Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vídeo - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

919 views

Published on

PAC 2 de l'assignatura de Vídeo del Grau Multimèdia de la UOC

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vídeo - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

  1. 1. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC2. Vídeo Segona Pràctica d’Avaluació Continuada (PAC1) COGNOMS: RIBAS TURESTUDIANT NOM: PAQUITAPregunta 1Mira el vídeo que podràs observar a:http://es.youtube.com/watch?v=fawYTSTrRZA&NR=1Raona a continuació amb quin tipus de suport de càmara creus tú que s’ harealitzat. Valora el per què amb aquest suport i no per què en un altre.És un tipus de filmació sense suports, amb la càmera a pols.S’ha utilitzat aquest suport perquè l’espectador tingui la sensació departicipar amb l’experiència. -1-
  2. 2. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC2.Pregunta 2Mira el vídeo que podràs observar a:http://www.youtube.com/watch?v=8A2ufoXTk6cLa utilització de la temperatura de color i la seva manipulació digital sempreobeeix a diferents motius. Raona quin tipus de temperatura de color es vaemprar a la pel·lícula del trailer i amb quina possible finalitat.No he vist aquesta pel·lícula perquè els films amb molta sang i violència mefan patir. Però observant el clip diria que hi ha dos tipus de temperatura decolor: - Una càlida, quasi sèpia que envolta als guerrers - I una molt freda, quasi fantasmagòrica, que relata el que jo suposo que són les escenes “tràgiques” pels guerrers: - - l’enfonsament dels vaixells - - el nen obligat a lluitar - - la mare obligada a separar-se del seu fill (ho he vist a - youtube) - - Els “dolents de la peli” avançantRealment, el trailer està en tonus sèpia i les presses fredes van esquitxant totel clip.(Per cert, els comentaris que hi ha sota del clip són penosos... i això que hi ha gent que diuque Espanya no és racista)Pregunta 3Mira el vídeo que podràs observar a:http://es.youtube.com/watch?v=8tLMCWyB9jMRaona a continuació a quin tipus de muntatge es correspon.Edició per tall, la veu en off coincideix amb les imatges. Es parteix d’un textparlat i es fa coincidir el que es diu amb el que representa a les imatges. -2-
  3. 3. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC2.Pregunta 4La majoria de televisions públiques i privades tenen diferents serveisinformatius durant el dia. Al començar els mateixos acostuma a veure’s unclip d’entrada d’uns segons. Tenim exemples diversos a YouTube, como ladel Telediario, o del telenotíces de TV3 ahttp://www.youtube.com/watch?v=REHj-HeApSE&feature=PlayList&p=81810CB5BC6FB4F4&index=3http://www.youtube.com/watch?v=A06svTUzG7Q&feature=relatedEn aquest tipus d’ edicions de vídeo ¿es tracta d’una edició vertical ohoritzontal? Raona la resposta.Crec que és una edició de vídeo vertical perquè es treballa amb múltiplespistes o capes per poder efectuar tots els efectes.Pregunta 5Una de las películes clàssiques de Charles Chaplin és “Tiempos Modernos”.http://www.youtube.com/watch?v=-YO86Bepf5YConcretament, al seu començament, des del segon 00:04 fins el 00:15 reflexaun tipus de muntatge específic. ¿Quin és i en què consisteix?És una transició per encadenament (fundido) de dos plans, els dels porcsamb el de les persones sortint del metro.La finalitat és fer una comparació del “ramat” de persones amb la porcada. -3-
  4. 4. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC2.Pregunta 6Imagina la següent escena:Mes d’ agost, dotze del migdia, i es presenta l’ocasió d’enregistrar una escenade càmera domèstica per posar-la a youtube. La filmació s’ha de fer a ple sol,no tenim ombres de cap mena.¿És una situació d’ il·luminació en la que es presentaran problemes? Justificala resposta.Filmar amb llum natural d’un dia sense núvols i amb molt de sol implicagenerarà imatges molt contrastades i les ombres es presenten dures.Si adaptem el diafragma a les zones de llum, les zones d’ombra solen quedarempastades. Si adaptem el diafragma a les zones d’ombra és fàcil que escremin les zones on la llum del sol és intensa.Pregunta 7Descriu el tipus d’il·luminació de la protagonista d’aquesta escena:http://www.youtube.com/watch?v=v3uzB-q0jsU&feature=relatedCom incideix la il·luminació de la mateixa en la sensualitat que té?Quins recursos es fa servir ?Il·luminació en clau baixa, predominen les zones fosques.L’escena és fosca, però la Rita Hayworth sembla tenir llum pròpia. La sevacara està completament il·luminada. Llum direccional a la seva figura, llum decontrallum que l’il·lumina els cabells. -4-
  5. 5. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC2.Pregunta 8Observa l’anunci dehttp://www.youtube.com/watch?v=cFA21vxN5w4&feature=relatedContesta les següents preguntes · Explica com tracta la profunditat de camp del segon 53 al segon 57. · Què cal fer per augmentar la profunditat de camp en un rodatge?1 - Hi ha poca profunditat de camp, per això la imatge del fons apareixdesenfocada. La funció que té és per centrar l’interès en el logotip, queapareix en primer pla, a la dreta i enfocat.2 - Una optica amb distància focal curta.2B – Utilitzar un gran angularPregunta 9Observa l’anunci de http://www.youtube.com/watch?v=bVmuOhoFn3UContesta les següents preguntesa.- Descriu la relació entre el tema de l’anunci i el balanç de blancs dominantColor grogs i ataronjats que donen, junt amb la banda sonora, calidesa al clipb.- Identifica un canvi de velocitat de reproducció en una de les escenes del’anunciSegon 0:47, quan l’actor entra per la porta. Hi ha un segon que es quedaquasi parat. El missatge que l’escena diu a l’espectador és: “Ups! Mireu quiarriba!”. Aquesta reproducció lenta fa centrar l’interès de l’espectador. Lanoia no sap que ell és aquí. L’espectador té més informació que ella.c.- Els tres primers talls de l’anunci comparteixen una característica comuna.Quina és ?El contrapicatd.- Quin tipus de mitjà es fa servir per a la filmació del darrer pla abans que esmostri el producte anunciat, segon 00:50 a 00:56 ?Tràveling ascendent fins a pla zenitalData de lliurament: -5-
  6. 6. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC2.27 abril de 2010 -6-
  7. 7. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Grau de Multimèdia. Vídeo. 2010-1_PAC2.Nota: Propietat intel·lectualSovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats perterceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc duna pràctica dels estudisdel Grau Multimèdia, sempre i això es documenti clarament i no suposi plagi en lapràctica.Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, sha de presentarjuntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cadarecurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si lobra està protegidapel copyright o sacull a alguna altra llicència dús (Creative Commons, llicència GNU, GPL...). Lestudiant haurà dassegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicamentseu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent hauràdassumir que lobra està protegida pel copyright.Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i elseu codi font si correspon.Un altre punt a considerar és que qualsevol pràctica que faci ús de recursos protegits pelcopyright no podrà en cap cas publicar-se en Mosaic, la revista del Graduat en Multimèdiaa la UOC, a no ser que els propietaris dels drets intel·lectuals donin la seva autoritzacióexplícita. -7-

×