Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matemàtiques per a la Multimèdia II - Exercici de codificació - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

3,559 views

Published on

Exercici codificació, de l'assignatura Matemàtiques per a la Multimèdia II, del Grau Multimèdia de la UOC. Per a descarregar-se l'enunciat, visita la meva wiki: http://raco-vermell.wikispaces.com/MATEM%C3%80TIQUES+II

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Matemàtiques per a la Multimèdia II - Exercici de codificació - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

  1. 1. EXERCICI MÒDUL 1: CODIFICACIÓ ALUMNA: PAQUITA RIBAS TURActivitat 1 – Targeta 14548037559028025Multiplicarem les posicions impars per dos(4·2)+(4·2)+(0·2)+(7·2)+(5·2)+(0·2)+(8·2)+(2·2)8+8+0+14+10+0+16+4Calculem el mòdul 9 als números més grans que 98+8+0+(14-9)+(10-9)+0+(16-9)+48+8+0+5+1+0+7+4= 33Sumarem les posicions pars, inclòs el dígit de control5+8+3+5+9+2+0+5= 3733+37=70 i 70/10=7, per tant, el mod és 0El dígit de control és correcteActivitat 1 – Targeta 25489133028737401Multiplicarem les posicions impars per dos(5·2)+(8·2)+(1·2)+(3·2)+(2·2)+(7·2)+(7·2)+(0·2)10+16+2+6+4+14+14+0Calculem el mòdul 9 als números més grans que 9(10-9)+(16-9)+2+6+4+(14-9)+(14-9)+01+7+2+6+4+5+5+0= 30Sumarem les posicions pars, inclòs el dígit de control4+9+3+0+8+3+4+1= 3230+32=62 i 62/10=6,2, per tant, el mod no és 0El dígit de control és incorrecteEl número més aproximat el quan el mod sigui 0, és el 70. Li restem el resultat de lesoperacions dels pars per a saber quin número necessitem: 70-30=40.La suma dels pars ens dóna 32, per arribar a 40 necessitem un 8. Aquest es suma aldígit de control que ara tenim i dóna 9.També podríem fer:4+9+3+0+8+3+4+X= 4031+X=40X=40-31X=9
  2. 2. Comprovarem ara amb el 9:4+9+3+0+8+3+4+9= 4030+40=70 i 70/10=7, per tant el mod és 0El dígit de control correcte és 9Activitat 1 – Targeta 34174802400074012Multiplicarem les posicions impars per dos(4·2)+(7·2)+(8·2)+(2·2)+(0·2)+(0·2)+(4·2)+(1·2)8+14+16+4+0+8+2Calculem el mòdul 9 als números més grans que 98+(14-9)+(16-9)+4+0+8+28+5+7+4+0+8+2= 34Sumarem les posicions pars, inclòs el dígit de control1+4+0+4+0+7+0+2= 1834+18=52 i 52/10=5,2, per tant, el mod no és 0El dígit de control és incorrecteEl número més aproximat el quan el mod sigui 0, és el 50. Perquè el resultat sumi 50hem de restar 2. Si restem 2 al dígit de control actual, ens queda 0.També podríem fer:1+4+0+4+0+7+0+X= 1616+X=16X=16-16=0Comprovarem ara amb el 0:1+4+0+4+0+7+0+0= 1634+16=50 i 50/10=5, per tant el mod és 0El dígit de control correcte és 0Activitat 1 – Targeta 44214730338569011Multiplicarem les posicions impars per dos(4·2)+(1·2)+(7·2)+(0·2)+(3·2)+(5·2)+(9·2)+(1·2)8+2+14+0+6+10+18+2Calculem el mòdul 9 als números més grans que 98+2+(14-9)+0+6+(10-9)+(18-9)+28+2+5+0+6+1+9+2= 33Sumarem les posicions pars, inclòs el dígit de control
  3. 3. 2+4+3+3+8+6+0+1= 2733+27=60 i 60/10=6, per tant, el mod és 0El dígit de control és correcteActivitat 1 – Targeta 54508506666547015Multiplicarem les posicions impars per dos(4·2)+(0·2)+(5·2)+(6·2)+(6·2)+(5·2)+(7·2)+(1·2)8+0+10+12+12+10+14+2Calculem el mòdul 9 als números més grans que 98+0+(10-9)+(12-9)+(12-9)+(10-9)+(14-9)+28+0+1+3+3+1+5+2= 23Sumarem les posicions pars, inclòs el dígit de control5+8+0+6+6+4+0+5= 3423+34=57 i 57/10=5,7, per tant, el mod no és 0El dígit de control és incorrecteEl número més aproximat el qual el mod sigui 0, és el 60. 60-23=37.37-34=3. Això voldir que necessitem un 3 perquè la suma de les posicions pars sigui 37. Aquest 3 quenecessitem el sumem al 5 que ja tenim i ens dóna: 8.També podríem fer:5+8+0+6+6+4+0+X= 3729+X=37X=37-29=8Comprovarem ara amb el 0:5+8+0+6+6+4+0+8= 3723+37=60 i 60/10=6, per tant el mod és 0El dígit de control correcte és 8Activitat 2 – Targeta 6450850666X547067Multiplicarem les posicions impars per dos(4·2)+(0·2)+(5·2)+(6·2)+(6·2)+(5·2)+(7·2)+(6·2)8+0+10+12+12+10+14+12Calculem el mòdul 9 als números més grans que 98+0+(10-9)+(12-9)+(12-9)+(10-9)+(14-9)+(12-9)8+0+1+3+3+1+5+3= 24
  4. 4. Sumarem les posicions pars, inclòs el dígit de control5+8+0+6+X+4+0+7= 30+XEl 60 és el número més aproximat en el qual el mod és 0.24+30+X=60X=60-30-24X=6Comprovarem si el resultat és cert:5+8+0+6+6+4+0+7= 3624+36=60 i 60/10=6, per tant el mot és 0El dígit que falta és 6.Activitat 2 – Targeta 754891330287374X7Multiplicarem les posicions impars per dos(5·2)+(8·2)+(1·2)+(3·2)+(2·2)+(7·2)+(7·2)+(X·2)10+16+2+6+4+14+14+2XCalculem el mòdul 9 als números més grans que 9(10-9)+(16-9)+2+6+4+(14-9)+(14-9)+2X1+7+2+6+4+5+5+2X30+2XSumarem les posicions pars, inclòs el dígit de control4+9+3+0+8+3+4+7= 3830+38=68El 70 és el número més aproximat en el qual el mod és 0. Perquè la suma donés 70necessitaríem que 2X = 22X=2x=2/2=1Comprovarem si el resultat és cert:(5·2)+(8·2)+(1·2)+(3·2)+(2·2)+(7·2)+(7·2)+(1·2)10+16+2+6+4+14+14+2(10-9)+(16-9)+2+6+4+(14-9)+(14-9)+21+7+2+6+4+5+5+2=3232+38=70 i 70/10=7, per tant el mod és 0.El dígit que falta és 1.
  5. 5. Activitat 3Per a calcular el codi de seguretat CVC o CVV es necessita, a més del número de latargeta, la data de caducitat i el codi de servei que només els bancs podenproporcionar.Existeixen programes que es poden descarregar des d’Internet(http://eftcalculator.codeplex.com/wikipage?title=CVV%20calculation&referringTitle=Home), però no tinc prou dades per a poder fer l’exercici, ja que només disposo delsnúmeros de targetes.

×