Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programació - Expressions regulars, resum - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

1,439 views

Published on

Quadre d'expressions regulars de JavaScript. Assignatura de Programació Web, del Grau Multimèdia de la UOC.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Programació - Expressions regulars, resum - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas

  1. 1. EXPRESSIONS REGULARSPATRÓ DE CERCAEXPRESSIÓ ES COMPROVA ...= /^bla$/ que la paraula “bla” vagi de principi a final de la cadena.= /^bla/ que la cadena comença per “bla”.= /bla$/ que la cadena acaba per “bla”.= /[Bb]la/ si en la cadena hi ha “Bla” o “bla”.= /[bl+a]/ si en la cadena hi ha “bl” i “a”.= /[bla]+[bla]/ si la cadena conté la paraula “bla”, el signe més i la paraula “bla”. Els signes reservats com + , - ?, etc es posen amb el caràcter “” abans del signe.= /[b.a]/ si en la cadena hi ha “b(qualsevol lletra)a”. El punt és un comodí. Exemple: bla, bea, boa...= /[a-z]/ qualsevol lletra minúscula. No troba les lletres accentuades, la “ñ” o la “ç”. Per tant, s’han de cercar com a símbols especials amb el caràcter “”.= /[A-Z]/ qualsevol lletra majúscula.= /[a-zA-Z]/ qualsevol lletra.= /[0-9]/ qualsevol número= /^[0-9]$/ qualsevol número (un sol número)= /^[0-9][0-9]$/ qualsevol número (dos números)= /[0-9]+/ qualsevol número i més d’un.= /^[0-9]+$/ qualsevol número (mínim 1).r Nova línian Retornt Tabulacióv Tabulació vertical/d/ Qualsevol número/D/ Qualsevol caràcter (no números). També símbols/s/ Tot caràcter en blanc, espai, tabulació, etc./S/ Qualsevol caràcter no blanc/w/ Qualsevol lletra o xifra (alfanumèric)/W/ Qualsevol no alfanumèric[abc] Senyala “a”, “b” o “c”[^abc] Tot caràcter menys “a”, “b” o “c”[v-z] Senyala els caràcters entre “v” i “z” (inclosos)[^v-z] Senyala tots els caràcters menys entre “v” i “z” (inclosos)/p*/ Prèsència de “p” de zero a vàries vegades/p+/ Presència de “p” almenys una vegada/z{2,4}/ Presència de “z” de 2 a 4 vegades/z{2,}/ Presència de “z” a partir de 2 vegades/dolar|euro|yen/ Presència de “dolar” o “euro” o “yen”/dab/ Presència de “da” en fi de paraula/daB/ Presència de “da” en principi de paraula
  2. 2. Exemple:Volem comprovar si el que entra és una data amb format xx-xx-xxxx: var patro_data = /^[0-3][0-9]-[01][0-9]-[12][90][0-9][0-9]$/; [un num del 0 al 3 a principi de la cadena]+[un núm. del 0 al 9]+ el guió + [un 0 o un 1] + [un núm. del 0 al 9]+ el guió + [un 1 o un 2] + [un 0 o un 9] +[un núm. del 0 al 9] +[un núm. del 0 al 9 al final de la cadena]

×