Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matemàtiques per a la Multimèdia II - Exercici de compressió - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

3,714 views

Published on

Exercici de compressió de l'assignatura Matemàtiques per a la Multimèdia del Grau Multimèdia de la UOC. Per a descarregar-te l'enunciat, visita la meva wiki: http://raco-vermell.wikispaces.com/MATEM%C3%80TIQUES+II

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Matemàtiques per a la Multimèdia II - Exercici de compressió - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

  1. 1. PAQUITA RIBAS TUR EXERCICI VOLUNTARI 2 – MATEMÀTIQUES IIActivitat 1-a)He obert la imatge BlueMarble2012_800 amb el Photoshop, he fet una captura depantalla i l’he enganxat en un document de Paint. He retallat la part corresponent a laimatge original i l’he guardat en format .bmp, de 24 bits, anomenant-laterra_bmp_24b.Després he obert la imatge terra_bmp_24b amb el Photoshop i l’he guardat amb elssegüents formats: Nom de la imatge Format Mida terra_bmp_24b BMP 1.876 KB terra-tif TIF 1.056 KB terra-png PNG 847 KB terra-jpg JPG 550 KB terra-gif GIF 323 KBTaxa de compressió entre el .bmp i el .tif 1876 – 1056 = 820 (el que ens estalviem) 820 / 1876 · 100 = 43,71 % és la taxa de compressió entre el .bmp i el .tifTaxa de compressió entre el .bmp i el .png 1876 – 847 = 1029 1029 / 1876 · 100 = 54,85 % és la taxa de compressió entre el .bmp i el .pngTaxa de compressió entre el .bmp i el .jpg 1876 – 550 = 1326 1326 / 1876 · 100 = 70,68 % és la taxa de compressió entre el .bmp i el .jpgTaxa de compressió entre el .bmp i el .gif 1876 – 323 = 1553 1553 / 1876 · 100 = 82,78 % és la taxa de compressió entre el .bmp i el .gif
  2. 2. Activitat 1-b)He obert la imatge BlueMarble2012_800 amb el Photoshop i l’he guardat a diferentsqualitats. Nom de la imatge Format Mida BlueMarble2012_800 TIF 2.236 KB terra-12 JPG 553 KB terra-11 JPG 401 KB terra-10 JPG 296 KB terra-9 JPG 234 KB terra-8 JPG 197 KB terra-7 JPG 163 KB terra-6 JPG 161 KB terra-5 JPG 140 KB terra-4 JPG 125 KB terra-3 JPG 117 KB terra-2 JPG 88 KB terra-1 JPG 76 KB terra-0 JPG 72 KBTaxa de compressió entre el tif i el jpg de més alta qualitat. 2236 – 553 = 1683 1683 / 2236 · 100 =75,26 %Per a veure com es pot comprimir el mateix format, compararé dels dos jpg resultants,el més gran i el més petit. 553 – 72 = 481 481/553·100 = 86,98%Activitat 1-c)El jpg és un format àmpliament utilitzat perquè comprimeix imatges fotogràfiques demanera molt eficient. Encara que té pèrdues, s’ha de comprimir molt perquè es puguindetectar. A més suporta diferents nivells de compressió amb les seves respectivespèrdues de qualitat diferents. És un format molt estès i universalment acceptat. És elformat utilitzat per les càmeres digitals, ja que les imatges ocupen menys espai.Per altra banda, l’inconvenient d’aquest format és que no suporta transparències nimúltiples capes i què quan més es comprimeix, més qualitat perd.
  3. 3. Activitat 2Diferents formats gràfics de mapa de bitsTIFF (Tagged Image File Format) - Dissenyat per Aldus, però ara pertany a Adobe. - És un format sense pèrdua de qualitat. - És el format que més ocupa però el millor per a ser imprès. - Les impremtes utilitzen aquest format en les imatges per a filmar per a offset. - Desavantatges: Ocupa molt d’espai.BMP (Windows Bitmap Format) - Creat per Microsoft. - Compressió sense pèrdua de qualitat. - S’utilitzen per a les imatges de qualitat d’impressió normal o per a imatges d’alta qualitat que han d’aparèixer en pantalla, com per exemple, fons d’escriptori. - Desavantatges: Permet tanta qualitat com el TIFF, però no aporta informació per a la impressió.JPG (Joint Photographic Experts Group) - Utilitza