Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programació Web - PAC 1 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas

5,215 views

Published on

Correcció PAC 1 de l'assignatura Programació Web, del Grau Multimèdia de la UOC. Us podeu baixar els arxius HTML i JS en la meva wiki Racó Vermell: http://raco-vermell.wikispaces.com/PROGRAMACI%C3%93+WEB

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programació Web - PAC 1 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas

  1. 1. La proposta de solució recull 4 exemples de com es podia desenvolupar la PAC. Segonsel model de dades decidit (estructura demmagatzemament de les compres) cadapregunta requeria un codi concret. • Opció 1. Array multidimensional gentilesa de la Isabel Simó. Aquesta opció lhe modificat lleugerament per fer el codi més eficient i documentar-la al màxim segons la proposta de Sun. Diria que és la que heu de seguir si heu tingut problemes en el desenvolupament de la PAC i voleu un exemple de referència • Opció 2. Array encadenant la compra en un string gentilesa de la Núria Escudé. Potser la versió més senzilla a lhora de recollir les dades, però que complica més les cerques. Per fer-ho caldrà accedir a "Marca", "Brand" per la Núria, que està al mig de la cadena. El mètode split de lobjecte String facilita molt la feina. Alguns de vosaltres heu tirat pel dret i no heu tingut en compte on calia cercar la marca. En el cas dordenar és molt senzill, ordenant la cadena de compres ordenem per producte i ja està. Una altra cosa seria poder ordenar per marca o unitats, però per sort no calia • Opció 3. Es treballa amb 3 arrays gentilesa del Guillem Riera, i de pas he posat aquest exemple perquè utilitza un formulari i us ajudarà als que no sapigueu com accedir a la informació daquests camps des de javascript. La cerca està feta amb expressions regulars, punt també interessant – alerta Núria els teus patterns i if han estat una mica modificats- • Opció 4. Array 3 posicions consecutives gentilesa del Lluís Canela. Segurament és la pitjor de les opcions, no tant perquè es complica el codi, sinó perquè conceptualment barregem pomes amb peres sense estructurar les dades correctament. Però és una opció factible i aquí està la solució. A lhora de cercar, si tenim en compte que a la posició 1 de les compres hi ha la marca i a la 4 la següent i a la 7 la següent... cal incrementar el comptador de larray de compres en 3 cada vegada. Això molts no ho heu fet provocant que es cerquéssim marques, productes – i si era un número unitats – com a coincidents. És important destacar com el Lluís ha solucionat el problema de lordre de les majúscules i minúscules a partir del mètode sort. També la forma com ha creat una taula auxiliar per facilitar-li la posterior ordenació (si entreu dades feu primer un llistar)A partir dara imagineu que soc un usuari que vol comprar la vostra pàgina i comentaréque he observat als exercicis i que mhagués agradat trobar. Tot el que diré alguns devosaltres ho han fet perfectament, però en pocs casos ho heu inclòs tot.
  2. 2. 1.- Afegir-hi un botó que llenci un bucle per llegir des del teclat la llista de la compra producte,marca i unitats (format: producte, marca, unitats) i desar-los en un array ( array unidimensionalque contingui la concatenació de producte, marca, unitats). Finalitzar quan hi hagi una entrada enqualsevol dels camps que sigui FI.Quan començo a comprar jo no recordo com he dacabar, intento fer escape, enter, deixarun valor buit i no aconsegueixo acabar, tampoc tinc un botó final i em desespero. Posarals alerts un text que digui escriure FI per acabar sagraeix.També sagraeix que la pàgina majudi, em permeti acabar amb FI o fi o Fi. També que sicompro un producte buit no em deixi continuar.Quan entro FI vull acabar, no magrada que mobliguin a entrar una marca i unes unitats. Isi no ho faig la pàgina senfada i no puc fer res!2.- Afegir a lapartat anterior una funció de validació de la informació introduïda: que no s’acceptinproductes i marques que continguin caràcters especials (&%$?¿!¡¨ _) i assegurar-se de que lesunitats continguin un valor numèric enter.Aquí no hi tinc res a dir com a usuari. Només en un cas al validar hi trobar un caràcterinvàlid mha expulsat de la compra. Hauríem de facilitar la feina als nostres clients!Com a programador magradaria que afegir o treure caràcters prohibits sigui tan senzillcom fe-ho a un allista i que no hagi de tocar codi, comptadors, parèntesis, ifs i no sequantes coses més3.- A la pàgina anterior inserir un botó “mostrar” que permeti fer un llistat de les dades en formattaula en una nova pàgina (el codi que obri la nova pàgina s’explicarà al fòrum).Majuda molt saber que se mestà mostrant a cada columna, com a comprador no sé quedeia lenunciat de la PAC i no puc saber exactament que hi ha a cada columna del llistat.També em facilita molt veure clarament que tenim 3 columnes i que el llistat no vagi fent"esses" per la pantalla4.- A la pàgina anterior afegir un botó que permeti cercar una marca de la llista i mostri tots elsregistres que compleixen la condició. Per visualitzar el resultat utilitzeu un alert.Quan faig una cerca i se mobre una finestra o apareix un alert que em tapa la pantalla,perdo la referència de la marca cercada, no estaria de més veure-la a la finestra resultat. Iafegiria el mateix que al punt anterior5.- Afegir un nou botó que ordeni la llista de productes i els mostri, en format taula ordenada, enuna pàgina nova.Repetiria el que he dit al punt 3
  3. 3. 6.- Com que lopció 5 ens desordena lestat inicial de la llista, afegir un botó que permeti recuperar-lo. Quines opcions sus plantegen i quina seria més optima?En molt pocs casos hi ha hagut problemes7.- Exportar el codi javascript de la pàgina a un arxiu .js extern i vincular-lo a la pàgina web.Sempre correcte8.- Documentar el codi segons la solució proposada als temes de debat.Moltes vegades els exercicis no estaven documentat segons la proposta. En pocs ni shiassemblava i no costava res fer-ho.

×