Successfully reported this slideshow.

Els invertebrats

8,402 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els invertebrats

 1. 1. ELS INVERTEBRATS
 2. 2. ELS PORÍFERS <ul><li>Marins </li></ul><ul><li>Fixats al fons (adherides sobre zones dures, roques...) </li></ul><ul><li>Filtren l'aigua i obtenen oxigen i partícules alimentàries. </li></ul><ul><li>Tenen el cos ple de porus </li></ul><ul><li>Reproducció asexual per gemmes o fragments a partir dels quals creixen noves esponges. </li></ul>
 3. 3. ELS CNIDARIS <ul><li>Cos tou en forma de sac. </li></ul><ul><li>Tenen un orifici, únic, amb tentacles per capturar preses </li></ul><ul><li>Hi ha dues formes pòlip i medusa </li></ul><ul><li>Alguns alternen la forma pòlip ( reproducció asexual ) amb la forma medusa ( reproducció sexual ). </li></ul><ul><li>Tenen cèl.lules irritants </li></ul>
 4. 4. Activitats <ul><li>1. Com és el cos de les esponges? </li></ul><ul><li>És un cos ple de forats </li></ul><ul><li>2. On són els tentacles dels celenterats o cnidaris? Per què serveixen? </li></ul><ul><li>Al voltant de la boca, serveixen per agafar l’aliment </li></ul><ul><li>3. Per què són perilloses les meduses? </li></ul><ul><li>Per què injecten un líquid irritant </li></ul><ul><li>4. On viuen aquests animals? </li></ul><ul><li>A l’aigua </li></ul>
 5. 5. ELS EQUINODERMS <ul><li>Marins. Viuen al fons marí </li></ul><ul><li>No tenen cap i tenen simetria radial </li></ul><ul><li>Tenen un sistema de conductes anomenant sistema ambulacral , per on circula aigua i que permet el desplaçament mitjançant els peus ambulacrals </li></ul><ul><li>Protegits per unes plaques dures </li></ul><ul><li>Reproducció sexual o asexual </li></ul><ul><li>Tenen diferents formes </li></ul><ul><li>Alguns exemples són: estrelles de mar, </li></ul><ul><li>holotúries, garotes de mar... </li></ul>
 6. 6. ELS CUCS <ul><li>El nom cucs engloba diferents organismes amb característiques comuns: </li></ul><ul><ul><li>Simetria bilateral </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen teixits i òrgans </li></ul></ul><ul><ul><li>Presenten un cap molt primitiu amb òrgans sensitius </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen un sistema nerviós </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha tres grans grups: platihelmints, nemàtodes, anèl.lids </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Platihelmints </li></ul><ul><ul><li>Anomenants cucs plans </li></ul></ul><ul><ul><li>No tenen sistema circulatori , el tub digestiu es ramificat </li></ul></ul><ul><ul><li>Respiren per la pell </li></ul></ul><ul><ul><li>Reproducció sexual i també alguns asexual </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Nematodes </li></ul><ul><ul><li>Cos cilíndric sense segments </li></ul></ul><ul><ul><li>Sense sistema respiratori i circulatori </li></ul></ul><ul><ul><li>Majoritàriament son microscòpiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Viuen lliures però també són paràsits </li></ul></ul><ul><ul><li>Reproducció sexual </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Anèl.lids </li></ul><ul><ul><li>Cos en forma cilíndrica amb segments </li></ul></ul><ul><ul><li>Els òrgans es repeteixen a cada segment, menys el tub digestiu que travessa tot el cos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen uns apèndix als segments – quetes – que participen en el desplaçament. Els aquàtics no en tenen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reproducció sexual ( alguns casos hermafrodites ). Alguns poden reproduir-se asexualment. </li></ul></ul>