un algorisme de compressió amb pèrdues. - Comprimeix la imatge basant-se en zones. - Té pèrdua de qualitat. - Permet seleccionar diversos nivells de compressió. - Pot generar arxius molt petits, però amb pèrdua de qualitat (a més petit, menys qualitat) - S’utilitza per a imatges fotogràfiques que tinguin moltes tonalitats o imatges amb degradats. - No és el format més indicat per a dibuixos de línia o en dibuixos amb grans extensions de colors plans i uniformes. - Desavantatges: No permet transparències i a molta compressió, poca qualitat.GIF (Graphics Interchange Format) - Dissenyat el 1987 per Compuserve. - És compatible amb tots els navegadors. - Pot emmagatzemar imatges fins a 8 bits per píxel (256 colors) sense pèrdua de qualitat. - Utilitza l’algorisme de compressió LZW. - Comprimeix la imatge basant-se en línies.
  4. 4. - No accepta transparències. Excepte el GIF89a, en el qual el nivell de transparència és sempre del 100% o opac (no admet graus). - Existeix una versió de GIF animada. - S’utilitza per a il·lustracions, text, gràfics de colors plans i fotografies de petita grandària, sempre que no tinguin massa tonalitats de color. - Desavantatges: molt poc colors, animacions molt simples.PNG (Portable Network Graphics) - Dissenyat el 1996. - Dissenyat especialment per a entorn web. - Permet obtenir arxius molt comprimits a diferents nivells de qualitat. - Pot emmagatzemar imatges fins a 48 bits per píxel. - Suporta fins a 65 nivells de transparència ja que té un canal Alfa. - S’utilitza per a tot tipus d’imatges, especialment per a web o per a imatges integrades en Flash. - Desavantatges: no és compatible amb tots els navegadors,Mètode de compressió del jpgL’algoritme de compressió JPG perd informació mentre comprimeix, però quasi no ensdonem compte de la pèrdua perquè aquest algoritme s’aprofita dels defectes de l’ullhumà.Per exemple, en l’apartat b de l’activitat 1 d’aquest exercici voluntari, he guardat a jpgde diferents qualitats una imatge tiff. Se’ns demanava que comprovéssim quina detotes es pixela. Si ho anava mirant gradualment (sense fer zoom), els meus ulls quasino detectaven la pixelació. Sí que era notable si comparava el jpg de més alta qualitatamb el jpg de menys qualitat, especialment en els degratats.Amb el zoom a 200% sobre les imatges, he notat que es feia molt evident la pixelació apartir de la imatge terra-2, en què ja es pot apreciar el píxel com un quadrat.Normalment, les imatges es representen amb un canal pel vermell, un altra pel verd iun altra pel blau. El que fa l’algoritme de compressió JPG, primerament, és separar lainformació del brillo de la informació del color. Es a dir, fa dos canals, un de brillo i unde color. No toca el canal del brillo, però en el canal de color elimina les diferències decolor. Ho fa de manera tant subtil que els nostres ulls no ho poden apreciar.Si es fes també sobre el canal del brillo, podríem percebre de forma quasi immediata lamanca de qualitat. Això és degut a que l’ull humà té més resolució de brillo que decolor, per això la compressió es fa sobre el canal de color.
  5. 5. Bibliografia:Alberich Jordi, Corral Albert, Gómez David (2004). Producció i tractament de gràfics perordinador. Barcelona: UOCCruells Pere i Sáez Germán (2010). Matemàtiques per a multimèdia II. Barcelona: UOCMonjo Palau Tona (2011). Disseny d’interfícies multimèdia. Barcelona: UOCPensamientos Computables (2011) Como el algoritmo de ocmpresión JPG engaña alojo humano [En línia] http://www.pensamientoscomputables.com/entrada/algoritmo-compresion-jpeg-jpg.html [Maig 2012]Clases Photoshop (2009) Clasificación de formatos de archivos. http://www.clases-photoshop.com.ar/articulos_de_photoshop/articulo_numero_cuatro.html [Maig 2012]

×