Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esitlus

381 views

Published on

VIKO tutvustus

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Esitlus

  1. 1. Mida saan oma kursusel kasutada? Virgo Õitspuu 2008
  2. 2. Kuna tegelen arvutiõpetusega, siis kasutan valdavalt IKT vahendeid. Paberit kasutan õppetöös võimalikult vähe, ainult soovitan mõnda õpikut kasutada, mis on paberil.
  3. 3. Õpikeskkonnana olen siiani kasutanud VIKO-t
  4. 4. <ul><li>Põhiliselt kasutan ma alajaotust materjalid. </li></ul><ul><li>Kus on iga tunni jaoks oma kaust ja seal sees õppematerjal faili kujul või link Internetis olevale materjalile. </li></ul><ul><li>Ja kindlasti on tunni kausta sees kaust nimega “Valmis”. </li></ul><ul><li>Foorumi, hinnete ja tundide osa ei ole täiskasvanute koolituses kasutanud. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>VIKO plussiks on lihtsus ja sobilikus rühmatööks. Arvuti õpetuses hea vahend failihalduse õpetamiseks ja õpitu kinnistamiseks. </li></ul><ul><li>2. VIKO miinuseks on vähesed võimalused: </li></ul><ul><li>Enesetestide koostamise võimaluse puudumine. </li></ul><ul><li>Kõik üleslaetavad failid on avalikud ja kopeeritavad, ei saa teadmiste kontrolliks kasutada. </li></ul>
  6. 6. VIKO on sobilik täiskavanute õpetamisel. Saab edukalt toetada auditoorset õpetamist. On kodumaine ja tema kasutamine on tasuta. Soovitan proovida!
  7. 7. TÄNAN!

×