 10. 11. ACTIVITATS <ul><li>5. Quina forma tenen els platihelmints? </li></ul><ul><li>plana i allargada </li></ul><ul><li>6. Què són les tènies? </li></ul><ul><li>Són uns cucs, platihelmints, paràsits que viuen a l’intestí dels animals </li></ul><ul><li>7. A quin grup pertanyen els cucs intestinals? </li></ul><ul><li>Nematodes </li></ul>
 11. 12. <ul><li>8. Quin significat té la paraula anèl·lid? </li></ul><ul><li>cos format per segments o anells </li></ul><ul><li>9. De què s’alimenten les sangoneres? </li></ul><ul><li>de la sang dels animals que parasiten </li></ul><ul><li>10. On viuen els equinoderms? </li></ul><ul><li>al fons del mar </li></ul>
 12. 13. <ul><li>11. De quina manera es desplacen els equinoderms? </li></ul><ul><li>amb els peus ambulacrals, que són com uns tubs plens d’aigua </li></ul><ul><li>12. Com està protegit el cos dels equinoderms? </li></ul><ul><li>amb unes plaques dures </li></ul><ul><li>13. Què passa quan una estrella de mar perd un braç? </li></ul><ul><li>que el pot tornar a regenerar ( repro. Asexual) </li></ul>
 13. 14. ELS MOL·LUSCS <ul><li>Presenten un cos tou </li></ul><ul><li>Sense segmentar </li></ul><ul><li>Presenten: </li></ul><ul><ul><li>Cap: hi ha els òrgans sensitius </li></ul></ul><ul><ul><li>Massa visceral: hi ha la resta d’òrgans. Recobert per un mantell que forma la conquilla que protegeix </li></ul></ul><ul><ul><li>Peu: serveix per desplaçar-se </li></ul></ul><ul><li>Majoritàriament són aquàtics i respiren amb brànquies </li></ul><ul><li>Es reprodueixen sexualment </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Gasteròpodes </li></ul><ul><ul><li>Es distingeix un cap amb ulls tentacles i boca, una massa visceral i un peu per desplaçar-se </li></ul></ul><ul><ul><li>Protegits per una conquilla </li></ul></ul><ul><ul><li>Solen ser herbívors. A la llengua- la ràdula- tenen unes estructures dures que raspen l’aliment </li></ul></ul><ul><ul><li>Reproducció sexual amb individus unisexuals o hermafrodites. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fecundació interna </li></ul></ul>
 15. 16. <ul><li>Bivalves </li></ul><ul><ul><li>Tenen la conquilla dividia en dues parts, dues valves, que protegeix el cos </li></ul></ul><ul><ul><li>Cos pla sense diferenciació del cap </li></ul></ul><ul><ul><li>El peu serveix per excavar i enterrar-se </li></ul></ul><ul><ul><li>Són aquàtics filtradors </li></ul></ul><ul><ul><li>Reproducció sexual majoritàriament unisexuals </li></ul></ul>
 16. 17. <ul><li>Cefalòpodes ( pops, sípies i calamars ) </li></ul><ul><ul><li>Cap unit al peu ( dividit en tentacles) </li></ul></ul><ul><ul><li>Són marins </li></ul></ul><ul><ul><li>Òrgans del sentits molt desenvolupats per caçar </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen un bec de lloro que serveix per menjar </li></ul></ul><ul><ul><li>Han perdut la conquilla ( pops) o s’ha reduit molt i es interna, la ploma </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen una bossa amb tinta negra, utilitzat com a defensa </li></ul></ul><ul><ul><li>Reproducció sexual amb sexes separats i fecundació interna </li></ul></ul>
 17. 18. ELS ARTRÒPODES <ul><li>Grup més nombrós del regne animal </li></ul><ul><li>Tenen el cos dividit en : </li></ul><ul><ul><li>Cap, tòrax i abdomen </li></ul></ul><ul><li>Presenten un exo-esquelet format per quitina. Protegeix de depredadors. </li></ul><ul><li>La rigidesa del exo-esquelet fa que l’hagin de canviar per poder créixer – muda- </li></ul><ul><li>Tenen apèndix articulats </li></ul><ul><li>Respiren per brànquies ( aquàtics ) o pulmons o traquees ( terrestres ) </li></ul><ul><li>Reproducció sexual. Desenvolupament directe o indirecte (larves que es transformen en adults ) </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Crustacis </li></ul><ul><ul><li>Majoritàriament aquàtics amb respiració branquial </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen un exoesquelet molt endurit </li></ul></ul><ul><ul><li>Cos dividit en cefalotòrax ( cap i torax unit) on hi ha les dues antenes, els dos ulls, mandíbules i cinc parells de potes, el primer transformat en pinces per a la defensa i capturar aliment, i la resta per desplaçar-se. Abdomen tenen uns apèndix que li serveixen per nedar </li></ul></ul>
