Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vídeo - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

1,004 views

Published on

PAC 3 de l'assignatura de Vídeo del Grau Multimèdia de la UOC

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vídeo - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

  1. 1. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC3. Vídeo Tercera Pràctica d’Avaluació Continuada (PAC3) RIBAS TUR ESTUDIANT PAQUITAPregunta 1A lexportació que has hagut de realitzar per presentar el teu consultor la PR1, has realitzat unacompressió intercuadro o intracuadro en el clip de vídeo?Raona la resposta i deixa clares les diferències entre ambdós conceptes.He realitzat una compressió intraquadre, ja que és apropiada per a seqüències en les quals hi hamolt moviment, com els clips amb un ritme ràpid.La compressió interquadre és més per a clips en els que les imatges siguin semblats i no hi hagivariacions en l’enquadrament.Pregunta 2Has de filmar una escena que requereix obligatòriament de desplaçament d’una càmera per unterreny extremadament irregular que no permet la utilització de rails ni vehicles, ni grues.Quin tipus de càmera utilitzaràs? Raona breument la teva elecció.Es podria optar per una filmació sense suports, tipus càmera a pols o càmera a l’espatlla. Peròsempre tindrem tremolors de càmera.L’altra opció seria un Steadycam. Consisteix en un estructura que porta un operador que permetencaixar la càmera de vídeo i estabilitzar la imatge. A la vegada que l’operador es mou. -1-
  2. 2. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC3.Pregunta 3Imaginem que ja estàs en ple procés de producció dun clip de vídeo i és moment de compartiramb el teu client el primer visionat daquest.Identifica i escriu en cada cas un dels 4 formats de vídeo amb les 4 situacions que set proposen.Formats de vídeo: - Blue-Ray (alta definició) - Windows Media Video - Flash vídeo - 3g FORMATO SITUACIONES Donaràs al teu client un DVD físic amb el clip de vídeo.Blue-Ray (Alta definició)3g Compartiràs per bluetooth des del teu telèfon mòbil el clip de vídeo al telèfon mòbil del teu client.Flash vídeo Compartiràs el vídeo amb el teu client per mitjà dinternet.Windows Media Video Li ensenyaràs el clip al teu client a través dun llapis USB de memoria.Pregunta 4Com tècnic/a duna retransmissió esportiva dun partit de bàsquet has de distribuir en llocsestratègics del pavelló esportiu, unes hores abans que comenci el partit, diferents càmeres devídeo. Lobjectiu és que els espectadors de televisió puguin seguir lacció en cada moment i ambel màxim de detalls.Explica breument quantes càmeres utilitzaries, on les situaries i el per què de la teva elecció. - 2 càmeres general que captin entre les dues tot el camp muntades sobre trípode, que es pugui moure de forma horitzontal per seguir tot el que passa al camp. Una aniria del centre del camp cap l’esquerra i l’altra del centre del camp a la dreta. - Una càmera darrere de cada cistella. Per enregistrar les jugades al voltant de la cistella. - Una minicàmera dalt de cada cistella – Per poder enregistrar de forma zenital com entra la pilota. - Dues càmeres laterals sobre trípode, que es moguin de forma horitzontal i vertical, situades a l’altura dels jugadors , per poder enregistrar els gestos d’aquestos i el “banquillo” -2-
  3. 3. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC3.Pregunta 5Un grup professional publicitari et proposa, com a projecte professional, retribuïteconòmicament, la gravació duna seqüència de vídeo que ja té guió. El resultat de la gravacióque faràs, amb resultats publicitaris serà similar al que trobaràs en el següent link:http://www.youtube.com/watch?v=mUZrrbgCdYcAtès que es tracta dun projecte en què hauran dintervenir diferents persones, adoptantdiferents papers, a les que segurament també caldrà contractar, Comenta les dues qüestionsque es plantegen:A. Quins equips tècnics es necessitaran?B. Quin equip humà de videoproducció intueixes que necessitaràs per a la seva realització?Equips tècnics - Per enregistrar: - Càmeres amb suport tràveling o charriot a la part de dalt, també tipus steady camp per a moure’s amb facilitat i rapidesa. - Varies càmeres sense suports per a filmar entre la gent - El so: - Equip de música potent per posar la música de fons - Micròfons per a enregistrar el so ambient - Muntatge - Equips informàticsEquip humà - Fase de preproducció - Productor, realitzador - Fase de producció - Director - Guionista, director artístic, coreògraf - Operaris de càmera - Il·luminador - Tècnic de so - Decorador, maquillatge, perruqueria - Actors – ballarins (molts, molts) - Fase de postproducció - Muntador - Dissenyador gràfic -3-
