Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matemàtiques per a la Multimèdia II - Informe Pràctica 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

3,715 views

Published on

Informe de la Pràctica 2 d'estadística, de l'assignatura Matemàtiques per a la Multimèdia II, del Grau Multimèdia de la UOC. Per a descarregar-te els arxius de la pràctica, visita la meva wiki: http://raco-vermell.wikispaces.com/MATEM%C3%80TIQUES+II

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Matemàtiques per a la Multimèdia II - Informe Pràctica 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

 1. 1. MATEMÀTIQUES PER A MULTIMÈDIA II – PRÀCTICA 2 Paquita Ribas TurS’ha proposat fer un estudi estadístic de l’alumnat del grau de multimèdia. S’ha realitzat unmostreig estratificat, estudiant per separat els homes i les dones.Per a realitzar aquest estudi s’han recollit 30 enquestes, de les quals 10 són d’homes i 20 dedones. 25 20 15 10 5 0 Dones HomesTenim doncs, un percentatge de 66% d’homes i de 34% de dones.A continuació analitzarem les dades pregunta per pregunta.
 2. 2. 2.Nombre d’ordinadors que hi tens a casaResultats de la totalitat de l’enquesta: 14 12 10 8 6 4 2 0 1 ordinador 2 ordinadors 3 ordinadors Més de 3 ordinadorsResultats de les dones: 5 4 3 2 1 0 1 ordinador 2 ordinadors 3 ordinadors Més de 3 ordinadorsResultats dels homes 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 ordinador 2 ordinadors 3 ordinadors Més de 3 ordinadors
 3. 3. HistogramaEn línies generals, un 40% dels estudiants tenen més de 3 ordinadors a casa. La resta d’estudiantstenen 2 ordinadors (23,33%), 1 ordinador (20%) i 3 ordinadors (16,66%).Si comparem els homes i les dones no existeixen diferències notables entre ells. Els dos estratstenen més de 3 ordinadors en un 40%. Per això els tres diagrames són molt semblants.Arribem a la conclusió que la majoria d’estudiants tenen més de 3 ordinadors a casa seva.Gràfic de caixa
 4. 4. 3.Nombre de comptes de correu d’accés habitual que tensResultats de la totalitat de l’enquesta: 12 10 8 6 4 2 0 1 correu 2 correus 3 correus Més de 3 correusResultats de les dones: 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1 correu 3 correus 2 correus Més de 3 correusResultats dels homes 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 correu 2 correus 3 correus Més de 3 correus
 5. 5. HistogramaEn la gràfica general un 33,33% d’estudiants tenen 2 correus i un altre 33,33% tenen més de 3correus, el 23,33% té 3 correus i un 10% només 1.Si investiguem el diagrama de les dones, ens trobem que la majoria té 2 i més de 3 correus ( en un30% de cada) i la resta 1 i 3 correus (en un 20% de cada).En els homes, en canvi, només hi ha un 5% que tenen 1 compte de correu. Els percentatges de 2correus i de més de 3 correus s’assemblen molt als del diagrama general (35% cadascun). Eldiagrama del homes és molt semblant al diagrama general.Com a conclusió, ha molt pocs estudiants que tinguin només 1 correu electrònic.Gràfic de caixa
 6. 6. 4.Tecnologia del teu mòbil personalResultats de la totalitat de l’enquesta: 14 12 10 8 6 4 2 0 Android Windows iPhone BB Symbian Altres PhoneResultats de les dones: 6 5 4 3 2 1 0 Android Windows iPhone BB Symbian Altres PhoneResultats dels homes 12 10 8 6 4 2 0 Android Windows iPhone BB Symbian Altres Phone
 7. 7. HistogramaEn aquest cas hi ha un gran diferència de preferències entre homes i dones.El 50% de les dones enquestades tenen mòbils que no són d’última generació, seguit d’un 30%que té iPHone i d’un 20% que té mòbils amb tecnologia Android.El 50% homes, en canvi, tenen mòbil amb tecnologia Android, un 25% iPhone i un 15% mòbils queno són d’última generació. La resta, un 10% es reparteix en parts iguals entre Windows Phone iSymbian.El resultat del homes fa pujar la barra d’Android en el diagrama general i el resultat de les dones fapujar la barra d’altres en el diagrama general.Gràfic de caixa
 8. 8. 5.Nombre d’hores que treballes amb l’ordinador per estudis en una setmanaResultats de la totalitat de l’enquesta: 12 10 8 6 4 2 0 De 0 a 5 De 6 a 11 De 12 a 17 Més de 17Resultats de les dones: 7 6 5 4 3 2 1 0 De 0 a 5 De 6 a 11 De 12 a 17 Més de 17Resultats dels homes 8 7 6 5 4 3 2 1 0 De 0 a 5 De 6 a 11 De 12 a 17 Més de 17
 9. 9. HistogramaSi comparem les gràfiques, les dones dediquen més hores d’estudi que els homes. Un 50% d’ellesho fa més de 17 hores setmanals, en canvi, només un 25% dels homes dediquen aquestes horesd’estudi.Un 35% d’ells, dediquen de 6 a 11 hores setmanals i amb la mateixa proporció, de 12 a 17 hores.Gràfic de caixa
 10. 10. 6.Nombre d’hores que utilitzes l’ordinador per a temes personals en una setmanaResultats de la totalitat de l’enquesta: 12 10 8 6 4 2 0 De 0 a 5 De 6 a 11 De 12 a 17 Més de 17Resultats de les dones: 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 De 0 a 5 De 6 a 11 De 12 a 17 Més de 17Resultats dels homes 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 De 0 a 5 De 6 a 11 De 12 a 17 Més de 17
