Successfully reported this slideshow.
Šiaulių Lieporių gimnazijos 3d klasės mokinės Tomos Mikalauskaitės projektas “Šiaulių istorija matematine kalba” Konsult a...
Tikslai <ul><li>Ugdyti gebėjimą matematiškai mąstyti. </li></ul><ul><li>Geriau susipažinti su Šiaulių istorija. </li></ul>...
Šiaulių gimimo diena <ul><li>Su Šiaulių vardu siejamas Eiliuotoje Livonijos kronikoje paminėtas Saulės mūšis: jungtinė lie...
1. Užduotis <ul><li>Šiauliai įkurti **** metais. Šiais metais (2011) bus švenčiami jubiliejiniai metai. Šiauliams bus **5...
Pirmasis paminėjimas <ul><li>Šiaulių žemė pirmą kartą paminėta Livonijos akte. Čia lotynų kalba rašytame vokiečių dokument...
2. Užduotis <ul><li>Šiauliai pirmą kartą minimi **** metais rašytiniame šaltinyje. Šią datą sužinosime sudaugin ę gautas...
Pirmasis pamin ėjimas istorijoje <ul><li>Šiauliai istorijoje pirmą sykį minimi Žygimanto Senojo rašte. Čia jau jie paminėt...
3. Užduotis <ul><li>**** metais Šiaulių miestas pirmą kartą paminėtas istorijos šaltiniuose – Lietuvos Didžiojo kunigaikšč...
Šiauliai Europos žemėlapyje <ul><li>Šiauliai pirmą kartą pažymėti Kasparo Vopelos sudarytame Europos žemėlapyje. Čia jie p...
4. Užduotis <ul><li>Šiauliai pažymėti 1*** metais Kasparo Vopelos sudarytame Europos žemėlapyje. Šiuos metus sužinosime įv...
Šiauliai kaip miestas <ul><li>Šiauliai miestu pirmą kartą pavadinti 1569 metais , tačiau miesto teisės buvo suteikto s d...
5. Užduotis <ul><li>Tomas sugalvojo skai čių. Šį skaičių padalino iš 4, gautą rezultatą padaugino iš 3 ir pridėjo 6. Tada ...
Šiauliai – laisvasis miestas <ul><li>Stanislovas Augustas Šiauliams suteikė laisvojo miesto teises ir suteikė herbą. Tuo m...
6. Užduotis <ul><li>Išsprendę sudoką ir išrinkę skaičius iš pažymėtų langelių sužinosite kada Šiauliai gavo laisvojo miest...
Pirmoji gimnazija <ul><li>Šiaulių Janonio gimnazija yra pirmoji įkurta gimnazija Šiauliuose. Dabar ji vadinama Juliaus J...
7. Užduotis <ul><li>Norėdami sužinoti kada buvo įkurta pirmojo gimnazija Šiauliuose turime sudauginti sprendinių atsakymus...
P lentas Ryga – Tilžė <ul><li>1836 metais carinė Rusija per Šiaulių miestą nusprendė nutiesti plentą Ryga – Tilžė. Darbai ...
8. Užduotis <ul><li>Sakykime, kad plentas Ryga – Tilžė buvo pabaigtas tiesti x metais, o Didždvario gimnazija pastatyta y...
Kry žių kalnas <ul><li>Viduramžiais ant Kryžių kalno stovėjusi Kulos pilis. 1348 metais ji sudeginta Livonijos kariuomenės...
9. Užduotis <ul><li>1xy3 metais ant Kry žių kalno pradėti statyti kryžiai. Šiuos metus sužinosime jei įvykdisime sąlygą: <...
Pirmasis lietuviškas spektaklis <ul><li>Šiauliams priklauso pirmojo lietuviško spektaklio Lietuvoje surengimo garbė. Šia ...
10 . Užduotis <ul><li>XX am žiuje suvaidintas pirmasis lietuviškas spektaklis Šiauliuose. Prie šios datos pridėję skaičių ...
