Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ht ylevaade ja_plaanid

202 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ht ylevaade ja_plaanid

  1. 1. Haridustehnoloogia ülevaade ja plaanid Virgo Õitspuu 2014 kevad
  2. 2. Haridustehnoloog IKT spetsialist õpetajaharidustehnoloog
  3. 3. Ainetevaheline integratsioon O Ajalugu O Eesti keel O Vene keel O Arvutiõpetus O Kehaline kasvatus
  4. 4. IKT alaste pädevuste kaardistamine O Enesehindamisel põhinev küsitlus https://docs.google.com/forms/d/1ZLKn8Z5p lyXzp9FiQYGRJ7g6MZu9bdcIN52_Uf7- MZk/viewform
  5. 5. Mittestatsionaarne õpe O Digitaalne materjal on kergesti muudetav ja käideldav
  6. 6. Keskne tugiveeb
  7. 7. Mänguline e-kursus Teemad Osalemise tingimused O Tekstitoimetamine O Filmimine O Pilditöötlus O Video töötlus O Video jagamine O Pilveteenused O Täiskasvanu O Töötav O Osalemine kursuse hindamisel O Tasuta

×