 11. 11. HistogramaEls resultats de les dones estan molt repartits, utilitzen de 6 a 11 hores i de 12 a 17 hores amb elmateix percentatge (un 30%), un 20% utilitza més de 17 hores i un altre 20% n’utilitza de 0 a 5.Els homes en canvi utilitzen més de 17 hores (40%) i de 6 a 11 hores (35%), de 12 a 17 hores un20%, i la resta, un 5%, de 0 a 5 hores.Gràfic de caixa
 12. 12. 7.Nombre de llibres que has llegit en format tradicional en un anyResultats de la totalitat de l’enquesta: 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 De 0 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Més de 10Resultats de les dones: 7 6 5 4 3 2 1 0 De 0 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Més de 10Resultats dels homes 12 10 8 6 4 2 0 De 0 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Més de 10
 13. 13. HistogramaEl línies generals, els estudiants enquestats no són gens aficionats a la lectura de llibrestradicionalsUn 60% de les dones i un 50% dels homes reconeix haver llegit de 0 a 3 llibres. Però les donestenen els percentatges més alts de més de 10 llibres i de 8 a 10 llibres.Gràfic de caixa
 14. 14. 8.Nombre de vegades que has anat al cinema en aquest últim mesResultats de la totalitat de l’enquesta: 30 25 20 15 10 5 0 De 0 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Més de 10Resultats de les dones: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 De 0 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Més de 10Resultats dels homes 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 De 0 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Més de 10
 15. 15. HistogramaHi ha unanimitat en aquest punt. Un 80% dels alumnes asseguren haver anant al cinema de 0 a 3vegades en aquest últim mes. La resta ho ha fet de 4 a 7 vegades.
 16. 16. Gràfic de caixa
 17. 17. 9.Nombre de pel·lícules /sèries / documentals que has vist amb l’ordinador otablet aquest últim mesResultats de la totalitat de l’enquesta: 14 12 10 8 6 4 2 0 De 0 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Més de 10Resultats de les dones: 6 5 4 3 2 1 0 De 0 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Més de 10Resultats dels homes 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 De 0 a 3 De 4 a 7 De 8 a 10 Més de 10
 18. 18. HistogramaAquí trobem també una diferència entre homes i dones. Un 50% d’elles han vist pel·lícules, sèrieso documentals amb l’ordinador. La resta es reparteix entre de 0 a 3 (20%), més de 10 (20%) i un10% de 8 a 10.El 40% dels homes han vist de 0 a 3 pel·lícules, sèries o documentals amb l’ordinador, seguit d’un35% que ha vist de 4 a 7 pel·lícules, un 15% més de 10 i un 10% de 8 a 10.Gràfic de caixa
 19. 19. 10.Indica de quin/s dels següents dispositius tecnològics disposesResultats de la totalitat de l’enquesta: 30 25 20 15 10 5 0 Ordinador Portàtil Tablet E-book Reproductor Mòbil amb sobretaula musical InternetResultats de les dones: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ordinador Portàtil Tablet E-book Reproductor Mòbil amb sobretaula musical InternetResultats dels homes 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ordinador Portàtil Tablet E-book Reproductor Mòbil amb sobretaula musical Internet
 20. 20. Histograma
 21. 21. Si ens fixem en la següent taula veurem que els homes tenen més ordinadors sobretaula i lesdones portàtils. No hi ha ninguna dona que tingui una tablet. HOMES DONES Ordinador sobretaula 95% 80% Ordinador portàtil 75% 90% Tablet 40% 0% E-book 15% 20% Reproductors musicals 80% 80% Mòbil amb Internet 85% 70%Gràfic de caixa
 22. 22. ConclusionsLa majoria d’estudiants tenen més de 3 ordinadors a casa seva. Els homes utilitzen més l’ordinador desobretaula i les dones l’ordinador portàtil. Ells també són aficionats a les tablet.Hi ha molt pocs estudiants que tinguin només un correu electrònic, la majoria té més de 3 correusLa majoria de les dones tenen mòbils que no són d’última generació, en canvi els homes prefereixen latecnologia Android.En línies generals, les dones dediquen més hores d’estudi en una setmana que els homes. Els homes, encanvi, dediquen més hores d’ordinador per a temes personals.Els estudiants de la UOC enquestats no són gens aficionats a la lectura de llibres tradicionals, tampoc elcinema està dintre de les seves preferències El percentatge d’e-books que tenen els estudiants no éselevat. Això indica que tampoc no hi ha molta afició per la lectura digital..Les dones els agrada més veure pel·lícules, series o documentals amb l’ordinador o tablet que els homes. Paquita Ribas Tur, 2012 Pràctica 2
 23. 23. Matemàtiques per a la multimèdia II

×