Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Principis dels nous mitjans

1,157 views

Published on

Principis dels nous mitjans de comunicació, segos Lev Manovich. Assignatura Fonaments de la Multimèdia, Grau Multimèdia de la UOC.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Principis dels nous mitjans

  1. 1. PRINCIPIS DELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ - LEV MANOVICHPRINCIPIS DESCRIPCIÓ EXEMPLEREPRESENTACIÓ Es componen de codi binari Manipulació algorítmica: Podem canviar el contrast o lesNUMÉRICA Són representacions numèriques Poden proporcions duna fotografia ser descrits en tèrmins matemàtics Estan sotmesos a manipulació algorítmica Els mitjans es tornen programables Les dades analògiques contínues passen a ser una representació numèrica: digitalització.MODULARITAT Estructura fractal dels nous mitjans Els La World Wide Web consta de nombroses pàgines web, elements sagrupen en objectes de major escala però mantenen les compostes per elements mediàtics individuals. Microsoft seves identitatas per separat. Els objectes es Office, quan inserim un objecte combinen forman objectes més grans sense perdre la seva independència.AUTOMATITZACIÓ Els principis 1 (repr. Numèrica) i 2 (modularitat) permeten Baix nivell : Qualsevol tipus de tasca automatitzada inclosaen automatitzar moltes de les funcions. softwares potents com Photoshop, 3D, processadors de textes. Automatització de baix nivell: Lusuari de lordinador crea des de En molts de llocs web es generen de forma automatica pàgines zero un objecte mediàtic utilitzant plantilles i objectes simples. sobre la marxa. Alt nivell: Bots, programes Automatització dalt nivell: Lordinador entén els significats dels informàtics que simulan una conversació humana. Alive, entorn objectes que genera. Esta en fase dinvestigació. virtual on lusuari interactua amb personatges virtuals. Videojocs de lluita, on el contraatac sadapta a latac.
  2. 2. VARIABILITAT Els objectes dels nous mitjans poden existir en diferents versions i Pàgines web construides a partir de plantilles creades per aquestes són infinites. Les versions dissenyadors web. poden ser muntades per un ordinador. La variabilitat Llocs web que usen la informació sobre lequip, el navegador o la esta connectada amb lautomatització. La variabilitat no direcció IP per adaptar a aquest, el lloc web que visualitzarà. seria possible sense la modularitat. La variabilitat és la condició bàsica dels nous mitjans. Els elements mediàtics es guarden en una base de dades mediàtica. Des della, lusuari final pot generar una varietat dobjectes a petició. Es poden crear diferents interfaces a partir de les mateixes dades. Un programa informàtic pot utilitzar la informació sobre lusuari per adaptar-li el medi. Interactivitat basada en un menú de tipus arbre. En funció de lelecció avança per una determinada rama. Les actualitzacions generen distintes versions del mateix objecte mediàtic.TRANSCODIFICACIÓ És la conseqüència més important de la informatització dels nous mitjans. Lobjecte mediàtic és un arxiu informàtic que té un encapçalament que la màquina pot llegir i classificar. Entra en diàleg amb altres arxius informàtics. La transcodificació té dues capes: La capa cultural i la capa que sinfluèncien mútuament i forma una nova cultura mescla de significats humans i informàtics. Capa cultural: Enciclopèdia, conte, història, composició, punt de vista. Capa informàtica: Procés, paquet, classificació, funció. Els nous mitjans són els vells mijans que han estat codificats.

×