Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programació Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

4,693 views

Published on

PAC 2 de l'assignatura de Programación Web (JavaScript) del Grau Multimèdia de la UOC. Us podeu baixar els arxius html en la meva wiki, Racó Vermell: http://raco-vermell.wikispaces.com/PROGRAMACI%C3%93+WEB

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programació Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

  1. 1. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions Grau de multimèdiaProgramació webPaquita Ribas Tur• Per a dubtes i aclariments sobre l’enunciat, adreceu-vos al consultor responsable de la vostra aula.• Cal lliurar la solució en un fitxer doc i la pràctica en arxius html, js i css si és el cas. Adjunteu el fitxer a un missatge adreçat a la bústia Lliurament i registre d’AC.• El nom del fitxer ha de ser CognomsNom_PW_PAC2 amb l’extensió .doc, .dot o .pdf.• Consulteu la data de lliurament al calendari.PAC2Teòrica1.- Explica en quins casos creus que és millor incloure el codi javascript a la mateixa pàgina html ien quins casos és millor utilitzar un fitxer .js extern.El codi de JavaScript es pot incloure en les pàgines web, dintre de l’HTML entre lesetiquetes <script type=”text/javascript”> </script>Es pot incloure dintre de la capçalera <head> </head> o dintre del cos <body></body>. La diferència és que en la capçalera, el javascript s’executa abans de carregarla pàgina i en body mentre es carrega el contingut.També es poden escriure petits elements de JavaScript dintre dels elements HTML. Enaquest cas es fa quan es volen incloure esdeveniments específics.Exemple: <input type="button" name="boto1" value="Data davui" onclick="javascript:dataAvui()"/>L’altra forma d’incloure JavaScript és mitjançant un fitxer .js extern. Es fa afegint una líniade codi: <script type=”text/javascript” src=”codi.js”></script>Cadascuna d’aquestes etiquetes <script> només poden enllaçar amb un document .js,però es poden escriure tantes etiquetes <script> com documents .js tinguem.Quan escriure el codi JavaScript a la mateixa pàgina HTML - En petits projectes - Inconvenients:
  2. 2. o Difícil manteniment. Els possibles canvis s’han de fer des de cadascuna de les línies de codi de cada pàgina. o En projectes grans, el codi repetit en cada pàgina fa més lenta la seva càrrega o Qualsevol pot veure el codi incrustat dintre de l’HTMLQuan utilitzar un fitxer .js extern - En projectes grans i complexos - Varies pàgines poden compartir el mateix arxiu .js. - Quan s’hagi d’actualitzar constantment. Facilita el seu manteniment. - Les modificacions que es facin afectaran a totes les pàgines que hagin vinculat aquest arxiu. - Facilita la seva lectura perquè tot el codi JavaScript esta dintre d’un mateix document, sense “interferències”. - La pàgina es carrega més ràpid. - Redueix espai al nostre servidor. - Facilita el poder “reutilitzar” el codi. - No hi trobo inconvenients2.- El nostre consultor ha desenvolupat un senzill codi per reflectir les incidències dun partit defutbol daficionats del seu poble. Sembla que lemoció del partit ha provocat que el codi “grinyoli”una mica. Detecta, explica, i soluciona els errors que hi ha en aquest pedaç. <script type="text/javascript"> var minut_joc; // Les variables no poden començar per un número // Les cometes han de ser dobles perquè es poden confondre amb l’apòstrof var 10_minut = Larbitre és va equivocar; /* S’està assignant un valor a una variable. Els [ ] serveixen per a accedir a una posició determinada d’un array. Per tant, aquí és incorrecte*/ minut_joc[20]=Gooool! Gol del Llorenç; // In és una paraula reservada, per tant no es pot utilitzar com a variable //La primera de les cometes està al revés in=”El jugador del barri de dalt ha esta el més connectat durant el partit”; // Les cometes han de ser dobles perquè es poden confondre amb l’apòstrof out=El porter de cal Perico no nha aturat cap ni una; /* Les cometes estan al revés. A més, s’hauria d’incloure algun mètode que separi les frases, com punt o salts de línia. */ alert(minut_joc+” “+in+” “+out);El que jo hagués escrit:<script type="text/javascript"> var minut_joc10 = "L’àrbitre és va equivocar"; var minut_joc20 =Gooool! Gol del Llorenç + "n";

×