Сектор за ЦР и услове Служба Повереника обраде података Светозара Марковића 42 Делиградска 16 11 000 Београд 11 000 Београд Тел : +381 11 34 08 900 Тел : +381 11 34 08 910 Факс: + 381 11 26 85 023 Факс: + 381 11 26 45 647 www.poverenik.rs registar.poverenik.rs