  4. 4. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC3.Pregunta 6Escriu cada un dels següents tipus de postproducció en el lloc que li correspon: No lineal, on-line. Lineal, off-line. No lineal, off-line. Lineal, on-line. tipus de postproducció No lineal - Off line 1 Muntatge digital fora de sala. No lineal – On line 2 Sala de muntatge digital. Lineal – On line 3 Sala de muntatge analògica Lineal – Off line 4 Muntatge analògic fora de salaPregunta 7En el catàleg duna botiga hi ha la descripció dun model de càmera de vídeo amb suport de discdur. També es troba una altra amb suport en cinta mini-dv.Compara el sistema de gravació de les dues càmeres, els seus procediments de treball i elsavantatges i inconvenients que presenta cadascuna. -4-
  5. 5. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC3.MiniDvAvantatges - Ofereix prestacions de qualitat millorades si el comparem am VHS o altres formats analògics de qualitat mitjana. - No es necessita targeta digitalitzadora de l’ordinador. Per a transferir les imatges al ordinador només es necessita un cable DV a un port Firewire. - Les càmeres són molt més econòmiques i les cintes miniDV han baixat de preu. - Permeten captar a pols amb més nitidesa perquè porten estabilitzador d’imatge que evita tremolors.Desventatges - miniDV – De resolució estàndard no pot llegir cintes gravades en alta definició. Una càmera miniDV d’alta definició si pot llegir en SD (un sensor)Suport de disc durAvantatges: - Altes prestacions i discs durs d’alta capacitat. Permeten gravar durant moltes hores - Altra resolució. Es pot decidir la qualitat i la compresió del vídeo. - No necessiten ni cintes ni miniDVD - Permeten esborrar des de la càmera escenes - No hi ha perill de sobrescriure imatges gravades ja que busca un lloc lliure per a enregistrarDesventatges: - Aquest tipus de càmeres encara són molt cares -5-
  6. 6. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC3.Pregunta 8A la productora audiovisual on treballes et fan lencàrrec dexportar els clips de vídeo que ja heuproduït per a televisió a un format adequat per a reproduir-se a través d’Internet.Determina quins seran els paràmetres que hauràs modificar i com procediràs a complir lobjectiuproposat.Partim de:Clip per a la teledifusió MPEG-2 (TDT) o MPEG-4 (alta definició o emissió per protocol IP)El publiquem com: - Si és per a visionar en cadena que emet per ADSL (per protocol IP) el format sería MPEG-4 - Si és per a penjar en Internet, el format seria H-264 o Flash VídeoPregunta 9Tenint en compte que el muntatge duna producció audiovisual ha destar en funció dunaintencionalitat manifesta, relaciona i comenta quin tipus de muntatge triaries en un programa dedebat televisiu i quin en una pel·lícula de ficció duna hora de durada, raonant el perquè en cadacas.Debat televisiu: Triaria un muntatge continu, ja que es necessita d’una continuïtat per a poderseguir el debat.En una pel·lícula de ficció – Triaria un muntatge en paral·lel, per poder explicar varies escenes quecoexisteixen en el temps o un muntatge ideològic.Utilitzaria la el·lipsis per poder explicar la història en un curt espai de temps.Pregunta 10Nomena els dos tipus dinformació que sintegren en el senyal de vídeo per formar la imatge icomenta les seves principals característiques.La brillantor de la llum (luminància) i la composició cromàtica de la llum (crominància)La llum que reflecteixen els objectes penetren dins de la càmera a través de l’òptica i es concentrensobre el sensor. Aquest només mesura la intensitat i la brillantor, no la combinació de colors perquèés monocrom. Per a solucionar el problema, les càmeres professionals porten tres sensors, un percada llum primària RGB. Les càmeres domèstiques només porten un sensor però utilitzen filtres pera separar la llum a RGB -6-
  7. 7. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC3.Criteris davaluació 1 punt per cada pregunta encertada. Total de puntuació de la PAC-2: 10 punts La traducció de punts a la nota és, per a aquesta PAC: 10-9 punts = “A” 8-7 punts = “B” 6-5 punts = “C+” 4-3 punts = “C -“ 2-1 punt = “D” Condicions de lliurament  Document de text: enviar en format DOC, ODT o PDF. No comprimir en un zip.  Enviar a Lliurament i registre dAC (apartat Avaluació). Data de lliurament:  Fins el 24 de maig de 2010, a mitjanitNota: Propietat intel·lectualSovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. Ésper tant comprensible fer-ho en el marc duna pràctica dels estudis del Grau Multimèdia, sempre i això esdocumenti clarament i no suposi plagi en la pràctica.Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, sha de presentar juntament amb ella undocument en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es vaobtenir i el seu estatus legal: si lobra està protegida pel copyright o sacull a alguna altra llicència dús(Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). Lestudiant haurà dassegurar-se que la llicència que sigui noimpedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponenthaurà dassumir que lobra està protegida pel copyright.Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font sicorrespon.Un altre punt a considerar és que qualsevol pràctica que faci ús de recursos protegits pel copyright nopodrà en cap cas publicar-se en Mosaic, la revista del Graduat en Multimèdia a la UOC, a no ser que elspropietaris dels drets intel·lectuals donin la seva autorització explícita. -7-

×