Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

828 views

Published on

Koolituse esitlus

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul

  1. 1. Arendusprojekti eesmärk oli praktikapäevikute asendamine praktikablogidega, et saada õpilaste tööst kiirem ja operatiivsem ülevaade ning vajadusel juhendada ja toetada praktikante. Samuti soovisime paremat kontakti ettevõttepraktika juhendajatega.
  2. 2.  meeskonna moodustamine  õpilaste teavitamine  praktikablogi kirjutamiseks juhendi koostamine ja olemasoleva praktikajuhendi muutmine  õpilaste juhendamine  analüüs
  3. 3.  direktor, õppeosakonna juhataja, haridustehnoloog  kaks koordinaatorit (majutuse, toitlustuse ja turismivaldkonnast)  koka eriala 4. ja maaturismi teeninduse 3. kursuse õpilased, nende grupijuhendajad ja maaturismi teeninduse õppegrupi juhendajad Olustvere lossis nende mõisapraktika ajal
  4. 4.  Probleemiks olid õpilased, kes ka eelnevatel aastatel praktika ajal päeviku usinad täitjad polnud. Ehk siis tõdesime, et need, kes ei täida õppeülesandeid, ei ole neile antud ülesannete täitmisel ka siis tublimad, kui ülesannete vormi ja täitmise aega oluliselt muuta.
  5. 5.  Probleeme lahendasime praktika käigus, koordinaatorid ja grupijuhendajad võtsid õpilastega blogis ühendust ning andsid neile märku tegematajätmistest.  Pärast praktika lõpetamist lahendasime ka tekkinud arhiveerimise probleemi.
  6. 6.  projektis osalemine õpetas tegema meeskonnatööd ja näitas,et muutuste läbiviimiseks on vajalik koostöö, hea ettevalmistus ja infovahetus;  arendas osaliste digipädevusi;  andis julgust edaspidigi muutusteks ja uuendusteks
  7. 7.  Kavandame tavapärase praktikapäeviku asendamist praktikablogiga kõigis õppegruppides. Käesoleva õppeaasta kevadel rakendame praktikablogi majutuse, toitlustuse ja turismivaldkonna kõigis gruppides. 
  8. 8.  Viime läbi vähemalt pilootprojekti ka põllumajanduse, toiduainete töötlemise, disaini ja käsitöö ning äriteenuste valdkondades.  Täiendame praktika juhendeid seoses praktikablogide kasutusele võtmisega.

×