Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

week5

308 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

week5

 1. 1. เทคนิคการสร้างมุมกล้องด้วย โปรแกรม Flash
 2. 2. <ul><li>สร้างชิ้นงานโดยใช้วิธีการสร้าง เฟรมต่อเฟรม โมชั่นทวีน เชฟทวีน </li></ul><ul><li>สร้างชิ้นงานโดยใช้การควบคุมฉาก ด้วยการ Zoom และ การ Pan </li></ul><ul><li>สร้างชิ้นงาน ด้วยเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ </li></ul>
 3. 3. แนวคิดพื้นฐานสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว ( คาบ 1-2) <ul><li>การซูม ( Zoom In / Out) </li></ul><ul><li>การซูมภาพเป็นหลักการในการขยายรูปหรือย่อส่วนรูป </li></ul><ul><li>โดยใช้การปรับขนาด Scale เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวเป็นลำดับ </li></ul><ul><li>ของการย่อและขยายชิ้นงาน </li></ul>
 4. 4. <ul><li>การหมุน (Rotate) </li></ul><ul><li>เราจะใช้หลักการหมุนนี้ในการสร้างภาพแอนนิเมชัน </li></ul><ul><li>เพื่อทำการหมุนภาพไปในทิศทางที่ต่างกันเพื่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหว </li></ul><ul><li>เช่นเดียวกับการสร้างพัดลม หรือพายุหมุน โดยการใช้คำสั่ง Rotate </li></ul><ul><li>เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวเป็นลำดับของการขยับชิ้นงานรอบจุดหมุน </li></ul>
 5. 5. <ul><li>เขย่าภาพ (Tilting) หลักการเขย่าภาพนี้เหมาะสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่ทำให้ภาพส่วนใดส่วนหนึ่งขยับขึ้น – ลงสลับกันไป </li></ul><ul><li>วิ่งตามภาพ (Tracking) เทคนิคในการวิ่งตามภาพนี้จะนิยมนำไปใช้ในการเล่นเกมส์ซึ่งอาจจะใช้เทคนิคการ Scale ผสมผสานกับ Pan, Tilting รวมถึงใช้เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ เข้าช่วยที่ค่อนข้างจะยากและซับซ้อนขึ้นมาอีกก็ได้ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>การทำทรานซิชั่น (Transition) จะมีลักษณะคล้ายกับการนำเสนองานด้วยโปรแกรม PowerPoint ที่ตอนเปิดฉากคั่นระหว่างภาพที่มีการใช้เอฟเฟ็กต์ตังละลาย กวาดภาพมาจากทางซ้ายบ้าง ขวาบ้าง หรือจากมุมบ้างสลับกันไป ส่วนการสร้างงานใน Flash อาจจะใช้เทคนิคการทำเลเยอร์มาส์คมาช่วยได้เช่นกัน </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ปรับความโปร่งใสของภาพ (Alpha) เทคนิคนี้จะเป็นที่นิยมใช้กันมากในการสร้างงานด้วย Flash โดยการปรับความโปร่งใสของภาพให้ค่อย ๆ ปรากฏชิ้นงานชัดเจนขึ้นมาเรื่อย ๆ หรือค่อย ๆ เลือนหายไปทีละนิด หรือเกิดภาพชิ้นงานซ้อนกันได้ </li></ul>
 8. 8. <ul><li>กำหนดทิศทางของชิ้นงานด้วย Guide Layer การกำหนดเส้นทางให้ชิ้นงานเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่ต้องการ มีความยืดหยุ่นมากสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่สลับซับซ้อน </li></ul><ul><li>เปลี่ยนรูป (Shape Tween) หากได้รู้จักโปรแกรม Flash เป็นอย่างดีแล้วก็จะสามารถใช้เทคนิค Shape Tween ทำให้เปลี่ยนรูปสลับกับข้อความไปมาได้ </li></ul>