Aušros muziejus <ul><li>XX amžiuje Šiauliuose įkurtas pirmasis muziejus pavadintas pirmojo lietuviškojo laikraščio “Aušra”...
1 1. Užduotis <ul><li>Šiaulių katedra šiemet (2011) turės 5 kartus daugiau metų, nei Aušros muziejus prieš 11 metų. Sudėju...
Jono Pauliaus II apsilankimas <ul><li>Atgavus Lietuvos nepriklausomybę į kryžių kalną pradėjo plūsti piligrimai. Ypač Kryž...
1 2. Užduotis <ul><li>Popie žius Jonas Paulius II kryžių kalne apsilankė antro tūkstantmečio pabaigoje. Šio įvykio data pa...
Atsakymai <ul><li>1236 </li></ul><ul><li>1254 </li></ul><ul><li>1524 </li></ul><ul><li>1555 </li></ul><ul><li>1636 </li></...
Šaltiniai <ul><li>http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauli%C5%B3_istorija </li></ul><ul><li>http://www.ausrosmuziejus.lt/A...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

šIaulių istorija matematine kalba

1,221 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

šIaulių istorija matematine kalba

 1. 1. Šiaulių Lieporių gimnazijos 3d klasės mokinės Tomos Mikalauskaitės projektas “Šiaulių istorija matematine kalba” Konsult avo mokytoja: Zita Mačiulienė
 2. 2. Tikslai <ul><li>Ugdyti gebėjimą matematiškai mąstyti. </li></ul><ul><li>Geriau susipažinti su Šiaulių istorija. </li></ul><ul><li>Sudominti moksleivius matematika. </li></ul>
 3. 3. Šiaulių gimimo diena <ul><li>Su Šiaulių vardu siejamas Eiliuotoje Livonijos kronikoje paminėtas Saulės mūšis: jungtinė lietuvių, žemaičių ir žemgalių kariuomenė sutriuškino Livonijos Ordino karius. Šis įvykis laikomas Šiaulių gimimo diena. </li></ul>
 4. 4. 1. Užduotis <ul><li>Šiauliai įkurti **** metais. Šiais metais (2011) bus švenčiami jubiliejiniai metai. Šiauliams bus **5. Pirmi du jubiliejaus skai tmenys yra vienodi ir nelyginiai. Taip pat jie yra pirminiai ir nedalūs nei iš 5, nei iš 3. Klausimas: kada buvo įkurti Šiauliai? </li></ul>
 5. 5. Pirmasis paminėjimas <ul><li>Šiaulių žemė pirmą kartą paminėta Livonijos akte. Čia lotynų kalba rašytame vokiečių dokumente Šiauliai minimi kaip Saulen. </li></ul>
 6. 6. 2. Užduotis <ul><li>Šiauliai pirmą kartą minimi **** metais rašytiniame šaltinyje. Šią datą sužinosime sudaugin ę gautas x ir y reikšmes. </li></ul>
 7. 7. Pirmasis pamin ėjimas istorijoje <ul><li>Šiauliai istorijoje pirmą sykį minimi Žygimanto Senojo rašte. Čia jau jie paminėti nebe kaip gyvenvietė ar žemė, o kaip vals č ius . Tačiau Šiauliams dar nepriklausė miesto vardas. </li></ul>
 8. 8. 3. Užduotis <ul><li>**** metais Šiaulių miestas pirmą kartą paminėtas istorijos šaltiniuose – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo rašte. Šiuos metus gausime iš lygčių atsakymų sandaugos. </li></ul><ul><li>x+5+ ∣x-2∣ = 27 </li></ul><ul><li>-x²+254x = 16129 </li></ul>