 19. 20. <ul><li>Aràcnids </li></ul><ul><ul><li>Terrestres ( aranyes, escorpins...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cos dividit en: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cefalotòrax o prosoma. Té 4 parells de potes no tenen antenes ni mandíbules, injecten sucs digestius a les preses i tenen diferent nombre d’ulls. Tenen apèndix tàctils i quelícers que serveixen per inocular el verí </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abdomen o opistosoma: en les aranyes hi ha uns orificis per fer la teranyina </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Reproducció sexual i desenvolupament directe </li></ul></ul>
 20. 21. <ul><li>Insectes </li></ul><ul><ul><li>Tenen el cos dividit en tres regions: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cap amb un parell d’antenes, un parell d’ulls simples o compostos, un joc de peses bucals que varia en funció del tipus d’alimentació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tòrax amb tres parells de potes i les ales si no les han perdut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abdomen sense apèndix on hi ha els òrgans sexuals </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Poden volar </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament directe o indirecte amb metamorfosi </li></ul></ul>
 21. 22. <ul><li>Miriàpodes ( escolopendres, centpeus i milpeus ) </li></ul><ul><ul><li>Principalment nocturns </li></ul></ul><ul><ul><li>Herbívors o carnívors </li></ul></ul><ul><ul><li>Cos allargat dividit en dues parts: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cap, amb antenes ulls i boca amb mandíbules mastegadores </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tronc, format per molts segments amb un o dos parells de potes en cadascun. </li></ul></ul></ul>
 22. 23. ACTIVITATS <ul><li>Per què són tan importants els artròpodes? </li></ul><ul><li>Per què són el grup més numbrós </li></ul><ul><li>2. Quines són les parts del cos dels artròpodes? </li></ul><ul><li>cap, tòrax i abdomen </li></ul><ul><li>3. Quina funció tenen les antenes? </li></ul><ul><li>és un òrgan dels sentits </li></ul>
 23. 24. <ul><li>4. A quina part dels artròpodes hi ha els òrgans dels sentits? </li></ul><ul><li>Al cap </li></ul><ul><li>5. Relaciona </li></ul><ul><li>Pinça s’utilitza per mastegar els aliments </li></ul><ul><li>Mandíbula serveix com a defensa </li></ul><ul><li>Antena s’utilitzen per caminar </li></ul><ul><li>Pota serveix generalment com a òrgan del tacte </li></ul>
 24. 25. <ul><li>6. Què ha de passar perquè creixi un artròpode? </li></ul><ul><li>ha de fer la muda, canviar l’exoesquelet </li></ul><ul><li>7. Quines parts formen el cos d’un aràcnid? </li></ul><ul><li>cefalotòrax i abdomen </li></ul><ul><li>8. Per què serveixen les teranyines? </li></ul><ul><li>per capturar les preses </li></ul><ul><li>9. Què tenen els insectes al cap? </li></ul><ul><li>els òrgans dels sentits </li></ul>
