Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etapes de l'Arquitectura de la Informació

2,243 views

Published on

Gràfic de les etapes de l'Aquitectura de la Informació, Grau Multimèdia, UOC

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Etapes de l'Arquitectura de la Informació

  1. 1. ETAPES DEL DISSENY CENTRAR EN L’USUARI ÀMBIT DE DIFUSIÓ CONTINGUT SUPORT Estudi dels usuaris EQUIP DE PRODUCCIÓ Avaluació heurística del lloc (detectar errors)1. ANÀLISI OBJECTIU Benchmarking o estudi de la competència (bones pràctiques) ESTIL, IMATGE DE L’EMPRESA RECURSOS HUMANS TEMPS DE VIDA DEL PRODUCTE ACTUALITZACIÓ DEL CONTINGUTS DISSENY CONCEPTUAL Brevetat Títols a dos nivells, llistes amb pics, negretes per a destacar paraules AVALUACIÓ DISSENY VISUAL DISSENY DE CONTINGUTS Col•locar el més important al principi Pàgines secundàries enllaçades amb nodes interconnectats Títols de pàgina explicatius i breus2. DISSENY Llegibilitat DE BAIXA FIDELITAT –wireframes, PROTOTIP Es lliuren al client D’ALTA FIDELITAT – pantalles clau / prototips en línia3. IMPLEMENTACIÓ I PUBLICACIÓ4. SEGUIMENT Guia d’estil

×