 9. 9. Šiauliai Europos žemėlapyje <ul><li>Šiauliai pirmą kartą pažymėti Kasparo Vopelos sudarytame Europos žemėlapyje. Čia jie pažymėti kaip Sovli. Miestelis kūrėsi ūkiniu požiūriu svarbioje vietoje, patogioje prekybos kelių sankryžoje. </li></ul>
 10. 10. 4. Užduotis <ul><li>Šiauliai pažymėti 1*** metais Kasparo Vopelos sudarytame Europos žemėlapyje. Šiuos metus sužinosime įvykdę šias sąlygas: </li></ul><ul><li>Šie metai yra dalūs iš 5 </li></ul><ul><li>Trys šių metų skaitmenys yra vienodi </li></ul><ul><li>Jeigu iš šių metų atimsime vienetą gausime skaičių dalų iš 3, bet nedalų iš 9 </li></ul>
 11. 11. Šiauliai kaip miestas <ul><li>Šiauliai miestu pirmą kartą pavadinti 1569 metais , tačiau miesto teisės buvo suteikto s daug vėliau. Bet nors tai ir įvyko Šiauliai dar buvo nesavivaldus miestas. </li></ul>
 12. 12. 5. Užduotis <ul><li>Tomas sugalvojo skai čių. Šį skaičių padalino iš 4, gautą rezultatą padaugino iš 3 ir pridėjo 6. Tada gautąjį skaičių padalino iš 9, pridėjo 386 ir padauginęs iš 3 gavo 1569. Kokį skaičių sugalvojo Tomas? </li></ul>
 13. 13. Šiauliai – laisvasis miestas <ul><li>Stanislovas Augustas Šiauliams suteikė laisvojo miesto teises ir suteikė herbą. Tuo metu Šiauliai tapo vienu iš 74 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų gavusių tokias teises. </li></ul>
 14. 14. 6. Užduotis <ul><li>Išsprendę sudoką ir išrinkę skaičius iš pažymėtų langelių sužinosite kada Šiauliai gavo laisvojo miesto teises ir herbą. </li></ul>3 4 8 1 5 2 6 4 9 7 8 6 5 1 3 1 2 4 7 5 6 2 3 5 4 1 8 8 4 9 3 7 5 3 2 7 8 6 9 4 5 3 8 6 2
 15. 15. Pirmoji gimnazija <ul><li>Šiaulių Janonio gimnazija yra pirmoji įkurta gimnazija Šiauliuose. Dabar ji vadinama Juliaus Janonio gimnazija. Iš tikrųjų ši gimnazija 1825 metais pradėjo veikti Svisločiuje, bet vėliau perkelta į Šiaulius. </li></ul>
 16. 16. 7. Užduotis <ul><li>Norėdami sužinoti kada buvo įkurta pirmojo gimnazija Šiauliuose turime sudauginti sprendinių atsakymus. </li></ul><ul><li>[2,3]-[1,7]+{0,2}-{-0,8}+[2,9] </li></ul><ul><li>[8,9] ∙ [7,1] ∙ [11,3]+{0,3}+{-0,3} </li></ul>
 17. 17. P lentas Ryga – Tilžė <ul><li>1836 metais carinė Rusija per Šiaulių miestą nusprendė nutiesti plentą Ryga – Tilžė. Darbai vyko daugiau kaip 20 metų, tačiau po šio įvykio Šiauliai tapo pagrindiniu pramonės centru tarp Rusijos ir Europos. </li></ul>
 18. 18. 8. Užduotis <ul><li>Sakykime, kad plentas Ryga – Tilžė buvo pabaigtas tiesti x metais, o Didždvario gimnazija pastatyta y metais. Didždvario gimnazija 40 metų vėliau pastatyta, negu kad nutiestas plentas. Sudėjus ab i datas gauname 3716. Taigi, kada buvo pabaigtas tiesti plentas? </li></ul>
 19. 19. Kry žių kalnas <ul><li>Viduramžiais ant Kryžių kalno stovėjusi Kulos pilis. 1348 metais ji sudeginta Livonijos kariuomenės. XIX amžiaus antrojoje pusėje ant kalno pradėti statyti kryžiai, tačiau Sovietų okupacijos laikotarpiu kryžiai uždrausti statyti. </li></ul>
