Community Voice

525 views

Published on

The Big Lottery Fund’s Community Voice programme will support citizens to have a greater influence over policies and decisions affecting their community. Applications will be led by County Voluntary Councils. Each project will help local communities to have their voices heard.

Bydd rhaglen Lleisiau Lleol y Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dinasyddion i gael mwy o ddylanwad dros bolisïau a phenderfyniadau sy’n effeithio ar eu cymuned. Caiff ceisiadau eu harwain gan Gynghorau Gwirfoddol Sirol. Bydd pob prosiect yn helpu cymunedau lleol i ddweud eu dweud.

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
525
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Community Voice

 1. 1. Rhaglen Lleisiau Lleol Community Voice Programme Slide Graham Brand Swyddog Polisi a Datblygu Policy & Development Officer
 2. 2. Rheswm dros y rhaglen Rationale for programme <ul><li>Astudiaeth CLF o Bolisi ac Ymarfer Llais y Bobl </li></ul><ul><li>Mae cysylltu â chymunedau yn arwain at wasanaethau cyhoeddus mwy effeithiol a chynaliadwy </li></ul><ul><li>Arolwg Beecham </li></ul><ul><li>Cynllun gweithredu’r sector wirfoddol </li></ul><ul><li>BIG study of Citizens Voice Policy and Practice </li></ul><ul><li>Engaging communities leads to more effective and sustainable public services </li></ul><ul><li>Beecham Review </li></ul><ul><li>Voluntary sector scheme action plan </li></ul>
 3. 3. Gweledigaeth rhaglen Programme vision <ul><li>People: </li></ul><ul><li>Think positively about community needs </li></ul><ul><li>Are engaged and involved </li></ul><ul><li>Have greater influence over policies and decisions </li></ul><ul><li>Devise community led projects </li></ul><ul><li>Build more resilient communities </li></ul><ul><li>Pobl: </li></ul><ul><li>Meddwl yn bositif am anghenion cymunedol </li></ul><ul><li>Yn teimlo’n rhan o bethau </li></ul><ul><li>Gyda mwy o ddylanwad dros bolisïau a penderfyniadau </li></ul><ul><li>Prosiectau wedi’i harwain gan y gymuned </li></ul><ul><li>Adeiladu cymunedau mwy ystwyth </li></ul>
 4. 4. Rhaglen Lleisiau Lleol Community Voice Programme <ul><li>Only open to CVCs </li></ul><ul><li>£12 million available Wales wide </li></ul><ul><li>Two stage application process </li></ul><ul><li>Portfolios of 5 – 10 community led projects </li></ul><ul><li>LSB endorsement for the portfolio of projects </li></ul><ul><li>Ar agor i CGS yn unig </li></ul><ul><li>£12 miliwn ar gael ledled Cymru </li></ul><ul><li>Proses ymgeisio dau gam </li></ul><ul><li>5 – 10 prosiect portffolio cymunedol </li></ul><ul><li>Cefnogaeth BGLl i’ch portffolio o brosiectau </li></ul>
 5. 5. Amserlen rhaglen gyfan Full programme timescale Programme opens – 1 June 2011 Stage one closes – 16 September 2011 Stage one decisions – 31 January 2012 Stage two applications in – 30 July 2012 Final decisions – December 2012 Rhaglen ar agor – 1 Mehefin 2011 Cam un yn cau – 16 Medi 2011 Penderfyniadau can un – 31 Ionawr 2012 Ceisiadau cam dau i mewn – 30 Gorffennaf 2012 Penderfyniadau terfynol – Rhagfyr 2012
 6. 6. Cynghorau Gwirfoddol Lleol County Voluntary Councils <ul><li>Bydd CGS yn gyfrifol am: </li></ul><ul><li>ddatblygu'r portffolio </li></ul><ul><li>cefnogi a chydlynu'r prosiectau unigol </li></ul><ul><li>rheoli a monitro'r grantiau i brosiectau unigol </li></ul><ul><li>datblygu cysylltiadau rhwng y prosiectau unigol, darparwyr gwasanaethau lleol a BGLl. </li></ul><ul><li>CVC will be responsible for: </li></ul><ul><li>developing the portfolio </li></ul><ul><li>supporting and co-ordinating the individual projects </li></ul><ul><li>managing and monitoring the grants to individual projects </li></ul><ul><li>developing links between the individual projects, local service providers and LSBs. </li></ul>
 7. 7. Arian sydd ar gael i CGS Money available to CVCs
 8. 8. Costau prosiectau cymuendol Community led project costs <ul><li>Revenue: </li></ul><ul><li>training to develop engagement skills & self confidence </li></ul><ul><li>staff & management costs </li></ul><ul><li>office running costs </li></ul><ul><li>publicity, monitoring & evaluation </li></ul><ul><li>Capital : </li></ul><ul><li>small items of equipment </li></ul><ul><li>Refeniw : </li></ul><ul><li>hyfforddiant i ddatblygu sgiliau ymgysylltu a hunan hyder </li></ul><ul><li>staff a chostau rheoli </li></ul><ul><li>costau rhedeg swyddfa </li></ul><ul><li>cyhoeddusrwydd, monitro a gwerthuso </li></ul><ul><li>Cyfalaf : </li></ul><ul><li>eitemau offer bychan </li></ul>
 9. 9. Hyrwyddo’r rhaglen Programme Promotion <ul><li>Cwestiynau ac Atebion </li></ul><ul><li>Q and A’s </li></ul><ul><li>Engreifftiau prosiect </li></ul><ul><li>Project examples </li></ul><ul><li>Manylion cyswllt CGS </li></ul><ul><li>CVC contact details </li></ul>www.cronfaloterifawr.org.uk/lleisiaulleol www.biglotteryfund.org.uk/communityvoice

×