 25. 26. <ul><li>10. Verdader o fals </li></ul><ul><li>Les esponges són els vertebrats més senzills </li></ul><ul><li>Els nematodes són formats per segments repetits </li></ul><ul><li>Els bivalves no tenen cap </li></ul><ul><li>Els equinoderms viuen fixats al sòl </li></ul><ul><li>Els artròpodes tenen un esquelet extern </li></ul><ul><li>Tots els insectes tenen ales </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Esponges </li></ul><ul><li>Meduses (celenterats) </li></ul><ul><li>Equinoderms </li></ul><ul><li>Cucs </li></ul><ul><li>Mol.luscs – bivalves </li></ul><ul><li>Mol.luscs -gasteròpodes </li></ul><ul><li>Mol.luscs – cefalòpodes </li></ul><ul><li>Artròpodes-insectes </li></ul><ul><li>Artròpodes- miriapodes </li></ul><ul><li>Artròpodes- aracnids </li></ul><ul><li>Artròpodes- crustacis </li></ul>
 27. 28. <ul><li>Esponges </li></ul><ul><li>Meduses (celenterats) </li></ul><ul><li>Equinoderms </li></ul><ul><li>Cucs </li></ul><ul><li>Mol.luscs – bivalves </li></ul><ul><li>Mol.luscs -gasteròpodes </li></ul><ul><li>Mol.luscs – cefalòpodes </li></ul><ul><li>Artròpodes-insectes </li></ul><ul><li>Artròpodes- miriapodes </li></ul><ul><li>Artròpodes- aracnids </li></ul><ul><li>Artròpodes- crustacis </li></ul>
 28. 29. <ul><li>Esponges </li></ul><ul><li>Meduses (celenterats) </li></ul><ul><li>Equinoderms </li></ul><ul><li>Cucs </li></ul><ul><li>Mol.luscs – bivalves </li></ul><ul><li>Mol.luscs -gasteròpodes </li></ul><ul><li>Mol.luscs – cefalòpodes </li></ul><ul><li>Artròpodes-insectes </li></ul><ul><li>Artròpodes- miriapodes </li></ul><ul><li>Artròpodes- aracnids </li></ul><ul><li>Artròpodes- crustacis </li></ul>
 29. 30. <ul><li>Esponges </li></ul><ul><li>Meduses (celenterats) </li></ul><ul><li>Equinoderms </li></ul><ul><li>Cucs </li></ul><ul><li>Mol.luscs – bivalves </li></ul><ul><li>Mol.luscs -gasteròpodes </li></ul><ul><li>Mol.luscs – cefalòpodes </li></ul><ul><li>Artròpodes-insectes </li></ul><ul><li>Artròpodes- miriapodes </li></ul><ul><li>Artròpodes- aracnids </li></ul><ul><li>Artròpodes- crustacis </li></ul>
 30. 31. <ul><li>Esponges </li></ul><ul><li>Meduses (celenterats) </li></ul><ul><li>Equinoderms </li></ul><ul><li>Cucs </li></ul><ul><li>Mol.luscs – bivalves </li></ul><ul><li>Mol.luscs -gasteròpodes </li></ul><ul><li>Mol.luscs – cefalòpodes </li></ul><ul><li>Artròpodes-insectes </li></ul><ul><li>Artròpodes- miriapodes </li></ul><ul><li>Artròpodes- aracnids </li></ul><ul><li>Artròpodes- crustacis </li></ul>
 31. 32. <ul><li>Esponges </li></ul><ul><li>Meduses (celenterats) </li></ul><ul><li>Equinoderms </li></ul><ul><li>Cucs </li></ul><ul><li>Mol.luscs – bivalves </li></ul><ul><li>Mol.luscs -gasteròpodes </li></ul><ul><li>Mol.luscs – cefalòpodes </li></ul><ul><li>Artròpodes-insectes </li></ul><ul><li>Artròpodes- miriapodes </li></ul><ul><li>Artròpodes- aracnids </li></ul><ul><li>Artròpodes- crustacis </li></ul>
 32. 33. <ul><li>Esponges </li></ul><ul><li>Meduses (celenterats) </li></ul><ul><li>Equinoderms </li></ul><ul><li>Cucs </li></ul><ul><li>Mol.luscs – bivalves </li></ul><ul><li>Mol.luscs -gasteròpodes </li></ul><ul><li>Mol.luscs – cefalòpodes </li></ul><ul><li>Artròpodes-insectes </li></ul><ul><li>Artròpodes- miriapodes </li></ul><ul><li>Artròpodes- aracnids </li></ul><ul><li>Artròpodes- crustacis </li></ul>
 33. 34. <ul><li>Esponges </li></ul><ul><li>Meduses (celenterats) </li></ul><ul><li>Equinoderms </li></ul><ul><li>Cucs </li></ul><ul><li>Mol.luscs – bivalves </li></ul><ul><li>Mol.luscs -gasteròpodes </li></ul><ul><li>Mol.luscs – cefalòpodes </li></ul><ul><li>Artròpodes-insectes </li></ul><ul><li>Artròpodes- miriapodes </li></ul><ul><li>Artròpodes- aràcnids </li></ul><ul><li>Artròpodes- crustacis </li></ul>
 34. 35. <ul><li>Ara, desprès de escoltar les característiques sobre els invertebrats... </li></ul><ul><li>Hauràs de treballar de forma individual o per parelles. Has de fer els exercicis del dossier que et lliuraré, tot consultant el llibre digital, tema Els invertebrats </li></ul><ul><li>Aquesta presentació us l’enviaré per correu electrònic per que pugueu estudiar. </li></ul>
 35. 36. Ara, a treballar!!!!!!!!!!

×