 20. 20. 9. Užduotis <ul><li>1xy3 metais ant Kry žių kalno pradėti statyti kryžiai. Šiuos metus sužinosime jei įvykdisime sąlygą: </li></ul><ul><li>Jei nežinomus skaitmenis sukeisime vietomis ir gautą skaičių pridėsime prie pradinio skaičiaus, tai gausime 3546, tačiau, jei gautą skaičių atimsime iš pradinio skaičiaus, tai gausime 180. </li></ul>
 21. 21. Pirmasis lietuviškas spektaklis <ul><li>Šiauliams priklauso pirmojo lietuviško spektaklio Lietuvoje surengimo garbė. Šia proga Šiauliuose suvadinta A. Keturakio komedija “Amerika pirtyje”. </li></ul>
 22. 22. 10 . Užduotis <ul><li>XX am žiuje suvaidintas pirmasis lietuviškas spektaklis Šiauliuose. Prie šios datos pridėję skaičių 2187 gauname tą patį skaičių, kaip ir spektaklio data, tik atvirkščia tvarka. Tačiau jei pradinę datą padidinsime 3 kartus, gausime 5712. Kada Šiauli uose suvaidintas pirmas lietuvi škas spektaklis? </li></ul>
 23. 23. Aušros muziejus <ul><li>XX amžiuje Šiauliuose įkurtas pirmasis muziejus pavadintas pirmojo lietuviškojo laikraščio “Aušra” pavadinimu. 1928 metais šiame muziejuje atidaryta pirmoji ekspozicija. Pirmasis šio muziejaus vadovas buvo Česlovas Liutikas. </li></ul>
 24. 24. 1 1. Užduotis <ul><li>Šiaulių katedra šiemet (2011) turės 5 kartus daugiau metų, nei Aušros muziejus prieš 11 metų. Sudėjus Šiaulių katedros pastatymo ir Aušros muziejaus įkūrimo datas gauname skaičių lygų 3549. Kada įkurtas Aušros muziejus? </li></ul>
 25. 25. Jono Pauliaus II apsilankimas <ul><li>Atgavus Lietuvos nepriklausomybę į kryžių kalną pradėjo plūsti piligrimai. Ypač Kryžių kalną visame pasaulyje išgarsino popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas. Po šio apsilankymo jis paragino pranciškonus pastatyti vienuolyną prie šio kalno. </li></ul>
 26. 26. 1 2. Užduotis <ul><li>Popie žius Jonas Paulius II kryžių kalne apsilankė antro tūkstantmečio pabaigoje. Šio įvykio data pasižymi tokiomis savybėmis: </li></ul><ul><li>Šios datos skaitmenų suma lygi 22; </li></ul><ul><li>Prie datos pridėję 1998 gauname atvirkščia tvarka parašytą datą. </li></ul><ul><li>Kada popiežius Jonus Paulius II lankėsi Kryžių kalne? </li></ul>
 27. 27. Atsakymai <ul><li>1236 </li></ul><ul><li>1254 </li></ul><ul><li>1524 </li></ul><ul><li>1555 </li></ul><ul><li>1636 </li></ul><ul><li>1791 </li></ul><ul><li>1851 </li></ul><ul><li>1858 </li></ul><ul><li>1863 </li></ul><ul><li>1904 </li></ul><ul><li>1923 </li></ul><ul><li>1993 </li></ul>
 28. 28. Šaltiniai <ul><li>http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauli%C5%B3_istorija </li></ul><ul><li>http://www.ausrosmuziejus.lt/Apie-muzieju/Muziejaus-istorija </li></ul><ul><li>http://www.siauliai.lt/miestas/istorija.php </li></ul>

×