 9. 9. <ul><li>เราจะใช้เทคนิค </li></ul><ul><li>frame by frame </li></ul><ul><li>Motion tween </li></ul><ul><li>Shape tween </li></ul>การสร้างภาพเคลื่อนไหว
 10. 10. workshop <ul><li>ให้นักเรียนสร้างฉากหมุน </li></ul><ul><li>ให้นักเรียนสร้างฉาก pan </li></ul><ul><li>ให้นักเรียนสร้างฉาก Zoom </li></ul><ul><li>ให้นักเรียนสร้างฉาก Till </li></ul><ul><li>ให้นักเรียนสร้างภาพ Alpha สำหรับการเปลี่ยนฉาก </li></ul>การบ้าน ให้นักเรียนไป อัพโหลดแหล่งเรียนรู้ week 5 แล้วจดลงสมุด โดยสรุป
 11. 11. ซิมโบล คาบ 3-4 <ul><li>ซิมโบล ( Symbol) คือ กราฟิก ปุ่ม หรือมูฟวี่คลิปที่เราสร้าง ขึ้นมาเป็น ต้นแบบ ในครั้งแรก จากนั้นก็จะสามารถนำไป ใช้ได้อย่างไม่จำกัดตลอดในมูฟวี่เดียวกัน และมูฟวี่อื่นๆ </li></ul><ul><li>         1. Graphic          2. Button          3. Movie Clip       Library เป็นที่เก็บซิมโบล การเปิดใช้งาน Library ทำได้โดย   กดปุ่ม Ctrl+L  </li></ul>
 12. 12. อินสแตนซ์ ( Instance) <ul><li>อินสแตนซ์ คือ สำเนาของซิมโบลที่มีอยู่บนสเตจ หรือซ้อนอยู่ภายในซิมโบลอื่น อินสแตนซ์อาจมีสี ขนาด และหน้าที่ แตกต่างจากซิมโบลที่เป็นต้นฉบับ หากทำการแก้ไข ซิมโบลจะมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับ อินสแตนซ์ทั้งหมดที่สำเนาไปจากซิมโบล       </li></ul>
 13. 13. ซีน SCENCE <ul><li>ซีนเปรียบเสมือนหนังสือเล่มหนึ่งทีมีหลายๆบท ใน flash เราสามารถสร้างงานแยกออกเป็นหลายๆ ซีน เช่น </li></ul><ul><li>ซีนที่ 1 ใช้สำหรับส่วนแนะนำบทเรียน ซีนที่ 2 ใช้สำหรับเนื้อหา ในการสร้าง แอนิเมชั่นยาวๆ เราจะทำงานโดยใช้ซีนเพื่อช่วยลดจำนวน ไฟล์ FLV ให้น้อยลงได้ แล้วจะเล่นซีน ถัดๆไปอัตโนมัติ </li></ul><ul><li>การแทรกซีน วิธีที่ 1 ใช้เมนู Insret>>>Scene จะปรากฏไอคอนซีนดังภาพ </li></ul>
 14. 15. <ul><li>การแทรกซีน วิธีที่ 2 ใช้เมนู Windows>>>Other_Panels>>>Scene หรือ (Shift+F2) </li></ul><ul><li>จะปรากฏไอคอนซีนดังภาพ </li></ul>
 15. 16. ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลามูฟวี่คลิปและไทมไลน์หลัก <ul><li>ระยะเวลาในการสร้างมูฟวี่ก็คือ ระยะเวลาของการเคลื่อนไหวเฟรมที่สร้างแอนิเมชันให้กับงานที่จะสร้าง </li></ul><ul><li>จากภาพ เป็นการสร้างชิ้นงานมูฟวี่คลิปโลกหมุน ใช้ระยะเวลา 1-50 เฟรม เมื่อสร้างงานเสร็จแล้วต้องนำงานไปใช้ ที่หน้าซีนหลัก โดยการคลิกที่ Scence 1 </li></ul>
 16. 18. เมื่อคลิกมาที่ Scence 1 จะพบว่าชิ้นงานที่เราสร้างไว้ จะมีเวลาเล่น 1 เฟรม เท่านั้น เราจึงจำเป็นต้องเพิ่มระยะเวลา ให้กับชิ้นงานนั้นด้วย เพื่อเพิ่มให้เล่นร่วมกับออบเจ็คอื่นๆ จึงจะมีความสัมพันธ์กัน
 17. 19. workshop <ul><li>ให้นักเรียนออกแบบ แบนเนอร์ รณรงค์ ต้านภัยยาเสพติด </li></ul><ul><li>เวลา 1 นาที = 1440 fps </li></ul><ul><li>ไม่น้อยกว่า 3 scence </li></ul><ul><li>จะต้องประกอบไปด้วย รูปภาพ ข้อความ คำขวัญ </li></ul><ul><li>ใช้เทคนิคมุมกล้องให้เหมาะสมกับชิ้นงาน </li></ul><ul><li>มีความต่อเนื่องในเรื่องเดียวกัน </li></ul><ul><li>กำหนดส่ง งาน 24 มิ ย 54 </li></ul><ul><li>ขนาด 400 x 400 </li></ul><ul><li>กลุ่มละ 3 คน </li></ul>

×