Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

composició digital esquema

2,472 views

Published on

Esquema de contingut dels mòduls de Composició Digital de la UOC

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

composició digital esquema

  1. 1. COMPOSICIÓ DIGITAL COMPOSICIÓ: Organització dels elements que formen el conjunt de la imatge FOTOMUNTATGE: Possibilitat de barrejar dues o més realitats estranyes entre sí per a fer l’efecte que han existit al mateix temps Mescla de gran varietat de fons: imatges fixes, en moviment, vectorials, 3D, sons, etc. MÒDUL 1 Efectes especials - Inicis: George Méliès (StopMotion, doble esposició) (CONCEPTESI APLICACIONS) Crèdits cinematogràfics (Saul Bass, Kyle Cooper) COMPOSICIÓ DIGITAL Disseny audiovisual Publicitat (manifestacions) Televisió Videoclips Entorns interactius Recurs bàsic del Disseny Audiovisual Combina amb el llenguatge verbal METÁFORA Té capacitat de renovació Si es trenca la comunicació, no hi ha metáfora Simbolització - Símbols associats a una marca Informació sobre el producte MÒDUL 2 FUNCIONS DEL DISSENY AUDIOVISUAL Organització, cohesió (Separadors, avanços, etc.) (DISSENY Persuasió, captació del receptorAUDIOVISUAL MARC DISCURS ESTÈTIC (Fil conductor, contrast, etc)CONCEPTUAL) ANÀLISI COMUNICATIU DISCURS SEMÀNTIC (Signes, recursos, etc.) ESPAI - Estructures de superfície i profunditat ANÀLISI FORMAL TEMPS - So i moviment FORMA - IMATGE - Color, llum, etc.
  2. 2. PREPRODUCCIÓ - Brifing, brainstorming, Story board, guió DESENVOLUPAMENT PRODUCCIÓ POSTPRODUCCIÓ - Composició digital, infografía, 3D, etc. IDENTITAT AUDIOVISUAL - Disseny gràfic cuidat, logotip destacat, títols molt llegibles MÒDUL 3 Molinets de publicitat(PROJECTES DE DISSENY AUDIOVISUAL Molinets de navegació vertical - Programació del dia DISSENY EN TV3 CONTINUITAT I PROMOCIÓ Molinets de vídeo - Promoció dels presentadors AUDIOVISUAL Promocions - Promoció d’un programa o d’una pel·lícula EN LA TV) PROGRAMES - Unitat amb el canal Eix de la cadena INFORMATIUS Credibilitat, rigorositat Elements gràfics predefinits per aplicacions inesperades Enregistrament Pressa de decisions d’un muntatge Edició Off-Line Es decideixen presses bones, duració i plans Es sol fer a baixa resolució No es mira el color FLUX DE TREBALL Correcció de color sobre la pel·lícula MÒDUL 4 Talonatge A demanda del director de fotografía, realitzador o agència (EFECTES VISUALS I So - Efectes especials i locucióCOMPOSICIÓ DIGITAL) Composició Digital - A demanda del realitzador Harry (1987 - 1990) - 1 fotograma, 2 minuts de memòria Henry (1995) - Multicapa, 30 minuts de memòria EVOLUCIÓ DELS PROGRAMES de Composició Digital Cineon Kodak - Resolució gran. Necessitaba un hardware potent Shake - Bassat en Mac OS X. Edició amb Final Cut After Effects - Principal programa per a gràfics animats i Composició Digital

×